Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania

KSOiW opracowuje plan działań.

Opublikowano: 24 maja 2022

Ogłoszenie bł. Natalii Tułasiewicz patronką nauczycieli. Czytaj więcej ...

Warszawa, 25.03.2022 r. 

Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w  sprawie wynagrodzeń nauczycieli.

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nie akceptuje trybu oraz wysokości waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli uchwalonej przez Sejm RP w dniu 24 marca 2022 roku. Jesteśmy głęboko oburzeni wprowadzeniem  zmian w ustawie Karta nauczyciela poprzez inicjatywę poselską oraz unikaniem dialogu ze stroną społeczną. Zlekceważono powołany przy ministerstwie edukacji Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, którego nie zwołano od wielu miesięcy.

Czytaj więcej

W sprawie podwyżek płac z Sejmu Monika Ćwiklińska.

Podwyżki dla nauczycieli.

Opublikowano: 22 marca 2022