Menu

Spotkanie Zespołu Eksperckiego w Sali BHP

Spotkanie Zespołu Eksperckiego w Sali BHP fot.P.Machnica

W zeszłym tygodniu w Sali BHP odbyło się spotkanie grupy ekspertów opracowujących raport badawczy nt. dialogu społecznego w sektorze publicznym w Polsce. Działanie to jest elementem projektu „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” współfinansowanego z Grantów Norweskich 2014-2021, w ramach Programu Dialog Społeczny - Godna Praca.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polskich partnerów projektu: eksperci dialogu społecznego dr Jan Czarzasty – ekspert zewnętrzny, lider zespołu eksperckiego, Małgorzata Ornoch – Tabędzka i dr Marek Wójcik, reprezentujący Związek Miast Polskich oraz Barbara Surdykowska i Sławomir Adamczyk z NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu brali też udział Jerzy Jaworski, Zastępca Przewodniczącego i Skarbnik KK NSZZ „Solidarność”, Aneta Chełminiak, specjalista ds. logistyki wspomagająca prace zespołu eksperckiego, Piotr Machnica, specjalista ds. informacji oraz kierownik projektu Agnieszka Rybczyńska. On-line uczestniczyła również Hanna Leki, koordynator partnera ZMP.

Głównym celem spotkania było omówienie postępów prac nad raportem- przedyskutowano złożone drafty rozdziałów 1, 2 i 3 przyszłego raportu oraz przykłady dobrych praktyk możliwych do implementacji w dalszych fazach projektu. Dr Jan Czarzasty przedstawił wstępną analizę ankiet, skierowanych do podmiotów samorządowych, rozprowadzanych za pośrednictwem ZMP.

Uwagę poświęcono też konkursowi dobrych praktyk z zakresu zatrudnienia, który w ramach projektu jest organizowany przez Związek Miast Polskich:

- Ze względu na COVID-19 przełożyliśmy napływ wniosków na konkurs dobrych praktyk. Były dwie kategorie: pracodawca - pracownik i kultura organizacyjna w zakładzie. Zgłoszenia ocenialiśmy pod kątem dobrych praktyk pracodawcy z pracownikami i wszystkie zostały zakwalifikowane - mówiła Małgorzata Ornoch - Tabędzka. Konferencja online i finał konkursu odbędą się 23 września br.

W toku spotkania kierownik projektu, krótko przybliżyła zebranym przebieg bieżącej realizacji projektu, podkreślając iż działania zaplanowane do końca września 2020 (w tym prace nad raportem) nie powinny podlegać żadnym zakłóceniom i ustalone pierwotnie terminy ich zakończenia będą mogły być dotrzymane. Ze względu na charakter dalszych planowanych działań (od października 2020) i pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w Polsce i innych krajach, bez wątpienia konieczne będzie wprowadzenie w projekcie zmian, które pozwolą na realizację celów projektu pomimo przeszkód wynikających z powszechnego zagrożenia COVID-19.

Uzgodniono, iż w razie potrzeby następne spotkanie zespołu eksperckiego odbędzie się we wrześniu br.

pm

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.