Menu

3. Forum Kobiet NSZZ Solidarność

  • Kategoria: Kraj

17-18 czerwca, w Lublinie odbędzie się 3. Ogólnopolskie Forum Kobiet NSZZ „Solidarność” pod hasłem Kobieta współczesna – fakty i mity. Tegoroczne spotkanie organizowane jest przez Sekcję Kobiet Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. To wyjątkowe wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Forum Kobiet NSZZ „Solidarność” to płaszczyzna umożliwiająca omówienie spraw leżących w zakresie zainteresowań kobiet zrzeszonych w związku zawodowym „Solidarność”. Dzięki swobodnej wymianie poglądów i doświadczeń kobiet pracujących, tworzone są najlepsze rozwiązania wybranych zagadnień, w tym godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym.

Forum Kobiet to również szansa na poszerzenie wiedzy z wybranych aspektów historii NSZZ „Solidarność”. Pozwala ono także oddziaływać na postawy społecznie pożądane. Niweluje uprzedzenia, zwraca uwagę na problem mobbingu i dyskryminacji. To wszystko sprzyja łatwiejszemu odnalezieniu się kobiet na rynku pracy.  
Forum pełni rolę spotkania  integracyjnego środowiska kobiet i mężczyzn, dbających o dobro wspólne pracowników i ich rodzin. Pozwala na lepsze poznanie się, wymianę doświadczeń, poglądów i utrwalenie więzi społecznych.

Odbywające się co dwa lata spotkania, są jednocześnie okazją do uczczenia ważnych wydarzeń związku zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet „Solidarności”. Forum pozwala również na dzielenie się swoimi zainteresowaniami i doświadczeniami. Jest także platformą wymiany poglądów i poznania stanowisk współczesnych pań.

Tematyka kolejnych spotkań odpowiada aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju. Forum za każdym razem wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowisk kobiecych zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” i uwzględnia status kobiety w związku zawodowym.

Dotychczasowe konferencje, które miały miejsce w Policach i Łodzi, znacząco wpłynęły na poprawę sytuacji kobiet w przestrzeni publicznej. Pomogły przełamać wiele barier oraz dodały motywacji do rozwoju i nauki. Podkreślona została konieczność zapewnienia równych szans w życiu zawodowym i prywatnym. Doceniony został wkład kobiet w ruch społeczny „Solidarność” i zmieniła się postawa wobec członkiń związku.

Zapraszamy do wzięcia udziału w zbliżającym się 3. Forum Kobiet NSZZ „Solidarność”. Program spotkania zamieszczamy w załączeniu.

Sekcja Kobiet
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”

 

Czytaj całość...

XVII Forum prawników związkowych

Decyzja Prezydium KK nr 73/19 s. udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania NSZZ „Solidarność” w głosowaniu nad uchwałą Wspólników Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. w Warszawie w trybie art. 227 § 2 k.s.h.

Wspólne stanowisko Solidarności, OPZZ i Forum ZZ: minimalna w 2020 r. co najmniej 2520 zł brutto

Zaostrza sie konflikt w tyskiej fabryce Opla

W tyskiej fabryce Opla już niebawem może dojść do protestów. W zakładzie trwa spór zbiorowy. Pracownicy skarżą się na fatalne warunki pracy i łamanie praw pracowniczych. Zarzuty zakładowej Solidarności potwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy.
 
Gdy w styczniu po 5 latach przerwy uroczyście wznawiano produkcję silników w fabryce w Tychach, wydawało się, że po latach perturbacji zakład wrócił na właściwe tory, a jego załogę czeka okres stabilnej, spokojnej pracy. W 2014 roku produkcja została wstrzymana, a ówczesny właściciel marki Opel koncern General Motors przystąpił do gruntownej modernizacji zakładu. Przerwa miała trwać do 2017 roku. Sytuacja uległa diametralnej zmianie, gdy nowym właścicielem koncernu Opel została Grupa PSA. Na szczęście dla zakładu Francuzi podjęli decyzję o ulokowaniu właśnie w Tychach produkcji silników PureTech. Docelowo tyska fabryka może wyprodukować 460 tys. jednostek napędowych rocznie. 
 
