Menu

Sekretariat Ochrony Zdrowia "S": Apelujemy o zapewnienie bezpieczeństwa!

  • Kategoria: Kraj

Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewodów oraz innych Instytucji Zarządzania Kryzysowego o zabezpieczenie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w placówkach opieki zdrowotnej a także laboratoriach wykonujących testy na obecność koronawirusa.

Apel
Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”
ws. zagrożeń związanych z epidemią COVID-19


Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewodów oraz innych Instytucji Zarządzania Kryzysowego o zabezpieczenie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w placówkach opieki zdrowotnej a także laboratoriach wykonujących testy na obecność koronawirusa.

Stan epidemii w jakiej znalazła się Polska nakłada na pracowników służby zdrowia dodatkowe zagrożenia, w tym zagrożenie ich zdrowia i życia oraz bezpieczeństwa ich rodzin.

Niestety, od kilku dni docierają do nas niepokojące informacje z wielu szpitali, laboratoriów i stacji pogotowia ratunkowego o dramatycznych brakach w zaopatrzeniu w jednorazowy sprzęt ochronny, niewłaściwe zabezpieczenie sprzętu medycznego i brak środków antybakteryjnych.

Obawy budzą również decyzje o przekształceniu części niektórych szpitali w oddziały zakaźne lub tzw. obserwacyjne, często umieszczone w newralgicznych częściach placówek-bez stosownego zabezpieczenia epidemicznego, zarówno dla pacjentów jak i dla pracowników.

Bezpieczeństwo tych ostatnich jest kluczowe-jest gwarancją, że oprócz determinacji rządzących-uda nam się bezpiecznie pokonać epidemię.

Zwracamy się za pośrednictwem Pana Ministra do Wojewodów koordynujących działania przeciwepidemiczne w terenie o monitoring i szybkie działanie na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego całego personelu zatrudnionego w podmiotach leczniczych.

Apelujemy o przemyślane decyzje i działania, które zapewnią nam wszystkim bezpieczeństwo.

Prosimy i apelujemy do wszystkich Polaków korzystających z opieki zdrowotnej o szczegółowe informowanie o swoich pobytach i o możliwych kontaktach z osobami powracającymi zza granicy lub przekraczającymi granicę w związku z pracą nawet jeśli nie mieli żadnych objawów choroby. Więcej informacji to większe bezpieczeństwo pracowników, zatajenie to narażanie zdrowia i życia kolejnych osób.

Prezydium Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia składa wyrazy najwyższego uznania i solidarnego wsparcia wszystkim Pracownikom Opieki Zdrowotnej, którzy z narażeniem bezpieczeństwa siebie i swoich rodzin walczą o zdrowie i życie pacjentów.

Przewodnicząca
Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność"
Maria Ochman

 

Czytaj całość...

Rząd uwzględnił część postualtów "Solidarności": Bez porozumienia nie będzie wsparcia w ramach "Tarczy"

W obliczu kryzysu „Solidarność” wzywa Komisję Europejską do zawieszenia opłat za emisję CO2

Komunikat Prezydium KK NSZZ „S” w sprawie opinii nad rządowym projektem „Tarcza antykryzysowa”

Philip Morris – społeczna odpowiedzialność biznesu zastosowana w praktyce

W sytuacji gdy w całym kraju rośnie zagrożenie COVID-19, szczególnie ważna jest ochrona grup zwiększonego ryzyka. Tak postąpiono w zakładach tytoniowych Philip Morris w Krakowie.

Podjęto tam decyzję o zwolnieniu z obowiązku wykonywania pracy, z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia, pracowników produkcji po 60 roku życia oraz pracownice w okresie ciąży. Działanie to ma służyć zminimalizowaniu szansy na zakażenie się wirusem osób starszych i kobiet spodziewających się dziecka. 

– To jest samodzielna decyzja pracodawcy, co świadczy o jego odpowiedzialności i rozsądku – komentuje Jacek Łabędzki, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Philip Morris w Krakowie. – Dodatkowo, pod wpływem rozmów ze związkami zwolnienie rozszerzono na osoby, które mogą wykazać zaświadczeniem lekarskim obniżoną odporność, przykładowo wynikającą z chorób immunologicznych – dodaje działacz.

