Menu

Pogotowie strajkowe w PGG

Sztab Protestacyjno-Strajkowy 13 central zwi膮zkowych z Polskiej Grupy Górniczej og艂osi艂 31 stycznia pogotowie strajkowe. Powodem jest fiasko mediacji w sporze zbiorowym dotycz膮cym tegorocznych p艂ac w firmie. W poniedzia艂ek 3 lutego we wszystkich kopalniach i zak艂adach PGG odb臋d膮 si臋 masówki.
 
– Prowadzone 30 stycznia mediacje by艂y wielkim rozczarowaniem. Propozycje zarz膮du zupe艂nie rozmijaj膮 si臋 z oczekiwaniami za艂óg kopal艅 PGG. Przypomn臋, 偶e strona spo艂eczna w sporze zbiorowym wysun臋艂a postulat 12-proc. podwy偶ki p艂ac. Tymczasem ostatnia propozycja zarz膮du PGG, czyli 100 mln z艂 wi臋cej na tegoroczne wynagrodzenia przy za艂o偶enia osi膮gni臋cia 150 mln z艂 zysku w 2020 roku tylko na pozór wygl膮da imponuj膮co. 100 mln  w przeliczeniu na jednego zatrudnionego w PGG daje oko艂o 200 z艂 brutto. To nieco ponad 100 z艂 na r臋k臋, czyli kilkakrotnie mniej, ni偶 wynika艂oby z naszych postulatów – mówi Bogus艂aw Hutek, przewodnicz膮cy „Solidarno艣ci” w PGG, a zarazem szef górniczej „S”.
 
– Nie jeste艣my te偶 zadowoleni ze sposobu prowadzenia mediacji, bo trudno by艂o si臋 oprze膰 wra偶eniu, 偶e mediator ma problem, aby zachowa膰 absolutnie niezb臋dn膮 w tej roli bezstronno艣膰. Wobec powy偶szego uznali艣my mediacje za zako艅czone i 3 lutego podczas masówek b臋dziemy rozmawia膰 za艂og膮 o dalszych planach - doda艂 Hutek.
 
Du偶e emocje budzi równie偶 kwestia sposobu naliczenia nagrody rocznej, czyli tzw. czternastki. Tu te偶 jest znacz膮ca ró偶nica pomi臋dzy stanowiskiem zwi膮zków a stanowiskiem zarz膮du. Ale kwestie p艂acowe to niejedyny problem, który sprawi艂, 偶e na pocz膮tku tygodnia centrale zwi膮zkowe  powo艂a艂y sztabu protestacyjny, a w pi膮tek og艂osi艂y pogotowie strajkowe. Strona zwi膮zkowa wyra偶a zaniepokojenie rosn膮cym zwa艂ami w臋gla przy kopalniach i brak przychodów za zakontraktowany i nieodebrany przez energetyk臋 surowca. Ogromne obawy strony spo艂ecznej budzi te偶 fakt wstrzymania inwestycji m.in. w kopalni Pokój. 
 
www.solidarnosckatowice.pl / ny
Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.