A A A

Zdjęcia 2017- 2018r.

Sprawozdanie z prac Grupy Roboczej Platformy Edukacyjnej EZA w Wieliczce

IMG_20180707_152301487
IMG_20180707_152301487
IMG_20180707_111901702
IMG_20180707_111901702
IMG_20180707_111852804
IMG_20180707_111852804
Previous Next Play Pause
IMG_20180707_152301487 IMG_20180707_111901702 IMG_20180707_111852804

Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę - 2018r.

DSC00649
DSC00649
DSC00692
DSC00692
IMG_20180702_124052 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124052 (Kopiowanie)
DSC00699
DSC00699
DSC00698
DSC00698
IMG_20180702_124032 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124032 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114407 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114407 (Kopiowanie)
DSC00696
DSC00696
IMG_20180702_120210 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120210 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115415 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115415 (Kopiowanie)
DSC00646
DSC00646
IMG_20180702_120125 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120125 (Kopiowanie)
DSC00664(1)
DSC00664(1)
DSC00661(1)
DSC00661(1)
IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120258 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120258 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120335 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120335 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130229 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130229 (Kopiowanie)
DSC00634
DSC00634
DSC00639
DSC00639
DSC00656(1)
DSC00656(1)
DSC00665
DSC00665
IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)
IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)
IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)
DSC00628
DSC00628
DSC00686
DSC00686
DSC00694
DSC00694
DSC00664
DSC00664
IMG_20180702_115431 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115431 (Kopiowanie)
DSC00695
DSC00695
DSC00650
DSC00650
DSC00677
DSC00677
IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)
Previous Next Play Pause
DSC00649 DSC00692 IMG_20180702_124052 (Kopiowanie) DSC00699 DSC00698 IMG_20180702_124032 (Kopiowanie) IMG_20180702_114407 (Kopiowanie) DSC00696 IMG_20180702_120210 (Kopiowanie) IMG_20180702_115415 (Kopiowanie) DSC00646 IMG_20180702_120125 (Kopiowanie) DSC00664(1) DSC00661(1) IMG_20180702_114451 (Kopiowanie) IMG_20180702_120258 (Kopiowanie) IMG_20180702_120335 (Kopiowanie) IMG_20180702_130229 (Kopiowanie) DSC00634 DSC00639 DSC00656(1) DSC00665 IMG_20180702_130227 (Kopiowanie) IMG_20180702_143935 (Kopiowanie) DSC00628 DSC00686 DSC00694 DSC00664 IMG_20180702_115431 (Kopiowanie) DSC00695 DSC00650 DSC00677 IMG_20180702_114536 (Kopiowanie) IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)

 Rada Sekcji, Warszawa 05.04.2017r.

DSC00021
DSC00021
DSC00012
DSC00012
DSC00006
DSC00006
DSC00014
DSC00014
DSC00007
DSC00007
DSC00008
DSC00008
DSC00011
DSC00011
DSC00020
DSC00020
DSC00009
DSC00009
DSC00005
DSC00005
DSC00016
DSC00016
DSC00015
DSC00015
DSC00010
DSC00010
Previous Next Play Pause
DSC00021 DSC00012 DSC00006 DSC00014 DSC00007 DSC00008 DSC00011 DSC00020 DSC00009 DSC00005 DSC00016 DSC00015 DSC00010

 Rada Sekcji, Bytom 25.05.2017r.

DSC00053
DSC00053
DSC00043
DSC00043
DSC00003
DSC00003
DSC00052
DSC00052
DSC00051
DSC00051
DSC00050
DSC00050
DSC00045
DSC00045
DSC00004
DSC00004
DSC00038
DSC00038
DSC00015
DSC00015
DSC00030
DSC00030
DSC00019
DSC00019
DSC00005
DSC00005
DSC00042
DSC00042
DSC00016
DSC00016
DSC00047
DSC00047
DSC00061
DSC00061
DSC00039
DSC00039
DSC00059
DSC00059
DSC00044
DSC00044
DSC00058
DSC00058
DSC00049
DSC00049
DSC00033
DSC00033
DSC00029
DSC00029
DSC00031
DSC00031
DSC00032
DSC00032
DSC00040
DSC00040
DSC00023
DSC00023
DSC00025
DSC00025
DSC00060
DSC00060
Previous Next Play Pause
DSC00053 DSC00043 DSC00003 DSC00052 DSC00051 DSC00050 DSC00045 DSC00004 DSC00038 DSC00015 DSC00030 DSC00019 DSC00005 DSC00042 DSC00016 DSC00047 DSC00061 DSC00039 DSC00059 DSC00044 DSC00058 DSC00049 DSC00033 DSC00029 DSC00031 DSC00032 DSC00040 DSC00023 DSC00025 DSC00060

