Menu

Piotr Duda: Tylko niezależna instytucja dialogu da partnerom społecznym szacunek rządzących

  • Kategoria: Kraj

„W imieniu NSZZ „Solidarność” chcę wyrazić wielkie rozczarowanie procedowaniem (...) nad zmianą ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego” - powiedział przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda podczas posiedzenia RDS w Pałacu Prezydenckim 19 czerwca. Zaznaczył, że zaproponowane zmiany są zbyt wąskie, a wręcz jeszcze bardziej uzależniają Radę od strony rządowej .

Zaznaczył, że gdy w 2013 r. pisana była ustawa o RDS, chodziło o ę nowej platformy dialogu społecznego, opartą nie na forum dyskusyjnych, tylko na instytucji  - silnej, niezależnej, takiej jak RPO, Rzecznik Praw Dziecka czy Rzecznik Praw Pacjenta. Przypomniał, że myślą o tym przedsiębiorcy, próbując powołać rzecznika przedsiębiorców.

Dodał, że w właśnie ze względu na tę kwestię samodzielności, w art. 88 ustawy został zawarty zapis o jej rewizji po 2 latach. Tymczasem obecne propozycje uzależniają RDS od strony rządowej. Jako przejaw takiej sytuacji wskazał na propozycję, by dyrektor Biura RDS był zastępcą Dyrektora CPS Dialog, który jest przecież podlegały ministerstwu rodziny.

„Inne zmiany proponowane są potrzebne, ale są one tylko porządkowe, organizacyjne, wzmacniające finansowo poszczególne organizacje a nie instytucję, jaką jest RDS” - powiedział Piotr Duda.

„To, że organizacje wchodzące w skład Rady są mocne finansowo i organizacyjne powinny pokazywać przez swoją codzienną działalność, a nie wzmacniać się poprzez ustawę o Radzie Dialogu Społecznego. Nie zgadzamy się z tym, bo  chcemy, żeby Rada była silną,niezależną instytucją” - dodał szef Solidarności.

W jego opinii, tylko wtedy partnerzy społeczni będą mieli szacunek rządzących, gdy będą dysponowali niezależną instytucją dialogu. Dla potwierdzenia swoich racji przytoczył przykład, kiedy to marszałek Sejmu nie wyraził zgody na przedstawienie przez przewodniczącego RDS ubiegłej kadencji (był nim wówczas Piotr Duda) sprawozdania z działalności Rady przed niższą izbą Parlamentu. Było to możliwe jedynie w Senacie.  

„Jesteśmy bardzo rozczarowani. Nie tak umawialiśmy się w Dobieszkowie. Powinniśmy być instytucją, szanowaną, a nie tylko podnóżkiem ministerstwa rodziny pracy i polityki społecznej” - mówił Piotr Duda.

Zaznaczył, że „Solidarność” chce, by w ramach RDS budowane były biura eksperckie, prawdziwa platforma instytucjonalnego dialogu społecznego. Niczego nie zmienia tu rotacyjność przewodniczącego.

Ta nowelizacja jest potrzebna, ale nie wprowadza rewolucji, zmian, których oczekiwaliśmy. Nie chcemy Trójstronnej Komisji-BIS” - podsumował szef „Solidarności”.


www.tysol.pl

 

Czytaj całość...

Fala walki. Rocznica czerwca`76 w Ursusie

Inspektorzy pracy potrzebują nowych uprawnień

Szara strefa w gospodarce jest hamulcem rozwojowym

28 edycja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków

Zapraszamy na 28 odsłonę Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków, która odbędzie się w dniach 28 czerwca - 1 lipca br.

Ostatniego dnia zawody zawitają na Lubelszczyznę i odbędą się w dwóch miastach. Zawodnicy wystartują ze Świdnika o godzinie 10:20 z ulicy Niepodległości Placu Konstytucji 3 maja, natomiast meta znajduje się na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie i pierwsi kolarze przekroczą ją około godziny 14:30. Następnie odbędzie się dekoracja a później wspólne świętowanie.

1 edycja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków odbyła się w 1990 roku. Od tego czasu, co roku, czołowe drużyny kolarskie zmagają się na różnej długości trasach w wielu polskich miastach. Organizatorem Wyścigu jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Regionu Łódź wraz z władzami miast, przez które przejeżdża wyścig. Patronat nad wydarzeniem objął Polski Komitet Olimpijski.