Solidarność już w styczniu wskazywała jednak, że choć produkcja w zakładzie została wznowiona, wiele kwestii dotyczących pracowników nie zostało uregulowanych. Obecnie załogę zakładu stanowią w części „starzy pracownicy”, którzy w trakcie kilkuletniej przerwy produkcyjnej byli oddelegowani do pracy w gliwickiej fabryce Opla, a w części pracownicy z Gliwic, którzy przeszli do Tychów w związku ze zmniejszeniem produkcji w swoim macierzystym zakładzie. – Okazało się, że zarobki „starych” i „nowo zatrudnionych” pracowników wykonujących tę samą pracę różnią się nawet o kilkadziesiąt proc. W skrajnym przypadku jeden pracownik zarabia ponad dwukrotnie więcej od drugiego zatrudnionego na takim samym stanowisku. – mówi Jacek Urbańczyk, przewodniczący Solidarności w Opel Manufacturing Tychy. – To nie tylko niesprawiedliwe i budzące frustrację wśród pracowników, ale też sprzeczne z przepisami prawa – dodaje. 
 
Kolejny zarzut związkowców wobec nowego właściciela, dotyczy sposobu zarządzania zakładem. – Dzisiaj liczy się tylko osiągnięcie nierealnych celów wyznaczonych przez koncern i jak największych oszczędności. Odbywa się to kosztem pracowników i naginania lub łamania przepisów – wskazuje Urbańczyk. 
 
Zarzuty Solidarności potwierdziły kontrole PIP. W ich wyniku inspektorzy przekazali pracodawcy 10 nakazów usunięcia nieprawidłowości oraz 14 wystąpień dotyczących uchybień. Zastrzeżenie PIP dotyczyły m.in. dysproporcji płacowych na podobnych stanowiskach oraz nieprawidłowości w zakresie rozliczania nadgodzin. – Niektórzy pracownicy mają po kilkadziesiąt nadgodzin jeszcze z zeszłego roku, za które pracodawca ani nie zapłacił, ani nie oddał w postaci dni wolnych – wskazuje Urbańczyk. 
 
Spór zbiorowy w tyskim zakładzie Opel Manufacturing Poland rozpoczął się 11 kwietnia. Oprócz uregulowania kwestii związanych z godzinami nadliczbowymi oraz dysproporcjami płacowymi Solidarność domaga się m.in. wycofania nowej organizacji pracy zakładającej system pracy 6 dni w tygodniu oraz przyjęcia nowego regulaminu pracy, wynagradzania oraz regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
Rokowania w ramach sporu zbiorowego zakończyły się fiaskiem. 13 maja strony rozmów podpisały protokół rozbieżności. Obecnie związkowcy czekają na wyznaczenie mediatora przez resort pracy i rozpoczęcie mediacji. Jeżeli i one nie przyniosą porozumienia, w zakładzie może zostać przeprowadzone referendum strajkowe, a następnie strajk. Tyski zakład zatrudnia obecnie ok. 600 pracowników. 
 
www.solidarnosckatowice.pl / Łukasz Karczmarzyk
 
 
 
 
Czytaj całość...

4 tysiące osób podpisało petycję w obronie portowca! Czekamy jeszcze na Ciebie.

STRAJK w AIRBUS POLAND zmienia formę protestu!

Decyzja Prezydium KK nr 73/19 s. udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania NSZZ „Solidarność” w głosowaniu nad uchwałą Wspólników Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. w Warszawie w trybie art. 227 § 2 k.s.h.

XXIII Spartakiada Przemysłu Spożywczego

XXII Spartakiada Przemysłu Spożywczego odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2019 r. w Ośrodku Wczasowym "Ostrów Pieckowski".

Patronami wydarzenia są przewodniczący: Piotr Duda, Bogdan Kubiak, Józef Dziki i Zbigniew Sikorski. Patronem medialnym jest Tygodnik Solidarność.

Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” organizuje już po raz dwudziesty trzeci Międzynarodową Spartakiadę Przemysłu Spożywczego. Tym razem uczestnicy spartakiady spotkają się w dniach 20-23 czerwca w Ośrodku Wczasowym Ostrów Pieckowski koło miejscowości Piecki, na pięknej krainie Warmia i Mazury. W XXIII Spartakiadzie wystąpi ok 350 uczestników z 17 zakładów pracy i będą rywalizować w 12 konkurencjach: piłka nożna mężczyzn, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, tenis stołowy kobiet i mężczyzn, przeciągania liny kobiet i mężczyzn, biegi na 1500 m kobiet i mężczyzn, rzuty piłką do kosza, rzuty lotką oraz sztafecie. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe puchary, medale, dyplomy i nagrody. Puchar za zwycięstwo drużynowe funduje Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, za drugie miejsce Zastępca Przewodniczącego KK ds. branż a za trzecie Przewodniczący Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność”. Spartakiadę sponsorują także: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Zakłady Mięsne Agryf Szczecin, Wójt Gminy Piecki, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, Indykpol Olsztyn i CDO 24.

Początek historii spartakiad
Pierwsza spartakiada została zorganizowana z okazji Dnia Pracownika Przemysłu Spożywczego w dniu 24 maja 1997 roku w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym w Ryni jako I Festyn sportowo – rekreacyjny. Wzięło w nim udział 180 uczestników z 10 zakładów: Zakłady Przemysłu Tytoniowego Kraków i Poznań, Polmos Siedlce, Białystok i Lublin, Zakłady Mięsne Białystok i Ostróda, ZPOW Łowicz, Mleczarnia Częstochowa i Pick Szeged z Węgier. Rozegrano cztery konkurencje: piłka nożna, piłka siatkowa, przeciąganie liny i turniej strzelecki. W turnieju piłki nożnej i strzeleckim zwyciężyła drużyna Zakładów Mięsnych z Białegostoku, w piłce siatkowej z Zakładów Mięsnych Ostróda a w przeciąganiu liny Polmos Siedlce. 

Zorganizowana po raz drugi impreza rekreacyjno – sportowa została nazwana II Międzynarodowa Spartakiad Przemysłu Spożywczego i odbyła się w Wieluniu, w dniach 23-24 maja 1998 roku. Tym razem przyjechało 211 uczestników z 16 zakładów i rozegrano pięć konkurencji – dodatkowo zawody wędkarskie. Zwycięzcą spartakiady została drużyna z Zakładów Mięsnych z Ostródy. 

W dotychczasowych 22 spartakiadach wzięło udział ponad 13 tysięcy uczestników z Węgier, Chorwacji, Słowacji, Litwy, Niemiec, Bośni i Hercegowiny, Hiszpanii, Ukrainy i oczywiście z Polski. 

źródło: informacja prasowa

 

 

Czytaj całość...

Po odwołaniu prezesa spór zbiorowy i akcja protestacyjna JSW

„Solidarność” służb publicznych uczestniczyła w kongresie EPSU

Decyzja Prezydium KK nr 73/19 s. udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania NSZZ „Solidarność” w głosowaniu nad uchwałą Wspólników Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. w Warszawie w trybie art. 227 § 2 k.s.h.

Politycy o pracy i dialogu

Pierwsze dni obrad 108. Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie odbywały się pod znakiem wizyt wielu zaproszonych gości, w tym koronowanych głów, prezydentów i szefów rządów.

Wspólnym mianownikiem przemówień było potwierdzenie potrzeby działalności Międzynarodowej Organizacji Pracy, jako głównego miejsca dyskusji na temat wyzwań stojących przed rynkiem pracy, który ulega coraz szybszym zmianom oraz instytucji, która w szczególny sposób dba i promuje sprawiedliwość społeczną i godne miejsca pracy.