Nadzwyczajna Rada KSOiW w dniu 19.10.2017r. Warszawa.

DSC00015
DSC00015
DSC_0955
DSC_0955
DSC00003
DSC00003
DSC00013
DSC00013
DSC00001
DSC00001
DSC00005
DSC00005
DSC00011
DSC00011
DSC00012
DSC00012
DSC00004
DSC00004
DSC00010
DSC00010
DSC00014
DSC00014
DSC00016
DSC00016
DSC_0960
DSC_0960
DSC00017
DSC00017
DSC00009
DSC00009
Previous Next Play Pause
DSC00015 DSC_0955 DSC00003 DSC00013 DSC00001 DSC00005 DSC00011 DSC00012 DSC00004 DSC00010 DSC00014 DSC00016 DSC_0960 DSC00017 DSC00009

Rada KSOiW, Siedlce, 2017r.

DSC00013
DSC00013
DSC00002
DSC00002
DSC00005
DSC00005
DSC00012
DSC00012
DSC00019
DSC00019
DSC00017
DSC00017
DSC00015
DSC00015
DSC00022
DSC00022
DSC00014
DSC00014
DSC00009
DSC00009
DSC00006
DSC00006
DSC00008
DSC00008
DSC00003
DSC00003
DSC00018
DSC00018
DSC00016
DSC00016
DSC00010
DSC00010
DSC00001
DSC00001
Previous Next Play Pause
DSC00013 DSC00002 DSC00005 DSC00012 DSC00019 DSC00017 DSC00015 DSC00022 DSC00014 DSC00009 DSC00006 DSC00008 DSC00003 DSC00018 DSC00016 DSC00010 DSC00001

KONGRES SEKRETARIATU NAUKI I OŚWIATY- 09-10.06.2018r.

DSC_0262
DSC_0262
DSC_0316
DSC_0316
DSC_0324
DSC_0324
DSC_0293
DSC_0293
DSC_0355
DSC_0355
DSC_0177
DSC_0177
DSC_0234
DSC_0234
DSC_0392
DSC_0392
DSC_0164
DSC_0164
DSC_0397
DSC_0397
DSC_0238
DSC_0238
DSC_0184
DSC_0184
DSC_0354
DSC_0354
DSC_0321
DSC_0321
DSC_0322
DSC_0322
DSC_0305
DSC_0305
DSC_0289
DSC_0289
DSC_0307
DSC_0307
DSC_0219
DSC_0219
DSC_0282
DSC_0282
DSC_0326
DSC_0326
DSC_0329
DSC_0329
DSC_0287
DSC_0287
DSC_0187
DSC_0187
DSC_0249
DSC_0249
DSC_0223
DSC_0223
DSC_0161
DSC_0161
DSC_0405a
DSC_0405a
DSC_0409
DSC_0409
DSC_0153
DSC_0153
DSC_0288
DSC_0288
DSC_0325
DSC_0325
DSC_0173
DSC_0173
DSC_0179
DSC_0179
DSC_0406
DSC_0406
DSC_0323
DSC_0323
DSC_0181
DSC_0181
DSC_0358
DSC_0358
DSC_0285
DSC_0285
DSC_0251
DSC_0251
DSC_0166
DSC_0166
DSC_0315
DSC_0315
DSC_0399
DSC_0399
DSC_0353
DSC_0353
DSC_0310
DSC_0310
DSC_0261
DSC_0261
DSC_0269
DSC_0269
DSC_0265
DSC_0265
DSC_0330
DSC_0330
DSC_0367
DSC_0367
Previous Next Play Pause
DSC_0262 DSC_0316 DSC_0324 DSC_0293 DSC_0355 DSC_0177 DSC_0234 DSC_0392 DSC_0164 DSC_0397 DSC_0238 DSC_0184 DSC_0354 DSC_0321 DSC_0322 DSC_0305 DSC_0289 DSC_0307 DSC_0219 DSC_0282 DSC_0326 DSC_0329 DSC_0287 DSC_0187 DSC_0249 DSC_0223 DSC_0161 DSC_0405a DSC_0409 DSC_0153 DSC_0288 DSC_0325 DSC_0173 DSC_0179 DSC_0406 DSC_0323 DSC_0181 DSC_0358 DSC_0285 DSC_0251 DSC_0166 DSC_0315 DSC_0399 DSC_0353 DSC_0310 DSC_0261 DSC_0269 DSC_0265 DSC_0330 DSC_0367

