Logo
Wydrukuj tę stronę

„Solidarność” służb publicznych uczestniczyła w kongresie EPSU

„Solidarność” służb publicznych uczestniczyła w kongresie EPSU www.epsu.com

4-7 czerwca w Dublinie z udziałem ponad 600 delegatów odbył się 10 Kongres Europejskiej Federacji Związków Służb Publicznych EPSU.  Reprezentanci ponad 8 mln europejskich pracowników tego sektora obradowali pod hasłem walki o przyszłość dla wszystkich.

W trakcie kongresu przyjęto Program Działania na najbliższe 5 lat oraz szereg uchwał odnoszących się do priorytetowych punktów tego dokumentu. Delegaci wysłuchali  również wypowiedzi działaczy związkowych z całego kontynentu, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w walce o lepsze płace i warunki pracy. Jednak kluczowym punktem, wielokrotnie podkreślanym, było to, że jakość usług publicznych zależy od jakości warunków pracy i publicznego finansowania.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat cięcia dotknęły usługi w całej Europie. Oszczędności w nieproporcjonalnie dużym stopniu dotykają kobiet, dlatego, że korzystają one w większym stopniu z usług publicznych, jak i dlatego, że przeważają wśród pracowników tego sektora.

Atak na prawa w Europie był powszechny i uderzył zwłaszcza w migrantów i uchodźców. Kongres potwierdził swoją solidarność z osobami uciekającymi przed prześladowaniami.

Omówiono również sytuację w sektorach energii i opieki zdrowotnej. EPSU jest w pełni zaangażowana w walkę ze zmianami klimatycznymi, jednak nowy system energetyczny dla Europy wymaga rzeczywistych inwestycji zarówno w infrastrukturę, jak i w ludzi. Sektor ten musi być atrakcyjny dla wykwalifikowanych młodych ludzi, a to zaczyna się od zmiany i podnoszenia kwalifikacji, godziwych wynagrodzeń i zapewniania dobrych warunków pracy.

Głośno i wyraźnie wybrzmiały ostrzeżenia dotyczące zagrożeń związanych z prywatyzacją usług zdrowotnych i usług opiekuńczych. Sektor ten znajduje się pod presją logiki nastawionej na zysk, a pacjenci i personel ponoszą tego koszty. Widać to przede wszystkim w zakresie opieki nad osobami starszymi, gdzie firmy ponadnarodowe przejmują placówki i – w pogoni za zyskiem - obniżają standardy zatrudniania i świadczenia pracy i usług.

Rozwiązaniem dla tych wszystkich wyzwań, jest organizowanie pracowników w związkach zawodowych. Siła związków budowana jest w oparciu o ich liczebność, ale także ich zaangażowanie, co pozwala nam skutecznie działać, negocjować i walczyć o prawa wszystkich pracowników. W ciągu najbliższych pięciu lat EPSU będzie nadal pracować nad zwiększeniem związkowej siły i pogłębieniem determinacji w podejmowanych działaniach.

Podczas Kongresu wybrane zostały nowe władze EPSU. Przewodniczącą Federacji została Mette Nord a na stanowisko Sekretarza Generalnego ponownie wybrany został Jan Willem Goudriaan. 

Delegaci wybrali również Komitet Rewizyjny i Komitet Wykonawczy oraz zatwierdzili zmiany w Statucie EPSU.

Do Komitetu Wykonawczego jako jedyny związkowiec z Polski wybrany został Jerzy Wielgus, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ Solidarność, afiliowanego w strukturach EPSU.

 dw

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.