Menu

Czas do ko艅ca maja

W placówkach s艂u偶by zdrowia rozpocz臋艂y si臋 rozmowy przedstawicieli zwi膮zków zawodowych i pracodawców dotycz膮ce wzrostu wynagrodze艅 zagwarantowanego w tzw. ustawie podwy偶kowej. 
 
Ustawa o sposobie ustalania najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonuj膮cych zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych wesz艂a w 偶ycie w zesz艂ym roku. Joanna Lukosek, wiceprzewodnicz膮ca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarno艣膰 w Katowicach zaznacza, 偶e zgodnie z jej zapisami wynagrodzenia zasadnicze pracowników wykonuj膮cych zawody medyczne powinny wzrosn膮膰 od 1 lipca tego roku. – Na podpisanie porozumie艅 pracodawcy i zwi膮zki maj膮 czas do 31 maja. Je偶eli do tego dnia w danej placówce nie uda si臋 doj艣膰 do porozumienia, wówczas pracodawca sam zdecyduje o wysoko艣ci podwy偶ek – mówi Joanna Lukosek. 
 
Ustawa stanowi, 偶e najni偶sze wynagrodzenia zasadnicze pracowników medycznych b臋d膮 podwy偶szane stopniowo do ko艅ca 2021 roku. Pierwsze podwy偶ki wynikaj膮ce z zapisów ustawy pracownicy s艂u偶by zdrowia dostali z pocz膮tkiem lipca ubieg艂ego roku. Docelowa wysoko艣膰 minimalnych wynagrodze艅 w poszczególnych grupach zawodowych zosta艂a oszacowana przez resort zdrowia na podstawie m.in. prognozy przeci臋tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Z oblicze艅 Ministerstwa Zdrowia wynika, 偶e do ko艅ca 2021 roku piel臋gniarka posiadaj膮ca wy偶sze wykszta艂cenie i specjalizacj臋 b臋dzie zarabia艂a co najmniej 5,3 tys. z艂 brutto, natomiast piel臋gniarka ze 艣rednim wykszta艂ceniem minimum 3,2 tys. z艂 brutto. Na podobnym poziomie, w zale偶no艣ci od posiadanego wykszta艂cenia, maj膮 si臋 kszta艂towa膰 wynagrodzenia m.in. farmaceutów, fizjoterapeutów oraz diagnostyków laboratoryjnych. 
 
Zwi膮zkowcy z Solidarno艣ci w dalszym ci膮gu upominaj膮 si臋 o pracowników niemedycznych zatrudnionych w s艂u偶bie zdrowia, którzy zostali w ustawie pomini臋ci. Chodzi m.in. o sanitariuszy, sekretarki medyczne, rejestratorki oraz osoby zatrudnione w administracji i dzia艂ach technicznych. Pracownicy tych grup zawodowych w s艂u偶bie zdrowia zarabiaj膮 najmniej, a podwy偶ki zazwyczaj dostaj膮 tylko wtedy, gdy podnoszona jest p艂aca minimalna. Rozmowy z przedstawicielami resortu zdrowia Solidarno艣膰 rozpocz臋艂a praktycznie zaraz po wej艣ciu w 偶ycie ustawy. Projekt nowelizacji ustawy podwy偶kowej uwzgl臋dniaj膮cy pracowników niemedycznych zosta艂 przedstawiony stronie spo艂ecznej w lutym tego roku. W tej chwili zajmuje si臋 nim Komitet Sta艂y Rady Ministrów.
 
www.solidarnosckatowice.pl
 
 
 
Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.