Menu

W ocenie Komisji Europejskiej Polska rozwija się dobrze, ale mamy problem z jakością kształcenia

W ocenie Komisji Europejskiej Polska rozwija się dobrze, ale mamy problem z jakością kształcenia fot.123RF.com

9 marca w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyła się dyskusja wokół Raportu Krajowego 2018 dla Polski, przygotowanego w ramach semestru europejskiego.  Wnioski są optymistyczne, choć zawierają te same konkluzje które polski rząd zignorował rok temu.

Główne przesłanie Raportu zawiera się w myśli, że obecna korzystna sytuacja społeczno - ekonomiczna i stan finansów publicznych stwarzają okazję, by sprostać średnioterminowym wyzwaniom rozwojowym.  Należy mieć na uwadze, że następuje wyczerpywanie się źródeł, które w przeszłości napędzały wzrost gospodarczy, co stawia Polskę przed wyzwaniem  zwiększenia innowacyjności i osiągniecia lepszej pozycji w ramach globalnych łańcuchów wartości. Komisja Europejska wskazuje, że brakuje w Polsce ogólnej oceny systemu świadczeń socjalnych i wydaje się, że debata publiczna na temat dystrybucji zasobów publicznych pomiędzy różnymi obszarami polityki, takimi jak opieka zdrowotna, opieka długoterminowa, wsparcie dla osób niepełnosprawnych, wsparcie rodzinne itp. ma niewielki zasięg.

W spotkaniu wziął udział Minister Leszek Skiba (Ministerstwo Finansów), który zauważył, że raport zapewnia równowagę pomiędzy diagnozą a identyfikacją wyzwań i że dokument ten jest ważny dla polskiego rządu. Dyrektor Aneta Piątkowska (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)  oceniła raport jako wyważony i zbilansowany. Wskazała że rząd RP i Komisja nie różnią się co do wizji wyzwań długookresowych, które związane są z koniecznością zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki, poprawy jakości siły roboczej i adekwatnej odpowiedzi na zmianę demograficzną.

Rafał Janas z DG EMPL zwrócił uwagę na konieczność poprawy jakości kształcenia na poziomie wyższym. O ile Polska ma dobre wyniki w kategoriach wzrostu liczby osób z wyższym wykształceniem, to jakość tego kształcenia pozostawia wiele do życzenia. Warto przypomnieć, że w badaniu umiejętności osób dorosłych (PIAAC) odsetek polskich absolwentów szkół wyższych mających problemy z podstawowym rozumowaniem ilościowym i rozumieniem prostych komunikatów na piśmie, znacznie przekroczył średnią dla państw OECD (Raport str. 33). Istotne jest także odniesienie się do skali aktywności zawodowej Polek i Polaków. Obrazuje to poniższe zestawienie.

Porównanie wskaźnika aktywności zawodowej w Polsce do średniej UE- według wieku i poziomu wykształcenia, III kwartał 2017 r., w punktach procentowych

Płeć

Mężczyźni

 

Kobiety

 

Poziom wykształcenia

Poniżej wyższego

Wyższe

Poniżej wyższego

Wyższe

20-24 lata

 

2,1

- 2,8

-8,9

-9,0

25-34 lata

2,8

3,9

- 10,7

-0,2

35-49 lat

- 1,0

0,4

- 2,1

1,9

50-59 lat

- 7,2

- 2,6

- 5,4

1,5

60-64 lata

- 4,4,

10,9

- 13,8

- 11, 9

65-69 lat

0,9

11, 3

- 3,4

1,3

 

Mam wrażenie pewnego déjà vu, gdyż przypomina mi się dyskusja o polskim rynku pracy, która miała miejsce po opublikowaniu Krajowego raportu Polska 2017. Wszyscy podkreślali, że sytuacja na rynku pracy jest dobra, bezrobocie jest niskie i najwyższa pora przystąpić do działań zwiększających udział Polaków w kształceniu ustawicznym i innych działaniach poprawiających umiejętności i kwalifikacje osób dorosłych. Cóż wydarzyło się w tym obszarze od tego czasu? Niewiele, poza działaniami idącymi dokładnie w przeciwnym kierunku: a więc zmniejszeniem środków w Krajowym Funduszu Szkoleniowym i dalszym wykorzystywaniem środków Funduszu Pracy na cele które nie są jego zadaniem – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ Solidarność. Jeżeli nie zaczniemy poważnie traktować tego problemu i w racjonalny sposób nie przedyskutujemy zakresu odpowiedzialności jednostki, pracodawcy i państwa, to będziemy dalej funkcjonować w rzeczywistości znanej z filmu „Dzień Świstaka” – dodaje ironicznie ekspertka.

Raport krajowy 2018 dla Polski dostępny jest tutaj

bs

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.