Menu

Wreszcie! Skuteczna weryfikacja umów o pracę w zamówieniach publicznych

Wreszcie! Skuteczna weryfikacja umów o pracę w zamówieniach publicznych fotolia.pl

28 kwietnia 2017 roku ukazało się wspólne stanowisko  Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

Stanowisko to jest odpowiedzią na zgłaszany przez partnerów społecznych od października 2016 roku postulat dotyczący wypracowania sposobu skutecznej weryfikacji wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w zamówieniach publicznych. Przypomnijmy, iż 23 września 2016 roku ukazała się opinia GIODO, mówiąca iż przy żądaniu kopii umów o pracę przy zamówieniach publicznych zamawiający może otrzymać jedynie zanonimizowane umowy o pracę, czyli takie które pozbawione są wszystkich wrażliwych informacji, również imienia i nazwiska pracownika, którego dotyczą. Taka interpretacja ochrony danych osobowych spowodowała, iż weryfikacja, czy wykonawca faktycznie zatrudnia pracowników na umowę o pracę była wręcz niemożliwa. Niejednokrotnie Zespół doraźny ds. zamówień publicznych RDS zapraszał Panią Inspektor na merytoryczne debaty na ten temat. Jednak GIODO z nich nie korzystał. Dopiero w czasie plenarnego posiedzenia RDS 13 kwietnia 2017 r. odbyła się pogłębiona dyskusja z GIODO, co zaowocowało pojawieniem się już 28 kwietnia wspólnego stanowiska z Panią Prezes UZP. 

W efekcie ponownej analizy regulacji wypracowane zostało stanowisko, zgodnie z którym dla realizacji celów określonych w art. 29 ust. 3a i  art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp zamawiający jest uprawniony do żądania od wykonawców lub podwykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Dla skutecznej weryfikacji obowiązku określonego we wskazanych wyżej przepisach, zamawiający może pozyskiwać takie dane osobowe pracowników, jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Przyjęcie powyższego rozwiązania zapewni realną i efektywną kontrolę spełniania wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.


ssz

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.