Menu

Wzrost bezrobocia w styczniu br. w por贸wnaniu z grudniem ub.r., ale spadek rok do roku

W porównaniu do poprzedniego miesi膮ca, bezrobocie wzros艂o we wszystkich województwach w Polsce. Wynika to m.in. z zako艅czenia prac sezonowych w bran偶ach takich jak rolnictwo, budownictwo i turystyka i z rejestracji w  powiatowych urz臋dach pracy osób, którym zako艅czy艂y si臋 umowy na czas okre艣lony.

W styczniu 2019 r. w województwie pomorskim stopa bezrobocia by艂a ni偶sza o 0,9 pkt. proc. od krajowej i wynios艂a 5,2 proc., w kraju 6,1 proc.

Woj. pomorskie ma pi膮t膮, co do wielko艣ci, najni偶sz膮 stop臋 bezrobocia w kraju. Ni偶sz膮 stop臋 bezrobocia ni偶 województwo pomorskie mia艂y cztery województwa  wielkopolskie, 艣l膮skie, ma艂opolskie i mazowieckie.

W odniesieniu do grudnia 2018 r. stopa bezrobocia wzros艂a o 0,3 pkt. proc. Wzrost nast膮pi艂 we wszystkich powiatach województwa, najwi臋kszy w powiecie nowodworskim o 1,1 pkt. proc. , cz艂uchowskim i malborskim o 0,7 pkt. proc. (w kraju wzrost o 0,3 pkt. proc.). W porównaniu stycze艅 2019 r. do stycznia 2018 r. by艂a ona ni偶sza o 0,4 pkt. proc.

Mimo wzrostu bezrobocia o utrzymuj膮cym si臋 pozytywnym trendzie na rynku pracy 艣wiadczy wzrost wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej o blisko po艂ow臋.

Wed艂ug stanu na 31 stycznia 2019 r. liczba bezrobotnych w Pomorskiem wynosi艂a 49 150 osób. W stosunku do grudnia 2018 r. odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 6,7 proc. (tj. o 3,1 tys. osób). Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich powiatach, najwi臋kszy w nowodworskim o 10,3 proc,. i kwidzy艅skim o 10,1 proc. Wzrost w tych powiatach wynosi艂 ok. 200 osób.

W styczniu br. w porównaniu do stycznia 2018 r. w woj. pomorskim zwi臋kszy艂 si臋 udzia艂 kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych o 1,3 proc. oraz kobiet, które nie podj臋艂y pracy po urodzeniu dziecka o 0,4 proc. Istotny spadek natomiast dotyczy艂 m.in. d艂ugotrwale bezrobotnych – 2,2 proc.

W styczniu 2019 r. w powiatowych urz臋dach pracy województwa pomorskiego zarejestrowa艂o si臋 9 365 osób, tj. o 1,0 tys. ( o 9,9%) mniej ni偶 rok wcze艣niej. Na spadek rejestracji wp艂yn臋艂o zmniejszenie liczby bezrobotnych rejestruj膮cych si臋 po raz pierwszy o 68 osób, tj. o 0,7 proc. i rejestruj膮cych si臋 po raz kolejny o 956 osób, tj. o 11,3 proc.

www.solidarnosc.gda.pl

 

 

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.