Menu

Orlen Maraton Solidarności: Solidarni razem - chociaż osobno

  • Kategoria: Kraj

1 lipca 2020 ruszył wyjątkowy, ze względu na panującą sytuację pandemiczną „Orlen e-maraton Solidarności”. Trwać będzie do 31 sierpnia 2020 r. Do wyboru jest dystans królewski – do pokonania jednorazowo, maraton w formule na raty oraz bieg towarzyszący na 5 km.

11 sierpnia w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa poświęcona temu wydarzeniu. Obecni byli Kazimierz Zimny, dyrektor Maratonu, Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej „Solidarności”, Roman Kuzimski, zastępca przewodniczącego ZRG NSZZ „Solidarność” Grzegorz Bałkowiec, dyrektor Biura Marketingu Sportowego, Sponsoringu i Ewentów PKN Orlen.

- Sierpień nie jest miesiącem maratonu, a jednak pomimo pandemii jest bardzo dużo uczestników w nowej formule e-maratonu m.in po to żeby uczcić pamięć tych, którzy byli kurierami pomiędzy stocznią Gdyńska a stocznią Gdańską, bo przecież tak to się zaczęło. W roku 40-lecia Solidarności i 50-lecia Grudnia 70' to niezwykle ważne, że dzięki najnowszej technologii maraton jednak się odbywa. To genialny pomysł! Dziękuje za to organizatorom i sponsorom, bo obecnie bez sponsorów nie da się zrobić dużej i profesjonalnej imprezy sportowej, to pokazuje, że te firmy są społecznie odpowiedzialne - mówił Tadeusz Majchrowicz

W czasie konferencji zaprezentowano krótki film z ubiegłorocznej edycji Maratonu, a także przedstawiono prezentację, jak impreza ta, w czasie pandemii, wygląda w roku 2020. Otóż w tym roku są trzy dystanse do wyboru: pełen maraton, maraton na raty i dystans 5 km. Ze względu na sytuację uczestnicy biegną indywidualnie, zapisywany jest tzw. ślad CPX (za pomocą np. smartfona), rejestrowany jest czas i dystans. Zapis będzie weryfikowany przez organizatorów we współpracy z firmą prowadzącą pomiary.

Do tej pory jest 500 zgłoszeń, natomiast celem jest osiągnięcie liczby 1000 zawodników. Zarejestrowali się uczestnicy z 230 miast, jak do tej pory prowadzi Warszawa. Uczestnicy korzystają z panelu Datasport, na który przesyłają wyniki. Tu można obejrzeć dotychczasowe zapisy, a także zdjęcia przesłane przez uczestników…>>

SOLIDARNI RAZEM – CHOCIAŻ OSOBNO, tak brzmi hasło tegorocznej edycji.

Sponsorem tytularnym imprezy jest PKN Orlen, natomiast oficjalni partnerzy to Poczta Polska i Lotto.


www.maratongdansk.pl

rk / pm

 

 

 

 

Czytaj całość...

Piotr Gliński: "Dzisiaj, w 40-lecie przełomowych wydarzeń oddajemy cześć bohaterom tamtych dni"

Rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność!

"Tak mi dopomóż Bóg". Zaprzysiężenie i inauguracja prezydentury Andrzeja Dudy

Porozmawiajmy o wielkiej "S". Cykl debat na 40. rocznicę zawarcia Porozumień Sierpniowych w Radiu Gdańsk

Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność” to jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski i świata. W tym roku obchodzimy 40. rocznicę tego wydarzenia. Z tej okazji Radio Gdańsk przygotowuje w sierpniu cykl wyjątkowych debat, które odbywają się na antenie Radia w każdą środę miesiąca po godz. 11:00.
 

Podczas czterech debat zastanowimy się, czym jest i czym był fenomen "Solidarności", jakie jest dziedzictwo największego związku zawodowego w Polsce, jaki miał on wpływ na przemiany gospodarcze, polityczne oraz prawodawstwo w Polsce.

Poruszymy m.in. kwestie pracownicze, dotyczące dialogu społecznego oraz wartości, na których opiera się związek


- informuje Radio Gdańsk.

12 sierpnia - Kultura dialogu w Polsce - od 21 postulatów do układów zbiorowych. Debatę poprowadzi Olga Zielińska.

Czy rząd, pracodawcy i pracownicy umieją się porozumieć? Czy wszyscy uczestnicy dialogu są równi wobec prawa, czy może jedna ze stron dominuje nad drugą?

Uczestnikami będą prof. Marcin Zieleniecki z UG, ekspert prawa pracy, Roman Kuzimski, wiceprzewodniczący RG NSZZ „Solidarność", Jacek Rybicki, publicysta, działacz związkowy.

19 sierpnia - "Solidarność" - wspólna historia, wspólne wartości - poprowadzi Andrzej Urbański.

26 sierpnia - "Solidarność" jako instytucja społeczna - poprowadzi Jarosław Popek.

źródło: radiogdansk.pl

 

Czytaj całość...

