Menu

Oświadczenie Piotra Dudy: Lech Wałęsa może czegoś zabraniać jedynie swoim dzieciom i wnukom

  • Kategoria: Kraj

Wypowiedź byłego przewodniczącego Lecha Wałęsy, zabraniającego Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie powoływania się na „Solidarność”, budzi jedynie uśmiech politowania. Jeśli Lech Wałęsa może komukolwiek czegoś zabraniać, to jedynie swoim dzieciom i wnukom, a nie Prezydentowi RP. Szczególnie, gdy dotyczy to Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. O tym decydują członkowie i władze Związku. Ci obecni, nie historyczni.

Wypowiedź Lecha Wałęsy, ale też Borysa Budki z Platformy Obywatelskiej, odnosiła się do krytycznego wobec wymiaru sprawiedliwości wystąpienia Prezydenta Andrzeja Dudy podczas Karczmy Piwnej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, której zarówno Prezydent, jak i Premier Mateusz Morawiecki byli gośćmi.

Po pierwsze, nie było to wystąpienie do górników – jak twierdził Pan Budka – tylko do członków NSZZ „Solidarność” i nie było żadnym szczuciem. Jeśli o szczucie chodzi, to Pan Budka jest w tej dziedzinie niezrównanym specjalistą.

Po drugie, nikt nie musiał obecnych tam członków „Solidarności” przekonywać do reformy sądownictwa. Wystąpienie Prezydenta tylko potwierdziło to, co od początku lat 90. jest dla nas oczywiste. Składaliśmy w tej sprawie własny projekt konstytucji, gdzie żądaliśmy m.in. oczyszczenia wymiaru sprawiedliwości z ludzi PRL-wskiego aparatu ucisku. Te osoby są w sądach do dzisiaj. Nawet w Sądzie Najwyższym.

Korzystając z okazji chcę wyrazić radość ze zbliżającego się posiedzenia Komisji Krajowej, które z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbędzie się 29 stycznia w Pałacu Prezydenckim. Będzie to inauguracja obchodów 40. lecia powstania NSZZ „Solidarność” i odbędzie się w tym samym miejscu, gdzie powoływano Układ Warszawski i gdzie odbywały się obrady okrągłego stołu. To nadaje tej uroczystości symboliczny wymiar.

Piotr Duda
Przewodniczący KK NSZZ "Solidarność"

Czytaj całość...

Rząd realizuje kolejny ważny postulat „Solidarności”

Jacek Kurski: Mieliśmy w historii kilka pięknych zrywów, ale to Solidarność jest ruchem zwycięskim

Piotr Duda na opłatku branżowym: Podwyżki to efekt ciężkiej pracy „Solidarności”

Premier: Polityka klimatyczna to instrument polityki Unii, nie można dać się zmanipulować

Podczas sobotniej Karczmy Piwnej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność przemawiał premier Mateusz Morawiecki, który dziękował górnikom i Ślązakom za ich wkład w walkę o wolność naszego kraju.

Ludzie Solidarności to ludzie, dzięki którym mamy dzisiaj wolność. A ziemia śląska, jak mało która, jest tym miejscem z którego płynie piękne świadectwo solidarności, wolności, odpowiedzialności, czym jest polskość.
 

- powiedział Mateusz Morawiecki.
 

Polskość jest tak rozumianym kompleksem kilku naszych podstawowych wartości. Wartości, o które walczymy. Tu, na Śląsku, nawet ostatnie 100. lat pokazuje, jak Ślązacy walczą o te najwyższe wartości. Trzy powstania śląskie, trudny, morderczy bój z Niemcami hitlerowskimi, a potem walka z komuną. Kopalnia Wujek, Manifest Lipcowy, Staszic, to trudna droga Ślązaków do wolności. Cała Polska dziękuje ludziom Solidarności w tym roku 40. lecia

- podkreślił premier, zaznaczając, że odniesione przez Solidarność zwycięstwo nie było pełne z uwagi na pozaformalne układy zawiązane przeciwko Polsce.
 

