Zdjęcia

(KLIKNIJ NA ZDJĘCIE- OTWORZYSZ PRZEGLĄDARKĘ ZDJĘĆ)

Rada KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018 r. 

DSC00011
DSC00011
DSC00012
DSC00012
DSC00006
DSC00006
DSC00014
DSC00014
DSC00009
DSC00009
DSC00013
DSC00013
DSC00007
DSC00007
DSC00021
DSC00021
DSC00001
DSC00001
DSC00010
DSC00010
DSC00008
DSC00008
DSC00002
DSC00002
DSC00003
DSC00003
DSC00004
DSC00004
DSC00005
DSC00005
Previous Next Play Pause
DSC00011 DSC00012 DSC00006 DSC00014 DSC00009 DSC00013 DSC00007 DSC00021 DSC00001 DSC00010 DSC00008 DSC00002 DSC00003 DSC00004 DSC00005

Rada KSOiW 23-24.11.2017r.

DSC00010
DSC00010
DSC00019
DSC00019
DSC00013
DSC00013
DSC00008
DSC00008
DSC00017
DSC00017
DSC00015
DSC00015
DSC00001
DSC00001
DSC00018
DSC00018
DSC00003
DSC00003
DSC00002
DSC00002
DSC00006
DSC00006
DSC00009
DSC00009
DSC00022
DSC00022
DSC00016
DSC00016
DSC00012
DSC00012
DSC00005
DSC00005
DSC00014
DSC00014
Previous Next Play Pause
DSC00010 DSC00019 DSC00013 DSC00008 DSC00017 DSC00015 DSC00001 DSC00018 DSC00003 DSC00002 DSC00006 DSC00009 DSC00022 DSC00016 DSC00012 DSC00005 DSC00014

Nadzwyczajna Rada KSOiW w dniu 19.10.2017r. Warszawa.

DSC00009
DSC00009
DSC00010
DSC00010
DSC00016
DSC00016
DSC00014
DSC00014
DSC00013
DSC00013
DSC00012
DSC00012
DSC00011
DSC00011
DSC00015
DSC00015
DSC00005
DSC00005
DSC_0960
DSC_0960
DSC00017
DSC00017
DSC00004
DSC00004
DSC00001
DSC00001
DSC_0955
DSC_0955
DSC00003
DSC00003
Previous Next Play Pause
DSC00009 DSC00010 DSC00016 DSC00014 DSC00013 DSC00012 DSC00011 DSC00015 DSC00005 DSC_0960 DSC00017 DSC00004 DSC00001 DSC_0955 DSC00003

 

Rada Sekcji 25.05.2017r.

DSC00032
DSC00032
DSC00039
DSC00039
DSC00015
DSC00015
DSC00049
DSC00049
DSC00029
DSC00029
DSC00047
DSC00047
DSC00044
DSC00044
DSC00060
DSC00060
DSC00005
DSC00005
DSC00061
DSC00061
DSC00050
DSC00050
DSC00023
DSC00023
DSC00052
DSC00052
DSC00043
DSC00043
DSC00031
DSC00031
DSC00058
DSC00058
DSC00045
DSC00045
DSC00059
DSC00059
DSC00040
DSC00040
DSC00051
DSC00051
DSC00004
DSC00004
DSC00042
DSC00042
DSC00053
DSC00053
DSC00019
DSC00019
DSC00016
DSC00016
DSC00030
DSC00030
DSC00033
DSC00033
DSC00038
DSC00038
DSC00003
DSC00003
DSC00025
DSC00025
Previous Next Play Pause
DSC00032 DSC00039 DSC00015 DSC00049 DSC00029 DSC00047 DSC00044 DSC00060 DSC00005 DSC00061 DSC00050 DSC00023 DSC00052 DSC00043 DSC00031 DSC00058 DSC00045 DSC00059 DSC00040 DSC00051 DSC00004 DSC00042 DSC00053 DSC00019 DSC00016 DSC00030 DSC00033 DSC00038 DSC00003 DSC00025

Rada Sekcji 05.04.2017r.

