Menu

Rola Europejskiej Karty Społecznej oraz Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w porządku prawnym UE

Rola Europejskiej Karty Społecznej oraz Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w porządku prawnym UE fot. pixabay.com

Na zlecenie NSZZ Solidarność przetłumaczono opracowanie prof. Oliviera De Schutter dotyczące roli Europejskiej Karty Społecznej oraz Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w porządku prawnym UE.  Prof. Olivier De Schutter związany jest z UCLouvain i SciencesPo oraz jest członkiem Komitetu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych ONZ oraz byłym członkiem Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych UE. 

Opracowanie ma na celu zbadanie wkładu Europejskiego Filaru Praw Socjalnych , podpisanego w listopadzie 2017 r., w ochronę i upowszechnienie praw socjalnych w Unii Europejskiej oraz możliwość przyszłych synergii z przyjętą przez Radę Europy Europejską Kartą Społeczną. Realizując ten cel opracowanie w pierwszym rzędzie opisuje ochronę podstawowych praw socjalnych w UE. Następnie zajmuje się zagadnieniem jaką wartość dodaną ma Europejski Filar Praw Socjalnych. Na końcu opracowania autor omawia, w jaki sposób Filar może wzmocnić swe powiązania z Europejską Kartą Społeczną. Autor wskazuje, że  jako główny instrument ochrony praw socjalnych na kontynencie europejskim Europejska Karta Społeczna powinna wyznaczać kierunki przyszłych działań, korzystając z możliwości jaką daje przyjęcie Filaru, w celu wzmocnienia praw socjalnych w toku integracji europejskiej.

Dr Izabela Florczak (Uniwersytet Łódzki) wskazuje: Opracowanie stanowi niezwykle ważny element w dyskusji nad modelem ponadnarodowych standardów polityki społecznej. Punktem odniesienia jest nie tylko sam tekst Europejskiej Karty Społecznej, ale również bogaty dorobek orzeczniczy Europejskiego Komitetu Praw Społecznych Rady Europy. Zaproponowane przez autora w trzeciej części opracowania rozwiązania stanowią gotowy materiał do podjęcia szczegółowej dyskusji nad wzmacnianiem ochrony praw socjalnych w Unii Europejskiej.

Dr Marcin Wujczyk (UJ) komentuje: Tekst prof. De Schutter pokazuje, że w ramach procedury tworzenia, ale i stosowania, prawa unijnego, w niedostatecznym stopniu uwzględnia się prawa społeczne. Remedium na to może być po pierwsze rozwój gwarancji stworzonych w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, po drugie włączenie Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej w acquis communautaire UE. Podzielam wyrażone w jego tekście zapatrywanie, że już teraz Trybunał Sprawiedliwości UE powinien wykorzystywać w większym stopniu ZEKS jako narzędzie pomagające interpretować prawo unijne.

Mamy nadzieję, że Opracowanie ożywi dyskusję nad potrzebą implementacji w Polsce Europejskiego Filaru Praw Socjalnych – dodaje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ Solidarność.

Polska wersja opracowania „Europejski Filar Praw Socjalnych a rola Europejskiej Karty Społecznej w porządku prawnym UE” Oliviera de Schutter (Rada Europy, lipiec 2019) nie została przetłumaczona ani zredagowana przez Radę Europy i dlatego nie może być uważane za oficjalną publikację Rady Europy.

Opracowanie poniżej w załączniku.

bs

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.