Menu

Piotr Duda: Apeluję do marszałka Grodzkiego o szybkie procedowanie dodatku solidarnościowego

  • Kategoria: Kraj

Podpisując 5 maja nową umowę programową z kandydatem na Prezydenta Andrzejem Dudą wskazywaliśmy, że jeden z postulatów może zostać bardzo szybko zrealizowany. I tak się dzisiaj stało. Prezydencki projekt dodatku solidarnościowego został przyjęty przez Sejm RP, dając pracownikom tracącym pracę w wyniku Covid-19 wyższe świadczenie, dodatkowo przesuwające w czasie termin rozpoczęcia pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Niezależnie od tego po raz pierwszy od 7 lat zasiłek ten został podniesiony, a także wprowadzono inne powiązane z tym świadczenia. Dzięki tym rozwiązaniom przez okres nawet pół roku, osoba która utraciła pracę będzie mogła otrzymywać dużo wyższe wsparcie niż dotychczas.

Wprowadzone z inicjatywy prezydenta nowe świadczenia wpisują się w długą listę zrealizowanych obietnic i są dowodem, że w sprawach pracowniczych i społecznych NSZZ „Solidarność” zawsze mógł liczyć na Andrzeja Dudę, a Andrzej Duda zawsze mógł liczyć na „Solidarność”.

Przywrócenie wieku emerytalnego, podniesienie kwoty wolnej od podatku dla najuboższych, ograniczenie handlu w niedzielę, ustanowienie minimalnej stawki godzinowej i radykalny wzrost płacy minimalnej, wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników służby zdrowia, lepsze warunki w sądach pracy i lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem, podwyżki w sferze finansów publicznych, wyższy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zniesienie syndromu pierwszej dniówki, wyłączenie z płacy minimalnej dodatków nocnych oraz dodatków stażowych, przywrócenie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, wzmocnienie dialogu społecznego nie byłoby możliwe bez jego aktywnej prezydentury.

Wiele postulatów, jak choćby emerytury stażowe, jest jeszcze do spełnienia. W tej sytuacji tylko prezydent z zapleczem politycznym stanowiącym większość parlamentarną jest w stanie to zrealizować.

Apeluję do marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego o pilne procedowanie sejmowej ustawy, tak aby wsparcie dla zwalnianych pracowników trafiło jak najszybciej na biurko Prezydenta.

Piotr Duda
Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”

Czytaj całość...

Sukces Solidarności. Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o dodatku solidarnościowym!

Piotr Duda: Projekt dot. dodatku solidarnościowego powinien ukazać się jak najszybciej

Tarcza 4.0 nie tak groźna dla pracowników

Odszedł ks. Czesław Wala - Honorowy Członek NSZZ „Solidarność”

Ksiądz Czesław Wala, twórca, budowniczy i wieloletni kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie, zmarł 31 maja 2020 r. w wieku 84 lat. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w czwartek, a zakończą mszą w sobotę, po której kapłan zostanie pochowany w dolnym kościele sanktuarium w Kałkowie.

Jak poinformował obecny kustosz ks. Zbigniew Stanios, w czwartek w kościele w Rudniku-Stróży (rodzinnej parafii ks. Wali) odbyła się msza święta w intencji zmarłego. W piątek o 11.00 zaplanowano mszę w parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudniku nad Sanem. Stąd trumna z ciałem zostanie przewieziona do Kałkowa. Od godziny 15.00 potrwa czuwanie z koronką do Bożego Miłosierdzia. Później rozpocznie się modlitwa indywidualna z programem słowno-muzycznym. Parafianie będą mogli pożegnać się z duchownym  na mszy o 20.00. Ta modlitwa zaplanowana jest jeszcze na kilka godzin w nocy, do 23.00

W sobotę od 7.00 będzie trwało czuwanie przy trumnie, a przed 11.00 ciało zostanie przeniesione do ołtarza polowego, gdzie odbędzie się msza pogrzebowa. Po niej ciało spocznie w dolnym kościele w Kałkowie.

