Menu

Postulaty „Solidarności” w sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce!

  • Kategoria: Kraj

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” nadal z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację społeczną oraz narastające napięcia społeczne. Przypominamy stanowisko KK z 11 grudnia 2018 r.

Powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach zatrudnionych w sferze finansów publicznych wręcz wskazują na dyskryminowanie całych grup zatrudnionych w tej sferze.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa rząd do podjęcia rzeczowego i skutecznego dialogu z reprezentatywną stroną społeczną, przede wszystkim w zakresie:
•    Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.
•    Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
•    Zaniechania, komplikujących system, niekończących się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.   
•    Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem.
•    Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych.
•    Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.
•    Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytalno rentowymi od osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia, z zachowaniem zasady 30 krotności.
•    Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.
•    Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową.
•    Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.
•    Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.

pm

Czytaj całość...

Lech Wałęsa ma 48 godzin aby przeprosić Piotra Dudę!

Piotr Duda: Jan Olszewski był wielkim Polakiem, patriotą, człowiekiem "S", nie kłaniał się żadnym układom

Pakiet na rzecz młodych

Olimpiada Solidarności. Przygoda z historią najnowszą po raz szósty!

Indeksy na sześć uczelni wyższych w całej Polsce, w tym na Uniwersytet Gdański, czekają na tegorocznych laureatów konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii (1970–1990)”.

Aby zakwalifikować się do finału ogólnopolskiego, trzeba wykazać się podczas finału etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w tym samym czasie (14 marca br.) w 16 miastach wojewódzkich. Na Pomorzu najlepsi uczniowie, zainteresowani historią, spotkają się w Sali BHP.

To już szósta edycja konkursu skierowanego dla uczniów II klas liceów i III klas techników. W etapie szkolnym w listopadzie 2018 r. wzięła udział młodzież z blisko 600 szkół, w tym 53 na Pomorzu. Do finału wojewódzkiego w Gdańsku zakwalifikowało się 56 uczniów z Chojnic, Gdańska, Gdyni, Kartuz, Kościerzyny, Kwidzyna, Malborka, Miastka, Nowego Dworu Gdańskiego, Przodkowa, Rumi, Słupska, Sopotu, Tczewa i Żukowa.

Troje uczniów z każdego województwa, którzy 14 marca br. wykażą się najlepszą wiedzą historyczną na temat oporu społecznego i opozycji demokratycznej w PRL w latach 70. i 80. XX wieku, zakwalifikuje się do finału ogólnopolskiego.

Tegoroczne materiały źródłowe, wskazane przez organizatora konkursu – Fundację Centrum Solidarności – obejmują sześć książek (zarówno uznanych historyków, jak i reporterską publikację dotyczącą zabójstwa maturzysty Grzegorza Przemyka w 1983 r. czy książkę dotyczącą cenzury w PRL) oraz trzy filmy dokumentalne (m.in. na temat Okrągłego Stołu).

– Naszym priorytetem jest szerokie upowszechnienie historii lat 1970–1990, bez mieszania jej z bieżącą polityką. Tego też oczekują od nas młodzi ludzie – podkreśla prezes Fundacji Centrum Solidarności Danuta Kobzdej.

Partnerzy i patroni honorowi Olimpiady Solidarności to m.in. NSZZ „Solidarność”, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodek Rozwoju Edukacji. Na Pomorzu partnerem wojewódzkim jest Fundacja Promocji Solidarności, a koordynatorem etapu wojewódzkiego Adam Chmielecki, politolog, publicysta, autor książek na temat dekad 1970–1990.

 

Czytaj całość...

Wałęsa przeprasza, ale nie przeprasza. Piotr Duda dla Tysol.pl: Nie ma honoru. Będzie pozew

Piotr Duda: To Ty przechowałeś dla nas relikwie ks. Jerzego. Spoczywaj w pokoju Przyjacielu

Zmarł ks. prał. Eugeniusz Dryniak kapelan „Solidarności”, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

Oświata walczy o swoje. Od 25 lutego rozpocznie się akcja oflagowania szkół!

Ponad dwadzieścia zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Regionie Gdańskim oczekuje odpowiedzi od dyrektorów placówek oświatowych na pisma z żądaniami złożonymi w ramach akcji protestacyjnej. Są to głównie żądania płacowe, ale nie tylko.

Sekcja Gdańska wystąpiła z trzema żądaniami:

  • Podniesienie wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników, podobnie jak w sferze mundurowej, nie mniej niż o 650 zł od stycznia 2019 r. i o kolejne 15 proc. od stycznia 2020 r.
  • Likwidację bezpłatnych godzin przez zapewnienie środków na wszystkie zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli  (według stawek osobistego zaszeregowania).
  • Usunięcie niekorzystnych zmian w przepisach dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli.

W przypadku nieuwzględnienia żądań złożonych przez związkowców do dyrektorów poszczególnych szkół w terminie 14 dni związkowcy wejdą w spór zbiorowy z pracodawcą.

Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracodawca powinien zaproponować termin rokowań. „Solidarność” podała osoby upoważnione do podjęcia negocjacji i ewentualnie opracowania protokołu rozbieżności. Po fazie rokowań przewidziany jest czas na mediacje. W razie braku pozytywnych efektów prawo przewiduje możliwość ogłoszenia referendum strajkowego, po nim zaś sam strajk.

Sztab Protestacyjno-Strajkowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” skierował (za pośrednictwem KZ/KM) pismo o umożliwienie przedstawicielom „S” przedstawienie postulatów protestu na przykład podczas Rad Pedagogicznych. Natomiast sztab protestacyjny sekcji gdańskiej zwrócił się do dyrektorów szkół i placówek oświatowych w województwie pomorskim o wyrażenie zgody na oflagowanie szkół. Akcję tę zaplanowano na 25 lutego br. i będzie ona trwała do odwołania.  