DSC00007
DSC00007
DSC00009
DSC00009
DSC00006
DSC00006
DSC00005
DSC00005
DSC00008
DSC00008
DSC00020
DSC00020
DSC00014
DSC00014
DSC00010
DSC00010
DSC00011
DSC00011
DSC00015
DSC00015
DSC00012
DSC00012
DSC00021
DSC00021
DSC00016
DSC00016
Previous Next Play Pause
DSC00007 DSC00009 DSC00006 DSC00005 DSC00008 DSC00020 DSC00014 DSC00010 DSC00011 DSC00015 DSC00012 DSC00021 DSC00016

Rada Sekcji 15.02.2017r.

DSC00032
DSC00032
DSC00008
DSC00008
DSC00011
DSC00011
DSC00001
DSC00001
DSC00034
DSC00034
DSC00003
DSC00003
DSC00018
DSC00018
DSC00010
DSC00010
DSC00028
DSC00028
DSC00023
DSC00023
DSC00016
DSC00016
Previous Next Play Pause
DSC00032 DSC00008 DSC00011 DSC00001 DSC00034 DSC00003 DSC00018 DSC00010 DSC00028 DSC00023 DSC00016

Rada Sekcji 17.11.2016

DSC00009
DSC00009
DSC00045
DSC00045
DSC00041
DSC00041
DSC00008
DSC00008
DSC00023
DSC00023
DSC00039
DSC00039
Previous Next Play Pause
DSC00009 DSC00045 DSC00041 DSC00008 DSC00023 DSC00039

Rada Sekcji 23.08.2016r.

zdjecie
zdjecie
DSC00059
DSC00059
Previous Next Play Pause
zdjecie DSC00059

Rada Sekcji 04.02.2016r.

DSC00020
DSC00020
DSC00027
DSC00027
DSC00001 (2)
DSC00001 (2)
DSC00018
DSC00018
DSC00050
DSC00050
DSC00022
DSC00022
DSC00071
DSC00071
DSC00024
DSC00024
DSC00070
DSC00070
DSC00028
DSC00028
DSC00048
DSC00048
DSC00039
DSC00039
DSC00025
DSC00025
DSC00073
DSC00073
DSC00006
DSC00006
DSC00046
DSC00046
DSC00002
DSC00002
DSC00021
DSC00021
DSC00044
DSC00044
DSC00105
DSC00105
DSC00104
DSC00104
DSC00016
DSC00016
DSC00005 (2)
DSC00005 (2)
DSC00023
DSC00023
DSC00045
DSC00045
DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00006 (2)
DSC00006 (2)
DSC00014
DSC00014
DSC00035
DSC00035
DSC00036
DSC00036
DSC00004 (2)
DSC00004 (2)
DSC00102
DSC00102
DSC00013
DSC00013
DSC00029
DSC00029
DSC00031
DSC00031
DSC00032
DSC00032
DSC00026
DSC00026
DSC00015
DSC00015
DSC00019
DSC00019
DSC00099
DSC00099
DSC00106
DSC00106
DSC00017
DSC00017
DSC00011
DSC00011
DSC00051
DSC00051
DSC00049
DSC00049
DSC00030
DSC00030
Previous Next Play Pause
DSC00020 DSC00027 DSC00001 (2) DSC00018 DSC00050 DSC00022 DSC00071 DSC00024 DSC00070 DSC00028 DSC00048 DSC00039 DSC00025 DSC00073 DSC00006 DSC00046 DSC00002 DSC00021 DSC00044 DSC00105 DSC00104 DSC00016 DSC00005 (2) DSC00023 DSC00045 DSC00003 (2) DSC00006 (2) DSC00014 DSC00035 DSC00036 DSC00004 (2) DSC00102 DSC00013 DSC00029 DSC00031 DSC00032 DSC00026 DSC00015 DSC00019 DSC00099 DSC00106 DSC00017 DSC00011 DSC00051 DSC00049 DSC00030

Rada Sekcji 19.11.2015r.

