A A A

Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę - 2018r.

IMG_20180702_114407 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114407 (Kopiowanie)
DSC00677
DSC00677
DSC00694
DSC00694
IMG_20180702_120258 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120258 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120210 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120210 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115431 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115431 (Kopiowanie)
DSC00696
DSC00696
DSC00698
DSC00698
IMG_20180702_120335 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120335 (Kopiowanie)
DSC00664
DSC00664
DSC00656(1)
DSC00656(1)
IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)
DSC00661(1)
DSC00661(1)
DSC00639
DSC00639
IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)
DSC00646
DSC00646
IMG_20180702_130229 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130229 (Kopiowanie)
DSC00665
DSC00665
DSC00634
DSC00634
DSC00650
DSC00650
IMG_20180702_115415 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115415 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)
DSC00686
DSC00686
IMG_20180702_120125 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120125 (Kopiowanie)
DSC00699
DSC00699
DSC00628
DSC00628
IMG_20180702_124052 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124052 (Kopiowanie)
DSC00664(1)
DSC00664(1)
IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)
IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)
IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124032 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124032 (Kopiowanie)
DSC00692
DSC00692
DSC00649
DSC00649
DSC00695
DSC00695
Previous Next Play Pause
IMG_20180702_114407 (Kopiowanie) DSC00677 DSC00694 IMG_20180702_120258 (Kopiowanie) IMG_20180702_120210 (Kopiowanie) IMG_20180702_115431 (Kopiowanie) DSC00696 DSC00698 IMG_20180702_120335 (Kopiowanie) DSC00664 DSC00656(1) IMG_20180702_114536 (Kopiowanie) DSC00661(1) DSC00639 IMG_20180702_130227 (Kopiowanie) DSC00646 IMG_20180702_130229 (Kopiowanie) DSC00665 DSC00634 DSC00650 IMG_20180702_115415 (Kopiowanie) IMG_20180702_124113 (Kopiowanie) DSC00686 IMG_20180702_120125 (Kopiowanie) DSC00699 DSC00628 IMG_20180702_124052 (Kopiowanie) DSC00664(1) IMG_20180702_114451 (Kopiowanie) IMG_20180702_143935 (Kopiowanie) IMG_20180702_124032 (Kopiowanie) DSC00692 DSC00649 DSC00695

KONGRES SEKRETARIATU NAUKI I OŚWIATY- 09-10.06.2018r.

DSC_0251
DSC_0251
DSC_0288
DSC_0288
DSC_0187
DSC_0187
DSC_0326
DSC_0326
DSC_0286
DSC_0286
DSC_0184
DSC_0184
DSC_0261
DSC_0261
DSC_0324
DSC_0324
DSC_0392
DSC_0392
DSC_0358
DSC_0358
DSC_0153
DSC_0153
DSC_0329
DSC_0329
DSC_0293
DSC_0293
DSC_0285
DSC_0285
DSC_0159
DSC_0159
DSC_0166
DSC_0166
DSC_0223
DSC_0223
DSC_0406
DSC_0406
DSC_0305
DSC_0305
DSC_0355
DSC_0355
DSC_0323
DSC_0323
DSC_0249
DSC_0249
DSC_0310
DSC_0310
DSC_0399
DSC_0399
DSC_0409
DSC_0409
DSC_0354
DSC_0354
DSC_0262
DSC_0262
DSC_0234
DSC_0234
DSC_0161
DSC_0161
DSC_0181
DSC_0181
DSC_0289
DSC_0289
DSC_0291
DSC_0291
DSC_0321
DSC_0321
DSC_0307
DSC_0307
DSC_0282
DSC_0282
DSC_0269
DSC_0269
DSC_0238
DSC_0238
DSC_0175
DSC_0175
DSC_0330
DSC_0330
DSC_0325
DSC_0325
DSC_0164
DSC_0164
DSC_0179
DSC_0179
DSC_0177
DSC_0177
DSC_0405
DSC_0405
DSC_0315
DSC_0315
DSC_0322
DSC_0322
DSC_0267
DSC_0267
DSC_0265
DSC_0265
DSC_0245
DSC_0245
DSC_0287
DSC_0287
Previous Next Play Pause
DSC_0251 DSC_0288 DSC_0187 DSC_0326 DSC_0286 DSC_0184 DSC_0261 DSC_0324 DSC_0392 DSC_0358 DSC_0153 DSC_0329 DSC_0293 DSC_0285 DSC_0159 DSC_0166 DSC_0223 DSC_0406 DSC_0305 DSC_0355 DSC_0323 DSC_0249 DSC_0310 DSC_0399 DSC_0409 DSC_0354 DSC_0262 DSC_0234 DSC_0161 DSC_0181 DSC_0289 DSC_0291 DSC_0321 DSC_0307 DSC_0282 DSC_0269 DSC_0238 DSC_0175 DSC_0330 DSC_0325 DSC_0164 DSC_0179 DSC_0177 DSC_0405 DSC_0315 DSC_0322 DSC_0267 DSC_0265 DSC_0245 DSC_0287

