Menu

Komunikat w sprawie sporu zbiorowego w Jeronimo Martins Polska S.A.

Komunikat w sprawie sporu zbiorowego w Jeronimo Martins Polska S.A. fot.M.呕egli艅ski

Prezentujemy komunikat Alfreda Bujary Przewodnicz膮cego Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpiecze艅 NSZZ „Solidarno艣膰” w sprawie sporu zbiorowego w Jeronimo Martins Polska S.A.
 

Niniejszym o艣wiadczam, 偶e Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpiecze艅 NSZZ „Solidarno艣膰” udziela poparcia Organizacji Zak艂adowej NSZZ „Solidarno艣膰” dzia艂aj膮cej w Jeronimo Martins Polska S.A. w zakresie prowadzonego z pracodawc膮 sporu zbiorowego.
Ze wzgl臋du na braku uwzgl臋dnienia w drodze uczestnictwa organizacji zak艂adowej w spotkaniach okresowych z pracodawc膮 postulatów strony zwi膮zkowej dotycz膮cych poprawy warunków pracy  komisja zak艂adowa postanowi艂a wszcz膮膰 spór zbiorowy z pracodawc膮. W trakcie rokowa艅 nie zosta艂o osi膮gni臋te porozumienie, albowiem pracodawca nie przychyli艂 si臋 do 偶adnego 偶膮dania strony. Warto nadmieni膰, 偶e 偶膮dania strony dotycz膮 poprawy warunków pracy – w tym zmiany zasad magazynowania, które zdaniem organizacji s膮 niezgodne z obowi膮zuj膮cymi przepisami dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz zapewnienia ochrony w placówkach handlowych w godzinach wieczornych w dni poprzedzaj膮ce niedziele i 艣wi臋ta obj臋te ustawowym ograniczeniem handlu, w które to dni pracodawca postanowi艂 wyd艂u偶y膰 godziny otwarcia placówek handlowych bez uzasadnionej i obiektywnej potrzeby. Nale偶y szczególnie podkre艣li膰, 偶e roszczenia organizacji zwi膮zkowej nie maj膮 charakteru p艂acowego. W zakresie kwestii wynagradzania strona zwi膮zkowa skierowa艂a jedynie potrzeb臋 zmiany w zakresie systemu premiowania, albowiem pracodawca uznaje usprawiedliwion膮 nieobecno艣膰 pracownika – tj. zwolnienie chorobowe lub urlop na 偶膮danie jako g艂ówne kryterium decyduj膮ce o nie przyznaniu pracownikowi premii oraz propozycj臋  w zakresie ustanowienia premii regulaminowej. W trakcie pierwszego spotkania z udzia艂em mediatora strona zwi膮zkowa wychodz膮c z propozycj膮 zawarcia porozumienia postanowi艂a odst膮pi膰 od niektórych 偶膮da艅 i zmodyfikowa膰 pozosta艂e. Pomimo tego pracodawca nie rozpocz膮艂 negocjacji i podtrzyma艂 swoje stanowisko. W trakcie drugiego spotkania mediacyjnego pracodawca przedstawi艂 niezmienione stanowisko w odpowiedzi na 偶膮dania strony, które w ogóle nie powinny mie膰 charakteru spornego. Zagro偶enia wyst臋puj膮ce w sklepach zwi膮zane z magazynowaniem produktów w przestrzeni handlowej, zalegaj膮cym towarem w magazynach, zablokowanymi drogami transportowymi, czy brakiem porz膮dku s膮 dotkliwe nie tylko dla pracowników, ale równie偶 klientów. Postawa pracodawcy i brak woli do osi膮gni臋cia porozumienia w jakimkolwiek punkcie 偶膮da艅 strony doprowadzi艂y do impasu. Najbardziej niepokoj膮cy jest brak woli pracodawcy do podpisania porozumienia z organizacj膮 zwi膮zkow膮 w zakresie zasad dzia艂alno艣ci u pracodawcy zwi膮zków zawodowych. Organizacja zak艂adowa dysponuje dowodami na utrudnianie prowadzenia dzia艂alno艣ci zwi膮zkowej, w tym zakazu wst臋pu do placówek handlowych dzia艂aczy zwi膮zkowych, które zdaniem organizacji nasili艂o si臋 w zwi膮zku z trwaj膮cym sporem zbiorowym.
Wobec powy偶szego organizacja zak艂adowa przy wsparciu Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpiecze艅 NSZZ „Solidarno艣膰” postanowi艂a do nast臋pnego spotkania mediacyjnego uruchomi膰 wszystkie dozwolone prawem i legalne dzia艂ania podejmowane w ramach sporu zbiorowego, których celem jest nag艂o艣nienie wyst臋puj膮cych u pracodawcy nieprawid艂owo艣ci.

 

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.