Menu

O lepsze warunki pracy dla europejskich kierowc贸w

O lepsze warunki pracy dla europejskich kierowców fot. B.Kubiak
Na spotkaniu w Warszawie Europejska Federacja Transportowców (ETF) wezwa艂a instytucje unijne do przyj臋cia rozwi膮za艅, które poprawi膮 sytuacj臋 pracowników transportu drogowego.
 
W „Deklaracji Warszawskiej” podpisanej 5 kwietnia przez organizacje z kilkunastu krajów europejskich, w tym przez Krajow膮 Sekcj臋 Transportu Drogowego NSZZ „Solidarno艣膰”, ETF ostrzega przed przyj臋ciem, w ramach przygotowywanej przez Komisj臋 Europejsk膮 tzw. Inicjatywy Drogowej, rozwi膮za艅 legislacyjnych, które przyczynia膰 si臋 b臋d膮 do dumpingu socjalnego, nieuczciwej konkurencji oraz drastycznego ograniczenia standardów wypoczynku kierowców mi臋dzynarodowego transportu drogowego, mog膮cego skutkowa膰 zagro偶eniem bezpiecze艅stwa na unijnych drogach.
 
-Je偶eli ta wersja Inicjatywy Drogowej, któr膮 Komisja Europejska przedstawi艂a zwi膮zkowcom, zostanie rzeczywi艣cie przyj臋ta oznacza to krok wstecz, je偶eli chodzi o standardy socjalne – mówi S艂awomir Adamczyk, szef Dzia艂u Bran偶owo-Konsultacyjnego KK. -Na dodatek potwierdza to nasze obawy, 偶e instytucje unijne kompletnie nie radz膮 sobie z wyzwaniem, jakim jest zapewnienie niedyskryminowania wysoce mobilnych pracowników, bo skutkiem mo偶e by膰 np. czasowe ograniczenie prawa polskich kierowców do minimalnego wynagrodzenia kraju, w którym b臋d膮 wykonywa膰 us艂ugi – dodaje.
 
W deklaracji zwraca si臋 uwag臋, 偶e przygotowywane przez Komisj臋 Europejsk膮 rozwi膮zania nie wychodz膮 naprzeciw postulatom maj膮cym poprawi膰 sytuacj臋 pracowników, lecz wr臋cz przeciwnie - stanowi膮 atak na bezpiecze艅stwo pasa偶erów i bezpiecze艅stwo u偶ytkowników dróg w Europie. B臋dzie to rezultatem d艂u偶szej pracy kierowców, ograniczenia korzystania z tachografów oraz braku kontroli nad kierowcami samozatrudnionymi. Dotyczy to tak偶e osób zatrudnionych przez firmy s艂upy (letterbox companies). Najwi臋ksze zaniepokojenie zwi膮zkowców wzbudzaj膮: proponowany d艂u偶szy czas pracy, krótsze lub dzielone przerwy w pracy kierowców, krótszy okres wypoczynku dla kierowców autobusów i autokarów, próby wy艂膮czenia kierowców z zakresu dyrektywy o pracownikach delegowanych (na okres pierwszych 5 do 9 dni). ETF zwraca uwag臋, 偶e 偶aden z postulatów zwi膮zkowych nie zosta艂 uwzgl臋dniony w pracach nad planowanymi regulacjami. Dlatego te偶 26 kwietnia 2017 r. zaplanowano protest europejskich zwi膮zków zawodowych sektora transportu drogowego przed siedzib膮 Komisji Europejskiej w Brukseli.
 
Warto zwróci膰 uwag臋, 偶e Polska ma wi臋cej nierozwi膮zanych problemów z kierowcami transportu mi臋dzynarodowego. - NSZZ Solidarno艣膰 wielokrotnie podnosi艂 temat nieprawid艂owej struktury wynagrodze艅 polskich kierowców. Otrzymuj膮 oni wynagrodzenia sk艂adaj膮ce si臋 w wi臋kszo艣ci z niepodlegaj膮cych sk艂adce na ubezpieczenie spo艂eczne sk艂adników (diety oraz rycza艂ty za nocleg) – zwraca uwag臋 Barbara Surdykowska, ekspert KK. - Konsekwencj膮 b臋d膮 w przysz艂o艣ci bardzo niskie emerytury kierowców, brak adekwatnych zasi艂ków chorobowych oraz bardzo niskie wynagrodzenie podczas urlopu wypoczynkowego – podsumowuje. 
 
W ocenie Tadeusza Kucharskiego, przewodnicz膮cego Sekcji Krajowej Transportu Drogowego NSZZ „Solidarno艣膰” Ministerstwo Infrastruktury powinno w trybie pilnym zwo艂a膰 spotkanie w ramach nowo powsta艂ego Zespo艂u Trójstronnego w celu wypracowania nowych rozwi膮za艅 w zakresie zasad wynagradzania kierowców. -A do Brukseli na manifestacj臋 te偶 pojedziemy. Bo interesu polskich kierowców trzeba broni膰 na wielu frontach – mówi Kucharski.
 
Deklaracja Warszawska dost臋pna jest TUTAJ, natomiast stanowisko ETF dotycz膮ce obecnych propozycji Komisji Europejskiej (w wersji angielskiej) TUTAJ.
Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.