Menu

Zmarł prof. Karol Modzelewski

Zmarł prof. Karol Modzelewski Wikipedia CC BY SA 4,0 Tomasz Leśniowski

Wczoraj zmarł prof. Karol Modzelewski, urodzony w 1937 roku w Moskwie, był historykiem i prof. nauk humanistycznych, dysydentem i więźniem politycznym. Człowiek wielce zasłużony i zaangażowany w historię “Solidarności”. W 2016 roku  odebrał tytuł Civitate Wratislaviensi Donatus. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Związku w 1981 r. w Gdańsku Oliwie.

W 1964 roku był autorem, wraz z Jackiem Kuroniem "Listu otwartego do partii" krytykującego PZPR za odejście od ideałów socjalizmu. Był też jednym z inicjatorów protestów studenckich w 1968 roku. Od listopada 1980 do kwietnia 1981 pierwszy rzecznik prasowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, autor pomysłu przyjęcia przez związek nazwy „Solidarność”. Kilkakrotnie więziony i internowany ze względów politycznych w czasach PRL, osadzony łącznie przez osiem i pół roku.

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (1992–1994) i Uniwersytetu Warszawskiego (od 1994), członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, w latach 2007–2010 wiceprezes PAN. W 2007 laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za monografię Barbarzyńska Europa (2004), w której podjął kwestię powstawania tożsamości europejskiej pod wpływem tradycji przedchrześcijańskich. Autor wyróżnionej Nagrodą Literacką „Nike” autobiografii Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca (2013), w której rozliczał się ze swojej działalności ideowej i politycznej począwszy od lat 50., a także krytykował sposób przeprowadzenia transformacji ustrojowej w Polsce, wskazując na negatywne skutki transformacji związane z dominacją modelu neoliberalnego.

Po 1989 roku prowadził szeroką pracę naukową, był autorem licznych, nagradzanych publikacji, profesorem uniwersytetów warszawskiego i wrocławskiego, członkiem Polskiej Akademii Nauk.

Sprawował mandat senatora Sejmu I Kadencji, współtworzył Solidarność Pracy, potem Unię Pracy. Był członkiem komitetu wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich 2005 roku.

www.wikipedia.pl
pm

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.