Menu

Praca poprzez platformy internetowe wymaga pilnej unijnej regulacji

  • Kategoria: Kraj

W ostatnim okresie zapadły trzy orzeczenia w trzech różnych państwach członkowskich dotyczące praw kurierów zatrudnionych poprzez platformy internetowe.  Wyroki te są najlepszym dowodem, iż UE musi podjąć pilne działania, aby ukrócić działanie platform, które nie akceptują swoich obowiązków jako pracodawcy.

W Hiszpanii sąd stwierdził, że ponad 700 pracowników Deliveroo to osoby fałszywie samozatrudnione a co za tym idzie firma powinna zapłacić 1,3 miliona euro składek na ubezpieczenie społeczne (orzeczenie z 12 stycznia 2021). Deliveroo odwołało się od wyroku, ale orzeczenie zawiera kilka odniesień do podobnych decyzji innych sądów, w tym Sądu Najwyższego. Wśród elementów branych pod uwagę przez sędziego przy podejmowaniu decyzji był sposób organizacji zmian.

Z kolei sąd w Włoszech (orzeczenie z 31 grudnia 2020 r.) uznał, że algorytm używany przez platformę dyskryminuje kierowców korzystających ze zwolnienia lekarskiego.

Komisja administracyjna rządu belgijskiego ds. Stosunków pracy wydała decyzję (13 stycznia 2021 r.)  w sprawie warunków pracy kierowców Ubera, stwierdzając, że są one niezgodne ze statusem samozatrudnienia.

Co prawda Komisja Europejska ma rozpocząć 24 lutego konsultacje w sprawie „poprawy warunków pracy pracowników platform”, ale te wyroki pokazują na potrzebę szybkich działań.

Ludovic Voet, sekretarz konfederalny EKZZ podkreśla, że sądy krajowe i organy administracyjne stale stwierdzają, że platformy lekceważą prawa pracowników do odpowiedniego wynagrodzenia i warunków pracy. W jego ocenie, chociaż wyroki te tworzą ważny precedens prawny, wymierzają sprawiedliwość jedynie indywidualnym osobom lub niewielkim grupom pracowników i pozostawiają firmom swobodę dalszego wykorzystywania milionów. Dlatego potrzebne jest, aby Komisja Europejska przedstawiła inicjatywę, która ostatecznie położy kres w każdym państwie członkowskim wykorzystywaniu pracowników przez platformy poprzez pozorne samo zatrudnienie.

– Sytuacja w Polsce jest pod tym względem dramatyczna – dostarczyciele posiłków „zatrudnieni” poprzez platformy często nie mają żadnej podstawy do odprowadzania składki na ubezpieczenie społeczne, ponieważ wykonują swoją pracę w oparciu o umowę najmu roweru czy motoru. Nie trzeba dodawać, że ich sytuacja jest więcej niż prekaryjna, co okres pandemii pokazuje z całą mocą. – wskazuje Sławomir Adamczyk, szef Biura Branżowo-Konsultacyjnego KK. – Działalność platform w naszym kraju wymaga natychmiastowego uregulowania, bez oglądania się na konsultacje w UE, które będą zapewne długotrwałe. Źle, że rząd nie kwapi się z zainicjowaniem na ten temat rozmów w ramach RDS -dodaje ekspert. 

bs

Czytaj całość...

Prezydium KK przeciwne kolejnym COVID-owym obciążeniom FUS-u

Piotr Duda: Wybór nowego RPO jest sprawą niezwykle pilną

Bon wypoczynkowy dla członków „Solidarności” nadal aktualny

Wzrosną płace w siemianowickim Adient Seating Poland

Do 10 lutego na konta pracowników firmy Adient Seating Poland w Siemianowicach Śląskich wpłyną wyższe wynagrodzenia. Podwyżki wynegocjowały działające w spółce organizacje związkowe. Zapisy porozumienia płacowego obejmują pracowników produkcyjnych, którzy stanowią zdecydowaną większość załogi spółki. 
 
Podwyżki weszły w życie 1 stycznia, a porozumienie w tej sprawie podpisane zostało w siemianowickiej spółce pod koniec zeszłego roku. – Stawki godzinowe pracowników produkcyjnych wzrosły o 70 groszy brutto. To oznacza miesięczną podwyżkę wynoszącą ok. 120 zł brutto – informuje Grzegorz Śpiewak, przewodniczący „Solidarności” w Adient Seating Poland w Siemianowicach Śląskich. – Nie chcieliśmy przedłużać negocjacji w nieskończoność, dlatego zdecydowaliśmy się na podpisanie porozumienia, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że pracownicy liczyli na więcej. Z drugiej strony musieliśmy brać pod uwagę niepewność związaną z pandemią koronawirusa, w dalszym ciągu nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja i czy proces produkcyjny nie zostanie zachwiany. Pracodawca mógł przecież nic nie dać, a rozmowy mogły zakończyć się fiaskiem – dodaje przewodniczący zakładowej „S”. 
 
