A A A

Sprawozdanie z prac Grupy Roboczej Platformy Edukacyjnej EZA w Wieliczce

IMG_20180707_111901702
IMG_20180707_111901702
IMG_20180707_152301487
IMG_20180707_152301487
IMG_20180707_111852804
IMG_20180707_111852804
Previous Next Play Pause
IMG_20180707_111901702 IMG_20180707_152301487 IMG_20180707_111852804

Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę - 2018r.

IMG_20180702_120335 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120335 (Kopiowanie)
DSC00686
DSC00686
DSC00628
DSC00628
DSC00646
DSC00646
DSC00698
DSC00698
IMG_20180702_120210 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120210 (Kopiowanie)
DSC00649
DSC00649
DSC00656(1)
DSC00656(1)
IMG_20180702_120125 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120125 (Kopiowanie)
DSC00692
DSC00692
DSC00650
DSC00650
DSC00664
DSC00664
DSC00677
DSC00677
DSC00634
DSC00634
IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)
DSC00639
DSC00639
IMG_20180702_124052 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124052 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124032 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124032 (Kopiowanie)
DSC00664(1)
DSC00664(1)
DSC00699
DSC00699
DSC00696
DSC00696
DSC00695
DSC00695
IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)
IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114407 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114407 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)
DSC00661(1)
DSC00661(1)
IMG_20180702_115415 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115415 (Kopiowanie)
DSC00694
DSC00694
DSC00665
DSC00665
IMG_20180702_120258 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120258 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115431 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115431 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130229 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130229 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)
Previous Next Play Pause
IMG_20180702_120335 (Kopiowanie) DSC00686 DSC00628 DSC00646 DSC00698 IMG_20180702_120210 (Kopiowanie) DSC00649 DSC00656(1) IMG_20180702_120125 (Kopiowanie) DSC00692 DSC00650 DSC00664 DSC00677 DSC00634 IMG_20180702_114536 (Kopiowanie) IMG_20180702_130227 (Kopiowanie) DSC00639 IMG_20180702_124052 (Kopiowanie) IMG_20180702_124032 (Kopiowanie) DSC00664(1) DSC00699 DSC00696 DSC00695 IMG_20180702_143935 (Kopiowanie) IMG_20180702_114407 (Kopiowanie) IMG_20180702_114451 (Kopiowanie) DSC00661(1) IMG_20180702_115415 (Kopiowanie) DSC00694 DSC00665 IMG_20180702_120258 (Kopiowanie) IMG_20180702_115431 (Kopiowanie) IMG_20180702_130229 (Kopiowanie) IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)

KONGRES SEKRETARIATU NAUKI I OŚWIATY- 09-10.06.2018r.

DSC_0286
DSC_0286
DSC_0164
DSC_0164
DSC_0329
DSC_0329
DSC_0187
DSC_0187
DSC_0251
DSC_0251
DSC_0175
DSC_0175
DSC_0262
DSC_0262
DSC_0406
DSC_0406
DSC_0354
DSC_0354
DSC_0358
DSC_0358
DSC_0409
DSC_0409
DSC_0397
DSC_0397
DSC_0267
DSC_0267
DSC_0269
DSC_0269
DSC_0288
DSC_0288
DSC_0161
DSC_0161
DSC_0285
DSC_0285
DSC_0223
DSC_0223
DSC_0323
DSC_0323
DSC_0179
DSC_0179
DSC_0405
DSC_0405
DSC_0321
DSC_0321
DSC_0325
DSC_0325
DSC_0159
DSC_0159
DSC_0282
DSC_0282
DSC_0310
DSC_0310
DSC_0315
DSC_0315
DSC_0392
DSC_0392
DSC_0287
DSC_0287
DSC_0153
DSC_0153
DSC_0219
DSC_0219
DSC_0307
DSC_0307
DSC_0291
DSC_0291
DSC_0249
DSC_0249
DSC_0166
DSC_0166
DSC_0173
DSC_0173
DSC_0181
DSC_0181
DSC_0238
DSC_0238
DSC_0399
DSC_0399
DSC_0324
DSC_0324
DSC_0289
DSC_0289
DSC_0293
DSC_0293
DSC_0234
DSC_0234
DSC_0305
DSC_0305
DSC_0405a
DSC_0405a
DSC_0326
DSC_0326
DSC_0330
DSC_0330
DSC_0322
DSC_0322
DSC_0245
DSC_0245
DSC_0261
DSC_0261
Previous Next Play Pause
DSC_0286 DSC_0164 DSC_0329 DSC_0187 DSC_0251 DSC_0175 DSC_0262 DSC_0406 DSC_0354 DSC_0358 DSC_0409 DSC_0397 DSC_0267 DSC_0269 DSC_0288 DSC_0161 DSC_0285 DSC_0223 DSC_0323 DSC_0179 DSC_0405 DSC_0321 DSC_0325 DSC_0159 DSC_0282 DSC_0310 DSC_0315 DSC_0392 DSC_0287 DSC_0153 DSC_0219 DSC_0307 DSC_0291 DSC_0249 DSC_0166 DSC_0173 DSC_0181 DSC_0238 DSC_0399 DSC_0324 DSC_0289 DSC_0293 DSC_0234 DSC_0305 DSC_0405a DSC_0326 DSC_0330 DSC_0322 DSC_0245 DSC_0261