Philip Morris zatrudnia w Polsce kilka tysięcy pracowników. Firma dba w naszym kraju o swój pozytywny wizerunek jako pracodawcy, m.in. w 2018 r. polski oddział uzyskał prestiżowy, promowany przez ONZ, Certyfikat Równych Płac za działania na rzecz zniesienia dyskryminacji w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

– Niewątpliwie ten trudny okres jaki w tej chwili przechodzimy jest praktycznym sprawdzianem społecznej odpowiedzialności wielu korporacji i przedsiębiorców. Działanie podjęte w Philipie Morris Polska wydaje się bardzo racjonalne i godne naśladowania wszędzie tam gdzie sytuacja ekonomiczna firmy na to pozwala -komentuje Sławomir Adamczyk z Biura Branżowo – Konsultacyjnego KK NSZZ „Solidarność”.

bs

Czytaj całość...

Zakładowe struktury NSZZ „Solidarność” wspierają polską służbę zdrowia

„Głos pracownika” w Radiu Gdańsk o tarczy antykryzysowej!

Praca w dobie koronawirusa. Pytania i odpowiedzi?!

Jak w trakcie pandemii dbać o zdrowie pracowników przemysłu spożywczego?

Kontynuując przekazywanie informacji o warunkach pracy w czasie koronawirusa przedstawiamy w jaki sposób w poszczególnych zakładach realizowane są rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie ochrony zdrowia pracowników. Dla większej przejrzystości wprowadzamy podział na kilku grup regulacji.

Kontynuując przekazywanie informacji o warunkach pracy w czasie koronawirusa przedstawiamy w jaki sposób w poszczególnych zakładach realizowane są rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie ochrony zdrowia pracowników. Dla większej przejrzystości wprowadzamy podział na kilku grup regulacji.

Zmniejszenie zagęszczenia osób w zakładzie pracy:

• skierowanie części osób do pracy zdalnej w domu
• skierowanie osób po 60-tym roku życia na pełnopłatne wolne
• skierowanie kobiet w ciąży na pełnopłatne wolne
• skierowanie osób u których występują choroby współtowarzyszące na pełnopłatne wolne
• zmiana godzin rozpoczęcia pracy przez jedną zmianę. Przykład: jedna grupa zaczyna pracę o 6.00, druga o 6.30, trzecia o 7.00.
• skrócenie godzin pracy do 7,5h tak aby zmiany nie spotykały się ze sobą
• zmiana godzin i zwiększenie ilości przerw, w tym na posiłek regeneracyjny, tak aby mniejsze grupy przebywały razem.
• przystosowanie dodatkowych pomieszczeń na szatnie
• zmiana ustawienia maszyn tak aby pracownicy mogli zachować od siebie przepisową odległość

Badanie zdrowia pracowników:

• mierzenie temperatury ciała osób wchodzących na teren zakładu przy pomocy termometrów bezdotykowych
• zainstalowanie kamer termowizyjnych na terenie zakładu, które badają temperaturę ciała pracowników wchodzących na teren zakładu połączonych z możliwością blokady drzwi wejściowych jeśli pomiar wykazał podwyższoną temperaturę ciała
•zainstalowanie kamer termowizyjnych na terenie zakładu, które badają temperaturę ciała pracowników podczas pracy

Higiena na terenie zakładu:

• pracodawca odsyła do lekarza pracowników z podwyższoną temperaturą
• zakaz pracy osób, które w ostatnim miesiącu przebywały w krajach gdzie stwierdzono ogniska koronawirusa, korzystały z lotnisk lub mają świadomość że miały kontakt z takimi osobami
• praca w rękawiczkach i maskach ochronnych • instalacja dodatkowych dozowników z płynami do dezynfekcji
• dodatkowe odkażanie przestrzeni wspólnych w zakładach: szatni, stołówek itd.
• wzrost świadomości i odpowiedzialności pracowników za funkcjonowanie zakładu, co przejawia się w unikaniu niepotrzebnego narażania innych, przestrzegania przepisów itd.

