A A A

Dokumenty

DSC00011
DSC00011
DSC00069
DSC00069
DSC00034
DSC00034
DSC00015
DSC00015
DSC00077
DSC00077
DSC00104
DSC00104
DSC00095
DSC00095
DSC00060
DSC00060
DSC00083
DSC00083
DSC00057
DSC00057
DSC00078
DSC00078
DSC00014
DSC00014
DSC00062
DSC00062
DSC00009
DSC00009
DSC00073
DSC00073
DSC00025
DSC00025
DSC00082
DSC00082
DSC00029
DSC00029
DSC00005
DSC00005
DSC00088
DSC00088
DSC00023
DSC00023
DSC00074
DSC00074
DSC00076
DSC00076
DSC00081
DSC00081
DSC00065
DSC00065
DSC00072
DSC00072
DSC00007
DSC00007
DSC00062
DSC00062
DSC00092
DSC00092
DSC00068
DSC00068
DSC00031
DSC00031
DSC00098
DSC00098
DSC00109
DSC00109
DSC00127
DSC00127
DSC00082
DSC00082
DSC00081
DSC00081
DSC00077
DSC00077
DSC00053
DSC00053
DSC00121
DSC00121
DSC00008
DSC00008
DSC00079
DSC00079
DSC00012
DSC00012
DSC00087
DSC00087
DSC00059
DSC00059
DSC00030
DSC00030
DSC00038
DSC00038
DSC00106
DSC00106
DSC00107
DSC00107
DSC00028
DSC00028
DSC00051
DSC00051
Previous Next Play Pause
DSC00011 DSC00069 DSC00034 DSC00015 DSC00077 DSC00104 DSC00095 DSC00060 DSC00083 DSC00057 DSC00078 DSC00014 DSC00062 DSC00009 DSC00073 DSC00025 DSC00082 DSC00029 DSC00005 DSC00088 DSC00023 DSC00074 DSC00076 DSC00081 DSC00065 DSC00072 DSC00007 DSC00062 DSC00092 DSC00068 DSC00031 DSC00098 DSC00109 DSC00127 DSC00082 DSC00081 DSC00077 DSC00053 DSC00121 DSC00008 DSC00079 DSC00012 DSC00087 DSC00059 DSC00030 DSC00038 DSC00106 DSC00107 DSC00028 DSC00051

Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”, zwrócił się z apelem do szefa Komisji Krajowej Piotra Dudy o wsparcie w dialogu z premierem Mateuszem Morawieckim i rządem PiS, dotyczącym najważniejszych postulatów oświatowej „Solidarności”. W obradach Komisji Krajowej, które odbywają się 29–30 sierpnia, uczestniczyli także minister Elżbieta Rafalska, szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jednocześnie przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Stanisław Szwed, sekretarz stanu, reprezentujący ten sam resort ,oraz poseł PiS Janusz Śniadek.

"Czekamy teraz aż premier usiądzie, zanalizuje, oceni nasze postulaty i przedstawi Komisji Krajowej wnioski z dzisiejszego spotkania. Dla nas mogą być tylko jedne: że rząd pochyli się nad problemami pracowników sfery budżetowej i nastąpi w tej sferze jakiś progres. Przypominam, że od 2010 roku te wynagrodzenia są zamrożone" - powiedział na briefingu prasowym przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Właśnie zakończyło nadzwyczajne spotkanie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z premierem Mateuszem Morawieckim w gdańskiej siedzibie związku. 

Czytaj więcej na stronie:

Szczegóły ze spotkania w kontekście postulatów środowiska oświatowego wkrótce na naszej stronie.

"Nie możemy nie dostrzegać problemów pracowników budżetówki, które narastają. Zależy nam na odmrożeniu wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

"Żądamy tego.

W razie odmowy będziemy przygotowywać się do akcji protestacyjnej. Chcemy wesprzeć nie tylko urzędników, ale też m.in. nauczycieli, którzy chcą w kolejnych latach wyższych podwyżek od tych zaplanowanych przez rząd, pracowników niemedycznych w ochronie zdrowia oraz cywilnych w policji i wojsku. Po to jest Solidarność!"

Piotr Duda podkreślił, że „Solidarność” będzie domagała się odwołania obecnej minister edukacji. - W imieniu związku zawodowego "Solidarność" sekretariat oświaty i wychowania wydał jednoznaczne stanowisko, które jest dla nas wiążące. Jesteśmy za odwołaniem minister Anny Zalewskiej.

Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, VII edycji projektu pt. Akademia Letnia. Dobry nauczyciel – lepszy uczeń.

Termin i miejsce realizacji projektu: 01-08 lipca 2018 r. w Gdańsku.

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758

Powrót