Niezależnie od tego, że w latach 90. zostaliśmy ograni przez różne układy ludzi, którzy dokooptowali niewielką część Solidarności do układu władzy, dzięki Wam zaczęła się zmiana systemu i dziś żyjemy w lepszej Polsce, możemy kształtować lepsze życie dla wszystkich Polaków

- zaznaczył szef rządu.

Premier nawiązał również do polityki klimatycznej Unii Europejskiej:

Trzeba rozumieć, że polityka klimatyczna to podstawowy instrument realizacji polityki gospodarczej Unii Europejskiej, nie dać się w ten sposób zmanipulować, wiedzieć, że musimy się przekształcać, ale dbać o interesy Polski, o interesy Śląska. (…) Dbamy o interesy Śląska mając na uwadze nowe priorytety; to, że ten wyścig gospodarczy znaczony jest i rewolucją cyfrową, i klimatyczną, i w nich też bierzemy udział, nie zostajemy w tyle

- podkreślił.

Mateusz Morawiecki odniósł się do słów prezydenta Dudy dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości, podkreślając, że pewna grupa w Polsce „kładzie się Rejtanem w obronie przywilejów wąskiej grupy sędziów”.
 

Wolę, żebyśmy kładli się Rejtanem w interesie wszystkich Polaków, ludzi pracy, w interesie Solidarności

- zadeklarował.

 

 

Czytaj całość...

Piotr Duda o 40-leciu Solidarności: "Chcemy to wydarzenie pokazać całemu światu"

Czołowym wydarzeniem będzie koncert na stadionie PGE Narodowym 29 sierpnia

Wyższy odpis na ZFŚS

Masówki w kopalni Pokój

Górnicy z Ruchu Pokój Kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej obawiają się, że ich zakład do końca roku zakończy wydobycie. Ma to związek z decyzją zarządu Polskiej Grupy Górniczej, w skłąd której wchodzi zakład, o wstrzymaniu robót inwestycyjnych przy zbrojeniu nowych ścian wydobywczych.
 
- Obecnie wydobywamy węgiel z trzech ścian. Pierwsza skończy się w marcu, druga w sierpniu, a ostatnia za rok na przełomie grudnia i stycznia. Jeśli w tym roku nie zostaną uruchomione nowe ściany, Pokój zostanie zamknięty – mówi Mariusz Palka, przewodniczący „Solidarności” w Ruchu Pokój.
 
Przewodniczący przypomina, że według wcześniejszych uzgodnień zawartych podczas górniczych protestów pięć lat temu, wydobycie w kopalni Pokój miało się zakończyć w grudniu 2022 roku. - Chcemy, aby te ustalenia zostały dotrzymane – podkreśla Palka.
 
21 stycznia w kopalni Pokój związowcy przez cały dzień prowadzili masówki informacyjne dla załogi. - Mówiliśmy, jaka jest sytuacja i jakie zagrożenia. Dotychczasowe prace przy zbrojeniu tych trzech nowych ścian pochłonęły około 50 mln zł. Przerwanie tej inwestycji to wyrzucenie tych pieniędzy w błoto. Mówiliśmy też o tym, że poprosiliśmy o pomoc wiceministra odpowiedzialnego za górnictwo Adama Gawędę i on zobowiązał się do przeanalizowania sprawy. Zadeklarował, że na przełomie stycznia i lutego  przekaże nam odpowiedź – mówi przewodniczący. Zaznacza, że decyzje związków zawodowych , co do dalszych działań zostaną podjęte po zapoznaniu się z odpowiedzią wiceministra aktywow państwowych Adama Gawędy.
 