DSC00005
DSC00005
DSC00003
DSC00003
DSC00002
DSC00002
DSC00010
DSC00010
DSC00008 — kopia
DSC00008 — kopia
DSC00014 — kopia
DSC00014 — kopia
DSC00011
DSC00011
DSC00015
DSC00015
DSC00007
DSC00007
DSC00008
DSC00008
DSC00018
DSC00018
DSC00016 — kopia
DSC00016 — kopia
DSC00006
DSC00006
DSC00012
DSC00012
DSC00020 — kopia
DSC00020 — kopia
DSC00019
DSC00019
DSC00004
DSC00004
DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00016
DSC00016
DSC00013
DSC00013
DSC00009
DSC00009
DSC00011 — kopia
DSC00011 — kopia
Previous Next Play Pause
DSC00005 DSC00003 DSC00002 DSC00010 DSC00008 — kopia DSC00014 — kopia DSC00011 DSC00015 DSC00007 DSC00008 DSC00018 DSC00016 — kopia DSC00006 DSC00012 DSC00020 — kopia DSC00019 DSC00004 DSC00003 (2) DSC00016 DSC00013 DSC00009 DSC00011 — kopia

Nowa Kaletka 2015r.

kaletka15
kaletka15
Previous Next Play Pause
kaletka15

Konferencja prasowa 07.04.2015r.

DSC00020
DSC00020
DSC00031
DSC00031
DSC00030
DSC00030
DSC00034
DSC00034
DSC00036
DSC00036
Previous Next Play Pause
DSC00020 DSC00031 DSC00030 DSC00034 DSC00036

Rada Sekcji 19.02.2015

1
1
DSC00096
DSC00096
DSC00085
DSC00085
DSC00081
DSC00081
DSC00070
DSC00070
DSC00084
DSC00084
DSC00100
DSC00100
DSC00068
DSC00068
Previous Next Play Pause
1 DSC00096 DSC00085 DSC00081 DSC00070 DSC00084 DSC00100 DSC00068

Wybrane prace. Konkurs "Zło dobrem zwyciężaj" (2014r.)

Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
SKMBT_C45214101614210
SKMBT_C45214101614210
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
SKMBT_C45214101614201
SKMBT_C45214101614201
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614232
SKMBT_C45214101614232
SKMBT_C45214101614231
SKMBT_C45214101614231
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
SKMBT_C45214101614200
SKMBT_C45214101614200
SKMBT_C45214101614221
SKMBT_C45214101614221
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614181
SKMBT_C45214101614181
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614191
SKMBT_C45214101614191
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614170
SKMBT_C45214101614170
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
SKMBT_C45214101614230
SKMBT_C45214101614230
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
SKMBT_C45214101614190
SKMBT_C45214101614190
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
Praca bez podpisu
Praca bez podpisu
SKMBT_C45214101614220
SKMBT_C45214101614220
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
Previous Next Play Pause
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie SKMBT_C45214101614210 Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie SKMBT_C45214101614201 Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614232 SKMBT_C45214101614231 Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie SKMBT_C45214101614200 SKMBT_C45214101614221 Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614181 Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614191 Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2) Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614170 Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie SKMBT_C45214101614230 Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie SKMBT_C45214101614190 Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz. Praca bez podpisu SKMBT_C45214101614220 Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie

WZD KSOiW 21-23.05.2014r.

DSC01259
DSC01259
DSC01262
DSC01262
IMG_1357
IMG_1357
DSC01253
DSC01253
DSC01249
DSC01249
DSC01255
DSC01255
DSC01254
DSC01254
DSC01250
DSC01250
rs
rs
delegaci
delegaci
DSC01260
DSC01260
DSC01258
DSC01258
Previous Next Play Pause
DSC01259 DSC01262 IMG_1357 DSC01253 DSC01249 DSC01255 DSC01254 DSC01250 rs delegaci DSC01260 DSC01258

Nowa Kaletka 2014r.