W Adient Seating Poland w Siemianowicach Śląskich zatrudnionych jest ok. 1,8 tys. osób. Zakład produkuje stelaże do siedzeń samochodowych.
 

www.solidarnosckatowice.pl / aga

Czytaj całość...

Pomóż Wioli w rehabilitacji!

Konkurs „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”

Odkrycie z Grudnia ’70 na gdańskim dworcu

Pracownicy sektora metali nieżelaznych są kluczowi dla osiągnięcia celów klimatycznych UE

Europejski związek pracowników przemysłowych IndustriAll wezwał 15 stycznia 2021 r. podjęcia pilnych działań w zakresie surowców, polityki energetycznej, handlu i konkurencji, zrównoważonego rozwoju, norm społecznych i praw pracowniczych, aby zapewnić temu europejskiemu przemysłowi przetrwanie na trudnym rynku globalnym.

Sektor metali nieżelaznych obejmujący m.in. miedź, cynk i ołów oraz aluminium, zapewnia 500 000 miejsc pracy bezpośrednio i 3 miliony pośrednio w UE, a tysiące więcej w całej Europie. Przemysł ten odgrywa kluczową rolę w europejskich łańcuchach wartości w przemyśle i ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych Europy, ponieważ metale te są niezbędne do produkcji baterii, energii odnawialnej i innych elementów służących uzyskaniu czystej mobilności.

Branża ta w UE znajduje się jednak pod zwiększoną presją z powodu niezrównoważonej konkurencji międzynarodowej, niesprawiedliwej pomocy państwa, takiej jak dotacje w krajach pozaunijnych, trudności w dostępie do niezbędnych surowców, wysokich cen energii i ambitnych celów dekarbonizacji, które nie są realizowane na całym świecie.

Judith Kirton-Darling, zastępca sekretarza generalnego industriAll Europe powiedziała:

„Sektor metali nieżelaznych ma zasadnicze znaczenie dla pomocy Europie w realizacji jej celów klimatycznych. To powinna być dobra wiadomość dla pracowników europejskich. Ale nadal mamy do czynienia z nieuczciwą konkurencją międzynarodową i jest to zła wiadomość dla sektora w Europie i oczywiście dla jego pracowników. Chcemy, aby nasi wysoko wykwalifikowani pracownicy wytwarzali tu w Europie bardzo potrzebne metale nieżelazne w możliwie najbardziej ekologiczny sposób. Importowanie tych materiałów spoza UE nie jest odpowiedzią i potrzebujemy działań, aby sektor europejski był konkurencyjny, a nasi pracownicy mogli pracować”.

Żądania związkowców obejmują zarówno zwiększenie krajowej produkcji surowców, finansowanie projektów ograniczających emisję CO2, jak i walkę z globalną nadwyżką zdolności produkcyjnych.

Judith Kirton-Darling dodała: „Europejscy pracownicy w sektorze metali nieżelaznych są kluczowi dla europejskiej polityki przemysłowej. Zarówno w spełnianiu zielonych ambicji Europy, jak i ulepszaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Lecz byt tego sektora jest w Europie jest zagrożony, dlatego sprzeciwiamy się przenoszeniu produkcji do krajów o niższych kosztach, w których normy środowiskowe i społeczne są niższe. Europejskie związki zawodowe wzywają do pilnych działań w celu wyrównania globalnych warunków działania, tak aby Europa mogła produkować wysokiej jakości ekologiczne produkty, jednocześnie chroniąc obecne miejsca pracy i tworząc więcej wysokiej jakości miejsc pracy w przyszłości”.

bs

Czytaj całość...

Sekretariat Spożywców: Rozpoczęcie negocjacji nad ZUZP

Związkowy projekt umowy społecznej przekazany rządowi

Związkowcy "S" domagają się szczepień nauczycieli

Pracownicy powinni mieć prawo do „odłączenia” w swoim czasie wolnym

Parlament Europejski przyjął w dniu wczorajszym (21 stycznia 2021 r.) Rezolucję zawierającą zalecenie dla Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia dyrektywy o  prawie pracowników do „odłączenia” poza godzinami pracy.

Prawo do „odłączenia” (do bycia offline) staje się coraz bardziej naglącą potrzebą europejskich pracowników. Poziom ich stresu zwiększa się wraz z ciągłą koniecznością odbierania telefonów czy maili związanych z pracą po godzinach pracy. Dotychczasowe regulacje dotyczące czasu pracy nie gwarantują równowagi pomiędzy pracą a życiem zawodowym wraz z rozwojem nowych technologii komunikacji. Okres pandemii COVID -19 pokazał jeszcze większą skalę tego problemu.

