Menu

Wzrost p艂ac w administracji skarbowej

Wynagrodzenia pracowników Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wzrosn膮 od 1 stycznia przysz艂ego roku o 655 z艂 brutto – to najwa偶niejszy zapis porozumienia podpisanego 21 listopada przez reprezentantów zwi膮zków zawodowych i Mariana Banasia, wiceministra finansów, a zarazem szefa KAS.
 
– To b臋dzie pierwsza tak znacz膮ca podwy偶ka od wielu lat, a w zasadzie pierwsza tak du偶a w ca艂ej historii skarbowo艣ci. Wynagrodzenia w administracji skarbowej by艂y zamro偶one przez 8 lat. Rz膮d PO-PSL nawet ich nie waloryzowa艂 o wska藕nik inflacji. W tym czasie wielokrotnie zmienia艂y si臋 przepisy podatkowe, w wyniku czego na pracowników nak艂adano coraz wi臋cej obowi膮zków – mówi Dominik Lach, szef Zak艂adowej Organizacji Zwi膮zkowej NSZZ Solidarno艣膰 Pracowników Administracji Podatkowej Województwa 艢l膮skiego, który jest te偶 wiceprzewodnicz膮cym krajowych struktur „S” administracji skarbowej.
 
Przewodnicz膮cy podkre艣la, 偶e równocze艣nie zablokowane zosta艂y etaty. W miejsca osób przechodz膮cych na emerytury i tych, które zwolni艂y si臋 same, nie zatrudniano nowych pracowników. W wyj膮tkowych sytuacjach dodatkowa osoba musia艂a zast膮pi膰 dwie odchodz膮ce. – Zada艅 by艂o coraz wi臋cej, ludzi coraz mniej. Norm膮 sta艂a si臋 praca po godzinach, za które pracownicy skarbówki nie dostaj膮 wynagrodzenia. Od dziesi臋ciu lat walczymy o p艂atne nadgodziny – dodaje szef Solidarno艣ci skarbowców w województwie 艣l膮skim.
 
Krajowa Administracja Skarbowa powsta艂a w 2016 roku w wyniku po艂膮czenia: izb skarbowych wraz z podleg艂ymi urz臋dami skarbowymi, izb celnych wraz z podleg艂ymi urz臋dami i oddzia艂ami celnymi oraz urz臋dów kontroli skarbowej. Tylko w województwie 艣l膮skim w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach zatrudnionych jest przesz艂o 5,5 tys. pracowników i funkcjonariuszy. Zgodnie z zapisami porozumienia podpisanego 21 listopada podwy偶ki wejd膮 w 偶ycie 1 stycznia przysz艂ego roku, ale maksymalny czas na ich wyp艂at臋 wraz z wyrównaniami wyznaczony zosta艂 na koniec III kwarta艂u 2019 roku. 
 
Porozumienie p艂acowe z wiceministrem finansów podpisali przedstawiciele 10 organizacji zwi膮zkowych dzia艂aj膮cych w Krajowej Administracji Skarbowej, m.in. Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ Solidarno艣膰. – Porozumienie zawarte z Szefem KAS to efekt pracy wszystkich zwi膮zków zawodowych. Gdyby nie ich wspó艂praca, na pewno nie uda艂oby si臋 wynegocjowa膰 tak dobrego porozumienia – zaznacza Dominik Lach.
 
Przed podpisaniem dokumentu Marian Bana艣 zapewni艂 przedstawicieli organizacji zwi膮zkowych, 偶e kolejne podwy偶ki pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej otrzymaj膮 w 2020 roku. Kwesti膮 wzrostu p艂ac ma si臋 zaj膮膰 zespó艂 ds. modernizacji KAS powo艂any przez wiceministra Banasia. – B臋dziemy zabiegali o to, by w sk艂ad tego zespo艂u weszli przedstawiciele strony spo艂ecznej, to dla nas priorytet – zapowiada przewodnicz膮cy.
 
www.solidarnosckatowice.pl
 
 
Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.