Menu

38. rocznica podpisania Porozumienia Katowickiego

11 wrze艣nia w D膮browie Górniczej odby艂y si臋 obchody 38. rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego, czwartego i ostatniego z tzw. Porozumie艅 Sierpniowych wynegocjowanych w 1980 roku przez robotników z komunistyczn膮 w艂adz膮. Uczestnicy uroczysto艣ci podkre艣lali, 偶e Porozumienie Katowickie da艂o gwarancj臋 tworzenia na terenie ca艂ej Polski struktur Niezale偶nego Samorz膮dnego Zwi膮zku Zawodowego Solidarno艣膰.

W obchodach wzi臋li udzia艂 uczestnicy tamtych wydarze艅, sygnatariusze Porozumienia Katowickiego, przedstawiciele krajowych i regionalnych struktur zwi膮zku oraz komisji zak艂adowych „S” ze 艢l膮ska i z Zag艂臋bia D膮browskiego wraz z pocztami sztandarowymi. Obecni byli równie偶 przedstawiciele w艂adz samorz膮dowych, Instytutu Pami臋ci Narodowej i parlamentu. Podczas uroczysto艣ci nieopodal pomnika Porozumienia Katowickiego posadzony zosta艂 „D膮b Wolno艣ci”, jeden ze stu d臋bów po艣wi臋conych przez papie偶a Franciszka z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polsk臋 niepodleg艂o艣ci.

Witaj膮c uczestników obchodów Dominik Kolorz, przewodnicz膮cy 艣l膮sko-d膮browskiej Solidarno艣ci podkre艣li艂, 偶e bez uporu i bezkompromisowo艣ci robotników z Huty Katowice dokument nie zosta艂by podpisany. – Dzi臋ki temu porozumieniu powsta艂a Solidarno艣膰 – podkre艣li艂 przewodnicz膮cy regionalnych struktur zwi膮zku. Zaznaczy艂, 偶e „S” przetrwa艂a i w dalszym ci膮gu ma w swoich szeregach ludzi sumienia, którzy nigdy nie zapomn膮, 偶e maj膮 s艂u偶y膰 drugiemu cz艂owiekowi.

Dominik Kolorz doda艂, 偶e pami臋膰 o kolejnych rocznicach podpisania Porozumie艅 Sierpniowych jest bardzo wa偶na, ale trzeba zadba膰 tak偶e o to, by informacja o wydarzeniach z 1980 roku dotar艂a do m艂odych ludzi. – Do tych, którzy nie pami臋taj膮 tamtych czasów, i którzy Solidarno艣ci nie potrafi膮 tak do ko艅ca skojarzy膰, a niejednokrotnie szufladkuj膮 j膮 po jakiej艣 stronie politycznej. My wtedy wygrali艣my, dzi臋ki temu zwyci臋stwu mamy woln膮 i demokratyczn膮 Ojczyzn臋 i powinni艣my si臋 z tego zwyci臋stwa cieszy膰 – doda艂 przewodnicz膮cy 艣l膮sko-d膮browskiej „S” .

Przewodnicz膮cy Komisji Krajowej NSZZ Solidarno艣膰 Piotr Duda podkre艣li艂, 偶e Porozumienie Katowickie nie tylko doprowadzi艂o do legalizacji „S” na terenie ca艂ego kraju, ale tak偶e sta艂o si臋 zal膮偶kiem ustawy o zwi膮zkach zawodowych, która zosta艂a przyj臋ta dopiero 10 lat pó藕niej. Zapisy porozumienia stanowi艂y m.in. o oddelegowaniu dzia艂aczy do pracy zwi膮zkowej czy przekazaniu organizacji zak艂adowej pomieszczenia do prowadzenia dzia艂alno艣ci zwi膮zkowej. – Postulaty od pierwszego do ósmego to by艂 projekt ustawy o zwi膮zkach zawodowych, a faktycznie tymczasowa ustawa o zwi膮zkach zawodowych – powiedzia艂 przewodnicz膮cy Solidarno艣ci. Piotr Duda podzi臋kowa艂 sygnatariuszom Porozumienia Katowickiego. – Wasz upór doprowadzi艂 do tego, 偶e dzisiaj 偶yjemy w wolnym i demokratycznym kraju, mamy te偶 pluralizm zwi膮zkowy – doda艂.

