A A A

Przegląd Oświatowy

Sprawozdanie z prac Grupy Roboczej Platformy Edukacyjnej EZA w Wieliczce

IMG_20180707_111852804
IMG_20180707_111852804
IMG_20180707_111901702
IMG_20180707_111901702
IMG_20180707_152301487
IMG_20180707_152301487
Previous Next Play Pause
IMG_20180707_111852804 IMG_20180707_111901702 IMG_20180707_152301487

Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę - 2018r.

DSC00694
DSC00694
DSC00650
DSC00650
DSC00698
DSC00698
DSC00628
DSC00628
DSC00696
DSC00696
DSC00695
DSC00695
DSC00646
DSC00646
DSC00699
DSC00699
DSC00656(1)
DSC00656(1)
DSC00664(1)
DSC00664(1)
DSC00649
DSC00649
DSC00634
DSC00634
DSC00661(1)
DSC00661(1)
DSC00677
DSC00677
DSC00664
DSC00664
DSC00665
DSC00665
DSC00639
DSC00639
DSC00692
DSC00692
DSC00686
DSC00686
Previous Next Play Pause
DSC00694 DSC00650 DSC00698 DSC00628 DSC00696 DSC00695 DSC00646 DSC00699 DSC00656(1) DSC00664(1) DSC00649 DSC00634 DSC00661(1) DSC00677 DSC00664 DSC00665 DSC00639 DSC00692 DSC00686
Rada KSOiW, Siedlce 23-24.11.2017r. Nadzwyczajna Rada KSOiW w dniu 19.10.2017r. Warszawa.
3
3
2
2
5
5
1
1
6
6
dsc_0004
dsc_0004
4
4
7
7
Previous Next Play Pause
3 2 5 1 6 dsc_0004 4 7
DSC00013
DSC00013
DSC00012
DSC00012
DSC00011
DSC00011
DSC00003
DSC00003
DSC_0960
DSC_0960
DSC00001
DSC00001
DSC00009
DSC00009
DSC00016
DSC00016
DSC00005
DSC00005
DSC00010
DSC00010
DSC00017
DSC00017
DSC00014
DSC00014
DSC_0955
DSC_0955
DSC00004
DSC00004
DSC00015
DSC00015
Previous Next Play Pause
DSC00013 DSC00012 DSC00011 DSC00003 DSC_0960 DSC00001 DSC00009 DSC00016 DSC00005 DSC00010 DSC00017 DSC00014 DSC_0955 DSC00004 DSC00015
 Rada Sekcji, Bytom 25.05.2017r.    Rada Sekcji, Warszawa 05.04.2017r.
 
DSC00032
DSC00032
DSC00043
DSC00043
DSC00019
DSC00019
DSC00031
DSC00031
DSC00025
DSC00025
DSC00030
DSC00030
DSC00039
DSC00039
DSC00052
DSC00052
DSC00023
DSC00023
DSC00059
DSC00059
DSC00058
DSC00058
DSC00015
DSC00015
DSC00061
DSC00061
DSC00051
DSC00051
DSC00060
DSC00060
DSC00005
DSC00005
DSC00047
DSC00047
DSC00049
DSC00049
DSC00045
DSC00045
DSC00038
DSC00038
DSC00016
DSC00016
DSC00050
DSC00050
DSC00003
DSC00003
DSC00042
DSC00042
DSC00004
DSC00004
DSC00033
DSC00033
DSC00053
DSC00053
DSC00040
DSC00040
DSC00029
DSC00029
DSC00044
DSC00044
Previous Next Play Pause
DSC00032 DSC00043 DSC00019 DSC00031 DSC00025 DSC00030 DSC00039 DSC00052 DSC00023 DSC00059 DSC00058 DSC00015 DSC00061 DSC00051 DSC00060 DSC00005 DSC00047 DSC00049 DSC00045 DSC00038 DSC00016 DSC00050 DSC00003 DSC00042 DSC00004 DSC00033 DSC00053 DSC00040 DSC00029 DSC00044
DSC00006
DSC00006
DSC00014
DSC00014
DSC00016
DSC00016
DSC00015
DSC00015
DSC00010
DSC00010
DSC00007
DSC00007
DSC00020
DSC00020
DSC00012
DSC00012
DSC00009
DSC00009
DSC00011
DSC00011
DSC00005
DSC00005
DSC00021
DSC00021
DSC00008
DSC00008
Previous Next Play Pause
DSC00006 DSC00014 DSC00016 DSC00015 DSC00010 DSC00007 DSC00020 DSC00012 DSC00009 DSC00011 DSC00005 DSC00021 DSC00008
 
  Rada Sekcji 15.02.2017r.

(KLIKNIJ NA ZDJĘCIE- OTWORZYSZ PRZEGLĄDARKĘ ZDJĘĆ

KONGRES SEKRETARIATU NAUKI I OŚWIATY- 09-10.06.2018r.

