Logo
Wydrukuj tę stronę

Systematyczny, choć nadal zbyt powolny spadek umów na czas określony

Systematyczny, choć nadal zbyt powolny spadek umów na czas określony

Zmiana przepisów zmieniających zasady zatrudniania pracowników na czas określony ustawą z 25 czerwca 2015 r. oraz spadek stopy bezrobocia do 6 proc., wymuszający większe respektowanie oczekiwań pracowników, przynosi efekty. Angaże terminowe coraz częściej przekształcane są w umowy zawarte na czas nieokreślony. Liczba zatrudnionych na czas określony zmniejszyła się o prawie 9 proc. w ciągu roku 2017/2018.

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna powołując się na dane GUS w IV w kwartale ub.r. 3,054 mln osób pracowało na umowach terminowych. To nadal sporo, ale o 286 tys. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Jest to efektem spadającego bezrobocia i związanego z tym pozytywnym zjawiskiem respektowania oczekiwań kandydatów na pracowników oraz nowych reguł zawierania umów o pracę na czas określony z ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r., poz. 1220) obowiązują od 22 lutego 2016 r. Głównym celem zmian było zwiększenie ochrony pracowników przed nadużywaniem przez szefów umów terminowych, a tym samym zapewnienie im większej gwarancji, pewności i stabilności zatrudnienia.

W poprzednim brzmieniu przepisy przewidywały przekształcenie się trzeciej umowy na czas określony zawartej pomiędzy tymi samymi stronami w umowę bezterminową, jeżeli przerwa między rozwiązaniem a nawiązaniem kolejnego angażu nie przekraczała jednego miesiąca. Nowy, szczelniejszy model ochrony, polega nie tylko na ograniczeniu liczby zawieranych umów terminowych – do trzech, ale też na wprowadzeniu limitu czasowego trwania zatrudnienia na tej podstawie do 33 miesięcy.

Spadek liczby pracowników najemnych zatrudnionych na czas określony (po wroście z lat 2013 i 2014) obserwujemy od 2105 roku.

W Polsce umowę na czas określony miało na koniec ub.r. 23,4 proc. pracowników. W 2014 r. było to 29 proc., w 2015 27,9 proc., w 2016 zaś 26,8 proc., a w 2017 25,5 proc. To korzystny trend, ale nadal jesteśmy w ogonie UE. Więcej procentowo zatrudnionych na czas określony jest tylko w Hiszpanii 27,5 proc. Według danych Eurostatu za III kwartał ub.r. wskazują na średnią dla UE na poziomie 14,4 proc.

www.solidarnosc.gda.pl / ASG

 

 

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.