W swoim wyst膮pieniu Andrzej Rozp艂ochowski, przywódca strajku w Hucie Katowice w 1980 roku oraz jeden z sygnatariuszy Porozumienia Katowickiego podkre艣li艂, 偶e protest, który wybuch艂 w tym zak艂adzie by艂 lekcewa偶ony przez komunistyczn膮 w艂adz臋. Jej przedstawiciele podpisali porozumienia z robotnikami w Gda艅sku, Szczecinie i Jastrz臋biu-Zdroju, a z przyjazdem do D膮browy Górniczej zwlekali. – Bo mieli艣my postulat, który umo偶liwi艂 tworzenie jednej organizacji zwi膮zkowej, nowej, wolnej, demokratycznej na terenie ca艂ego kraju. Tego nie chciano podpisywa膰 – mówi艂 pod pomnikiem Porozumienia Katowickiego Andrzej Rozp艂ochowski.

Podczas uroczysto艣ci odczytany zosta艂 list napisany do uczestników obchodów przez prezydenta Andrzeja Dud臋. Prezydent przypomnia艂 w nim, 偶e sytuacja gospodarcza w 1980 roku by艂a bardzo trudna. Warunki 偶ycia zwyk艂ych ludzi ulega艂y pogorszeniu, na co nak艂ada艂y si臋 szykany ze strony komunistycznej w艂adzy. – Wywo艂a艂o to zrozumia艂y sprzeciw ludzi, których zjednoczy艂a wielka idea niezale偶no艣ci, samorz膮dno艣ci i solidarno艣ci. Zacz臋艂y tworzy膰 si臋 struktury zwi膮zku, który przerodzi艂 si臋 w pot臋偶ny ruch spo艂ecznego protestu przeciwko komunistycznej w艂adzy – podkre艣li艂 prezydnet Andrzej Duda w li艣cie odczytanym przez Agnieszk臋 Lenartowicz-艁ysik, doradc臋 prezydenta RP.

Prezydent Andrzej Duda zaznaczy艂, 偶e dzi臋ki determinacji robotników w porozumieniu podpisanym w Hucie Katowice znalaz艂 si臋 zapis umo偶liwiaj膮cy wolnym zwi膮zkom zawodowym rozwini臋cie legalnej dzia艂alno艣ci na terenie ca艂ego kraju. – Wszystkie postulaty przyczyni艂y si臋 do wzmocnienia, ale przede wszystkim do wyra偶enia solidarno艣ciowych idea艂ów. Pokaza艂y, 偶e si艂a le偶y w jedno艣ci, 偶e re偶im uda si臋 pokona膰 tylko wtedy, gdy spo艂ecze艅stwo jak najliczniej wspólnie powstanie przeciwko totalitarnej w艂adzy. Porozumienia katowickie stanowi艂y kluczowe wsparcie dla strony spo艂ecznej, staj膮c si臋 faktycznym dope艂nieniem d艂ugotrwa艂ej walki o suwerenno艣膰 – doda艂 prezydent Duda.

List napisany do uczestników uroczysto艣ci przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego odczyta艂 wojewoda 艣l膮ski Jaros艂aw Wieczorek. Premier Morawiecki podkre艣li艂, 偶e bez powstania Solidarno艣ci nie by艂oby dzisiejszej wolnej i suwerennej Polski. – Idee solidarno艣ci i walki o godno艣膰, jednocz膮ce wtedy nasz naród, okaza艂y si臋 藕ród艂em si艂y, której nie zd艂awi艂o nawet zbrojne wyst膮pienie w艂adzy przeciw obywatelom. Wobec tych warto艣ci krusza艂y mury okalaj膮ce nasz膮 Ojczyzn臋 i inne kraje regionu. Ju偶 nie po raz pierwszy 艣wiat ujrza艂, 偶e zjednoczeni Polacy mog膮 dokonywa膰 wielkich rzeczy – napisa艂 w li艣cie premier Mateusz Morawiecki.

Uroczysto艣ci pod pomnikiem Porozumienia Katowickiego poprzedzi艂a msza 艣w. odprawiona w sanktuarium pw. 艣w. Antoniego z Padwy. Uczestnicy obchodów z艂o偶yli wi膮zanki kwiatów pod pomnikiem Porozumienia Katowickiego oraz pod krzy偶em znajduj膮cym si臋 za bram膮 g艂ówn膮 ArcelorMittal Poland.

www.solidarnosckatowice.pl / aga

 

 

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.