DSC02706_2
DSC02706_2
DSC02801
DSC02801
DSC02718
DSC02718
DSC02727_2
DSC02727_2
Previous Next Play Pause
DSC02706_2 DSC02801 DSC02718 DSC02727_2

Rada Sekcji 02.10.2014r.

DSC00007
DSC00007
DSC00004
DSC00004
DSC00001
DSC00001
DSC00006
DSC00006
DSC00002
DSC00002
DSC00003
DSC00003
DSC00005
DSC00005
DSC00008
DSC00008
Previous Next Play Pause
DSC00007 DSC00004 DSC00001 DSC00006 DSC00002 DSC00003 DSC00005 DSC00008

 Strajk 1994

Krzysztof Jędrzzejczyk
Krzysztof Jędrzzejczyk
Opłatek Lechem Wałęsą
Opłatek Lechem Wałęsą
Grupa protestujących
Grupa protestujących
Teresa Kamińska
Teresa Kamińska
Ewa Tomaszewska
Ewa Tomaszewska
Spotkanie z Lechem Felandyszem
Spotkanie z Lechem Felandyszem
Wiesław Ciołkiewicz
Wiesław Ciołkiewicz
Nasz orzełek
Nasz orzełek
Odezwa
Odezwa
Antoni Chodorowski
Antoni Chodorowski
Opłatek z kard Jóżefem Glempem
Opłatek z kard Jóżefem Glempem
Msza Pasterska
Msza Pasterska
To dziełko Ewy Szemińskiej
To dziełko Ewy Szemińskiej
Piotr Gierszewski
Piotr Gierszewski
Previous Next Play Pause
Krzysztof Jędrzzejczyk Opłatek Lechem Wałęsą Grupa protestujących Teresa Kamińska Ewa Tomaszewska Spotkanie z Lechem Felandyszem Wiesław Ciołkiewicz Nasz orzełek Odezwa Antoni Chodorowski Opłatek z kard Jóżefem Glempem Msza Pasterska To dziełko Ewy Szemińskiej Piotr Gierszewski

 

 

Zdjęcia różne

rada32
rada32
rada39
rada39
rada17
rada17
DSC02059a
DSC02059a
delegaci
delegaci
rada38
rada38
rada35
rada35
rada2
rada2
rada37
rada37
a1
a1
rada8
rada8
rada5
rada5
rada4
rada4
a
a
rada26
rada26
rada16
rada16
rada19
rada19
protest15
protest15
protest11
protest11
protest7
protest7
rada21
rada21
rada22
rada22
wzd7
wzd7
rada9
rada9
wzd8
wzd8
rada43
rada43
rada3
rada3
rada25
rada25
wzd5
wzd5
1
1
rada20
rada20
_DSC5503
_DSC5503
rada10
rada10
Ogólnopolskie dni protestu - IV (55)
Ogólnopolskie dni protestu - IV (55)
rada12
rada12
img_4909
img_4909
rada14
rada14
rada36
rada36
protestglod
protestglod
rada6
rada6
rada27
rada27
wzd1
wzd1
rada23
rada23
wzd10
wzd10
DSC02056a
DSC02056a
rada29
rada29
protest2
protest2
rada1
rada1
rada11
rada11
rada13
rada13
Previous Next Play Pause
rada32 rada39 rada17 DSC02059a delegaci rada38 rada35 rada2 rada37 a1 rada8 rada5 rada4 a rada26 rada16 rada19 protest15 protest11 protest7 rada21 rada22 wzd7 rada9 wzd8 rada43 rada3 rada25 wzd5 1 rada20 _DSC5503 rada10 Ogólnopolskie dni protestu - IV (55) rada12 img_4909 rada14 rada36 protestglod rada6 rada27 wzd1 rada23 wzd10 DSC02056a rada29 protest2 rada1 rada11 rada13
A A A

Zdjęcia

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758

Powrót