Komisje, które złożyły już swoje postulaty do dyrektorów szkół to: KM Kolbudy, KM Puck, KM Sopot, KM Wejherowo, KM Gdańsk, KM Chojnice, KM Czersk, KM Malbork, KM Nowy Dwór Gdański, KM Sztum, KM Starogard Gdański, KM Lębork, KM Pruszcz Gdański, KM Rejon Tczew, KM Kwidzyn, KM Kartuzy, KZ Goręczyno, KM Placówki Powiatu Tczewskiego, KM Reda, KM Nowy Staw, KZ w OSW nr 2 w Wejherowie, KM Rumia, KM Żukowo.

Przypomnijmy, że 21 stycznia br. Sztab Protestacyjno-Strajkowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” postanowił:

  1. żądać podniesienia płac w oświacie, analogicznie jak w resortach mundurowych, czyli nie mniej niż o 650 zł od stycznia 2019 r. i o kolejne 15 proc. od stycznia 2020 r. do wynagrodzenia zasadniczego każdego nauczyciela bez względu na stopień awansu zawodowego.
  2. Zwiesić wszelkie rozmowy z minister Anną Zalewską do momentu realizacji przez MEN powyższych postulatów płacowych.
  3. Koordynować działania regionalnych sztabów protestacyjno-strajkowych.
  4. W przypadku braku działania naszych postulatów płacowych przeprowadzić radykalną krajową akcje protestacyjną 15 kwietnia 2019 r.

Został też rozpisany harmonogram działań:

- Powołanie do 14 lutego regionalnych sztabów protestacyjno-strajkowych

- Do 15 marca rozpoczęcie procedury ro9zpoczęcia wejścia w spór zbiorowy na poziomie placówek oświatowych.

- Oflagowanie placówek oświatowych zgodnie z decyzją regionalnych sztabów.

Do czasu realizacji postulatów płacowych przedstawiciele Sztabu Protestacyjno-Strajkowego KSOiW NSZZ „Solidarność” będą brali udział w spotkaniach z MEN w charakterze obserwatorów.

www.solidarnosc.gda.pl / mig

 

 

Czytaj całość...

Podwyżki w Timken Polska

Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Transportu Eduardo Chagas spotkał się z transportowcami z „Solidarności”

Referendum strajkowe w Biedronkach!

W Mediolanie rusza Europejski Tydzień Społeczny

Pod hasłem „Solidarność, pomocniczość, wspólne dobro – ścieżki od pokonania ubóstwa i niesprawiedliwości w Europie” rozpoczyna się jutro Europejski Tydzień Społeczny. Potrwa trzy dni. W konferencji NSZZ „Solidarność” reprezentują przewodniczący Piotr Duda i zastępca przewodniczącego Jerzy Jaworski.

Główne tematy dyskusji to zmiany na ryku pracy w związku z cyfryzacją i rozwojem technologicznym, wyzwania dla dialogu społecznego w Europie oraz kierunki rozwoju europejskich społeczeństw. W drugim dniu, tj. 15 lutego w ramach panelu „Rzeczywistość i nowe wyzwania dla dialogu społecznego w Europie”, szef „Solidarności” Piotr Duda będzie mówił o stanie dialogu społecznego w Polsce.

Europejski Tydzień Społeczny (ESW) współorganizowany przez Europejskie Centrum ds. Pracowników (EZA) zrzesza przedstawicieli pracowników, pracodawców i organizacji społecznych z całej Europy i odbywa się co pół roku. Promuje dyskusję na najważniejsze tematy pracownicze, społeczne i dialogu społecznego.

ml

Czytaj całość...

Europejscy partnerzy społeczni podpisali program wspólnych działań

Słowenia oskarżona o nielegalne wspieranie firm delegujących pracowników

Warunki wykonywania pracy powinny być jasno zdefiniowane i przewidywalne

„Wypracowujemy nową strategię”. W Gdańsku odbyło się spotkanie Działu Rozwoju

Dzisiaj w siedzibie NSZZ Solidarność w Gdańsku odbyło się spotkanie robocze działu rozwoju. Jak powiedziała w rozmowie z portalem Tysol.pl Magdalena Szymańska, krajowy koordynator ds. rozwoju, celem rozmów jest wypracowanie nowej strategii, która poskutkuje wzrostem uzwiązkowienia.

Dotychczasowe działania nie są efektywne tak, jakbyśmy chcieli, więc próbujemy wypracować nową strategię. Próbowaliśmy już współpracy w formie porozumień z regionami, branżami, teraz planujemy nadal ściśle współpracując ze strukturami skupić się na pomocy organizacjom: przede wszystkim zależy nam na rozwoju tych organizacji, które już istnieją, a także ścisłej współpracy z komisjami - mówi z rozmowie z Tysol.pl Magdalena Szymańska.

 Celem naszych działań jest oczywiście rozwój, czyli wzrost uzwiązkowienia. Podsumowanie zeszłego roku i wyniki, które odnotowaliśmy są niesatysfakcjonujące, chcielibyśmy wielokrotnie zwiększyć uzwiązkowienie. Zależy nam na tym, aby w ciągu najbliższych tygodni wypracować kompletną strategię, która pozwoli nam odnosić sukcesy. – dodaje Szymańska.

Tysol.pl

Czytaj całość...

Rok 2018 – rozwój w liczbach

Solidarność w MOPS w Katowicach

Samo nic nie przyjdzie!

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.