A A A

Zdjęcia 2017- 2018r.

Sprawozdanie z prac Grupy Roboczej Platformy Edukacyjnej EZA w Wieliczce

IMG_20180707_111852804
IMG_20180707_111852804
IMG_20180707_111901702
IMG_20180707_111901702
IMG_20180707_152301487
IMG_20180707_152301487
Previous Next Play Pause
IMG_20180707_111852804 IMG_20180707_111901702 IMG_20180707_152301487

Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę - 2018r.

DSC00696
DSC00696
DSC00649
DSC00649
DSC00692
DSC00692
DSC00698
DSC00698
DSC00694
DSC00694
DSC00661(1)
DSC00661(1)
DSC00650
DSC00650
DSC00639
DSC00639
DSC00628
DSC00628
DSC00664(1)
DSC00664(1)
DSC00686
DSC00686
DSC00665
DSC00665
DSC00634
DSC00634
DSC00664
DSC00664
DSC00656(1)
DSC00656(1)
DSC00646
DSC00646
DSC00695
DSC00695
DSC00699
DSC00699
DSC00677
DSC00677
Previous Next Play Pause
DSC00696 DSC00649 DSC00692 DSC00698 DSC00694 DSC00661(1) DSC00650 DSC00639 DSC00628 DSC00664(1) DSC00686 DSC00665 DSC00634 DSC00664 DSC00656(1) DSC00646 DSC00695 DSC00699 DSC00677
Rada KSOiW, Siedlce 23-24.11.2017r. Nadzwyczajna Rada KSOiW w dniu 19.10.2017r. Warszawa.
2
2
4
4
1
1
7
7
5
5
3
3
dsc_0004
dsc_0004
6
6
Previous Next Play Pause
2 4 1 7 5 3 dsc_0004 6
DSC00010
DSC00010
DSC00003
DSC00003
DSC00013
DSC00013
DSC00017
DSC00017
DSC00001
DSC00001
DSC00009
DSC00009
DSC00015
DSC00015
DSC_0955
DSC_0955
DSC00004
DSC00004
DSC00005
DSC00005
DSC00011
DSC00011
DSC00016
DSC00016
DSC_0960
DSC_0960
DSC00014
DSC00014
DSC00012
DSC00012
Previous Next Play Pause
DSC00010 DSC00003 DSC00013 DSC00017 DSC00001 DSC00009 DSC00015 DSC_0955 DSC00004 DSC00005 DSC00011 DSC00016 DSC_0960 DSC00014 DSC00012
 Rada Sekcji, Bytom 25.05.2017r.    Rada Sekcji, Warszawa 05.04.2017r.
 
DSC00052
DSC00052
DSC00025
DSC00025
DSC00032
DSC00032
DSC00040
DSC00040
DSC00053
DSC00053
DSC00047
DSC00047
DSC00031
DSC00031
DSC00005
DSC00005
DSC00039
DSC00039
DSC00019
DSC00019
DSC00030
DSC00030
DSC00049
DSC00049
DSC00029
DSC00029
DSC00045
DSC00045
DSC00003
DSC00003
DSC00058
DSC00058
DSC00051
DSC00051
DSC00038
DSC00038
DSC00060
DSC00060
DSC00004
DSC00004
DSC00016
DSC00016
DSC00033
DSC00033
DSC00044
DSC00044
DSC00050
DSC00050
DSC00042
DSC00042
DSC00043
DSC00043
DSC00015
DSC00015
DSC00061
DSC00061
DSC00059
DSC00059
DSC00023
DSC00023
Previous Next Play Pause
DSC00052 DSC00025 DSC00032 DSC00040 DSC00053 DSC00047 DSC00031 DSC00005 DSC00039 DSC00019 DSC00030 DSC00049 DSC00029 DSC00045 DSC00003 DSC00058 DSC00051 DSC00038 DSC00060 DSC00004 DSC00016 DSC00033 DSC00044 DSC00050 DSC00042 DSC00043 DSC00015 DSC00061 DSC00059 DSC00023
DSC00009
DSC00009
DSC00021
DSC00021
DSC00011
DSC00011
DSC00020
DSC00020
DSC00010
DSC00010
DSC00005
DSC00005
DSC00014
DSC00014
DSC00016
DSC00016
DSC00012
DSC00012
DSC00006
DSC00006
DSC00007
DSC00007
DSC00015
DSC00015
DSC00008
DSC00008
Previous Next Play Pause
DSC00009 DSC00021 DSC00011 DSC00020 DSC00010 DSC00005 DSC00014 DSC00016 DSC00012 DSC00006 DSC00007 DSC00015 DSC00008
 
  Rada Sekcji 15.02.2017r.

(KLIKNIJ NA ZDJĘCIE- OTWORZYSZ PRZEGLĄDARKĘ ZDJĘĆ

KONGRES SEKRETARIATU NAUKI I OŚWIATY- 09-10.06.2018r.

