Menu

"Tygodnik Solidarność" wśród liderów cytowalności tygodników

 • Kategoria: Kraj

Z przyjemnością informujemy, że najnowszym rankingu tygodników ogólnopolskich, "Tygodnik Solidarność" znalazł się już w pierwszej dziesiątce najchętniej cytowanych tygodników.

Na pierwszym miejscu w tym zestawieniu plasuje się "Polityka", potem kolejno: "Newsweek", "Do Rzeczy", "Wprost", "wSieci","Gazeta Polska", "Tygodnik Powszechny", "Gość Niedzielny" i "Tygodnik Solidarność".

Z kolei wykres łączny "cytowań i informacji na temat  tygodników ogólnopolskich" mimo nieco innej kolejności pozostałych tygodników daje nam to samo, dziewiąte miejsce pośród tychże mediów. Tu ranking otwiera "Poiltyka", a następnie "Newsweek", "Gazeta Polska", "Do Rzeczy", "Tygodnik Powszechny", "Wprost", "wSieci", "Gość Niedzielny" i "Tygodnik Solidarność".

Dziękujemy za rosnące zaufanie.


źródło: newton media

 

Czytaj całość...

"Tygodnik Solidarność" wśród liderów cytowalności tygodników

"Solidarność" chce zmian w prawie pracy

Czy pracownikowi po 182 dniach zwolnienia lekarskiego przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowa opieka medyczna w AMP

Pracownicy ArcelorMittal Poland mogą korzystać z programu Opieka Medyczna – pakietu zdrowotnego, który gwarantuje krótkie terminy oczekiwania na wizyty u lekarzy specjalistów. Na objęciu załogi prywatną opieką medyczną zyskają obie strony, i pracownicy, i pracodawca.
 
Uruchomienie pakietu było jednym z elementów  porozumienia płacowego na 2016 rok. Program wystartował na początku lutego tego roku i jak szacuje zakładowa Solidarność przystąpiło do niego już ponad 90 proc. załogi.
 
Wiceprzewodniczący Solidarności w AMP Lech Majchrzak podkreśla, że w ofercie programu znalazło się kilka wersji ubezpieczenia zdrowotnego. Składka na pakiet podstawowy, która wynosi 14,90 zł, jest refinansowana przez pracodawcę. Pakiet gwarantuje pracownikom szybki dostęp do lekarzy specjalistów. Wizyta musi zostać umówiona najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia takiej potrzeby za pośrednictwem całodobowej infolinii. Poszczególne wersje programu różnią się od siebie liczbą dostępnych lekarzy specjalistów.

– Nawet pakiet podstawowy jest bardzo korzystny dla pracowników, ponieważ gwarantuje dostęp do lekarzy 16 specjalności. Jeżeli natomiast ktoś zdecydował się na wzbogaconą wersję, wówczas z własnej kieszeni musi zapłacić różnicę między składką na wybrany przez siebie pakiet, a składką na pakiet podstawowy finansowaną przez pracodawcę – dodaje związkowiec.
 
 
Czytaj całość...

Jest porozumienie. Koniec strajku w Odlewni Żeliwa

Wzrosły płace w zabrzańskim PEC

Czterdziestu odważnych

Domagają się zwiększenia wynagrodzeń

Po obradach Sekcji Krajowej Oświaty w Jeleniej Górze-Cieplicach, ukazał się Komunikat, w którym są wyartykułowane postulaty Rady KSOiW dotyczące m.in.: znaczącego zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli i zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi, zwiększenia nakładów  na edukację, większego wsparcia finansowego dla małych szkół, wprowadzenia standardów edukacyjnych, w tym maksymalnej liczby uczniów w oddziałach, określenia wysokości odpisu na pomoc zdrowotną nauczycieli.

Cały Komunikat poniżej.


KOMUNIKAT

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad  Rady KSOiW w dniach 16-17 lutego br.

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” domaga się dalszego wzmocnienia kompetencji kuratorów oświaty w zakresie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych i w konkursach na dyrektorów szkół. NSZZ „Solidarność” przedstawiło MEN propozycje wzrostu wynagrodzeń w oświacie. Uczestnicząca w obradach Rady poseł Marzena Machałek – zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – zadeklarowała pomoc w sprawie doprecyzowania zapisów w Karcie Nauczyciela w celu całkowitego wyeliminowania tzw. godzin karcianych.

Podczas dwudniowych obrad członkowie Rady KSOiW omówili stan prac w grupach roboczych Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. Przypomnijmy, w ramach Zespołu pracuje pięć grup roboczych:

 1. Finansowanie oświaty.
 2. Wynagrodzenia nauczycieli oraz innych pracowników oświaty.
 3. Awans zawodowy nauczycieli.
 4. Czas i warunki pracy nauczycieli.
 5. Status zawodowy pracownika placówki oświatowej.