Poniżej prezentujemy szczegółowy program, który dotyczy wszystkich miast, biorących udział w tegorocznym wyścigu oraz wykaz ekip.

 

PROGRAM

Wykaz ekip biorących udział w wyścigu


Region Środkowo-Wschodni

 

 

Czytaj całość...

Byli pracownicy Praktiker Polska mają finansować zdychającą spółkę

Podwyżki płac zasadniczych w Rafamecie

Biegają charytatywnie pod patronatem NSZZ „Solidarność”

Ramowe porozumienia płacowe w Grupie Tauron Polska Energia

Jednorazowa premia w tym i w przyszłym roku oraz podwyżki płac zasadniczych w 2019 roku – to najważniejsze zapisy ramowego porozumienia płacowego podpisanego przez zarząd  Grupy Tauron Polska Energia oraz prezydium działającej w Grupie Rady Społecznej. Wysokość premii w poszczególnych spółkach zostanie uzgodniona przez reprezentantów związków zawodowych i przedstawicieli zarządów tych spółek.
 
– Pracownicy mogą mieć poczucie stabilizacji i pewność, że w tym roku oraz w ciągu najbliższych dwóch lat otrzymają dodatkowe środki – mówi Waldemar Sopata, przewodniczący Rady Społecznej w Grupie Tauron. Podkreśla, że podczas rozmów wynegocjowano kwotę bazową, a wysokość premii w poszczególnych spółkach zostanie uzgodniona przez ich zarządy oraz reprezentantów związków zawodowych w o oparciu o wskaźniki ekonomiczne. Brane będą pod uwagę zarówno wyniki całej Grupy jak i poszczególnych spółek.
 
Zgodnie z zapisami porozumienia ramowego podpisanego 8 czerwca premia za 2017 rok zostanie wypłacona najpóźniej 31 sierpnia. Jednorazową premię pracownicy Grupy Tauron PE otrzymają także w przyszłym roku, natomiast w IV kwartale 2018 roku rozpoczną się negocjacje dotyczące wzrostu płac zasadniczych w 2019 roku.
 
Rozmowy z przedstawicielami zarządu prowadzone były przez reprezentantów związków zawodowych od marca tego roku. – Obie strony nie są do końca zadowolone, co świadczy o tym, że negocjacje były bardzo trudne. Plany rzeczowo-finansowe na ten rok nie zakładały żadnych regulacji płacowych. Środki na premie udało się wypracować poprzez wprowadzenie w poszczególnych spółkach programów poprawy efektywności – mówi Waldemar Sopata.
 
Tauron Polska Energia jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. Grupa zajmuje się m.in. wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. W jej skład wchodzą spółki: Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Dystrybucja, Tauron Ciepło oraz Taruon Sprzedaż i Tauron Obsługa Klienta. Łącznie w Tauron Polska Energia zatrudnionych jest ponad 24 tys. osób. W skład Rady Społecznej działającej w Tauron PE wchodzą przedstawiciele trzech reprezentatywnych organizacji związkowych.
 
 
www.solidarnosckatowice.pl
 
Czytaj całość...

Apel w sprawie bezpłatnego węgla dla emerytów

Młodzi na rynku pracy - seminarium EZA

Pracownicy Cywilni MON NSZZ „S” o sytuacji w zakładach podległych resortowi

Polska przykładem dla Grecji

Sposobem na wydobycie się Grecji z kłopotów może być uszczelnienie systemu podatkowego. Ten kraj może wzorować się na polskich doświadczeniach – twierdzi publicysta Bloomberga, amerykańskiej agencji prasowej, specjalizującej się w tematyce rynków finansowych w tekście „If Poland Can Fix Tax Fraud, So Can Greece”.

Jak zauważa Leonid Bershidsky, publicysta agencji w 2014 r. dziura w przychodach z podatku VAT w Polsce i w Grecji była podobna – w przypadku naszego kraju szacowano ją na 24 proc. oczekiwanych wpływów z tego podatku, zaś w Grecji było to 28 proc. wpływów. Jak szacuje Bloomberg, chodziło o – odpowiednio – 9,3 mld euro i 4,9 mld euro.

