Informacja.

Materiały z tego działu można rozpowszechniać, cytować, rozklejać, wywieszać. Ważne jest zachowanie logo KSOiW. Pozostałe analizy prawne i opinie przesyłane e- mailem będą jak dotąd używane wewnętrznie, z zachowaniem wszystkich rygorów, w tym tajemnicy radcowskiej. 

Tomasz Gryczan

Radca prawny

A A A

jak co roku przesyłam Państwu ofertę oraz cennik dotyczący kalendarzy związkowych, obecnie na na rok 2020 w którym przypada  - 40 lecie związku. Z tej okazji w wydaniu książkowym na rok 2020  będzie specjalne logo, oraz akcenty historyczne. Także wydanie kalendarza ściennego na rok 2020 będzie poświęcone przypadającej 40 rocznicy NSZZ "SOLIDARNOŚĆ".

Prosimy o pilne składanie zamówień, gdyż z uwagi na kolejki w drukarniach planujemy druk już sierpień - wrzesień  2019. Z tytułu złożonego zamówienia będą do odbiorców wysłane faktury na 30% kwoty z uwagi na zaliczkowanie kosztów druku. 

e-mail:

z poważaniem

Alina Hawarra 

Oferta specjalna

10% zniżki

OFERTA OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Rabaty 

Historyczna Sala BHP- centrum konferencyjno-wystawienniczego. 

Użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i przywilejów.

Od bieżącego numeru wprowadzamy zmiany w miesięczniku „Wychowawca”.