Menu

Pracownicy DPS-ów nie odpuszczają

Przedstawiciele Działu Rozwoju Związku od  20 marca 2019 r., kiedy to odbyło się spotkanie członków Solidarności z podkarpackich DPS-ów, poznawali sytuację pracowników tam zatrudnionych. W tym celu zorganizowali spotkania w osiemnastu domach w Regionie Rzeszowskim.

Okazało się, że ludzie tam zatrudnieni mają bardzo niskie płace i trudne warunki pracy. Obecnie to grupa z najniższymi wynagrodzeniami w strukturze podległej Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pomimo że praca w domach pomocy ujęta została w wykazie prac o szczególnym charakterze, bowiem wymaga szczególnej odpowiedzialności oraz sprawności psychofizycznej. Zasadnym jest, aby świadczenie tego typu pracy było wynagradzane stosownie do warunków jej wykonywania, tym bardziej, że w całej Polsce, Domy Pomocy Społecznej stanowią jeden z najważniejszych elementów systemu pomocy społecznej, o czym świadczą dane i liczby oficjalnego wykazu prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

W związku ze zgłaszanymi problemami, Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” – Roman Jakim  wystąpił z wnioskiem do PWRDS, aby omówić sprawy socjalne i płacowe pracowników Domów Pomocy Społecznych: Piskorowice-Mołynie, Rzeszów, Babica z filią w Pstrągowej Woli, Glinik Dolny, Sośnica k. Radymna, Przemyśl-Lipowica oraz Folusza.

Posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się 3 czerwca 2019 r., na które zostali zaproszeni przedstawiciele ww. DPS z możliwością wzięcia udziału w dyskusji.  Biorąc pod uwagę powagę sytuacji, ale również skalę problemu, na 2 lipca 2019 r. ustalono specjalne posiedzenie Rady. Zaproszeni starostowie, którym podlegają DPS’y, wypowiadali się na temat sytuacji finansowej, która nie pozwala im na rozwiązanie zgłaszanych problemów. W związku z czym Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” przygotował projekt stanowiska, które zostanie przyjęte w trybie obiegowym przez PWRDS. Ewa Leniart – Przewodnicząca PWRDS przekaże ostatecznie uzgodnione stanowisko do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pozostałych Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

Liczymy, że Ministerstwo podejmie określone działania systemowe, zmierzające do rozwiązania problemów pracowników Domów Pomocy Społecznej w kwestiach, które dotyczą personelu wszystkich szczebli: opiekunek, pokojowych, personelu kuchennego, pracowników socjalnych, administracyjnych, terapeutów, fizjoterapeutów i pielęgniarek.

Razem możemy więcej!

Joanna Turoń
Kierownik Regionalny ds. Rozwoju

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.