Menu

Spotkanie konsultacyjne w sprawie ZSK

Spotkanie konsultacyjne w sprawie ZSK fot. pixabay.com
Zintegrowany System Kwalifikacji pomaga planowa膰 karier臋 zawodow膮 oraz upraszcza zmian臋 zawodu, w tym zmian臋 bran偶yW dn. 28.03.2017 w Warszawie odby艂o si臋 zorganizowane przez Instytut Bada艅 Edukacyjnych spotkanie konsultacyjno-informacyjne z udzia艂em interesariuszy ZSK. "Solidarno艣膰" reprezentowali: Danuta Wojdat i Roman Laskowski.
 
Przedstawiciele IBE poinformowali o planowanych przez Instytut sektorowych projektach badawczych maj膮cych na celu zbadanie potrzeb kwalifikacyjnych i  przeanalizowanie decyzji edukacyjnych Polaków oraz to, czy ZSK rzeczywi艣cie u艂atwia im podejmowanie decyzji. Badaniami obj臋te b臋d膮 trzy bran偶e: hotelarstwo i gastronomia, bran偶a informatyczna i budowlana. Maj膮 one da膰 odpowied藕 na pytania o m.in.  rol臋 uzyskiwanych kwalifikacji w procesie oceny pracownika, o to, czy wdro偶enie ZSK mo偶e zach臋ci膰 do uzyskiwania kwalifikacji, jaka jest znajomo艣膰 sektorowych ram kwalifikacji w bran偶y i czy SRK mog膮 by膰 przydatne dla rozwoju kadr w bran偶ach? 
 
IBE przeprowadzi równie偶 badanie na temat uczenia si臋 doros艂ych Polaków. Przeanalizuje decyzje edukacyjne Polaków oraz to, czy ZSK u艂atwia im podejmowanie takich decyzji. Badanie ma na celu znalezienie odpowiedzi na nast臋puj膮ce pytania: 
Jakie s膮 uwarunkowania udzia艂u Polaków w ró偶nych formach uczenia si臋 przez ca艂e 偶ycie?
Jaka jest wiedza dotycz膮ca ZSK?
Jakie s膮 bariery w uczeniu si臋 przez ca艂e 偶ycie i czy ZSK mo偶e jest zmniejszy膰?
Jakie zmiany w ZSK mog膮 zwi臋kszy膰 korzystanie z tego systemu przez osoby ucz膮ce si臋?
Jakiego typu  kwalifikacje uzyskuj膮 (chc膮 uzyskiwa膰) osoby doros艂e?
Jaki jest wp艂yw uczestnictwa w LLL na aktywno艣膰 zawodow膮? 
 
Podczas spotkania dzielono si臋 równie偶 do艣wiadczeniami z procesu w艂膮czania nowych kwalifikacji do ZSK. Wnioskodawcy zwracali uwag臋 na problemy, które wynikaj膮 albo bezpo艣rednio z zapisów ustawy, albo z nie do ko艅ca jasnych procedur. Postulowano m.in. opracowanie standardu komunikacji mi臋dzy wnioskodawcami a ministrem w艂a艣ciwym, lepszy dost臋p do informacji nt. etapu, na jakim znajduj膮 si臋 prace nad w艂膮czaniem kwalifikacji. 
 
Zintegrowany System Kwalifikacji 
• pozwoli oceni膰 i porówna膰, ile s膮 warte zdobywane przez nas dyplomy czy certyfikaty,
• pozwoli lepiej i skuteczniej planowa膰 swoj膮 karier臋 zawodow膮, upro艣ci zmian臋 zawodu, w tym zmian臋 bran偶y,
• upro艣ci uznawanie kompetencji, zdobytych poprzez pozaformalne i nieformalne uczenie si臋,
• u艂atwi wyszukanie niezb臋dnych szkole艅 i pozwoli oceni膰 ich jako艣膰, zmniejszy ich koszty,
• pomo偶e przedstawi膰 swoje kwalifikacje w sposób zrozumia艂y dla pracodawców na polskim i europejskim rynku pracy,
• zwi臋kszy mo偶liwo艣ci i sposoby kszta艂cenia dla osób bezrobotnych lub zagro偶onych bezrobociem.
 
dw
 
Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.