- Z pewnością załoga będzie walczyć w obronie swojej kopalni, a my staniemy po ich stronie, tak jak było to w przypadku Sośnicy i każdej innej kopalni, które broniły się przed zamknięciem w 2015 roku – zapowiedział szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek
 
W dniu masówek zarząd PGG wydał w oświadczenie, w którym nie odniósł się bezpośredniu do informacji o likwidacji kopalni, ale zaznaczył, że „obecnie trwają analizy dotyczące planów techniczno-ekonomicznych kopalni, mające na celu wypracowanie najbardziej optymalnego modelu jej funkcjonowania w ramach kopalni zespolonej Ruda" . Zapenił jednocześnie, że nie ma żadnych planów dotyczących zwolnień, a „ewentualne przemieszczenia pracowników Ruchu Pokój będą realizowane w ramach kopalni zespolonej Ruda”.
 
Ruch Pokój zespolona zatrudnia 1200 osób.
 
www.solidarnosc.katowice.pl
 
Czytaj całość...

Prawdziwe oblicza wielkich sieci handlowych

Pracownicy Opla chcą gwarancji zatrudnienia

Wielki sukces "S". W Służbie Więziennej przybywa nowych organizacji

EKZZ przepytuje Przewodniczącą KE

Co czeka UE? W Brukseli, 7 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącej Komisji Europejskiej z przedstawicielami EKZZ. Rozmawiano m.in. o klimacie, minimalnym wynagrodzeniu oraz Brexicie.

Podczas spotkania, szczegółowo dyskutowano nad inicjatywami, które zostały zaplanowane na pierwsze 100 dni urzędowania Ursuli von der Leyen Przewodniczącej Komisji Europejskiej.

Omówiono plan “Europejski Zielony Ład” (ang. European Green Deal), pierwsze europejskie prawo o klimacie, które ma nadać prawny wymiar celowi neutralności klimatycznej do 2050 r. Wskazano, że podczas dążenia do gospodarki niskoemisyjnej, należy uwzględnić aspekt społeczny, zabezpieczyć interesy pracowników. Inwestować w tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości, angażując przy tym partnerów społecznych na każdym poziomie. Należy przewidzieć dodatkowe wsparcie dla Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, przy utrzymaniu polityki spójności. Jednocześnie Przewodnicząca, wyraziła zaniepokojenie negocjacjami w sprawie przyszłego budżetu UE, w ramach którego państwa członkowskie chcą, aby UE realizowała więcej zadań przy jednoczesnym ograniczaniu zasobów.

W dalszej kolejności rozmawiano o instrumencie prawnym, który gwarantowałby każdemu pracownikowi w UE sprawiedliwą płacę minimalną. Więcej na temat europejskiej płacy minimalnej można przeczytać tutaj. Podkreślono, istotną rolę układów zbiorowych pracy w kształtowaniu wynagrodzenia na poziomie krajowym. Przewodnicząca poprosiła EKZZ o przedstawienie propozycji wzmocnienia systemu rokowań zbiorowych w krajach, w których ten instrument był do tej pory niewystarczająco efektywny. Jednocześnie zwróciła uwagę na nową europejską strategię na rzecz równouprawnienia płci i potrzebę podjęcia konkretnych działań w zakresie niwelowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Rozmawiano także o możliwych przyszłych propozycjach legislacyjnych dot. ochrony pracowników wykonujących pracę za pośrednictwem platform cyfrowych, Przewodnicząca poparła postulat EKZZ dot.  rozszerzenia ochrony także na innych pracowników (ang. non-standard workers), zarówno dot. gospodarki cyfrowej oraz innych sektorów.

Przewodnicząca zgodziła się z potrzebą pełnego zaangażowania partnerów społecznych podczas negocjacji w sprawie Brexitu oraz w trakcie dwuletniej konferencji w sprawie przyszłości Europy, której celem jest wypracowanie ew. reform w UE. Potwierdziła stanowisko UE, Wielka Brytania nie powinna mieć dostępu do jednolitego rynku, jeśli w pełni nie zaakceptuje swobód wspólnego rynku UE i wyrównywania szans w zakresie praw socjalnych, ochrony środowiska oraz praw obywatelskich. Wyraziła zaniepokojenie zapowiedzią Premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona dot. wymuszenia zakończenia negocjacji do 2020 r. Przewodnicząca podkreśliła, że istotne jest osiągnięcie znaczącego i  kompleksowego porozumienia.