Niektóre państwa, jak np. Francja i Belgia, wpisały już do swoich przepisów krajowych prawo do bycia offline. Problem do strzegła także Komisja Europejska.

– Jako Europejczykowi trudno mi zaakceptować, że takie przepisy są dostępne tylko dla pracowników w tych państwach, a nie dla wszystkich pracujących w UE. Dlatego uważam, że trzeba działać, żeby to prawo zostało uznane powszechnie i mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Komisja jest gotowa wesprzeć tę inicjatywę – wskazuje Nicolas Schmit, komisarz UE ds. zatrudnienia i spraw socjalnych.

Sprawozdawcą inicjatywy Parlamentu Europejskiego był maltański europoseł Alex Agius Saliba z grupy socjaldemokratów. – Cyfryzacja dała pracownikom i pracodawcom wiele korzyści, w tym większą elastyczność i niezależność. Ale ma to też swoje pułapki - rośnie presja, żebyśmy byli zawsze aktywni i osiągalni, zawsze podłączeni do sieci – powiedział Saliba podczas poprzedzającej głosowanie debaty w Parlamencie Europejskim .

Stanowisko europejskiego ruchu związkowego jest jednoznaczne. Esther Lynch, Zastępca sekretarza generalnego EKZZ podkreśla: „Oczekujemy teraz, że Komisja Europejska przedstawi przepisy, które umożliwią pracownikom egzekwowanie prawa do odłączenia się od pracy poza godzinami pracy. Ograniczenia dotyczące COVID zmusiły miliony ludzi do pracy w domu, co może zatrzeć granicę między czasem zawodowym a osobistym - i sprawia, że ​​potrzeba egzekwowania prawa do odłączenia się staje się pilniejsza. Dla EKZZ jest jasne, że po COVID-u znacznie więcej osób będzie pracować w domu niż przed pandemią”.

Problematyka ta zawarta jest także w porozumieniu autonomicznym dotyczącym digitalizacji podpisanym przez europejskich partnerów społecznych w czerwcu 2020 r.

– W Polsce dyskusja dotycząca prawa do odłączenia jest słabo zawansowana. Dodatkowym problemem jest duża skala zatrudnienia w zadaniowym systemie czasu pracy, co rozmywa cały problem – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK.

W ocenie ekspertów NSZZ „Solidarność” całościowa unijna regulacja dotycząca zagwarantowania prawa do „odłączenia” dla pracowników jest wręcz niezbędna. A w ślad za tym powinny podążyć działania poprawiające wewnętrzną kulturę przedsiębiorstw w kierunku wzajemnego poszanowania czasu wolnego. Tym bardziej, że często maile które odbieramy po godzinach nie pochodzą od przełożonych ale od współpracowników.

– Mając na względzie wagę problemu niepokoi mnie pogląd europosłanki Beaty Szydło, która wskazuje, że tego typu aktywność Parlamentu Europejskiego zmierza do tworzenia niepotrzebnych nad regulacji. To smutne, że zarówno ona jak i europosłanka Elżbieta Rafalska głosowały w grudniu ubiegłego roku w komisji Europarlamentu przeciwko całemu projektowi rezolucji – dodaje Barbara Surdykowska.

 

 

Czytaj całość...

Czy Komisja Europejska będzie miała decydujący głos w sprawie porozumień partnerów społecznych?

Szansa na wzmocnienie praw związkowych w USA

Strajkuje najliczniejsza demokracja świata

Najnowsza oferta Pekao S.A. dla członków Związku

Jeżeli jesteś posiadaczem Legitymacji Członkowskiej NSZZ Solidarność to mamy dla ciebie najnowszą ofertę Banku Pekao S.A.


Poniżej pełna oferta produktowa banku, skrócona wersja tzw. one pager, oraz dedykowana strona internetowa www.pekao.com.pl/gos/solidarnosc z informacjami o produktach banku. Bank przygotował dla członków Solidarności w pełni zdigitalizowane podejście: dedykowaną stronę z informacjami o ofercie produktowej, gdzie można zakładać konta na selfie, formularze do kontaktu w sprawie sprzedaży pożyczki na telefon oraz wnioskowć o kredyt mieszkaniowy w oparciu o video chat z konsultantem banku.

Od stycznia 2021 r. zmiany w ofercie Banku:
- oferta pożyczki konsolidacyjnej do końca kwietnia 2021 r. bez prowizji (slajd 3)
- do końca marca promocja do 400 zł za założenie konta na selfie i skorzystanie z aktualnych promocji Banku (slajd 5)

 

Pełna oferta Banku Pekao S.A.

Dedykowana strona internetowa

 

 

Czytaj całość...

Oferta Pekao S.A. dla członków Związku

Świąteczne rabaty dla posiadaczy Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej

Animex Ełk potroił uzwiązkowienie!

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.