Agencja Bloomberg zaznacza, że żadnemu z krajów Unii Europejskiej nie udało się zlikwidować całkowicie dziury w VAT, ale niektóre bardzo znacząco ją zredukowały. W Szwecji szacuje się jej wielkość na 1,2 proc. oczekiwanych wpływów, w Luksemburgu jest to poniżej 4 proc. i mniej niż 8 proc. na Słowacji.

Bloomberg zwraca uwagę, że aby Grecja spłaciła swoje zobowiązania, musi przez lata 2023-2060 generować pierwotną nadwyżkę budżetu na poziomie 2 proc. PKB. Gdyby Grecji udało się uszczelnić system podatkowy, wówczas uzyskałaby środki potrzebne do spłaty. Wprawdzie rząd może ściągnąć podatkowe długi z Greków, szacowane na 94,2 mld euro, jednak dla wielu podatników oznaczałoby bankructwo. Lepszym rozwiązaniem jest więc eliminacja wszelkich oszustw związanych z VAT-em.

W Polsce, która pomimo wzrostu wydatków związanych m.in. z programem 500+, jednocześnie podjęła w szereg kroków, które zmierzają do ograniczenia wyłudzeń VAT oraz zwiększenia wpływów z CIT.

Rezultaty, jak wynika z danych polskiego Ministerstwa Finansów, są spektakularne. Deficyt   po czterech miesiącach roku to zaledwie 900 mln zł. Deficyt nadal się zmniejsza. Jednocześnie wzrost gospodarczy w tym roku – wg prognoz Bloomberga – ma wynieść 3,7 proc., co oznacza, że wzrost wpływów podatkowych nie powoduje spadku aktywności ekonomicznej.

– Grecja powinna skorzystać z polskiego lekarstwa – czytamy w tekścieIf Poland Can Fix Tax Fraud, So Can Greece”.
 

Wgospodarce.pl na podstawie www.bloomberg.com

 

 

Czytaj całość...

Polacy opuszczają Wyspy!

Zmiany na rynku pracy cudzoziemców

"Razem możemy wszystko". Obrady MOP

Podlasie ciągle chce się rozwijać

Czy organizowanie szkoleń z rozwoju związku jest potrzebne? „Zdecydowanie tak” – tymi słowami na zadane pytanie odpowiedzieli jednogłośnie wszyscy obecni na szkoleniu dotyczącym tego właśnie tematu. 13 i 14 czerwca ponad trzydziestu członków NSZZ „Solidarność” reprezentujących 19 organizacji zakładowych działających na terenie regionu podlaskiego miało okazję poszerzyć swoją wiedzę, poznać metody i sposoby skutecznego organizowania pracowników w zakładzie pracy.

Prowadzący szkolenie, Janusz Zabiega, trener i szef działu szkoleń i rozwoju Komisji Krajowej, zachęcił każdego z uczestników do aktywnego udziału w szkoleniu poprzez możliwość swobodnej wypowiedzi i dzielenia się swoimi doświadczeniami z działalności związkowej. Ponadto, w drugim dniu szkolenia uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności interpersonalne i nabytą w trakcie zajęć wiedzę podczas odgrywania zainscenizowanych rozmów z pracownikami. Końcowym efektem spotkania było opracowanie planu rozwoju organizacji zakładowych w poszczególnych zakładach pracy. Takie szkolenie niewątpliwie jest istotnym elementem w procesie budowania siły zakładowej organizacji związkowej, co zostało również podkreślone przez samych uczestników, którzy  także wyrazili chęć udziału w kolejnym spotkaniu, podsumowującym oraz weryfikującym ich założenia i plany. 

„Rozwój Związku” to jedno z wielu działań prowadzonych przez Zarząd Regionu, którego celem jest pobudzenie członków „Solidarności” do aktywności związkowej. W realizacji tego zadania pomocne są szczególnie szkolenia i seminaria poświęcone temu zagadnieniu. Nawiązywanie współpracy z działaczami związkowymi jest niezbędne w działaniach na rzecz rozwoju Związku. Dlatego też, na terenie całego Regionu Podlaskiego planowane są kolejne tego typu przedsięwzięcia. 

Kolejne szkolenie z rozwoju Związku już we wrześniu!

http://www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego/

Czytaj całość...

Nowe organizacje w wielkopolskich oddziałach Velux i Arel

"Solidarność" w mysłowickich wodociągach

Organizować młodych!

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.