Menu

Transformacja gospodarki europejskiej musi być sprawiedliwa społecznie

Transformacja gospodarki europejskiej musi być sprawiedliwa społecznie fot.pixabay.com

14 stycznia 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła Komunikat „Silna Europa Socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji” COM (2020) 14.

W dokumencie wskazuje się, że zmiana klimatu i degradacja środowiska będą wymagać od nas dostosowania naszej gospodarki, naszego przemysłu, sposobu, w jaki podróżujemy i pracujemy, tego, co kupujemy i jak się odżywiamy. W tym kontekscie należy pamietać o unijnej „mapie drogowej” dojścia do rozbudowania społecznego wymiaru UE, jakim jest Europejski filar praw socjalnych.

Komisja podkreśla, że społeczna strategia zakłada, że transformacja w kierunku neutralności klimatycznej i cyfryzacji będzie sprawiedliwa społecznie, zrównoważona i będzie odpowiednio uwzględniać zmiany demograficzne.

Celem Europejskiego filaru praw socjalnych jest zapewnienie sprawiedliwości w codziennym życiu każdego obywatela – niezależnie od tego, czy uczy się on, pracuje, szuka pracy czy przechodzi na emeryturę; niezależnie od tego, czy mieszka w mieście czy na obszarze wiejskim; niezależnie od jego płci, pochodzenia rasowego lub etnicznego, przekonań religijnych lub wyznania, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.

W dokumencie dużą uwagę poświęca się nowym wyzwaniom takim jak zatrudnianie poprzez platformy internetowe. Komisja wskazuje, że  zrównoważony wzrost w zakresie gospodarki platform wymaga lepszych warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych. Nowy akt prawny o usługach cyfrowych, który ma zostać przedstawiony w drugim kwartale 2020 r., zwiększy naszą odpowiedzialność i zasady bezpieczeństwa obowiązujące w odniesieniu do platform, usług i produktów cyfrowych i będzie stanowić dopełnienie jednolitego rynku cyfrowego. Jednocześnie Komisja zorganizuje szczyt dotyczący pracy za pośrednictwem platform internetowych, aby przedyskutować kwestie priorytetowe i możliwe rozwiązania, w tym na przykład status zatrudnienia, warunki pracy i dostęp osób pracujących za pośrednictwem platform do ochrony socjalnej, możliwości reprezentacji związkowej oraz zbiorowych układów pracy, a także transgraniczne aspekty pracy za pośrednictwem platform internetowych.

– Świat pracy przyszłości z jego platformami internetowymi i algorytmami sztucznej inteligencji oraz skupieniem się na działaniach powstrzymujących katastrofę klimatyczną, tworzy się na naszych oczach. Także polscy pracownicy będą konfrontowani z postępującymi szybko zmianami  – ostrzega Sławomir Adamczyk, szef Biura Branżowo-Konsultacyjnego KK. – Dla związków zawodowych oznacza to spore wyzwanie, bo szczególnie dotknięte będą grupy zawodowe stanowiące ich tradycyjną bazą członkowską – dodaje ekspert

Tutaj stanowisko Komisji Krajowej NSZZ Solidarność dotyczące zatrudnienia poprzez platformy 


Komisja Europejska podkreśla także, iż sprawiedliwe warunki pracy to również solidny dialog społeczny: pracownicy i pracodawcy mogą znaleźć wspólne rozwiązania, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Ogromne znaczenie mają silne, przedstawicielskie organizacje i ich adekwatne zaangażowanie w kształtowanie polityki, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Komisja rozważy sposoby promowania dialogu społecznego i negocjacji zbiorowych oraz zwiększenia potencjału związków zawodowych i organizacji pracodawców na szczeblu UE oraz krajowym.

– W 2021 r. powinny być opracowane krajowe plany wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych. Od polskich partnerów społecznych, ale także od strony rządowej wymaga to zdecydownego zintensyfikowania ich prac – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ Solidarność.

W załączniku można zapoznać się z komunikatem oraz  harmonogramem działań Komisji Europejskiej związanych ze sprawiedliwą transformacją.

bs

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.