A A A

Dokumenty

- Zostaliśmy oszukani przez rząd PiS. To mocne słowa, ale po 2,5 roku dobrej współpracy, mówimy dość dzieleniu pracowników budżetówki. Ci, którzy prowadzą dialog nie otrzymują nic, a wygrywają tylko ci, którzy wychodzą na ulicę

Czytaj więcej:

"Czekamy teraz aż premier usiądzie, zanalizuje, oceni nasze postulaty i przedstawi Komisji Krajowej wnioski z dzisiejszego spotkania. Dla nas mogą być tylko jedne: że rząd pochyli się nad problemami pracowników sfery budżetowej i nastąpi w tej sferze jakiś progres. Przypominam, że od 2010 roku te wynagrodzenia są zamrożone" - powiedział na briefingu prasowym przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Właśnie zakończyło nadzwyczajne spotkanie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z premierem Mateuszem Morawieckim w gdańskiej siedzibie związku. 

Czytaj więcej na stronie:

Szczegóły ze spotkania w kontekście postulatów środowiska oświatowego wkrótce na naszej stronie.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację społeczną oraz narastające napięcia społeczne.

Powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach zatrudnionych w sferze finansów publicznych wręcz wskazują na dyskryminowanie całych grup zatrudnionych w tej sferze. Kolejny raz mamy do czynienia z przekazywaniem środków budżetowych na wzrost wynagrodzeń tylko nielicznym grupom zatrudnionych urzędników czy też funkcjonariuszy.Odbywa się to niestety kosztem pozostałych. Pomijanie we wzroście wynagrodzeń grup najmniej zarabiających czy też nierównomierny wzrost płac tworzy dysproporcje w przeciętnych wynagrodzeniach miesięcznych w poszczególnych działach.

"Nie możemy nie dostrzegać problemów pracowników budżetówki, które narastają. Zależy nam na odmrożeniu wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

"Żądamy tego.

W razie odmowy będziemy przygotowywać się do akcji protestacyjnej. Chcemy wesprzeć nie tylko urzędników, ale też m.in. nauczycieli, którzy chcą w kolejnych latach wyższych podwyżek od tych zaplanowanych przez rząd, pracowników niemedycznych w ochronie zdrowia oraz cywilnych w policji i wojsku. Po to jest Solidarność!"

Piotr Duda podkreślił, że „Solidarność” będzie domagała się odwołania obecnej minister edukacji. - W imieniu związku zawodowego "Solidarność" sekretariat oświaty i wychowania wydał jednoznaczne stanowisko, które jest dla nas wiążące. Jesteśmy za odwołaniem minister Anny Zalewskiej.

DSC00064
DSC00064
DSC00104
DSC00104
DSC00067
DSC00067
DSC00082
DSC00082
DSC00053
DSC00053
DSC00083
DSC00083
DSC00063
DSC00063
DSC00030
DSC00030
DSC00062
DSC00062
DSC00052
DSC00052
DSC00032
DSC00032
DSC00109
DSC00109
DSC00076
DSC00076
DSC00007
DSC00007
DSC00039
DSC00039
DSC00124
DSC00124
DSC00020
DSC00020
DSC00026
DSC00026
DSC00103
DSC00103
DSC00069
DSC00069
DSC00079
DSC00079
DSC00018
DSC00018
DSC00075
DSC00075
DSC00050
DSC00050
DSC00092
DSC00092
DSC00033
DSC00033
DSC00061
DSC00061
DSC00127
DSC00127
DSC00038
DSC00038
DSC00025
DSC00025
DSC00013
DSC00013
DSC00076
DSC00076
DSC00051
DSC00051
DSC00098
DSC00098
DSC00029
DSC00029
DSC00015
DSC00015
DSC00049
DSC00049
DSC00006
DSC00006
DSC00116
DSC00116
DSC00108
DSC00108
DSC00081
DSC00081
DSC00054
DSC00054
DSC00081
DSC00081
DSC00003
DSC00003
DSC00021
DSC00021
DSC00110
DSC00110
DSC00068
DSC00068
DSC00042
DSC00042
DSC00072
DSC00072
DSC00059
DSC00059
Previous Next Play Pause
DSC00064 DSC00104 DSC00067 DSC00082 DSC00053 DSC00083 DSC00063 DSC00030 DSC00062 DSC00052 DSC00032 DSC00109 DSC00076 DSC00007 DSC00039 DSC00124 DSC00020 DSC00026 DSC00103 DSC00069 DSC00079 DSC00018 DSC00075 DSC00050 DSC00092 DSC00033 DSC00061 DSC00127 DSC00038 DSC00025 DSC00013 DSC00076 DSC00051 DSC00098 DSC00029 DSC00015 DSC00049 DSC00006 DSC00116 DSC00108 DSC00081 DSC00054 DSC00081 DSC00003 DSC00021 DSC00110 DSC00068 DSC00042 DSC00072 DSC00059

Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, VII edycji projektu pt. Akademia Letnia. Dobry nauczyciel – lepszy uczeń.

Termin i miejsce realizacji projektu: 01-08 lipca 2018 r. w Gdańsku.

Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”, zwrócił się z apelem do szefa Komisji Krajowej Piotra Dudy o wsparcie w dialogu z premierem Mateuszem Morawieckim i rządem PiS, dotyczącym najważniejszych postulatów oświatowej „Solidarności”. W obradach Komisji Krajowej, które odbywają się 29–30 sierpnia, uczestniczyli także minister Elżbieta Rafalska, szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jednocześnie przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Stanisław Szwed, sekretarz stanu, reprezentujący ten sam resort ,oraz poseł PiS Janusz Śniadek.

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758