Menu

Pora na ratyfikację protokołu wprowadzającego system skarg zbiorowych

NSZZ "Solidarność" zwrócił się do Beaty Szydło, wicepremier i szefowej Komitetu Społecznego Rady Ministrów o podjęcie rzeczowej dyskusji nad ratyfikacją protokołu  skarg zbiorowych.

Protokół, przyjęty przez państwa członkowskie Rady Europy w listopadzie 1995 r., jest załącznikiem do Europejskiej Karty Społecznej, umożliwiającym kierowanie przez  reprezentatywne organizacje związków zawodowych i pracodawców skarg na naruszenia Karty do Europejskiego Komitetu Praw Społecznych.

NSZZ Solidarność wielokrotnie wzywał do ratyfikacji przez Polskę wszystkich zapisów Europejskiej Karty Społecznej, a także ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej (ZEKS).  Kolejne rządy argumentowały, że wiązałoby się to z trudnymi do udźwignięcia przez państwo zobowiązaniami finansowymi. -W przypadku protokołu takich zagrożeń jednak nie ma, gdyż jego ratyfikacja jest decyzją wyłącznie o charakterze politycznym, niezależnym od poziomu rozwoju społeczno- ekonomicznego kraju –wyjaśnia Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK.

W liście skierowanym do pani premier w dniu 25 lipca 2018 r.Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego KK zwrócił się o pilne podjęcie tego tematu przez Komitet Społeczny Rady Ministrów, podkreślając, że decyzja o ratyfikacji protokołu byłaby dowodem na uznanie przez obecny rząd roli i znaczenia polskich reprezentatywnych  partnerów społecznych w ramach konstytucyjnej zasady  społecznej gospodarki rynkowej.

W tym miejscu można odwołać się do wypowiedzi prof. Romana Wieruszewskiego (PAN) który w 2016 r. -podczas spotkania z okazji 25-lecia członkostwa Polski w Radzie Europy, podkreślił, że z punktu widzenia wiarygodności kraju na arenie międzynarodowej a także dla podkreślenia dbałości i troski o rozwiązywanie problemów ekonomiczno – socjalnych przyjęcie mechanizmu skargi zbiorowej jest pożyteczne.  Podczas tego samego spotkania dr Marcin Wujczyk (UJ) zwrócił uwagę, że procedury skarg zbiorowych pozwalają na ugruntowanie poglądu, że prawa socjalne stanowią prawa człowieka.

-W dniu 17 września br. NSZZ Solidarność oraz Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego organizują seminarium dotyczące ZEKS. Będzie to także okazja do pogłębionej dyskusji na temat znaczenia procedury skargowej z punktu widzenia partnerów społecznych. Liczymy na pojawienie się przedstawicieli rządu – komentuje Barbara Surdykowska. 

bs

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.