Menu

Ostro偶nie z szerokim otwarciem rynku pracy

Do liberalizacji warunków wydawania zezwole艅 na prace cudzoziemców nale偶y podchodzi膰 z du偶膮 ostro偶no艣ci膮. Szerokie otwarcie rynku pracy na cudzoziemców mo偶e nie sprzyja膰 ochronie miejsc pracy polskich obywateli, szczególnie w sytuacji pogorszenia si臋 sytuacji gospodarczej – uwa偶a Prezydium Komisji Krajowej oceniaj膮c projekt rozporz膮dzenia dot. warunków wydawania zezwole艅.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno艣膰” ma szereg zastrze偶e艅 do projektu nowelizacji rozporz膮dzenia zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie ws. okre艣lenia przypadków, w których zezwolenie na prac臋 cudzoziemca jest wydawane bez wzgl臋du na szczególne warunki wydawania zezwole艅 na prac臋 cudzoziemców autorstwa Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Socjalnej.

Przede wszystkim Solidarno艣膰 oczekuje rozwi膮za艅 zapobiegaj膮cych powstawaniu dumpingu socjalnego, w tym szczególnie sta艂ego monitoringu warunków pracy i p艂acy w jakich zatrudniani s膮 cudzoziemcy. Nale偶y te偶 szczegó艂owo okre艣li膰 sposób dokonania wyboru zawodów opisanych w za艂膮czniku do projektu.

Prezydium KK zwraca te偶 uwag臋 na sprzeczno艣膰 pomi臋dzy dzia艂aniami rz膮du zmierzaj膮cymi do zatrzymania niektórych zawodów na polskim rynku pracy, np. lekarzy, czy piel臋gniarek, a stworzeniem konkurencji w postaci szerokiego nap艂ywu cudzoziemców pracuj膮cych w tych zawodach.

Dlatego – jak czytamy w opinii – nale偶y z du偶膮 ostro偶no艣ci膮 podej艣膰 do problemu zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

NSZZ Solidarno艣膰 niezmiennie stoi na stanowisku, 偶e nie ma przeciwwskaza艅 do zatrudniania cudzoziemców w Polsce, pod warunkiem, 偶e b臋d膮 oni zatrudniani na tych samych zasadach co polscy pracownicy. A z tym jest du偶y problem. Bez wypracowania skutecznych mechanizmów przeciwdzia艂ania patologiom na rynku pracy, trudno takiemu dumpingowi si臋 przeciwstawi膰.

ml

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.