Menu

Podpisz petycję w obronie pracowników handlu!

Alfred Bujara, wraz z całą Krajową Sekcją Pracowników Handlu, w ramach "Tygodnia szacunku dla pracowników handlu" zachęca do podpisania petycji w obronie pracowników sklepów. Jej treść publikujemy poniżej, a podpisać się można pod linkiem: bit.ly/34d3Pd5

Petycja
Pracownicy handlu od wybuchu pandemii COVID-19 pracują w niezwykle trudnych warunkach. Są jedną z grup zawodowych najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem. Każdego dnia towarzyszy im strach o zdrowie swoje i swoich rodzin. W ostatnich miesiącach, w związku z wzrostem liczby zakażeń i wprowadzonymi z tego powodu dodatkowymi restrykcjami, ich sytuacja uległa dalszemu, drastycznemu pogorszeniu.
 Wiele sieci handlowych i centrów logistycznych zajmujących się sprzedażą internetową wydłużyło godziny pracy. Niektóre placówki działają dziś w systemie całodobowym. Zbyt mała liczba pracowników w dyskontach i sklepach wielkopowierzchniowych, która już przed pandemią była jednym z największych problemów w tej branży, dzisiaj jest wielokrotnie bardziej odczuwalna. Znacząco wzrosły absencje chorobowe. Wielu pracowników choruje na COVID-19 lub przebywana kwarantannie. Ogromne niedobory kadrowe sprawiają, że ci, którzy pozostali w sklepach wypełniają dzisiaj obowiązki 2-3 osób. Ich przemęczenie i przeciążenie pracą sięga dzisiaj punktu krytycznego.
Pracy zarówno w handlu tradycyjnym i e-handlu nie da się wykonywać zdalnie, a jednocześnie jest ona niezbędna dla funkcjonowania społeczeństwa. Sklepów nie można zamknąć z powodu pandemii. Można za to zrobić wiele, żeby poprawić warunki pracy w handlu w czasie pandemii i sprawić, aby była ona bezpieczniejsza.

Dlatego apelujemy do rządu o:

1. Jak najszybsze opracowanie w drodze uzgodnień ze związkami zawodowymi i pracodawcami,
a następnie wprowadzenie w formie rozporządzenia jednolitych procedur sanitarnych obowiązujących w placówkach handlowych i centrach logistycznych.
2. Wprowadzenia dodatkowych przerw w pracy dla pracowników na umycie i dezynfekcje rąk.
3. Przyjęcie urealnionych norm wydajności pracy w placówkach handlowych i magazynach wysyłkowych. Zbyt mała liczba pracowników w sklepach i centrach logistycznych, powoduje,
że pracują oni ponad siły. W krajach zachodniej Europy tą samą pracę wykonuje dwukrotnie więcej pracowników.
4. Poszanowania prawa pracowników do niedzieli wolnej od pracy. Rozszerzenia zapisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele na pracowników e-handlu.
5. Wprowadzenia ograniczenia dobowego czasu pracy pracowników bez możliwości jego przedłużenia do 12 godzin dziennie.

Do pracodawców z sektora handlu apelujemy o:

1. Przyznanie pracownikom dodatku za pracę w trudnych warunkach w trakcie pandemii COVID-19.
2. Rozpoczęcie rzeczywistego i konstruktywnego dialogu z organizacjami związkowymi w celu poprawy warunków pracy i poziomu bezpieczeństwa w placówkach handlowych w okresie pandemii.
3. Dokonywanie rzetelnej weryfikacji limitu klientów w sklepach zgodnie z wytycznymi ministerialnymi.
4. Nieodbieranie pracownikom składników premii za nieobecność związaną z zachorowaniem na COVID-19 i przebywaniem na kwarantannie lub izolacji domowej.

www.tysol.pl

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.