Menu

Konferencja o Państwowym Ratownictwie Medycznym

25 kwietnia br. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się konferencja o systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Konferencji przewodniczyli: Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztof Janecki, dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności oraz zastępca dyrektora, Jan Gessek.

Ministerstwo do udziału w konferencji zaprosiło m.in. wojewodów, konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny ratunkowej, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej, przedstawicieli NFZ, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Naczelnej Izby Lekarskiej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Polskiej Rada Ratowników Medycznych, związków zawodowych, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także kierowników wybranych SOR-ów.

W programie omawiano następujące zagadnienia:
- kierunki rozwoju pozaszpitalnej części systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
- funkcjonowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych
- kształcenie ratowników medycznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
- ustawa o zawodzie ratownika ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych.

Pani Minister poinformowała zebranych, że dyskusja na powyższe tematy ma wspomóc dotychczas prowadzone prace nad ustawą o PRM i nad poprawą całego systemu. Zapewniła również, że rozmowy te nie opóźnią dotychczas prowadzonych prac oraz nie podważą zawartych porozumień, w tym związanych ze środkami finansowymi, niezbędnymi do zabezpieczenia naszych potrzeb.

Powołane zostały cztery zespoły robocze do dalszych prac nad głównymi tematami konferencji. Przedstawiciele KSPR i RM NSZZ „Solidarność” zgłosili się do pracy następujących zespołach:
I – zespół roboczy ds. pozaszpitalnego systemy PRM
II – zespół roboczy ds. kształcenia ratowników medycznych
III – zespół roboczy ds. ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych.

Krajowa Sekcja Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”
 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.