Menu

Potrzebna wysokiej jakości oferta szkoleniowa dla kobiet w sektorze transportu

O możliwościach  poprawy sytuacji kobiet w sektorze transportu poprzez skierowanie do nich przy wsparciu związków zawodowych odpowiedniej jakości szkoleń w miejscu pracy dyskutowano na konferencji w Sofii.

Zwalczanie przemocy i nękania wobec pracowników transportu były częścią programu europejskich związków zawodowych z tego sektora od lat. Sektor ten jest mało atrakcyjny dla kobiet, które wciąż stanowią zaledwie 22% procent siły roboczej w transporcie i częściej pracują na stanowiskach, które nie zapewniają stabilnego zatrudnienia. Elastyczne miejsca pracy wiążą się z wysokim ryzykiem niepewności zatrudnienia, złych warunków pracy, ograniczonego dostępu do zabezpieczenia społecznego i świadczeń, szkoleń, rozwoju kariery. Osoby pracujące w transporcie, zarówno kobiety jak i mężczyźni, często doświadczają też przemocy i nękania ze strony klientów, menedżerów lub kolegów.

Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) ramach programu pracy na lata 2013 – 2017 podjęła inicjatywę pod nazwą "Kobiety w transporcie - kształcenie w zakresie wartościowego zatrudnienia (EVE)" kierowany i koordynowany przez Federację Transportowych Związków Zawodowych Bułgarii (FTTUB) przy współpracy Unite the Union, FNV i CFDT- FGTE. Projekt ten doprowadził do stworzenia nowego modułu szkoleniowego i kompleksowego zestawu szkoleń, które związki zawodowe i pracownicy mogą wykorzystać do poprawy równości płci. Seria podręczników na temat równości płci w transporcie omawia trzy aspekty życia zawodowego i działalności związkowej:

  • organizowanie pracowników (oferowanie im ochrony i promocji zbiorowych układów pracy),
  • bezpieczeństwo i higiena pracy (zapewnienie im odpowiednie warunki pracy)
  • eliminację przemocy (stworzenie bezpiecznego środowiska pracy).

Pakiety szkoleniowe zostaną przetłumaczone i opublikowane w pięciu językach; cztery kursy szkoleniowe dla instruktorów będą realizowane w odniesieniu do specyficznych warunków podsektorów transportu. Wszystkie produkty projektu zostaną udostępnione do użytku dla związków stowarzyszonych w ETF ze wszystkich państw członkowskich i krajów kandydujących za pośrednictwem strony internetowej ETF.

Wraz z zakończeniem projektu FTTUB zorganizowała konferencję pt. " Kobiety w transporcie - kształcenie w zakresie wartościowego zatrudnienia”, która odbyła się w Sofii w dniach 6-7 marca 2018 r., a którą prowadziła  Ekaterina Yordanova, przewodnicząca FTTUB i wiceprzewodnicząca ETF. Sekretarz generalny ETF Eduardo Chagas oraz Sekretarz Generalna Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych, Sharan Burrows  wygłosili przemówienia skierowane do uczestników spotkania. Wśród panelistów były: Brigitta Paas, przewodnicząca Komitetu Kobiet ETF, Valérie Latron, wiceprzewodnicząca Komisji Kobiet ETF. Dołączyli do nich przedstawiciele EKZZ, Komisji Europejskiej (DG Move), rządu bułgarskiego, bułgarskich firm transportowych, związków zawodowych oraz naukowcy współpracujący ze związkami zawodowymi.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały cztery moduły pakietu szkoleniowego. Uczestnicy konferencji dyskutowali nad możliwościami i metodami jak najlepszego wykorzystania tych materiałów w codziennej działalności związkowej.
 

dw

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.