WZD KSOIW 17- 18 MAJA 2018R.

DSC00004
DSC00004
DSC00097
DSC00097
DSC00108
DSC00108
DSC00111
DSC00111
DSC00079
DSC00079
DSC00094
DSC00094
DSC00016
DSC00016
DSC00069
DSC00069
DSC00019
DSC00019
DSC00050
DSC00050
DSC00030
DSC00030
DSC00013
DSC00013
DSC00033
DSC00033
DSC00051
DSC00051
DSC00049
DSC00049
DSC00067
DSC00067
DSC00118
DSC00118
DSC00106
DSC00106
DSC00072
DSC00072
DSC00085
DSC00085
DSC00124
DSC00124
DSC00096
DSC00096
DSC00078
DSC00078
DSC00062
DSC00062
DSC00076
DSC00076
DSC00089
DSC00089
DSC00084
DSC00084
DSC00082
DSC00082
DSC00037
DSC00037
DSC00047
DSC00047
DSC00032
DSC00032
DSC00121
DSC00121
DSC00046
DSC00046
DSC00095
DSC00095
DSC00040
DSC00040
DSC00123
DSC00123
DSC00022
DSC00022
124
124
DSC00091
DSC00091
DSC00048
DSC00048
DSC00113
DSC00113
DSC00081
DSC00081
DSC00054
DSC00054
DSC00060
DSC00060
DSC00006
DSC00006
DSC00042
DSC00042
DSC00127
DSC00127
DSC00122
DSC00122
DSC00110
DSC00110
DSC00017
DSC00017
Previous Next Play Pause
DSC00004 DSC00097 DSC00108 DSC00111 DSC00079 DSC00094 DSC00016 DSC00069 DSC00019 DSC00050 DSC00030 DSC00013 DSC00033 DSC00051 DSC00049 DSC00067 DSC00118 DSC00106 DSC00072 DSC00085 DSC00124 DSC00096 DSC00078 DSC00062 DSC00076 DSC00089 DSC00084 DSC00082 DSC00037 DSC00047 DSC00032 DSC00121 DSC00046 DSC00095 DSC00040 DSC00123 DSC00022 124 DSC00091 DSC00048 DSC00113 DSC00081 DSC00054 DSC00060 DSC00006 DSC00042 DSC00127 DSC00122 DSC00110 DSC00017

Rada KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018r.

DSC00014
DSC00014
DSC00012
DSC00012
DSC00011
DSC00011
DSC00008
DSC00008
DSC00004
DSC00004
DSC00003
DSC00003
DSC00009
DSC00009
DSC00002
DSC00002
DSC00007
DSC00007
DSC00005
DSC00005
DSC00021
DSC00021
DSC00001
DSC00001
DSC00013
DSC00013
DSC00006
DSC00006
DSC00010
DSC00010
Previous Next Play Pause
DSC00014 DSC00012 DSC00011 DSC00008 DSC00004 DSC00003 DSC00009 DSC00002 DSC00007 DSC00005 DSC00021 DSC00001 DSC00013 DSC00006 DSC00010

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758