Organizacja pracy zaopatrzenia i firm zewnętrznych:

• zmiana punktów składowania dostaw przez firmy dowożące zaopatrzenie. 
Przykład: przygotowanie tymczasowych wiat gdzie towar jest składowany, a następnie dostarczany na teren zakładu przez pracowników • ograniczenie lub rygorystyczne przestrzeganie dotychczasowych przepisów regulujących możliwość przemieszczania się po zakładzie osób z zaopatrzenia i firm
   zewnętrznych
• rezygnacja lub ograniczenie ilości pracowników firm zewnętrznych
• mierzenie temperatury ciała pracowników  firm zewnętrznych i zaopatrzenia wchodzących na teren zakładu przy pomocy termometrów bezdotykowych

Oczywiście, choćby ze względów technicznych, nie jest tak że wszystkie regulacje są stosowane we wszystkich zakładach. Są stosowane tam gdzie jest to możliwe. Natomiast mamy nadzieję, że będą inspiracją dla Was i podsuną pomysły co jeszcze można ulepszyć, aby chronić pracowników.
Pamiętajmy , że zdrowie i życie naszych pracowników w obecnej sytuacji jest najważniejsze.

Ze związkowym pozdrowieniem

Zbigniew Sikorski
przewodniczący Rady Sekretariatu
Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność"

Czytaj całość...

Koronawirus: Żądamy odpowiedzialnej postawy firmy Amazon w Polsce!

KSOiW: Apelujemy o wsparcie dla nauczycieli i pracowników oświaty

Koronawirus: Związki żądają zapewnienia bezpieczeństwa w magazynach Amazon

COVID-19 w RPA: zasiłek dla bezrobotnych pomoże w utrzymaniu miejsc pracy!

Południowoafrykańskie związki branży tekstylnej wynegocjowały porozumienie zbiorowe wprowadzające innowacyjny mechanizm gwarantujący zachowanie dotychczasowego poziomu wynagrodzeń mimo zawieszenia pracy z powodu COVID-19.

Rząd RPA podobnie jak wiele innych na świecie podjął decyzję o „zamknięciu” państwa i zastopowaniu wszelkiej produkcji, która nie jest niezbędna w okresie walki z pandemią COVID- 19. Cyril Ramaphosa, prezydent kraju ogłosił 21-dniową krajową blokadę w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, która obowiązuje od północy w czwartek 26 marca.  Nałożone zostały surowe ograniczenia w przemieszczaniu się ludzi. Zostaną oni „zamknięci” w swoich domach i będą mogli wyjść tylko po to, by kupić niezbędne produkty, takie jak żywność i leki, w celu uzyskania opieki zdrowotnej lub otrzymania zasiłku socjalnego.

2 dni wcześniej tamtejszy związek pracowników branży odzieżowej i tekstylnej SACTWU, członek globalnej federacji IndustriaALL, zawarł porozumienie z pracodawcami sektorowymi gwarantujące, że 80 tysięcy pracowników „zawieszonych” zakładów otrzymywać będzie pełne dotychczasowe wynagrodzenie przez najbliższe 6 tygodni. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu środków z funduszu ubezpieczenia od bezrobocia. Porozumienie zawarte w ramach Narodowej Rady ds. Rokowań w Przemyśle Tekstylnym łączy różne instytucje rynku pracy i jest innowacyjną próbą  rozwiązania problemu czasowego zamknięcia zakładów produkcyjnych.

W RPA  pracownik który utracił pracę otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych w wysokości od 20% do 60% wcześniejszego wynagrodzenia. Wymaga to indywidualnej rejestracji w instytucji ubezpieczeniowej. Strony porozumienia uzgodniły, że z powodu „zamknięcia” nie dojdzie do zwolnień pracowników. W zamian za to, środki z ubezpieczenia, które otrzymałby potencjalny bezrobotny pracownik, będą za pośrednictwem rady ds. rokowań dystrybuowane do pracodawców,  którzy uzupełnią je do wysokości 100%  dotychczasowego wynagrodzenia.

