Menu

Ruszają rozmowy na temat płacy minimalnej oraz wynagrodzeń w sferze budżetowej

Przed majówką do Rady Dialogu Społecznego wpłynął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2018-2021(WPFP) przedstawiający między innymi wstępną prognozę wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę prac nad projektem ustawy budżetowej na następny rok. Tym samym rozpoczął się określony w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego cykl konsultacji obejmujących szczególnie istotne dla pracowników kwestie wysokości wynagrodzenia minimalnego oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. Zakończeniem całego cyklu będzie opinia do ustawy budżetowej na przyszły rok oraz do tzw. Ustaw okołobudżetowych.

Wieloletni Plan Finansowy przedstawia stan naszej gospodarki i perspektywy jej rozwoju na najbliższe lata.

Najbardziej optymistyczne wieści dochodzą z rynku pracy. Z roku na rok rośnie liczba osób pracujących w gospodarce. W 2018 wzrost ten wyniesie 0,7%, co spowoduje że stopa bezrobocia spadnie do 4,2%, co jest rekordowo niskim poziomem. Rosną również wynagrodzenia . W 2018 przewiduje się, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 5,7% w 2019 roku 5,6%. Systematycznie rośnie też wydajność oraz produktywność pracy.

Również wskaźniki wzrostu PKB na najbliższe lata wskazują na systematyczny rozwój naszej gospodarki, któremu będzie towarzyszył zbliżony do optymalnego poziom inflacji.

Wszystkie te wielkości powinny być brane pod uwagę przy projektowaniu wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, które nie były podwyższane od 2010 roku! Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w tym czasie aż o ponad 39% z 3434 w 2010 do ok. 4788 w 2018. Skumulowany wskaźnik inflacji w tym czasie wyniósł ponad 12%. Wynagrodzenie minimalne w 2010 roku wynosiło 1317 zł, natomiast obecnie wynosi 2100 zł, co stanowi wzrost prawie o 60%.

Wszystkie te liczby wskazują na stopień zapaści w poziomie wynagrodzeń w budżetówce i pokazują jak wiele jest do nadrobienia. Trzymajmy kciuki za wyniki rozmów.


SSz

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.