Menu

Pracownicze Plany Kapitałowe – po zmianach zaakceptowane przez RDS

PPK to sztandarowy pomysł rządu na to, by rosły oszczędności Polaków. Docelowo służyć ma przede wszystkim osłabieniu skutków szoku jakim dla większości przyszłych emerytów będzie drastycznie niska wysokość podstawowego świadczenia emerytalnego.  

Jest to program dobrowolny. Pracownik może, ale nie musi zdecydować się na oszczędność w ramach PPK. Do programu zostanie zapisany automatycznie, ale może zrezygnować.

Rada Dialogu Społecznego uzgodniła właśnie zmiany w wyjściowej propozycji rządu. Ustawa w pierwotnej wersji zakładała, że pracodawcy mają przypominać pracownikowi o PPK co dwa lata. Ministerstwo Finansów uznało jednak, że okres należy wydłużyć. Deklarację będzie się składało nie co dwa, a co cztery lata.

To zmiany dla oszczędzających. Jednocześnie resort zmodyfikował ustawę na prośbę przedsiębiorców. Znikną z niej zapisy o odpowiedzialności karnej dla pracodawców, którzy zniechęcają swoich pracowników do PPK.

Strona rządowa w procesie konsultacji zaakceptowała część postulatów strony związkowej. Zmieniono sposób zbierania pieniędzy przez osoby najsłabiej zarabiające. Ci otrzymujący poniżej 120 proc. minimalnego wynagrodzenia będą mogły obniżyć wpłatę na PPK do 0,5 proc. Na sugestię strony społecznej zwiększono też koszty reformy. Państwo ma dopłacać nowym uczestnikom nie tylko przez pierwsze dwa lata od wprowadzenia PPK, ale także później. Dzięki temu nawet osoba wchodząca na rynek pracy np. za dziesięć lat skorzysta z dopłat.

-Nowy projekt ustawy o PPK zawiera szereg rozwiązań, czyniących ten program bardzo atrakcyjnym dla pracowników oraz przyjaznym dla pracodawców - przekonuje Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Projekt zakłada, że pieniędzmi zgromadzonymi w ramach PPK będą zarządzać nie tylko Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Do tworzenia PPK zostały dopuszczone powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) oraz zakłady ubezpieczeń na życie. Jednocześnie pojawił się wyższy wymóg bezpieczeństwa dla instytucji finansowych, które będą zainteresowane PPK. Minimalny poziom kapitałów własnych został określony na 25 mln zł.

-Trzeba pamiętać, że PPK jest programem oszczędnościowym, a nie częścią systemu ubezpieczeń społecznych. PPK należy także odróżniać od polisy ubezpieczeniowej – podkreśla Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ Solidarność.

Warto wyjaśnić w jaki sposób środki będą wypłacane. Wypłata środków zgromadzonych w PPK następuje na wniosek uczestnika po osiągnięciu przez niego 60 roku życia (art. 97 Projektu). Wcześniej uczestnik PPK może wnioskować o wypłatę 25% środków w razie  poważnego zachorowania  uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka (art. 101 Projektu). Po  wniosku złożonym po 60 roku życia 25% środków zgromadzonych może być wypłaconych jednorazowo a co najmniej 75% wypłacanych jest w 120 ratach miesięcznych. Należy pamiętać, że środki z PPK nie są wypłacane dożywotnio!

Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim instytucja finansowa dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka, w zakresie w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.  Środki które nie zostaną transferowane w sposób opisany powyżej przekazywane są osobom uprawnionym (czyli osobom wskazanym przez uczestnika) a w przypadku ich braku wchodzą w skład masy spadkowej (porównaj art. 85 i 86 Projektu ustawy).

Dla wielu członków związków zawodowych interesujące są relacje pomiędzy PPK a PPE, w obecnym projekcie (art. 13) ustawodawca wskazuje, że przepisów ustawy o PPK nie stosuje się w odniesieniu do podmiotu zatrudniającego, który prowadzi PPE i odprowadza składki podstawowe w rozumieniu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych do PPE w wysokości co najmniej 3,5 % wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Poniżej w załączniku stanowisko partnerów społecznych oraz najnowszy projekt ustawy.

bs

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.