Menu

Jak długo jeszcze mamy czekać na wyrok Trybunału Konstytucyjnego?

Jak długo jeszcze mamy czekać na wyrok Trybunału Konstytucyjnego? fot.Shutterstock

Specjaliści od prawa pracy od lat wskazują, że przepisy dotyczące rekompensowania osobom zatrudnionym w administracji publicznej pracy w godzinach nadliczbowych są niezgodne z ratyfikowanymi przez Polskę postanowieniami Europejskiej Karty Społecznej.

W przeciwieństwie do kodeksu pracy, który przewiduje, że za pracę w godzinach nadliczbowych pracownik ma prawo do wynagrodzenia oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, ustawa o służbie cywilnej  żadnego dodatkowego wynagrodzenia za prace ponadwymiarową członkom korpusu służby cywilnej nie przyznaje.

Należy podkreślić, że to mniej korzystne rozwiązanie w żaden sposób nie jest rekompensowane obecnymi warunkami  pracy i płacy członków korpusu służby cywilnej- komentuje Barbara Surdykowska, Biuro Eksperckie KK NSZZ Solidarność.

3 sierpnia  2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności regulacji dotyczących czasu pracy z ratyfikowaną przez Polskę umową międzynarodową. Sprawa ta o sygnaturze K20/15 do chwili obecnej nie została rozstrzygnięta. Co więcej – nie ma nawet wyznaczonego terminu   rozprawy! Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wniosku wskazuje, że następujące regulacje są niezgodne z art. 4 ust 2 Europejskiej Karty Społecznej:

- art. 30 ust. 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych przez to, że nie przewiduje prawa urzędnika państwowego do zwiększonego wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego poza normalnymi godzinami pracy;

- art. 97 ust. 6 ustawy o służbie cywilnej przez to, że nie przewiduje prawa pracownika służby cywilnej do zwiększonego wymiaru czasu wolnego z tytułu pracy wykonywanej na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych;

- art. 97 ust. 7 ustawy o służbie cywilnej przez to, że nie przewiduje prawa urzędnika służby cywilnej do zwiększonego wymiaru czasu wolnego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych wykonywanych w dni powszednie oraz w porze nocnej

- art. 97 ust. 8 ustawy o służbie cywilnej przez to, że nie przewiduje prawa urzędnika służby cywilnej do zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę w niedzielę lub święto przekraczająca dobowy wymiar czasu pracy.

To bardzo źle świadczy o stronie rządowej, że przedłużające się postępowanie przed TK traktuje jako pretekst by nie podjąć skutecznej zmiany regulacji, które w oczywisty sposób są krzywdzące dla osób zatrudnionych w administracji publicznej – komentuje Jerzy Wielgus, Przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ Solidarność.

Zwróciliśmy się do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Pani Juli Przyłębskiej w 2018 r.  o wyjaśnienie czemu sprawa kluczowa dla 120 tyś, członków korpusu służby cywilnej tak długo nie podlega rozpatrzeniu – dodaje Przewodniczący Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ Solidarność Tomasz Ludwiński.  Na pismo nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

bs

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.