Menu

Od 25 lutego – akcja oflagowania szkół!

Podczas wtorkowego (19 lutego 2019 r.) posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku omówiono kolejne etapy sporu zbiorowego w oświacie. Gościem spotkania był Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność”, który przedstawił decyzje Krajowego Sztabu Protestacyjnego ustanowione 5 lutego br.

Przewodniczący poszczególnych organizacji przekazali informacje na temat nastrojów wśród pracowników i członków Związku. Tylko w samym Gdańsku do sporu zbiorowego przystąpiło ponad 70 szkół i przedszkoli. Członkowie gdańskiej oświaty oczekują radykalnej formy protestu, łącznie ze strajkiem, ponieważ uważają, że tylko tak można nacisnąć na rządzących. Propozycje minister Anny Zalewskiej dotyczące podwyżek wynagrodzenia są dla nich nie do przyjęcia. Oczekujemy takich podwyżek, jakie mają miejsce w sferze mundurowej – mówi Bożena Brauer, przewodnicząca KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku

Około 90 procent zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Regionie Gdańskim oczekuje odpowiedzi od dyrektorów placówek oświatowych na pisma z żądaniami złożonymi w ramach akcji protestacyjnej. Są to głównie żądania płacowe, ale nie tylko. Od 25 lutego br. rozpoczyna się akcja oflagowania szkół oraz noszenia znaczków „Protest Oświaty”. Akcja potrwa do odwołania.

Sekcja Gdańska wystąpiła z trzema żądaniami:

  • Podniesienie wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników, podobnie jak w sferze mundurowej, nie mniej niż o 650 zł od stycznia 2019 r. i o kolejne 15 proc. od stycznia 2020 r.
  • Likwidację bezpłatnych godzin przez zapewnienie środków na wszystkie zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli  (według stawek osobistego zaszeregowania).
  • Usunięcie niekorzystnych zmian w przepisach dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli.

Natomiast Sztab Protestacyjno-Strajkowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, który obradował 21 stycznia br., poza żądaniem podniesienia płac i to bez względu na stopień awansu zawodowego, postanowił również:

• Zwiesić wszelkie rozmowy z minister Anną Zalewską do momentu realizacji przez MEN powyższych postulatów płacowych.

• W przypadku braku działania postulatów płacowych przeprowadzić radykalną krajową akcje protestacyjną 15 kwietnia 2019 r.

www.solidarnosc.gda.pl / mig

 

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.