------------------------

Absolwent seminarium duchownego w Sandomierzu (1964). Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Piotra Gołębiowskiego. 1964-1967 wikariusz w parafii Sławno k. Opoczna (organizował dla młodzieży m.in. kuligi, zajęcia teatralne). Był obiektem zainteresowania SB, w 1965 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń za wystawienie w kościele jasełek. Od VI 1967 wikariusz w parafii w Krynkach koło Starachowic, organizator punktu katechetycznego w Kałkowie w gospodarczej szopie, wielokrotnie szykanowany przez władze, za prowadzenie prac budowlanych SB stosowała groźby. 14 VI 1971 roku została poświęcona kaplica pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego. Od 1967 duszpasterz głuchoniemych (w tym celu nauczył się języka migowego).

Od 1 X 1981 proboszcz parafii i wicedziekan dekanatu starachowickiego.

Po 13 XII 1981 organizator w soboty czuwań modlitewnych (trwają do dnia dzisiejszego) w intencji Ojczyzny dla członków zdelegalizowanej „S”, ukrywał na plebanii działaczy „S”. Utrzymywał bliskie kontakty z ks. Kazimierzem Jancarzem. W 1983 pomimo przeszkód z strony władz rozpoczął budowę kościoła. Od księdza Eugeniusza Makulskiego (kustosza sanktuarium w Licheniu) otrzymał kopię obrazu Matki Boskiej Licheńskiej dla kościoła w Kałkowie.

Twórca Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie, które zostało wzniesione jako wotum dziękczynne za ocalenie Narodu Polskiego od ateizmu. Inicjator budowy w Kałkowie Golgoty - w jej wnętrzu znajduje się zespół 38 oratoriów i kaplic - w tym także poświęcone wy6darzeniom Radomskiego Czerwca'76 oraz Radomskiej "Solidarności" . Przy Sanktuarium powstała Wioska Dzieci Niepełnosprawnych, Dom Ludzi Starszych im. Sue Ryder; w Rudniku nad Sanem sierociniec oraz dom dziecka.

Od VI 1989 kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Radomiu. Laureat ogólnopolskiej nagrody Stowarzyszenia Civitas Christiana im. ks. Bolesława Domańskiego (1995), Kawaler Orderu Uśmiechu (1998), laureat nagrody Viventi Caritate – Żyjącemu Miłością (2008), laureat pierwszej edycji nagrody Świętokrzyska Victoria (2009), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Kustosz Pamięci Narodowej (2009).

Odszedł od nas człowiek Wielkiego Serca.

Kiedy w czerwcu 1967 r. rozpoczął posługę wikarego w parafii w Krynkach koło Starachowic, trafił na nieprzyjazny teren – duże odległości, niezbyt przychylnie nastawieni parafianie. W oddalonej o 9 kilometrów od Krynek wsi Kałków chciał zbudować kaplicę, lecz miejscowa ludność nie poparła tego pomysłu. Niechęć do Kościoła była, zdawało się, powszechna. We wsi spotkał się z ubóstwem i ze skutkami wojny, zwrócił się więc ku ludziom biednym, ułomnym. Zaczął tworzyć duszpasterstwa głuchoniemych. Odwiedzał chorych, których w miarę możliwości wspierał materialnie. W samych Krynkach organizował dziewczęcą scholę, młodzieżowy zespół teatralny. W każdą środę szedł pieszo lub jechał rowerem do Kałkowa, aby uczyć dzieci, które ze względu na odległość nie mogły uczęszczać na katechezę. Pierwsze lekcje odbywały się w mieszkaniach prywatnych. Niebawem mieszkańcy ujrzeli w osobie księdza nie tylko nauczyciela, ale i przyjaciela. Jego autorytet rósł. W szopie przy drodze do Kalkowa powstała wtedy pierwsza kaplica.

pm
źródło. Region Ziemia Radomska

 

Czytaj całość...

W firmach Huhtamaki i Paccor nie będzie zwolnień

Zgodzili się na wyrzeczenia, pracodawca żąda kolejnych cięć!

Czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19: z rozwagą i bacząc na innych!

Nie można skutków kryzysu w handlu przerzucać na pracownika

– Nie można skutków kryzysu w handlu przerzucać na pracownika – mówił w Radiu eM Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Pracowników Handlu NSZZ Solidarność. Sprzeciwił się również uchyleniu zapisów ustawy ograniczającej handel w niedzielę.

Szef handlowej Solidarności uznał za niewiarygodne słowa z oświadczenia Rady Przedsiębiorczości, która zaapelowała o otwarcie sklepów w niedziele w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, a także 180 dni po jego odwołaniu i zadeklarowała dialog ze związkami zawodowymi. W opinii Alfreda Bujary zagraniczne sieci handlowe, jako pracodawcy, nie prowadzą dialogu z pracownikami, natomiast od lat ich wyzyskują.

Gość "Rozmowy poranka" Radia eM wyraził wdzięczność dla metropolity katowickiego, abp. Wiktora Skworca, który w niedzielę (31.05), podczas pielgrzymki męskiej, bronił w Piekarach Śląskich prawa pracowników handlu do wolnej niedzieli. Alfred Bujara podkreślił także, że galerie handlowe narzucają najemcom w Polsce bardzo wysokie czynsze i to powoduje, że działalność handlowa jest zbyt mocno obciążona. - Tych kosztów nie można przerzucać na pracownika - wzywał związkowiec.

Odnosząc się do planów utworzenia przez rząd państwowego Polskiego Holdingu Spożywczego, gość Radia eM zaznaczył, że i on od dawna wzywał do powstania takiego podmiotu, który byłby hurtownią dającą drobnym kupcom możliwość zaopatrzenia w towar po rozsądnych cenach. Zarzucił zachodnim firmom, że po zdominowaniu rynku hurtowego narzucają ceny, które uprzywilejowują duże sieci handlowe. Alfred Bujara wyraził jednocześnie przekonanie, że nie chodzi o tworzenie państwowej sieci sklepów, które konkurowałyby z obecnie istniejącymi drobniejszymi, prywatnymi placówkami handlowymi.

www.tysol.pl

Czytaj całość...

W Polsce produkowane są doskonałe produkty spożywcze, wytwarzane przez nasze zakłady pracy!

Korzystne zasady dla „czerwcowych emerytów”

"Głos pracownika": Bezpieczny powrót do pracy

Mimo koronawirusa partnerzy społeczni pracują nad uzgadnianiem stanowisk w sprawie inicjatyw unijnych

3 czerwca, na pierwszym w okresie pandemii posiedzeniu spotkała się Grupa Robocza RDS ds. europejskiego dialogu społecznego (EDS). Jednym z kluczowych tematów była analiza propozycji unijnych zaleceń w ramach Semestru Europejskiego.

Grupa Robocza ds. EDS jest działającym w ramach Rady Dialogu Społecznego (przy Zespole problemowym ds. rozwoju dialogu społecznego) dwustronnym forum uzgadniania stanowisk polskich partnerów społecznych m.in. dotyczących rezultatów unijnego dialogu społecznego oraz  kwestii związanych z rynkiem pracy i polityką społeczną, podnoszonych na forum Unii Europejskiej. Na czerwcowym spotkaniu  przeanalizowano ogłoszony niedawno przez Komisję Europejską w ramach Semestru Europejskiego  projekt Zaleceń krajowych dla Polski oraz uzgodniono treść informacji dla prezydium RDS na temat tego dokumentu. W ocenie Grupy wskazane jest podjęcie przez właściwe zespoły problemowe RDS dyskusji dotyczącej niektórych zasygnalizowanych przez Komisję problemów, w tym np. niezadowalającej  jakości konsultacji publicznych przeprowadzanych w Polsce  przez stronę rządową.

– Ten temat już wpisuję do agendy prac zespołu – mówi Wojciech Ilnicki, przewodniczący Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS z ramienia NSZZ „Solidarność”.  – Problem jest znany od dawna, ale mając na względzie to co się działo ostatnio z projektami kolejnych tarcz antykryzysowych uważam, że partnerom społecznym należą się wreszcie od rządu wyjaśnienia dlaczego marginalizuje dialog społeczny.

