Menu

Bank Światowy przeprowadzi badania dla Rady Dialogu Społecznego Wyróżniony

Bank Światowy przeprowadzi na potrzeby Rady Dialogu Społecznego serię badań na temat wynagrodzeń w Polsce na tle innych krajów UE – zadeklarowała Roberta Gatti, ekonomistka Banku Światowego, która spotkała się 15 marca w siedzibie Związku z z przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego Piotrem Dudą oraz członkiem Rady Henrykiem Nakoniecznym. 
 
Równy i sprawiedliwy rynek pracy oraz walka z ubóstwem to główne cele misji Banku Światowego. Ma się to odbywać za sprawą rosnących wynagrodzeń oraz walki ze zjawiskiem tzw. in-work poverty, czyli ubóstwa pracujących.
 
O tych i innych problemach rozmawiali wczoraj w Gdańsku w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przedstawiciele Banku Światowego z Robertą Gatti, główną ekonomistką BŚ na czele z przewodniczącym Piotrem Dudą oraz członkiem prezydium KK Henrykiem Nakoniecznym, który w RDS jest przewodniczącym Zespołu problemowego do spraw budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. W spotkaniu wziął również udział Sekretarz Prezydium Rady Mateusz Szymański. 
 
Roberta Gatti, ekonomistka BŚ, przedstawiła najważniejsze cele misji Banku Światowego, do których zalicza prace nad równym i sprawiedliwym rynkiem pracy oraz wykorzenieniem ubóstwa. Centralne miejsce w programie Banku zajmują kwestie wynagrodzeń oraz walka ze zjawiskiem in-work poverty. Ekspertka zaproponowała przygotowanie na potrzeby Rady Dialogu serii badań na temat wynagrodzeń w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, w tym analizę skoncentrowaną na kwestii płacy minimalnej. Ekonomistka BŚ przekazała także informację na temat warsztatów, które mają się odbyć w Polsce w maju na temat atypowych form zatrudnienia, które Bank organizuje z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
Przedstawiciele Rady zapewnili o otwartości na propozycje Banku Światowego i chęci dalszej współpracy. Zapewnili, że przedstawiciele Banku Światowego będą zapraszani na posiedzenia Rady i Zespołów gdy tylko BŚ przedstawi swoje opracowania, tak by mogły być przedmiotem szerszej dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady przekazał również informacje na temat obecnych prac Rady i jej Zespołów problemowych. Wspomniał o dotychczasowych osiągnięciach w zakresie walki ze zbyt powszechnym stosowaniem „umów śmieciowych”, o pracach nad zmianami w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i wspólnym stanowisku stron Rady dotyczącym zmian w prawie zamówień publicznych. Zdaniem Przewodniczącego, są to ważne kroki w walce z segmentacją rynku pracy, której skutki są rujnujące stanu finansów publicznych.
 
ml
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.