Uwolnić potencjał ludzki

We wtorek, 11 czerwca br. wystąpili na Międzynarodowej Konferencji Pracy m.in. Premier Rosji Dymitrij Miedwiediew, Kanclerz Niemiec Angela Merkel, Prezydent Francji Emanuel Macron oraz ustępująca Premier Wielkiej Brytanii Theresa May.

Dymitrij Miedwidiew uznał MOP za jedną z najbardziej wpływowych struktur globalnych, podkreślając przy tym, że Rosja w pełni chce działać na rzecz godnych warunków pracy i rozwoju społeczeństwa: „Uczynienie pracy w XXI wieku sposobem na uwolnienie potencjału ludzi. i potrzeb pracowników, ponieważ ignorowanie tych wyzwań zawsze prowadzi do żałosnych konsekwencji ”. Z wystąpienia Premiera Rosji można było także dowiedzieć się, że Rosja od zawsze wspierała proces demokratyzacji w Europie, czego efektem był... upadek muru berlińskiego.

Zwróceni ku przyszłości

Kanclerz Niemiec Angela Merkel skupiła się na ważnej roli MOP jaką jest poprzez dbanie o ład społeczny, zrównoważony rozwój, godną pracę dążenie do zachowania i poszanowania godności ludzkiej. Kanclerz pogratulowała MOP, że przez 100 lat wiele zrobiła na tym polu. Wskazała jednak, że wyzwania nie zmniejszają się. Kanclerz przypomniała, że choć MOP bardzo wiele działań prowadził np. na rzecz eliminacji pracy dzieci, to wedle szacunków dziś na całym świecie ok. 152 miliony dzieci jest zmuszanych do pracy, z czego około połowa z nich ma mniej niż 5 lat!

Potrzeba cierpliwości

Najdłuższe – blisko godzinne – przemówienie wygłosił Prezydent Francji Emanuel Macron, któy skupił się na wyrażeniu przekonania, że wyjątkowy trójstronny sposób działania MOP jest kluczem do sukcesu organizacji i realizacji jej zadań. Prezydent Francji mówił m.in. „To może być trudne, może być wymagające, czasami musimy zaakceptować, że podejmowanie decyzji może zająć dużo czasu, ale umożliwia uzyskanie solidnych wyników”. Wzbudziło to nieco zdziwienia wśród części delegatów, mających w pamięci trwające tygodnie protesty Francuzów, rozbijane przez Policję, których jedną z przyczyn jest właśnie brak dialogu we Francji. E. Macron zaapelował na koniec o solidarność międzynarodową i podejmowanie wspólnych działań na rzecz dialogu i poszanowania prawa”.

Kilka słów o Solidarności

W trakcie konferencji kilkakrotnie przypomniano rolę „Solidarności”. Już w przemówieniu wstępnym Dyrektor Generalny MOP Guy Ryder przypominał, że wsparcie MOP dla „Solidarności”, a zwłaszcza zawieszenie Polski w prawach członka po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji „Solidarności” było jednym z trudnych i ważnych momentów w historii Organizacji. Na temat roli „Solidarności” w najnowszej historii świata mówiła też Prezydent Gruzji Salome Zourabichvili oraz Prezydent Francji Emanuel Macron.

Spotkania na wysokim szczeblu trwały przez pierwsze trzy dni konferencji. Obecnie trwają  zaawansowane prace i negocjacje w komitetach tematycznych oraz dyskusja wokół raportu dyrektora generalnego MOP Guya Rydera.

Politycy ponownie pojawią się w drugim tygodniu obrad – wówczas przewidziano wizytę m.in. Króla Belgii, Premier Portugalii, oraz Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres.

Adam Gliksman

 

 

Czytaj całość...

Rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja Pracy

Dyskusja o rekomendacjach dla Polski w ramach Semestru Europejskiego

Czwarty i ostatni dzień Kongresu EKZZ – nowe władze wybrane

Stokrotka – nowa organizacja w Regionie Rzeszowskim

W Regionie Zagłębie Miedziowe rośnie liczba członków. Przybyło ich blisko 600!

„Wypracowujemy nową strategię”. W Gdańsku odbyło się spotkanie Działu Rozwoju

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.