Menu

Badania w górnictwie potwierdzają: związki zawodowe ratują życie!

Badania w górnictwie potwierdzają: związki zawodowe ratują życie! fot. Wikimedia Commons
Najnowsze wyniki badań naukowych w sektorze górnictwa dla IndustiALL Global Union dostarczają jednoznacznych dowodów, że działalność społecznych inspektorów pracy związanych ze związkami zawodowymi znacząco poprawia bezpieczeństwo pracy i ogranicza wypadkowość.
 
Projekt prowadzony przez zespół prof. Dawida Walters’a z Cardiff University w Irlandii oraz zespół prof. Richarda Johnstone’a z Queensland University of Technology i Australian National University obejmuje badania porównawcze sektora górnictwa w pięciu krajach: Australii, Kanadzie, Indiach, Indonezji i Afryce Południowej. Obok analizy statystyk przeprowadzane są także badania jakościowe, w tym wywiady z ekspertami bezpieczeństwa pracy, inspektorami instytucji kontrolnych, sipami i samymi pracownikami.
 
Wstępne dane z badań wskazują między innymi że społeczni inspektorzy pracy, których działalność oparta jest o związki zawodowe są bardziej skuteczni i efektywni w działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy niż reprezentanci pracowników w zakresie bhp, powoływani poza związkami zawodowymi. Raport wstępny wskazuje także, iż zakłady objęte działalnością związków zawodowych cechuje niższa wypadkowość i wyższa świadomość pracowników na temat bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
 
Eksperci stwierdzili także, że zarządy firm górniczych nie podejmują nałożonego na nie prawnego obowiązku wspierania pracowników w procesie budowania kultury bezpieczeństwa pracy, przez co społeczni inspektorzy pracy oraz inni reprezentanci pracowników nie otrzymują od przełożonych odpowiedniego wsparcia do wykonywania nałożonych na nich zadań kontrolnych i prewencyjnych.
 
W dalszej części projektu analizie zostanie poddana kondycja reprezentacji pracowniczej w górnictwie, w kontekście rożnych systemów prawnych i ekonomicznych. Badania mają także na celu poznanie faktycznego przełożenia na sytuację pracowniczą czterech podstawowych praw zagwarantowanych w Konwencji 176 Międzynarodowej Organizacji Pracy:
 
- prawa do odmowy wykonania pracy poważnie zagrażającej bezpieczeństwu lub zdrowiu
 
- prawa do edukacji i szkoleń
 
- prawa do informacji
 
- prawa do reprezentacji i partycypacji
 
Jak podają autorzy cytowanych badań, systemowe rozumienie ochrony pracy z uwzględnieniem współpracy ze związkami zawodowymi daje wymierne rezultaty poprawy bezpieczeństwa pracy i zwiększa skuteczność programów ograniczania ryzyka wypadkowego. Górnictwo, energetyka, budownictwo czy ratownictwo to sektory, w których jeden błąd może oznaczać ofiary w ludziach i poważne koszty nie tylko biznesowe ale także społeczne. Partycypacja pracownicza w zakresie bhp jest w takich sektorach wręcz konieczna, podobnie jak w innych przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka.
 
Związki zawodowe m.in. Wielkiej Brytanii i Szwecji od lat prowadzą systematyczne kampanie promocji społecznej inspekcji pracy, która cieszy się w tych krajach dużym uznaniem. Na początku 2017 roku w Szwecji (9.5 mln. ludności) zarejestrowanych było 97.000 społecznych inspektorów pracy. Działalność sip w Szwecji od lat finansowana jest w oparciu o trójstronne porozumienie związków zawodowych, organizacji pracodawców i instytucji państwowych. W Wielkiej Brytanii zarejestrowanych jest ponad 200.000 sip-ów, którzy podobnie jak w Szwecji, stanowią istotny element narodowej strategii poprawy warunków pracy.
 
AM
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.