WZD KSOIW 17- 18 MAJA 2018R.

DSC00111
DSC00111
127
127
DSC00038
DSC00038
DSC00069
DSC00069
DSC00126
DSC00126
DSC00100
DSC00100
DSC00121
DSC00121
DSC00010
DSC00010
DSC00060
DSC00060
DSC00082
DSC00082
DSC00120
DSC00120
DSC00035
DSC00035
DSC00076
DSC00076
DSC00122
DSC00122
DSC00115
DSC00115
123
123
DSC00095
DSC00095
DSC00037
DSC00037
DSC00083
DSC00083
DSC00032
DSC00032
DSC00003
DSC00003
DSC00080
DSC00080
DSC00105
DSC00105
DSC00045
DSC00045
122
122
DSC00030
DSC00030
126
126
DSC00091
DSC00091
DSC00063
DSC00063
DSC00049
DSC00049
DSC00102
DSC00102
DSC00118
DSC00118
DSC00046
DSC00046
DSC00112
DSC00112
DSC00077
DSC00077
DSC00011
DSC00011
DSC00097
DSC00097
DSC00085
DSC00085
DSC00050
DSC00050
DSC00040
DSC00040
DSC00065
DSC00065
DSC00086
DSC00086
DSC00132
DSC00132
DSC00043
DSC00043
DSC00053
DSC00053
DSC00094
DSC00094
DSC00079
DSC00079
DSC00114
DSC00114
DSC00009
DSC00009
DSC00104
DSC00104
Previous Next Play Pause
DSC00111 127 DSC00038 DSC00069 DSC00126 DSC00100 DSC00121 DSC00010 DSC00060 DSC00082 DSC00120 DSC00035 DSC00076 DSC00122 DSC00115 123 DSC00095 DSC00037 DSC00083 DSC00032 DSC00003 DSC00080 DSC00105 DSC00045 122 DSC00030 126 DSC00091 DSC00063 DSC00049 DSC00102 DSC00118 DSC00046 DSC00112 DSC00077 DSC00011 DSC00097 DSC00085 DSC00050 DSC00040 DSC00065 DSC00086 DSC00132 DSC00043 DSC00053 DSC00094 DSC00079 DSC00114 DSC00009 DSC00104

Rada KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018r.

DSC00002
DSC00002
DSC00005
DSC00005
DSC00006
DSC00006
DSC00007
DSC00007
DSC00003
DSC00003
DSC00013
DSC00013
DSC00009
DSC00009
DSC00011
DSC00011
DSC00012
DSC00012
DSC00008
DSC00008
DSC00021
DSC00021
DSC00014
DSC00014
DSC00004
DSC00004
DSC00010
DSC00010
DSC00001
DSC00001
Previous Next Play Pause
DSC00002 DSC00005 DSC00006 DSC00007 DSC00003 DSC00013 DSC00009 DSC00011 DSC00012 DSC00008 DSC00021 DSC00014 DSC00004 DSC00010 DSC00001

Podkategorie

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758

Powrót