Instytut Dziedzictwa Solidarności zaprasza na wyjątkową wystawę

Piotr Duda: "Oczekuję od ECSu, że do 31 sierpnia Tablice wrócą tam gdzie powinny być"

Mniej wypadków przy pracy

Pierwsze, trudne rozmowy ws. górnictwa

11 sierpnia w Warszawie, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” zebrał się po raz pierwszy zespół, którego zadaniem jest  opracowanie zasad transformacji sektora górniczego w korelacji z transformacją energetyki w Polsce.  W skład zespołu wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych, pracodawców i eksperci. – Spotkanie trwało pięć godzin. To były bardzo trudne rozmowy. Obszar zagadnień jest szeroki. Przed nami ciężka praca – powiedział po zakończeniu spotkania Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
 
– Z jednej strony stoimy przed wyzwaniem jak najszybszego uruchomienia produkcji energii z węgla w taki sposób, a wrócić do poziomu sprzed pandemii. Jednak najwięcej czasu poświęciliśmy problemowi systemowych działań średnio- i długoterminowych związanych z funkcjonowaniem i transformacją sektora węglowego w korelacji z transformacją energetyki. M.in. chodzi o inwestycje związane z nowoczesnymi technologiami węglowymi, technologiami niskoemisyjnymi – powiedział Dominik Kolorz.
 
– Jako reprezentanci strony społecznej przedstawiliśmy własne propozycje dotyczące ograniczenia importu węgla i importu energii. Wydaje się, że spotkały się one ze zrozumieniem. Uzgodniliśmy, że strony wspólnie przeanalizują przedstawione propozycje. Sytuacja jest bardzo trudna, a czas nagli. 18 sierpnia będzie kolejne spotkanie – dodał przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
 
W skład zespołu pracującego nad zasadami transformacji polskiego sektora węglowo-energetycznego wchodzą: wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, wicepremier Jadwiga Emilewicz, minister klimatu Michał Kurtyka, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, przedstawiciele spółek węglowych, reprezentanci strony społecznej oraz eksperci. 
 
Od tego, jakie założenia transformacji wypracuje zespół, zależy kształt działań i podstawy programów naprawczych w polskim górnictwie, w tym m.in. w Polskiej Grupie Górniczej, największej rodzimej spółce produkującej węgiel energetyczny, którą skutki  pandemii COVID-19 postawiły w dramatycznej sytuacji ekonomicznej.
 

www.solidarnosckatowice.pl / ny

Czytaj całość...

W okresie pandemii ważne jest znalezienie złotego środka między pracą zdalną i stacjonarną

Ruszają prace nad całościową koncepcją transformacji sektora

Opolscy mundurowi oddali krew z okazji 40-lecia NSZZ "S" i święta policji

Sytuacja na Białorusi: wspólne oświadczenie EKZZ i PERC/MKZZ

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) i Paneuropejska Rada Regionalna (PERC) MKZZ uważnie i z dużym zaniepokojeniem śledzą obecną sytuację na Białorusi po ostatnich wyborach prezydenckich. EKZZ i PERC żądają natychmiastowego uwolnienia związkowców zatrzymanych za udział w pokojowych protestach przeciwko sfałszowanym wyborom, w szczególności Mikołaja Zimina, byłego przewodniczącego Białoruskiego Niezależnego Związku Zawodowego, oraz Maksyma Seredy, przewodniczącego UMTO - Niezależnego Związku Zawodowego Górników.

ETUC i PERC potępiają:

·       fałszywy przebieg wyborów; główni kandydaci opozycji byli nękani i nie dopuszczono ich do rywalizacji, podczas gdy dyktator Aleksander Łukaszenka - sprawujący władzę od 1994 roku - został ogłoszony zwycięzcą, mimo wyraźnych dowodów, że większość ludności głosowała przeciwko niemu.

·   użycie siły w celu stłumienia wszelkiego niezadowolenia ludzi, a także przeciwko pokojowo nastawionym demonstrantom w całym kraju, w tym aresztowania i zatrzymania obywateli.

·      blokadę Internetu i mediów, blokady dróg, zatrzymania i zastraszanie dziennikarzy w celu zahamowania przepływu informacji o sytuacji w kraju oraz zapobieżeniu dyskusji publicznej i wszelkiej zbiorowej reakcji na oszustwa wyborcze.

·      prześladowanie pracowników, którzy w proteście korzystają z przysługującego im prawa człowieka do zawieszenia pracy.

EKZZ i PERC wzywają władze białoruskie do:

·  natychmiastowego zaprzestania stosowania przemocy, uwolnienia wszystkich aresztowanych i uwięzionych demonstrantów oraz postawienia przed sądem wszystkich urzędników odpowiedzialnych za nadmierne użycie siły wobec uczestników pokojowych demonstracji.

·      podjęcia dialogu z opozycją w celu rozpoczęcia nowego procesu wyborczego, pod nadzorem komitetu wyborczego, któremu mogą zaufać wszystkie strony, w tym obserwatorzy międzynarodowi.

·     zapewnienia szybkiego przywrócenia połączenia internetowego, odblokowania dróg i umożliwienia dziennikarzom swobodnego wykonywania pracy polegającej na informowaniu ludności o sytuacji w kraju i poza nim.

