Menu

Akcja protestacyjna pracownik贸w handlu!

2 maja przeprowadzona zostanie ogólnopolska akcja protestacyjna pracowników handlu. Jest to wyraz sprzeciwu wobec niskich wynagrodze艅 oraz fatalnych i stale pogarszaj膮cych si臋 warunków pracy.

Alfred Bujara, przewodnicz膮cy Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpiecze艅 NSZZ "Solidarno艣膰", wys艂a艂 w tej sprawie list otwarty do Renaty Juszkiewicz, Prezes Zarz膮dzaj膮ca Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Od kilkunastu lat w sieciach handlowych dzia艂aj膮cych w Polsce trwa proces ci膮g艂ego ograniczania poziomu zatrudnienia. Liczba pracowników w poszczególnych sklepach systematycznie maleje. Obowi膮zkom, które niegdy艣 wykonywa艂o 2 lub nawet 3 pracowników dzisiaj musi sprosta膰 jedna osoba. Pracownikom wci膮偶 dok艂adane s膮 nowe obowi膮zki, co nie poci膮ga za sob膮 adekwatnego wzrostu wynagrodze艅. Coraz cz臋艣ciej zdarzaj膮 si臋 nieprawid艂owo艣ci w postaci zmuszania pracowników do pracy w nieewidencjonowanych godzinach nadliczbowych. Ten problem dotyczy zw艂aszcza pracowników zatrudnionych formalnie na niepe艂ny etat, którzy w rzeczywisto艣ci sp臋dzaj膮 w pracy 8 lub wi臋cej godzin dziennie. Jak wskazuj膮 dane Eurostatu w zagraniczne sieci handlowe dzia艂aj膮ce w Polsce w swoich porównywalnej wielko艣ci sklepach funkcjonuj膮cych w zachodnich krajach Unii Europejskiej, zatrudniaj膮 dwukrotnie wi臋cej pracowników.

Ogromne przeci膮偶enie prac膮, z艂e warunki pracy oraz niskie wynagrodzenia powoduj膮 coraz wi臋ksz膮 frustracj臋 pracowników handlu, która mo偶e doprowadzi膰 do niekontrolowanego wybuchu niepokojów spo艂ecznych. Jedynym sposobem aby tego unikn膮膰 jest rozpocz臋cie rzeczywistego dialogu spo艂ecznego nie tylko w poszczególnych sieciach handlowych, ale przede wszystkim na poziomie ca艂ej bran偶y. W wi臋kszo艣ci zachodnich pa艅stw UE, w tym równie偶 w macierzystych krajach sieci zrzeszonych w Pa艅stwa Organizacji najwa偶niejsze sprawy dla pracowników handlu ustalane s膮 pomi臋dzy pracownikami i pracodawcami w dialogu sektorowym. Solidarno艣膰 wielokrotnie apelowa艂a do Pa艅stwa o rozpocz臋cie takiego dialogu równie偶 w Polsce. Niestety nasze apele pozosta艂y bez odpowiedzi.

Liczymy, 偶e zaplanowana na 2 maja akcja protestacyjna wreszcie uzmys艂owi Pa艅stwu skale niezadowolenia pracowników handlu i sk艂oni Pa艅stwa do rozpocz臋cia rzeczywistego bran偶owego dialogu ze stron膮 spo艂eczn膮. W przeciwnym razie Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpiecze艅 NSZZ Solidarno艣膰, b臋dzie zmuszony do podejmowania kolejnych, coraz bardziej zdecydowanych dzia艂a艅 protestacyjnych.

z wyrazami szacunku
Przewodnicz膮cy Krajowego Sekretariatu
Banków, Handlu i Ubezpiecze艅 NSZZ "Solidarno艣膰"

Alfred Bujara

Komunikat dotycz膮cy ogólnopolskiej akcji protestacyjnej!

 

 

 

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.