Menu

Z życia niepełnosprawnych związkowców

Z życia niepełnosprawnych związkowców fot.sxc.hu
W dniu 28 września odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Osób Niepełnosprawnych. Związkowcy wyrażają zadowolenie ze współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 
W spotkaniu po raz drugi uczestniczył wiceminister  Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej, Pełnomocnik Rządu  ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. Spotkanie było bardzo owocne. Minister uznał że dobrym pomysłem jest powołanie w Radzie Dialogu Społecznego, w ramach Zespołu ds Spraw Usług Publicznych, grupy roboczej mającej zając się problemami osób niepełnosprawnych. Grupa ta będzie pomocna szczególnie w rozpoczętych pracach nad zmianami w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  – podstawowym akcie prawnym dotyczącym   środowiska osób niepełnosprawnych. Minister zaproponował też zaproszenie na kolejne, jeszcze w tym roku, spotkanie z sekcją  Głównego Inspektora Pracy w celu omówienia trójstronnej współpracy i ewentualnego podpisania porozumienia w sprawie ochrony praw pracowniczych osób niepełnosprawnych.
 
Zebrani przedstawili ministrowi nurtujące środowisko problemy związane z funkcjonowaniem w życiu społeczno – zawodowym osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności z koniecznością waloryzacji dopłat do wynagrodzeń oraz uwzględnienia niepełnosprawnych w programie „mieszkania +”. - Jesteśmy  optymistycznie nastawieni do dalszej współpracy z ministrem Michałkiewiczem mimo że problemy, z którymi boryka się środowisko osób z niepełnosprawnościami nie należą do łatwych - podkreślają członkowie sekcji. - Na pierwszym  spotkaniu 6 kwietnia br. zobowiązał się do współpracy i częstych spotkań z Radą Sekcji i jak widać, dotrzymuje zobowiązań.  
 
Związkowcy spotkali się również w dniach 28-30.04.2016 w Zakopanem, gdzie  uczestniczyli w posiedzeniach na których zostały omówione problemy dotyczące sekcji, dalszej współpracy z  ministrem Michałkiewiczem, podsumowano też jubileusz 25 lecia pracy sekcji, który obchodzono w październiku 2015 r. Podjęto kilka uchwał. Ponadto pełnomocnik  KK ds Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Rowiński przeprowadził  dla uczestników szkolenie z najnowszych zmian w kodeksie pracy.
 
Na koniec kilka informacji ogólnych o Krajowej Sekcji Osób Niepełnosprawnych NSZZ „Solidarność”.                                                                                                                            
Krajowa Sekcja Osób Niepełnosprawnych zarejestrowana została w KK 30.10.1989 powstała na bazie regionalnych sekcji zrzeszających organizacje związkowe powstałe w spółdzielniach inwalidów - zakładach pracy chronionej. Aktualnie Krajowa Sekcja składa się z Regionalnych Sekcji oraz pojedynczych organizacji związkowych z całej Polski. Działalność Sekcji od początku jej powstania polega głównie na współpracy i pomocy organizacjom związkowym należących do sekcji, monitorowaniu sytuacji osób niepełnosprawnych na chronionym i otwartym rynku pracy oraz opiniowaniu aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych i udział w pracach sejmowych i senackich komisji procedujących akty prawne dotyczące niepełnosprawności obywateli.  KSON bierze udział w szkoleniach i promowaniu wiedzy na temat zatrudniania ON. Pracę Rady Sekcji wspomaga Pełnomocnik KK ds. ON prawnik Krzysztof Rowiński.
 
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.