W zaleceniach pojawiło się także wskazanie na potrzebę udoskonalenia elastycznych form organizacji pracy. 

– Można to interpretować jako nawiązanie do rozwoju pracy zdalnej, którą wielu polskich pracodawców „polubiło” w okresie pandemii Covid-19 – zwraca uwagę Sławomir Adamczyk, ekspert Grupy i zarazem członek Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS. – Grupa zgodziła się, że istnieje pilna potrzeba podjęcia w ramach RDS autonomicznej dyskusji  nad regulacjami w tym obszarze, aby partnerzy społeczni nie zostali zaskoczeni jakimiś propozycjami strony rządowej, które zapewnie się pojawią – dodaje ekspert.

Grupa Robocza RDS zaakceptowała projekt raportu rocznego  dotyczącego wdrażania w Polsce porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych dotyczącego aktywnego starzenia oraz podejścia międzypokoleniowego. Jednym z ważnych elementów procesu wdrażania jest uzgodnione  przez organizacje członkowskie RDS porozumienie krajowe, które NSZZ „Solidarność” zaakceptował w marcu tego roku. Obecnie trwa proces jego podpisywania.

Na posiedzeniu Grupy przedstawiono również informację o najnowszym porozumieniu ramowym, uzgodnionym przez europejskich partnerów społecznych tuż przed wybuchem pandemii – dotyczącym digitalizacji w środowisku pracy.

– Formuła tego  porozumienia europejskiego  nie jest  dla nas w pełni  zadowalająca, gdyż nie zawiera ono wiążących zapisów, a na dodatek ma być wdrażane na poziomie krajowym w sposób dobrowolny przez partnerów społecznych, co oznacza, że polski  rząd nie musi przykładać się do implementacji  – zwraca uwagę Barbara Surdykowska, ekspertka KK, reprezentująca w europejskich negocjacjach polskie związki zawodowe. – Ale sam temat jest tak istotny dla przyszłości świata pracy, że liczymy na konstruktywną współpracę z organizacjami  pracodawców.

Przygotowaniem ram do implementacji porozumienia o digitalizacji zajmie się Grupa Robocza po jego oficjalnym zatwierdzeniu  przez europejskich partnerów społecznych. EKZZ już to uczyniła, teraz pora na pracodawców unijnych.

bb-k

 

Czytaj całość...

Koniec autonomii Hongkongu, mieszkańcy protestują!

Monitor MOP: COVID-19 i świat pracy - wydanie czwarte

Coraz więcej krajów podejmuje kroki w kierunku ratyfikacji Konwencji nr 190 MOP

„Solidarność” w policji w Regionie Łódzkim!

Z radością witamy na pokładzie kolejną organizację związkową w Policji. Życzymy Wam takiego rozwoju jak w Służbie Więziennej, która zrzesza już blisko tysiąc członków.

27 października 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Więziennej, w której zawarto zapisy przełamujące monopolizm związkowy w tych służbach, a tym samym dano możliwość zrzeszania się pracownikom mundurowym w dowolnym związku zawodowym. W ten sposób został ostatecznie zrealizowany postulat „Solidarności” z sierpnia 1980 roku, dotyczący wolności związków zawodowych.

Wprowadzone zmiany w ustawie umożliwiły powstanie organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Komendzie Powiatowej w Kutnie, która została zarejestrowana przez Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w kwietniu br. Ponadto informujemy, iż również w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi istnieje Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, ale przed wejściem w życie ustawy należeć mogli do niej jedynie pracownicy cywilni Komendy. Teraz do „Solidarności” mogą również zapisywać się policjanci.


Ireneusz Wach

Czytaj całość...

Policjanci z woj. opolskiego zrzeszyli się w Solidarności

Dużo więcej nas w NSZZ „Solidarność”

Ankieta - Sekcje Młodych w strukturach regionalnych i branżowych!

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.