Europejski ruch związkowy wspólnie wzywa Unię Europejską do zwołania pilnego szczytu UE w celu dokonania oceny działań władz białoruskich i przeglądu stosunków UE z Białorusią. Obejmuje to ponowne wprowadzenie proporcjonalnych sankcji za oszustwa wyborcze i przemoc, jak również ponowne rozważenie współpracy z tym krajem, w tym w ramach Partnerstwa Wschodniego. Należy również pilnie zająć się zwiększeniem wsparcia dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego - w tym niezależnych związków zawodowych - oraz wstrzymaniem wszelkiego wsparcia finansowego UE dla rządu i projektów kontrolowanych przez państwo - w tym za pośrednictwem wielostronnych banków rozwoju.

EKZZ i PERC wspiera:

·       obywateli Białorusi, którzy jasno wyrazili swój wybór i pragnienie zmian politycznych.

·       niezależne związki zawodowe Białorusi, największy demokratyczny i niezależny ruch społeczeństwa obywatelskiego.

·  pracowników, społeczeństwo obywatelskie i działaczy na rzecz praw człowieka, którzy przyłączyli się doprotestówprzeciwko przejęciu władzy przez państwo, oszustwom i tłumieniu wolności przez reżim.

"Europejski ruch związkowy nie miał złudzeń co do charakteru białoruskiego reżimu. Podczas gdy uwolnienie więźniów politycznych wystarczyło, by niektórzy urzędnicy UE otworzyli nową kartę w stosunkach z Białorusią, jasne było, że reżim nie był i nie jest otwarty na żadne prawdziwe zmiany. W dalszym ciągu tłumił instytucje demokratyczne, niezależne społeczeństwo obywatelskie i ruch związkowy oraz naruszał podstawowe prawa i wolności swoich obywateli. Niedawna kampania wyborcza i następująca po niej nowa fala represji wyraźnie to pokazały. Popieramy żądania obywateli Białorusi, niezależnych białoruskich związków zawodowych i społeczeństwa obywatelskiego. Doceniamy niedawne deklaracje UE wysokiego szczebla. Wzywamy jednak Unię Europejską do zdecydowanej i jednoznacznej reakcji oraz do ponownej oceny stosunków z Białorusią, zgodnie z wartościami i zasadami UE. Jesteśmy w kontakcie z naszymi braćmi i siostrami z Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych i wyrażamy naszą solidarność z ich wieloletnią walką o poszanowanie praw i wolności pracowników i związków zawodowych w kraju" - powiedział Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ i PERC.


aw

 

Czytaj całość...

MKZZ apeluje: jakość pracy priorytetem!

Rozjaśniamy pojęcia związane z prawami człowieka - III

Światowy szczyt MOP w sprawie COVID-19 i świata pracy - budowanie lepszej przyszłości pracy

Kolejne sukcesy w pozyskiwaniu nowych członków Związku w Słupsku

Region Słupski NSZZ Solidarność przekazał do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność półroczną ankietę dotyczącą uzwiązkowienia na terenie Regionu. Z ankiety tej wynika, że w ostatnim półroczu liczba członków NSZZ Solidarność Regionu Słupskiego zwiększyła się o prawie 10% i wydaje się, że nadal rośnie.
 

- Region rozpoczął „marsz” ku zapowiadanym 6000 członków. Przed nami jeszcze bardzo daleka droga Do zadeklarowanej, na Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Słupskiego, liczby członków Związku  brakuje nam jeszcze bardzo dużo. Pracy w tym względzie z pewnością nie zabraknie. Pierwsza jaskółka, która wprawdzie wiosny nie czyni, już jest. Bardzo bym chciał uczcić 40  - lecie istnienia NSZZ Solidarność: nie tylko bardzo szlachetnymi i wzniosłymi wspomnieniami ale przede wszystkim zwiększeniem siły naszego Związku poprzez zwiększenie liczby jego członków. Fajnie by było, żeby Związek zwiększył swoją liczebność o 40 tysięcy z okazji naszego święta. Jednak jeżeli uda się zaprosić do Solidarności 4 tysiące, 400 czy nawet 40 nowych pracowników, to Solidarność „nie zginęła, kiedy my żyjemy”

– mówi Tadeusz Pietkun, przewodniczący Zarządu Regionu.

Ponadto Zarząd Regionu zdecydował się zatrudnić na pół etatu zastępcę przewodniczącego, który będzie się angażował w akcję pozyskiwania nowych członków Związku i będzie koordynował te działania. 

- Mamy też wolontariusza, który wspiera organizowanie pracowników. Paradoksalnie jednak największy problem nie jest tam, gdzie go chętnie szukamy, ale w nas samych. Trzeba przyznać, że kilka, kilkanaście osób organizujących pracowników w Regionie liczącym prawie 3000 członków, to bardzo, bardzo mało. Próbujemy to zmienić

– dodaje Pietkun.

Region Słupski

 

 

Czytaj całość...

Ponad 600. nowych członków i ponad 20. nowych organizacji!

„Solidarność” w policji w Regionie Łódzkim!

Policjanci z woj. opolskiego zrzeszyli się w Solidarności

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.