Na jednym z posiedzeń grupy roboczej przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przedstawili kilka wariantów znaczącego zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli i zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi (m.in. „wyjęcie” dodatku za wysługę lat z minimalnego ustawowego wynagrodzenia). Po 1 kwietnia br. rząd RP ma przedstawić harmonogram realizacji podwyżek płac w oświacie do 2020 r. Jest to efekt spotkania Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z premier Beatą Szydło kilka miesięcy temu.

Ponadto NSZZ „Solidarność” domaga się:

 1. zwiększenia nakładów na edukację,
 2. większego wsparcia finansowego dla małych szkół,
 3. wprowadzenia standardów edukacyjnych, w tym maksymalnej liczby uczniów w oddziałach,
 4. określenia wysokości odpisu na pomoc zdrowotną nauczycieli,
 5. wprowadzenia zasad wynagradzania nauczycieli za realizację zajęć pozalekcyjnych  w kontekście zmiany zapisu art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela  w zaproponowanej przez NSZZ „Solidarność” treści,
 6. przejrzystych zasad naliczania środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w części oświatowej subwencji ogólnej,
 7. wprowadzenia i określenia czasu pracy tzw. nauczycieli specjalistów do Karty Nauczyciela oraz standardów zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy,
 8. przywrócenia obowiązywania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rada KSOiW omówiła zasady opiniowania przez struktury związkowe projektów uchwał jednostek samorządu terytorialnego w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Burzliwą dyskusję wywołały przykłady rozbieżności interpretacyjnych i stosowanie nowego zapisu art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela (miał on wyeliminować „godziny karciane”) w poszczególnych województwach. Obecna na posiedzeniu Rady poseł Marzena Machałek stwierdziła, że skoro jest tak duża rozbieżność w interpretacjach nowego zapisu, to należy go doprecyzować. W tej sprawie ma rozmawiać z minister Anną Zalewską.

Członkowie Rady przyjęli stanowisko, w którym domagają się zmiany zapisów ustawowych, tak aby opinia kuratora oświaty w sprawie arkusza organizacyjnego szkoły była wiążąca dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego. Rada chce także zwiększenia roli kuratora oświaty w konkursach na dyrektorów szkół.


Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”
Wojciech Jaranowski

 

 

Czytaj całość...

Oświatowa „Solidarność” o tworzeniu sieci szkolnej

Najpierw porozumienie, potem łączenie

Minister Zdrowia nie realizuje programu PiS. Wywiad z Marią Ochman

Płaca minimalna w Europie

W styczniu 2016 r. krajowa płaca minimalna obowiązywała w 22 z 28 państw członkowskich UE; wyjątkami były: Dania, Włochy, Cypr, Austria, Finlandia i Szwecja. W niektórych krajach, np. w Austrii, stawki wynagrodzenia minimalnego określają branżowe układy zbiorowe pracy.

Podstawowa krajowa płaca minimalna jest ustalana dla stawki godzinowej, tygodniowej lub miesięcznej i egzekwowana przepisami prawa (przez rząd), często po konsultacjach z partnerami społecznymi lub bezpośrednio w drodze krajowego porozumienia międzysektorowego. Krajowa płaca minimalna zwykle ma zastosowanie do wszystkich pracowników lub przynajmniej do przeważającej większości pracowników w danym państwie. Informacje na temat płacy minimalnej podawane są w wartościach brutto.

W Polsce obowiązują dwie stawki wynagrodzenia minimalnego: miesięczna (2000 zł brutto) oraz godzinowa (13 zł brutto).

Na dzień 1 stycznia 2016 r. miesięczne płace minimalne znacznie się różniły w zależności od państwa członkowskiego UE, sięgając od 215 EUR w Bułgarii do 1 923 EUR w Luksemburgu. Krajowa płaca minimalna obowiązywała także w następujących krajach kandydujących: Albanii, Czarnogórze, byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii, Serbii i Turcji.

Minimalne stawki godzinowe w niektórych krajach

Państwo

Minimalna stawka (brutto)

miesięczna

godzinowa

Niemcy

1 498,00 €

8,64 €

Irlandia

1 563,00 €

9,25 €

Francja

1 480,00 €

9,76 €

Wlk. Brytania

1 397,00 €

8,82€

USA

1 192,00 €

6,88 €

Serbia

348,00 €

2,00 €

Polska

2000,00 zł (453,00 €)

13,00 zł (3 €)

 

www.solidarnosc.gda.pl

 

 

Czytaj całość...