WZD KSOIW 17- 18 MAJA 2018R.

DSC00122
DSC00122
DSC00011
DSC00011
DSC00061
DSC00061
DSC00126
DSC00126
DSC00049
DSC00049
DSC00067
DSC00067
DSC00001
DSC00001
DSC00003
DSC00003
DSC00090
DSC00090
DSC00050
DSC00050
DSC00004
DSC00004
DSC00041
DSC00041
DSC00097
DSC00097
DSC00111
DSC00111
DSC00091
DSC00091
DSC00009
DSC00009
DSC00132
DSC00132
DSC00081
DSC00081
DSC00104
DSC00104
DSC00083
DSC00083
DSC00105
DSC00105
DSC00084
DSC00084
DSC00074
DSC00074
DSC00077
DSC00077
127
127
DSC00008
DSC00008
DSC00072
DSC00072
DSC00035
DSC00035
DSC00017
DSC00017
DSC00034
DSC00034
DSC00020
DSC00020
DSC00082
DSC00082
DSC00096
DSC00096
DSC00115
DSC00115
DSC00123
DSC00123
DSC00089
DSC00089
DSC00027
DSC00027
DSC00106
DSC00106
DSC00068
DSC00068
DSC00036
DSC00036
DSC00114
DSC00114
DSC00108
DSC00108
DSC00012
DSC00012
123
123
DSC00022
DSC00022
DSC00045
DSC00045
DSC00063
DSC00063
DSC00087
DSC00087
DSC00100
DSC00100
DSC00062
DSC00062
Previous Next Play Pause
DSC00122 DSC00011 DSC00061 DSC00126 DSC00049 DSC00067 DSC00001 DSC00003 DSC00090 DSC00050 DSC00004 DSC00041 DSC00097 DSC00111 DSC00091 DSC00009 DSC00132 DSC00081 DSC00104 DSC00083 DSC00105 DSC00084 DSC00074 DSC00077 127 DSC00008 DSC00072 DSC00035 DSC00017 DSC00034 DSC00020 DSC00082 DSC00096 DSC00115 DSC00123 DSC00089 DSC00027 DSC00106 DSC00068 DSC00036 DSC00114 DSC00108 DSC00012 123 DSC00022 DSC00045 DSC00063 DSC00087 DSC00100 DSC00062

Rada KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018r.

DSC00008
DSC00008
DSC00002
DSC00002
DSC00021
DSC00021
DSC00013
DSC00013
DSC00012
DSC00012
DSC00010
DSC00010
DSC00014
DSC00014
DSC00005
DSC00005
DSC00007
DSC00007
DSC00001
DSC00001
DSC00003
DSC00003
DSC00011
DSC00011
DSC00009
DSC00009
DSC00006
DSC00006
DSC00004
DSC00004
Previous Next Play Pause
DSC00008 DSC00002 DSC00021 DSC00013 DSC00012 DSC00010 DSC00014 DSC00005 DSC00007 DSC00001 DSC00003 DSC00011 DSC00009 DSC00006 DSC00004

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758

Powrót