DSC_0305
DSC_0305
DSC_0323
DSC_0323
DSC_0409
DSC_0409
DSC_0322
DSC_0322
DSC_0315
DSC_0315
DSC_0267
DSC_0267
DSC_0179
DSC_0179
DSC_0289
DSC_0289
DSC_0223
DSC_0223
DSC_0184
DSC_0184
DSC_0285
DSC_0285
DSC_0166
DSC_0166
DSC_0282
DSC_0282
DSC_0287
DSC_0287
DSC_0399
DSC_0399
DSC_0397
DSC_0397
DSC_0238
DSC_0238
DSC_0329
DSC_0329
DSC_0392
DSC_0392
DSC_0161
DSC_0161
DSC_0406
DSC_0406
DSC_0181
DSC_0181
DSC_0286
DSC_0286
DSC_0293
DSC_0293
DSC_0153
DSC_0153
DSC_0164
DSC_0164
DSC_0405
DSC_0405
DSC_0325
DSC_0325
DSC_0321
DSC_0321
DSC_0261
DSC_0261
DSC_0353
DSC_0353
DSC_0358
DSC_0358
DSC_0326
DSC_0326
DSC_0405a
DSC_0405a
DSC_0245
DSC_0245
DSC_0310
DSC_0310
DSC_0355
DSC_0355
DSC_0159
DSC_0159
DSC_0173
DSC_0173
DSC_0316
DSC_0316
DSC_0367
DSC_0367
DSC_0354
DSC_0354
DSC_0177
DSC_0177
DSC_0251
DSC_0251
DSC_0330
DSC_0330
DSC_0262
DSC_0262
DSC_0249
DSC_0249
DSC_0187
DSC_0187
DSC_0324
DSC_0324
DSC_0307
DSC_0307
Previous Next Play Pause
DSC_0305 DSC_0323 DSC_0409 DSC_0322 DSC_0315 DSC_0267 DSC_0179 DSC_0289 DSC_0223 DSC_0184 DSC_0285 DSC_0166 DSC_0282 DSC_0287 DSC_0399 DSC_0397 DSC_0238 DSC_0329 DSC_0392 DSC_0161 DSC_0406 DSC_0181 DSC_0286 DSC_0293 DSC_0153 DSC_0164 DSC_0405 DSC_0325 DSC_0321 DSC_0261 DSC_0353 DSC_0358 DSC_0326 DSC_0405a DSC_0245 DSC_0310 DSC_0355 DSC_0159 DSC_0173 DSC_0316 DSC_0367 DSC_0354 DSC_0177 DSC_0251 DSC_0330 DSC_0262 DSC_0249 DSC_0187 DSC_0324 DSC_0307

WZD KSOIW 17- 18MAJA 2018R.

DSC00123
DSC00123
DSC00054
DSC00054
DSC00031
DSC00031
129
129
123
123
DSC00124
DSC00124
DSC00068
DSC00068
DSC00071
DSC00071
DSC00051
DSC00051
DSC00105
DSC00105
DSC00061
DSC00061
DSC00081
DSC00081
DSC00108
DSC00108
DSC00012
DSC00012
DSC00057
DSC00057
DSC00043
DSC00043
DSC00112
DSC00112
DSC00070
DSC00070
DSC00015
DSC00015
DSC00059
DSC00059
DSC00110
DSC00110
DSC00118
DSC00118
DSC00052
DSC00052
DSC00016
DSC00016
DSC00094
DSC00094
DSC00080
DSC00080
124
124
DSC00126
DSC00126
DSC00009
DSC00009
DSC00036
DSC00036
DSC00011
DSC00011
DSC00017
DSC00017
DSC00090
DSC00090
DSC00014
DSC00014
DSC00053
DSC00053
DSC00121
DSC00121
DSC00106
DSC00106
DSC00038
DSC00038
DSC00046
DSC00046
DSC00041
DSC00041
DSC00120
DSC00120
DSC00033
DSC00033
DSC00034
DSC00034
DSC00083
DSC00083
DSC00122
DSC00122
DSC00048
DSC00048
DSC00089
DSC00089
DSC00064
DSC00064
DSC00030
DSC00030
DSC00056
DSC00056
Previous Next Play Pause
DSC00123 DSC00054 DSC00031 129 123 DSC00124 DSC00068 DSC00071 DSC00051 DSC00105 DSC00061 DSC00081 DSC00108 DSC00012 DSC00057 DSC00043 DSC00112 DSC00070 DSC00015 DSC00059 DSC00110 DSC00118 DSC00052 DSC00016 DSC00094 DSC00080 124 DSC00126 DSC00009 DSC00036 DSC00011 DSC00017 DSC00090 DSC00014 DSC00053 DSC00121 DSC00106 DSC00038 DSC00046 DSC00041 DSC00120 DSC00033 DSC00034 DSC00083 DSC00122 DSC00048 DSC00089 DSC00064 DSC00030 DSC00056

Rada KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018r.

Podkategorie

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758

Powrót