Polacy gotowi wyjechać za chlebem

Spadek bezrobocia w Hiszpanii

Wizyta studyjna w Portugalii

Będą większe szatnie w Amazonie

15 lutego odbyło się drugie w tym roku spotkanie Komisji BHP działającej w magazynach firmy Amazon. Komisja BHP, w której skład wchodzą również przedstawiciele tamtejszej „Solidarności”, zgodziła się z wnioskiem związkowców i decyzją Państwowej Inspekcji Pracy a pracodawca zobowiązał się, że zapewni pracownikom wygodne i duże szafki, a szatnie powiększy docelowo ponad dwukrotnie.   

Od początku istnienia firmy Amazon w Polsce jej pracownicy uskarżali się na źle zorganizowane szatnie. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Amazon Fulfillment Poland wielokrotnie zgłaszała ten problem do pracodawcy, ale za każdym razem słyszała, że nie ma szans na przebudowanie szatni oraz wyposażenie ich w nowe, zgodne z polskimi normami szafki (obecnie standardowy wymiar szafki pracownika magazynowego zatrudnionego w Amazonie wynosi 17x19x30cm i nie spełnia wymagań PN-75/M-78711). W okresie przedświątecznym, kiedy w jednej chwili z szatni zmuszonych było skorzystać kilka tysięcy osób dochodziło do kuriozalnych sytuacji, w których pracownicy nie mogli swobodnie wejść lub wydostać się z pomieszczenia. Związkowcy postanowili zająć się sprawą w związku z licznymi skargami pracowników. Początkowo przedstawiciele spółki Amazon twierdzili, że nie ma potrzeby wprowadzania zmian, ponieważ w zakładzie pracy nie ma szatni, a jedynie pomieszczenie, w którym znajdują się szafki dla pracowników. KZ poszła krok dalej i zwróciła się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy. Urzędnicy zlecili kontrolę jeszcze w 2016 roku, a jej wyniki wykazały szereg nieprawidłowości. PIP wydał decyzję, według której spółka winna jest zapewnić stosowną organizację i wyposażenie szatni. Dziś łączna powierzchnia wszystkich szatni magazynu WRO2 wynosi 1314,31 m². Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku na jednego pracownika powinno przypadać co najmniej 0,5 m² wolnej powierzchni. Zestawienie powierzchni wszystkich szatni magazynu WRO2 wskazuje na to, że pomieszczenia przeznaczone zostały dla maksimum 2628 osób, i to wyłącznie przy przyjęciu niemożliwego i niezgodnego z prawem założenia, że w szatniach nie zostanie umieszczone żadne wyposażenie. Szatnie zostały zaprojektowane dla znacznie mniejszej liczby użytkowników niż ta, która korzysta z nich w rzeczywistości.

Na pierwszym w 2017 roku posiedzeniu Komisji BHP w Amazonie „Solidarność” po tym, jak złożyła pracodawcy wniosek z prośbą o wskazanie terminu reorganizacji szatni w magazynach firmy usłyszała, że wcale nie ma on zamiaru przebudować pomieszczenia. Jednak na wczorajszym spotkaniu Komisji przedstawiciele spółki nie tylko zapewnili, że budynek zostanie powiększony, ale też zaprezentowali propozycję nowych szafek, które mają stanowić wyposażenie wszystkich powiększonych magazynów Amazon w Polsce. Komisja jednogłośnie zaopiniowała propozycje, jako zgodne z wymogami.

Jeszcze w zeszłym roku „Solidarność” złożyła wniosek do pracodawcy o usunięcie nielegalnego monitoringu z pomieszczeń szatni wszystkich magazynów Amazon w Polsce. Monitoring jednak nie został usunięty, a sprawa została przekazana do Państwowej Inspekcji Pracy. Po przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że pracodawca instalując kamery monitoringu w szatniach nie tylko naruszył ogólnie obowiązujące regulacje, ale zadziałał wbrew własnemu regulaminowi pracy, w którym widnieje zapis mówiący o nieumieszczaniu monitoringu przemysłowego w przebieralniach. W związku z zaleceniem wydanym przez inspektora pracy, kamery monitoringu zostały zdemontowane. Teraz kolej na pomieszczenia. Aby spełniały polskie normy i zalecenia muszą pomieścić kilka tysięcy pracowników, również tych zatrudnionych dodatkowo na okres przedświąteczny. W tej sytuacji powierzchnia szatni w magazynach WRO2 i POZ1 musi rozrosnąć się ponad dwukrotnie. „Solidarność” walczy o poprawę warunków pracy zatrudnionych w magazynach osób od początku swojej działalności i wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny z inicjatywy związku uda się przeprowadzić zmianę, która będzie dla pracowników korzystna i zapewni im bezpieczeństwo.

gc

Czytaj całość...

O organizowaniu na antenie radiowej

Amazon w Sosnowcu? To już niemal pewne

Rozwój Organizacji Pożarnictwa Wielkopolski w 2016 roku

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.