Menu

Porozumienie na rzecz bezpiecznego i odpowiedzialnego transportu drogowego

Transportowe zwi膮zki pracodawców i zwi膮zki zawodowe kierowców cz臋sto spieraj膮 si臋 o zasady wynagradzania, kwestie socjalne, zakres i g艂臋boko艣膰 ingerencji krajowych i unijnych regulacji w relacje pracownik – pracodawca, a tak偶e w wielu innych istotnych dla obu stron kwestiach. S膮 jednak obszary, w których wspó艂praca, a nawet mówienie jednym g艂osem s膮 nie tylko mo偶liwe, ale i wr臋cz po偶膮dane. Takim obszarem jest i powinno by膰 przede wszystkim bezpiecze艅stwo w ruchu drogowym.

Dla transportowców bezpiecze艅stwo ma wymiar nie tylko ludzki, ale tak偶e ekonomiczny. Nawet pozornie ma艂e zdarzenia czy kolizje generuj膮 znaczne koszty dla pracodawców, a tak偶e mog膮 mie膰 wp艂yw na wynagrodzenie kierowców.

Dlatego zwi膮zek pracodawców Transport i Logistyka Polska oraz Sekcja Krajowa Transportu Drogowego NSZZ „Solidarno艣膰” zawar艂y „Porozumienie na rzecz odpowiedzialnego i bezpiecznego transportu drogowego” które zosta艂o oficjalne podpisane podczas konferencji 24 lutego br. w Warszawie. Organizacje chc膮 jednym g艂osem mówi膰 o bezpiecze艅stwie na drodze. O warunkach jakie na tych drogach panuj膮. I o wszystkich czynnikach, jakie ich zdaniem maj膮 wp艂yw na to bezpiecze艅stwo.

Poprawa bezpiecze艅stwa ruchu drogowego nie sprowadza si臋 bowiem wy艂膮cznie do zmiany zasad ruchu drogowego w celu u艂atwienia znalezienia winnego zaistnia艂ej tragedii oraz ci膮g艂ym podwy偶szaniu wysoko艣ci mandatów i innych sankcji. Zdaniem organizacji nale偶y identyfikowa膰 藕ród艂a tragedii na drogach i podejmowa膰 dzia艂ania w艂a艣nie w tych wra偶liwych miejscach.

Dla przyk艂adu jedn膮 z takich okoliczno艣ci – 藕róde艂 wypadków - jest niew膮tpliwie zm臋czenie kierowcy, brak odpoczynku i stres. Kondycja zawodowych kierowców zale偶y w du偶ej mierze od przestrzegania zasad dotycz膮cych czasu kierowania pojazdem, odbioru przerw i okresów odpoczynku.

- Zach臋canie kierowców do jazdy z wy艂膮czonym tachografem lub na cudzej karcie to nie tylko naruszenie praw pracowniczych, ale tak偶e pod偶eganie do potencjalnego przest臋pstwa jakim jest wypadek spowodowany przez zm臋czonego kierowc臋. – t艂umaczy Tadeusz Kucharski Przewodnicz膮cy KSTD NSZZ „Solidarno艣膰”.

Kucharski zwraca tak偶e uwag臋 na brak dostatecznej liczby parkingów oraz ich niedostosowanie do potrzeb kierowców - Parkingi powinny spe艂nia膰 wysokie standardy w zakresie bezpiecze艅stwa oraz warunków socjalno-sanitarnych, a tak偶e w miar臋 mo偶liwo艣ci powinny by膰 wyposa偶one w dostateczn膮 ilo艣膰 miejsc noclegowych dla odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku.

Maciej Wro艅ski Prezes TLP zwróci艂 uwag臋 na dodatkowy aspekt naruszania przepisów o czasie pracy - Firmy, które nie przestrzegaj膮 zasad ograniczaj膮cych czas jazdy prowadz膮 w rzeczywisto艣ci nieuczciw膮 konkurencj臋 wobec przedsi臋biorców pilnuj膮cych przestrzegania obowi膮zuj膮cych w tym zakresie zasad.

W ocenie Wro艅skiego za te naruszenia odpowiadaj膮 tak偶e zleceniodawcy. - Nie chcesz jecha膰 na takich warunkach to nie jed藕, zamiast ciebie pojedzie kto inny, bardziej elastyczny - tak膮 w艂a艣nie odpowied藕 s艂ysz膮 wed艂ug szefa TLP przewo藕nicy odmawiaj膮cy podj臋cia zlecenia, którego warunki wymaga艂yby jazdy niezgodnej z przepisami.

Uczestnicz膮ca w konferencji Iwona Blecharczyk - kierowca zawodowy i blogerka Trucking Girl wskaza艂a na jeszcze jedno 藕ród艂o zm臋czenia i stresu kierowców. S膮 nimi warunki panuj膮ce w miejscach za艂adunku i roz艂adunku. - Na miejscu, gdzie podstawiamy pojazd do za艂adunku zazwyczaj nie mo偶emy nawet skorzysta膰 z toalety, a tam gdzie ona jest jej stan pozostawia wiele do 偶yczenia – mówi Blecharczyk. - A o miejscach, w których mo偶na odpocz膮膰, napi膰 si臋 kawy mo偶emy tylko pomarzy膰.

