A A A

Sprawozdanie z prac Grupy Roboczej Platformy Edukacyjnej EZA w Wieliczce

IMG_20180707_152301487
IMG_20180707_152301487
IMG_20180707_111852804
IMG_20180707_111852804
IMG_20180707_111901702
IMG_20180707_111901702
Previous Next Play Pause
IMG_20180707_152301487 IMG_20180707_111852804 IMG_20180707_111901702

Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę - 2018r.

DSC00639
DSC00639
DSC00694
DSC00694
DSC00692
DSC00692
DSC00695
DSC00695
DSC00634
DSC00634
DSC00686
DSC00686
DSC00696
DSC00696
DSC00664(1)
DSC00664(1)
DSC00698
DSC00698
DSC00628
DSC00628
DSC00677
DSC00677
DSC00665
DSC00665
DSC00650
DSC00650
DSC00661(1)
DSC00661(1)
DSC00699
DSC00699
DSC00646
DSC00646
DSC00649
DSC00649
DSC00664
DSC00664
DSC00656(1)
DSC00656(1)
Previous Next Play Pause
DSC00639 DSC00694 DSC00692 DSC00695 DSC00634 DSC00686 DSC00696 DSC00664(1) DSC00698 DSC00628 DSC00677 DSC00665 DSC00650 DSC00661(1) DSC00699 DSC00646 DSC00649 DSC00664 DSC00656(1)

(KLIKNIJ NA ZDJĘCIE- OTWORZYSZ PRZEGLĄDARKĘ ZDJĘĆ

KONGRES SEKRETARIATU NAUKI I OŚWIATY- 09-10.06.2018r.

DSC_0289
DSC_0289
DSC_0353
DSC_0353
DSC_0153
DSC_0153
DSC_0261
DSC_0261
DSC_0267
DSC_0267
DSC_0184
DSC_0184
DSC_0223
DSC_0223
DSC_0355
DSC_0355
DSC_0262
DSC_0262
DSC_0305
DSC_0305
DSC_0219
DSC_0219
DSC_0282
DSC_0282
DSC_0354
DSC_0354
DSC_0287
DSC_0287
DSC_0187
DSC_0187
DSC_0325
DSC_0325
DSC_0161
DSC_0161
DSC_0238
DSC_0238
DSC_0324
DSC_0324
DSC_0288
DSC_0288
DSC_0329
DSC_0329
DSC_0399
DSC_0399
DSC_0173
DSC_0173
DSC_0326
DSC_0326
DSC_0323
DSC_0323
DSC_0316
DSC_0316
DSC_0179
DSC_0179
DSC_0307
DSC_0307
DSC_0249
DSC_0249
DSC_0265
DSC_0265
DSC_0285
DSC_0285
DSC_0315
DSC_0315
DSC_0406
DSC_0406
DSC_0405
DSC_0405
DSC_0321
DSC_0321
DSC_0175
DSC_0175
DSC_0330
DSC_0330
DSC_0322
DSC_0322
DSC_0367
DSC_0367
DSC_0405a
DSC_0405a
DSC_0251
DSC_0251
DSC_0181
DSC_0181
DSC_0310
DSC_0310
DSC_0358
DSC_0358
DSC_0293
DSC_0293
DSC_0166
DSC_0166
DSC_0397
DSC_0397
DSC_0177
DSC_0177
DSC_0159
DSC_0159
DSC_0269
DSC_0269
Previous Next Play Pause
DSC_0289 DSC_0353 DSC_0153 DSC_0261 DSC_0267 DSC_0184 DSC_0223 DSC_0355 DSC_0262 DSC_0305 DSC_0219 DSC_0282 DSC_0354 DSC_0287 DSC_0187 DSC_0325 DSC_0161 DSC_0238 DSC_0324 DSC_0288 DSC_0329 DSC_0399 DSC_0173 DSC_0326 DSC_0323 DSC_0316 DSC_0179 DSC_0307 DSC_0249 DSC_0265 DSC_0285 DSC_0315 DSC_0406 DSC_0405 DSC_0321 DSC_0175 DSC_0330 DSC_0322 DSC_0367 DSC_0405a DSC_0251 DSC_0181 DSC_0310 DSC_0358 DSC_0293 DSC_0166 DSC_0397 DSC_0177 DSC_0159 DSC_0269

WZD KSOIW 17- 18MAJA 2018R.

DSC00124
DSC00124
DSC00006
DSC00006
DSC00058
DSC00058
DSC00046
DSC00046
DSC00090
DSC00090
126
126
DSC00083
DSC00083
DSC00112
DSC00112
DSC00057
DSC00057
DSC00119
DSC00119
DSC00123
DSC00123
DSC00080
DSC00080
DSC00127
DSC00127
DSC00077
DSC00077
127
127
DSC00078
DSC00078
DSC00105
DSC00105
DSC00118
DSC00118
DSC00076
DSC00076
DSC00027
DSC00027
DSC00122
DSC00122
DSC00016
DSC00016
DSC00038
DSC00038
DSC00072
DSC00072
DSC00065
DSC00065
DSC00117
DSC00117
DSC00004
DSC00004
DSC00056
DSC00056
DSC00096
DSC00096
DSC00048
DSC00048
DSC00085
DSC00085
DSC00014
DSC00014
DSC00044
DSC00044
DSC00114
DSC00114
DSC00097
DSC00097
DSC00091
DSC00091
DSC00074
DSC00074
proksa
proksa
DSC00052
DSC00052
DSC00017
DSC00017
DSC00035
DSC00035
DSC00082
DSC00082
DSC00093
DSC00093
DSC00041
DSC00041
DSC00064
DSC00064
DSC00109
DSC00109
DSC00060
DSC00060
DSC00019
DSC00019
DSC00079
DSC00079
DSC00088
DSC00088
Previous Next Play Pause
DSC00124 DSC00006 DSC00058 DSC00046 DSC00090 126 DSC00083 DSC00112 DSC00057 DSC00119 DSC00123 DSC00080 DSC00127 DSC00077 127 DSC00078 DSC00105 DSC00118 DSC00076 DSC00027 DSC00122 DSC00016 DSC00038 DSC00072 DSC00065 DSC00117 DSC00004 DSC00056 DSC00096 DSC00048 DSC00085 DSC00014 DSC00044 DSC00114 DSC00097 DSC00091 DSC00074 proksa DSC00052 DSC00017 DSC00035 DSC00082 DSC00093 DSC00041 DSC00064 DSC00109 DSC00060 DSC00019 DSC00079 DSC00088

Rada KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018r.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758

Powrót