Z polskiej perspektywy konieczne jest przystąpienie w Polsce do prac nad efektywnym wdrożeniem Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, w chwili obecnej podstawowego dokumentu pokazującego kierunki polityki społecznej w UE – komentuje Magdalena Gryciuk, Biuro Eksperckie NSZZ Solidarność. Stąd też cieszy otwartość Komisji Europejskiej na budowę społecznego wymiaru integracji europejskiej – dodaje ekspertka.

mg

 

Czytaj całość...

Rozpoczynają się prace nad europejską płacą minimalną!

RDS przygląda się Semestrowi Europejskiemu

Komitet Kobiet EKZZ

W żorskich wodociągach powstała „Solidarność”

Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żorach zrzeszyli się w NSZZ „Solidarność”. – Chcemy mieć możliwość reprezentowania załogi przed pracodawcą i prowadzenia negocjacji dotyczących podwyżek wynagrodzeń i warunków pracy – mówi Klaudiusz Borski, przewodniczący nowej organizacji.
 
Spółka powstała dwadzieścia lat temu i do tej pory nie działała w niej żadna organizacja związkowa. – Wszelkie decyzje dotyczące pracowników podejmował jednostronnie pracodawca. Nie mieliśmy na nie żadnego wpływu. Dostawaliśmy jedynie niewielkie podwyżki. W niektórych latach nawet nie rekompensowały one inflacji – podkreśla przewodniczący.
 
Przyznaje, że myśl o założeniu związku dojrzewała wśród pracowników przez dość długi czas. Po wielu rozmowach doszli do wniosku, że muszą się wreszcie zorganizować, bo jeśli tego nie zrobią, to nic się w firmie nie zmieni. Jednak nie była to łatwa decyzja. – Mieliśmy świadomość, że kierowanie organizacją związkową nie jest proste, a my nie mamy żadnego doświadczenia związkowego. Dlatego wybraliśmy „Solidarność”, zyskując dostęp do bezpłatnych porad prawnych i profesjonalnych szkoleń – dodaje Klaudiusz Borski. 
 
Wiedza i doświadczenie ekspertów z „Solidarności” z pewnością przydadzą się nowej komisji, bo młodzi związkowcy chcieliby przede wszystkim doprowadzić do rozpoczęcia negocjacji płacowych. – Od nowego roku znacząco wzrośnie płaca minimalna. W dodatku nasi pracownicy widzą, że wielu pracodawców przyznaje podwyżki, więc trudno się dziwić, że też chcieliby lepiej zarabiać – podkreśla przewodniczący nowej organizacji.
 
O tym, jak przebiegają rozmowy płacowe i jakie przynoszą efekty, w znacznej mierze decyduje liczebność organizacji związkowej. Im więcej pracowników do niej należy, tym silniejsza jest pozycja związku w negocjacjach z pracodawcą. Na razie związkowcy spotykają się z pracownikami firmy i przekazują im informacje dotyczące możliwości, jakie stwarza przynależność do „Solidarności”. – Musimy też przekonać pracodawcę, że nie zorganizowaliśmy się przeciwko niemu, ale po to, żeby z nim współpracować – podkreśla Klaudiusz Borski.
 
W żorskich wodociągach zatrudnionych jest 120 pracowników.
 
www.solidarnosckatowice.pl / aga
Czytaj całość...

Wymierne korzyści dla członków „Solidarności”

Zwiększenie liczby członków Związku przynosi efekty

W tarnogórskim magistracie znów działa Solidarność

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.