DSC_0322
DSC_0322
DSC_0234
DSC_0234
DSC_0161
DSC_0161
DSC_0265
DSC_0265
DSC_0181
DSC_0181
DSC_0354
DSC_0354
DSC_0325
DSC_0325
DSC_0285
DSC_0285
DSC_0409
DSC_0409
DSC_0399
DSC_0399
DSC_0291
DSC_0291
DSC_0323
DSC_0323
DSC_0307
DSC_0307
DSC_0251
DSC_0251
DSC_0179
DSC_0179
DSC_0238
DSC_0238
DSC_0330
DSC_0330
DSC_0406
DSC_0406
DSC_0329
DSC_0329
DSC_0397
DSC_0397
DSC_0305
DSC_0305
DSC_0326
DSC_0326
DSC_0315
DSC_0315
DSC_0164
DSC_0164
DSC_0353
DSC_0353
DSC_0187
DSC_0187
DSC_0355
DSC_0355
DSC_0267
DSC_0267
DSC_0288
DSC_0288
DSC_0287
DSC_0287
DSC_0367
DSC_0367
DSC_0358
DSC_0358
DSC_0286
DSC_0286
DSC_0166
DSC_0166
DSC_0219
DSC_0219
DSC_0269
DSC_0269
DSC_0177
DSC_0177
DSC_0159
DSC_0159
DSC_0321
DSC_0321
DSC_0289
DSC_0289
DSC_0153
DSC_0153
DSC_0184
DSC_0184
DSC_0324
DSC_0324
DSC_0173
DSC_0173
DSC_0392
DSC_0392
DSC_0316
DSC_0316
DSC_0293
DSC_0293
DSC_0405
DSC_0405
DSC_0261
DSC_0261
DSC_0245
DSC_0245
Previous Next Play Pause
DSC_0322 DSC_0234 DSC_0161 DSC_0265 DSC_0181 DSC_0354 DSC_0325 DSC_0285 DSC_0409 DSC_0399 DSC_0291 DSC_0323 DSC_0307 DSC_0251 DSC_0179 DSC_0238 DSC_0330 DSC_0406 DSC_0329 DSC_0397 DSC_0305 DSC_0326 DSC_0315 DSC_0164 DSC_0353 DSC_0187 DSC_0355 DSC_0267 DSC_0288 DSC_0287 DSC_0367 DSC_0358 DSC_0286 DSC_0166 DSC_0219 DSC_0269 DSC_0177 DSC_0159 DSC_0321 DSC_0289 DSC_0153 DSC_0184 DSC_0324 DSC_0173 DSC_0392 DSC_0316 DSC_0293 DSC_0405 DSC_0261 DSC_0245

WZD KSOIW 17- 18MAJA 2018R.

DSC00011
DSC00011
DSC00068
DSC00068
DSC00080
DSC00080
DSC00087
DSC00087
DSC00086
DSC00086
DSC00090
DSC00090
DSC00115
DSC00115
DSC00114
DSC00114
DSC00055
DSC00055
DSC00116
DSC00116
DSC00113
DSC00113
DSC00085
DSC00085
DSC00072
DSC00072
DSC00093
DSC00093
DSC00048
DSC00048
DSC00106
DSC00106
DSC00051
DSC00051
DSC00124
DSC00124
DSC00047
DSC00047
DSC00117
DSC00117
DSC00003
DSC00003
127
127
DSC00004
DSC00004
DSC00063
DSC00063
129
129
DSC00108
DSC00108
DSC00078
DSC00078
DSC00091
DSC00091
126
126
DSC00110
DSC00110
DSC00006
DSC00006
DSC00074
DSC00074
DSC00001
DSC00001
DSC00084
DSC00084
DSC00121
DSC00121
DSC00038
DSC00038
DSC00083
DSC00083
DSC00015
DSC00015
DSC00031
DSC00031
DSC00030
DSC00030
DSC00008
DSC00008
DSC00088
DSC00088
DSC00057
DSC00057
DSC00081
DSC00081
DSC00046
DSC00046
DSC00076
DSC00076
DSC00056
DSC00056
DSC00097
DSC00097
DSC00105
DSC00105
DSC00013
DSC00013
Previous Next Play Pause
DSC00011 DSC00068 DSC00080 DSC00087 DSC00086 DSC00090 DSC00115 DSC00114 DSC00055 DSC00116 DSC00113 DSC00085 DSC00072 DSC00093 DSC00048 DSC00106 DSC00051 DSC00124 DSC00047 DSC00117 DSC00003 127 DSC00004 DSC00063 129 DSC00108 DSC00078 DSC00091 126 DSC00110 DSC00006 DSC00074 DSC00001 DSC00084 DSC00121 DSC00038 DSC00083 DSC00015 DSC00031 DSC00030 DSC00008 DSC00088 DSC00057 DSC00081 DSC00046 DSC00076 DSC00056 DSC00097 DSC00105 DSC00013

Rada KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018r.

Od 1 czerwca obowiązuje nowe prawo, które nakazuje, aby w Bawarii chrześcijańskie krzyże wisiały przy wejściu do wszystkich budynków publicznych. To konsekwencja ustawy, którą ogłosił w kwietniu tego roku bawarski rząd Unii Chrześcijańsko-Społecznej.

Premier Bawarii Markus Soeder z CSU przypomniał, że krzyż to symbol miłosierdzia ludzkiej godności i tolerancji, a jego powrót do budynków publicznych to odrodzenie chrześcijańskiej tożsamości. Szefowa bawarskiej SPD Natascha Kohnen żąda natomiast od premiera Bawarii natychmiastowego wycofania ustawy.

Czytaj więcej na stronie:

dd

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758

Powrót