Menu

Przygotowania do wdrożenia nowego porozumienia europejskiego

31.05-1.06.2018 w Kopenhadze odbyło się seminarium na temat wdrażania autonomicznego porozumienia ramowego w sprawie aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego (AAIA).

Jest to jeden z elementów projektu realizowanego przez EKZZ wraz z Europejskim Instytutem Związkowym ETUI, w ramach którego rozpowszechniane są informacje o porozumieniu oraz wspiera się jego wdrażanie przez organizacje członkowskie w poszczególnych krajach. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych zrzeszonych w EKZZ z następujących krajów: Austrii, Danii, Irlandii, Polski, Słowacji, Włoch i Turcji.

Spotkanie otworzył Morten Skov, wiceprzewodniczący duńskiej konfederacji LO. W trakcie dyskusji seminaryjnych uczestnicy omawiali działania na rzecz wdrożenia porozumienia ramowego podjęte w poszczególnych krajach. Przedstawiali również rozwiązania zmierzające do podniesienia poziomu aktywności zawodowej w swoich krajach, koncentrując się na w pięciu głównych obszarach wymienionych w porozumieniu:

1) Strategiczne oceny demografii siły roboczej;

2) Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy;

3) Zarządzanie umiejętnościami i kompetencjami;

4) Organizacja pracy dla zdrowego i produktywnego życia zawodowego;

5) Podejście międzypokoleniowe.

Zgodnie z deklaracją przedstawioną na seminarium przez Petera Scherera, zastępcę Sekretarza Generalnego EKZZ, konfederacja europejska - przy współudziale swojego Instytutu ETUI-REHS - chce odgrywać rolę wykraczającą poza negocjowanie i podpisywanie umów ramowych. Oznacza to udzielanie jak najskuteczniejszej pomocy krajowym organizacjom członkowskim poprzez m.in. organizowanie serii spotkań międzynarodowych oraz opracowanie przewodnika interpretacji zapisów porozumienia.

W Polsce zagadnieniem implementacji porozumienia europejskiego zajmuje się powołana w 2016 r. stała dwustronna grupa robocza partnerów społecznych ds. Europejskiego dialogu społecznego, działająca w ramach Rady Dialogu Społecznego. Partnerzy społeczni uzgodnili, że dla zapewnienia odpowiedniej rangi działaniom implementacyjnym, dyskusja nad konkretnymi inicjatywami odbywać się powinna przede wszystkim na forum RDS i dotyczyć wybranych zagadnień ważnych w kontekście polskiej sytuacji. Jednocześnie, niezależnie od działań wspólnych, poszczególne organizacje partnerów społecznych podejmują samodzielne inicjatywy na rzecz wdrażania porozumienia europejskiego. Przykładowo, NSZZ Solidarność zorganizował w kwietniu konferencję międzynarodową na której z udziałem ekspertów i partnerów społecznych z Polski i zagranicy dyskutowane były poszczególne aspekty porozumienia (pisaliśmy o tym tutaj). Planujemy także realizację projektu współfinansowanego z linii budżetowej KE noszącego roboczy tytuł: Inicjowanie działań wdrażających autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego.

NSZZ „Solidarność” reprezentowali na seminarium : Andrzej Kuchta,  członek Rady Dialogu Społecznego i Danuta Wojdat z Działu Branżowo-Konsultacyjnego KK.

Polski tekst tego porozumienia dostępny jest tutaj.

dw

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.