Menu

O pracownikach delegowanych w Tallinnie

O pracownikach delegowanych w Tallinnie fot. W.Obremski
W dniach 20-21 kwietnia 2017 r. w Tallinnie odbyła się międzynarodowa konferencja mająca na celu porównanie praktyk i rozpowszechnianie prawodawstwa europejskiego w zakresie problematyki pracowników delegowanych. Uczestnicy z Litwy, Estonii i Polski omawiali krajowe prawodawstwo i problemy praktyczne pojawiające się na tle stosowania dyrektywy 96/71/WE oraz omawiali propozycję Komisji Europejskiej dot. rewizji tejże dyrektywy.
 
NSZZ „Solidarność” na konferencji reprezentował Karol Nosal – koordynator projektu oraz dr Jan Czarzasty ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który przygotował prezentację na temat ” Posting of workers from and to Poland – solving the economic, social and legal puzzle” („Delegowanie pracowników z i do Polski – rozwiązywanie problemów ekonomicznych, społecznych i prawnych”). Państwową Inspekcję Pracy z Polski reprezentowała Pani Beata Krajewska, która przedstawiła prezentację pt. “Posting of workers in the framework of the provision services in the light of the Polish National Labour Inspectorate's experience” (“Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług w świetle doświadczeń Państwowej Inspekcji Pracy z Polski”). Uczestnicy omawiali także praktyczne aspekty delegowania pracowników, przede wszystkim w sektorze transportu międzynarodowego. 
 
Była to trzecia międzynarodowa konferencja zorganizowana w ramach projektu nr VS/2016/0024 pt. „Promocja współpracy międzynarodowej pomiędzy zainteresowanymi stronami oraz rozpowszechnianie najlepszych praktyk w celu wzmocnienia egzekwowania prawodawstwa europejskiego w zakresie problematyki pracowników delegowanych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Konferencja podsumowująca odbędzie się w Polsce w październiku 2017 roku.
 
Projekt skupia się na branży transportowej z której pochodzą największe grupy pracowników delegowanych. Podkreślenia wymaga jednak, że w Polsce ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług reguluje jedynie zasady delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyłącza stosowanie tych przepisów w transporcie międzynarodowym. Tymczasem dyrektywa takiego wyłączenia nie przewiduje. W praktyce brak jest również jasnych regulacji mających zastosowanie do pracowników delegowanych z terytorium Polski do innych krajów, a konsultacje przeprowadzone w ramach projektu wskazują, że pracownicy delegowani nie otrzymują nawet podstawowych informacji na temat warunków zatrudnienia w kraju oddelegowania. Wydaje się, że niezbędne jest stworzenie przynajmniej ogólnych krajowych zasad w tym zakresie, gdyż bezpośrednie powoływanie się na dyrektywę może być skomplikowane. 
 
KN
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.