Wed艂ug Trucking Girl to w艂a艣nie nieodpowiednie warunki socjalne i sanitarne s膮 jedn膮 z przyczyn dla których praca kierowcy nie jest atrakcyjna dlam艂odego pokolenia.

Zdaniem pracodawców i zwi膮zkowców za przedstawiony stan odpowiada w du偶ej mierze administracja. To od niej zale偶y czy przepisy dotycz膮ce czasu pracy kierowców s膮 w艂a艣ciwie egzekwowane oraz czy buduj膮c, modernizuj膮c oraz remontuj膮c polsk膮 sie膰 drogow膮 ulepszamy i tworzymy nowe miejsca odpoczynku dla kierowców. To administracja drogowa okre艣la zasady zagospodarowania tzw. MOP-ów po艂o偶onych przy polskich autostradach i drogach ekspresowych.

Tadeusz Kucharski Przewodnicz膮cy KSTD NSZZ „Solidarno艣膰” wskaza艂 istotn膮 dla bezpiecze艅stwa kwesti臋 od艣nie偶ania pojazdów:

- 呕aden z MOP-ów nie jest wyposa偶ony w ramp臋 do od艣nie偶ania pojazdów, a przecie偶 jest rzecz膮 oczywist膮, 偶e zalegaj膮cy na dachach naczep 艣nieg i lód mog膮 spowodowa膰 艣mier膰 innych uczestników ruchu. - 呕aden MOP nie posiada monitoringu i ochrony miejsc postojowych dla samochodów ci臋偶arowych i zespo艂ów pojazdów przewo偶膮cych 艂adunki znacznej warto艣ci - wskazywa艂 z kolei Maciej Wro艅ski Prezes TLP.

Na bezpiecze艅stwo ruchu drogowego ma tak偶e wp艂yw niew艂a艣ciwa i nieracjonalna interpretacja obowi膮zuj膮cego prawa oraz brak reakcji ze strony administracji rz膮dowej na zg艂aszane w tym zakresie problemy. Maciej Wro艅ski wskaza艂 jako przyk艂ad interpretacj臋 Urz臋du Ochrony Danych Osobowych zabraniaj膮c膮 pracodawcy samodzielnych kontroli stanu trze藕wo艣ci kierowców i motorniczych przed ich przyst膮pieniem do pracy.

- Urz膮d zasugerowa艂, aby zainteresowane bran偶e, w których trze藕wo艣膰 pracowników ma szczególne znaczenie ze wzgl臋du na bezpiecze艅stwo publiczne postara艂y si臋 o nowelizacj臋 przepisów zezwalaj膮c膮 na takie badania. Tymczasem w odpowiedzi na wyst膮pienie w tej sprawie zwi膮zku pracodawców Transport i Logistyka Polska do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, jego urz臋dnicy odmówili podj臋cia jakiejkolwiek inicjatywy legislacyjnej w tej sprawie- stwierdza Wro艅ski.

Urz臋dnicy jako jedyne mo偶liwe rozwi膮zanie problemu wskazali fakultatywn膮 instalacj臋 w pojazdach urz膮dze艅 zwanych alkolockami, które b臋d膮 uniemo偶liwia膰 jazd臋 osobie nietrze藕wej. W pi艣mie wskazany zosta艂 konkretny producent tych urz膮dze艅 oraz ich cena - 4000 z艂otych za urz膮dzenie.

- Je偶eli jedynie cz臋艣膰 pracodawców skorzysta艂aby z sugerowanego przez ministerstwo rozwi膮zania, to koszt wyniós艂by miliardy z艂otych. Prosty rachunek pokazuje, 偶e wyposa偶enie miliona pojazdów to 4 miliardy przychodu dla producentów alkolocków. Nie wiem, dlaczego ministerstwo zamiast pozwoli膰 na stosowanie b臋d膮cych na wyposa偶eniu zak艂adów pracy testerów trze藕wo艣ci namawia na zakup kosztownych urz膮dze艅, które na dodatek mo偶na stosunkowo 艂atwo oszuka膰- zastanawia si臋 Wro艅ski.

Podobne niezrozumia艂e zaniechania administracji rz膮dowej maj膮 miejsce w przypadku wyst膮pie艅 Krajowej Sekcji Transportu Drogowego w sprawie notorycznego 艂amania przepisów socjalnych przez konkretne firmy stwierdza Kucharski szef KSTD NSZZ Solidarno艣膰. - Pomimo udokumentowania narusze艅 zwi膮zkowcy nie otrzymuj膮 informacji o podj臋ciu jakimkolwiek skutecznych dzia艂a艅 w zasygnalizowanych sprawach.

Podane przyk艂ady pokazuj膮 dobitnie, 偶e w pojedynk臋 偶adna ze stron porozumienia nie jest i nie b臋dzie skuteczna w swoich dzia艂aniach na rzecz bezpiecze艅stwa ruchu drogowego. St膮d pomys艂 na zawarcie porozumienia i wspólne wyst臋powanie w sprawach maj膮cych istotne znaczenie dla 偶ycia, zdrowia i bezpiecze艅stwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególno艣ci pracowników sektora transportowego.

Porozumienie na rzecz bezpiecznego i odpowiedzialnego transportu drogowego

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.