Christina Hajagos-Clausen,  odpowiedzialna za branżę tekstylną w IndustriALL komentuje:

„W tym bezprecedensowym okresie przełomowe porozumienie osiągnięte w Afryce Południowej pokazuje, że związki zawodowe i przemysł mogą spotkać się, aby znaleźć sposoby wspierania pracowników przemysłu odzieżowego, a także zapewnić rentowność branży. SACTWU po raz kolejny wykazało, że porozumienia branżowe są niezbędne dla sektora tekstylnego i odzieżowego.”

-Przykład z RPA jest dowodem na to jak ważna jest zdolność podejmowania negocjacji i wspólnego rozwiązywania problemów na poziomie sektorowym –zwraca uwagę Sławomir Adamczyk z Biura Branżowo-Konsultacyjnego KK.  –To jest coś czego dramatycznie brakuje w Polsce i obawiam się, że  teraz będziemy płacić za to zaniedbanie ogromną cenę w sytuacji gdy związki i pracodawcy powinni razem szukać całościowych rozwiązań dla chwiejących się branż gospodarki – dodaje ekspert.

Warto podkreślić, że w odniesieniu do  porozumienia rząd RPA zastosował zasadę erga omnes, więc zostało ono rozszerzone na całą branżę i obowiązuje nie tylko członków organizacji pracodawców, która go podpisała.

bs


 

Czytaj całość...

IndustriAll: Dramatyczna sytuacja w azjatyckich szwalniach

Co z pracownikami platform cyfrowych?

Apel EKZZ: Zarabiajcie na wartościach nie na zdrowiu!

Dużo więcej nas w NSZZ „Solidarność”

Jak wynika z dostarczonych nam informacji z organizacji związkowych w Regionie Słupskim NSZZ „Solidarność” liczba członków Związku wzrosła prawie o 10 proc. Oznacza to, że w NSZZ „Solidarność” Regionu Słupskiego przywitaliśmy kilkuset nowych Koleżanek i Kolegów. To sytuacja bez precedensu, z którą pierwszy raz mamy do czynienia na naszym terenie.

Największe zasługi w zwiększaniu uzwiązkowienia mają w naszym Regionie trzy organizacje (wymienione w kolejności alfabetycznej) w zakładach pracy MOWI, POLMOR, SCANIA. W tych organizacjach liczebność członków Związku wzrosła aż o kilkadziesiąt procent, a w MOWI od 0 do prawie 200 członków. Plany zwiększenia uzwiązkowienia w naszych organizacjach związkowych są jeszcze bardziej ambitne. Z przedstawianych założeń wynika, że przy realizacji wyznaczonych planów jedna z ww. organizacji planuje powiększyć liczbę związkowców do takiej jaką obecnie ma cały Region. Oczywiście największe zasługi w powiększaniu związku mają Koleżanki i Koledzy z tych trzech, na prawie siedemdziesiąt, organizacji związkowych w Regionie. Wydaje się jednak, że pewien efekt zaczyna odnosić, prowadzona od jakiegoś czasu akcja budowania silnego związku zawodowego poprzez zwiększani liczby członków NSZZ „Solidarność”.

Życzymy tego rodzaju działań i takich efektów dla wszystkich w tych trzech organizacjach ale przede wszystkim w pozostałych prawie siedemdziesięciu. Zarząd Regionu deklaruje wszelką pomoc dla wszystkich osób i całych organizacji zainteresowanych budowaniem silnego związku zawodowego. Silny Związek to taki, który zrzesza wielką liczbę pracowników. Silny Związek ma szansę na wielkie sukcesy. Po najnowszych informacjach z organizacji związkowych w naszym Regionie widzimy szansę dla pracowników zakładów pracy w Regionie Słupskim NSZZ „Solidarność”. 6 marca br. Walne Zebranie Delegatów Regionu Słupskiego. Jeżeli nowo wybrane Władze Związku w Regionie zatwierdzą obecną linię działań w pozyskiwaniu nowych członków Związku, to Region ma wielkie szanse na odbudowanie swojej siły w działaniu na rzecz godnego życia pracowników na obszarze naszego działania.

Region Słupski

Czytaj całość...

Ankieta - Sekcje Młodych w strukturach regionalnych i branżowych!

BHP vs. Ludzie

W żorskich wodociągach powstała „Solidarność”

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.