Menu

ZUS przypomina. Do 31 maja rozlicz się z przychodów!

Tylko do końca maja pobierający zasiłek lub świadczenie przedemerytalne i jednocześnie pracujący mają czas na rozliczenie się z ZUS ze swoich przychodów. Osiągany przychód może bowiem wpłynąć na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Do 31 maja 2017 r. pobierający zasiłki lub świadczenia przedemerytalne oraz ich pracodawcy powinni powiadomić ZUS o osiąganych w danym roku rozliczeniowym przychodach z tytułu pracy zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, czyli z np. umowy o pracę, zlecenia, czy działalności gospodarczej. Okres rozliczeniowy rozpoczął się 1 marca 2016 r., a zakończył 28 lutego 2017 r.

Roczne rozliczenie to bilans wysokości, w jakiej świadczenie było wypłacone, a w jakiej z uwagi na osiągany przychód faktycznie przysługiwało. Osiągany przychód może bowiem wpłynąć na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Rozlicznie przybiera formę roczną lub miesięczną, a ZUS zawsze dokonuje go metodą korzystniejszej dla świadczeniobiorcy.

Dla okresu 2016/2017 roczna dopuszczalna kwota przychodu wynosi 11 700,00 zł. Świadczenie ulegnie zmniejszeniu, gdy uzyskany przychód przekroczy tę kwotę. Dopuszczalna kwota przychodu to 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W każdym miesiącu roku rozliczeniowego obowiązuje w tej samej wysokości. Stosuje się ją przy zmniejszaniu świadczeń przedemerytalnych w trakcie roku rozliczeniowego. W roku rozliczeniowym 2016/2017 kwota ta wynosiła 975,00 zł.

Świadczenie ulegnie zawieszeniu, jeżeli przychód przekroczy graniczną kwotę przychodu, stanowiącą 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W roku rozliczeniowym miesięczna kwota graniczna 2016/2017 wynosiła – 2 729,90 zł, a roczna graniczna – 32 758,80 zł

Należy pamiętać, że niezależnie od kwoty tego zmniejszenia świadczenie nie może być niższe od gwarantowanej wysokości, która od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 201 7r. wynosi 514,93 zł.


www.solidarnosc.gda.pl

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.