Menu

Oświata i przemysł stoczniowy

Od omówienia sytuacji w oświacie i w przemyśle stoczniowym rozpoczęło się marcowe posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Obradujący 6 marca związkowcy zajęli się również związkową legitymacją elektroniczną, a także przyjęli stanowisko zawierające uwagi do projektu ustaw zawartych w Konstytucji biznesu.

Najbardziej gorący obecnie temat to wprowadzanie reformy oświatowej. Bożena Brauer, przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku przedstawiła sytuację placówek oświatowych na terenie działalności komisji. Władze miasta podają wciąż inne liczby planowanych zwolnień, inne – mniejsze – liczby wychodzą w rozmowach z poszczególnymi dyrektorami szkół. Organizacja związkowa otrzymała do zaopiniowania projekt sieci szkół. Nie przewiduje się likwidacji szkół, część gimnazjów zostanie przekształcona w szkoły podstawowe lub licea, część połączona zostanie z istniejącymi placówkami. Ciągle nierozwiązany został natomiast problem statusu szkoły w Kokoszkach, która – przypomnijmy – została wybudowana za publiczne pieniądze a następnie przekazana w zarządzanie prywatnej firmie.

– Do 31 marca muszą zostać podjęte uchwały przez samorządy o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. 14 marca planowane jest spotkanie z pomorską kurator oświaty, na którym przedstawimy opinię NSZZ „Solidarność” na temat sieci szkół – mówił podczas Zarządu Wojciech Książek.

Sytuacja w przemyśle stoczniowym to drugi z tematów poniedziałkowego posiedzenia władz regionalnych „Solidarności”. Dyskusję rozpoczęło wystąpienie Mirosława Kamieńskiego, przewodniczącego „Solidarności” w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, który stwierdził, że wciąż nie zapadły decyzje dotyczące dalszych losów stoczni, a w tym 670 jej pracowników. O niepewnej sytuacji całego przemysłu stoczniowego mówił natomiast Mirosław Piórek przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Okręgowego NSZZ „S”. Mówił on między innymi o posiedzeniu zespołu przemysłu stoczniowego, które odbyło się 17 lutego, na które strona związkowa zgłosiła takie tematy jak utrzymanie i możliwość rozwoju potencjału polskich stoczni, stan wdrożenia ustawy o aktywizacji przemysłu stoczniowego, a także o sytuacji Stoczni Marynarki Wojennej. Niestety, w ocenie Mirosława Piórka spotkanie niewiele wniosło i wciąż wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Następne spotkanie w sprawie perspektyw polskich stoczni ma zostać zorganizowane za pośrednictwem Piotra Dudy, przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”.


więcej na www.solidarnosc.gda.pl

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.