Zdjęcia

(KLIKNIJ NA ZDJĘCIE- OTWORZYSZ PRZEGLĄDARKĘ ZDJĘĆ)

 

Rada KSOiW 23-24.11.2017r.

DSC00009
DSC00009
DSC00014
DSC00014
DSC00003
DSC00003
DSC00019
DSC00019
DSC00022
DSC00022
DSC00002
DSC00002
DSC00018
DSC00018
DSC00006
DSC00006
DSC00015
DSC00015
DSC00013
DSC00013
DSC00016
DSC00016
DSC00005
DSC00005
DSC00010
DSC00010
DSC00012
DSC00012
DSC00008
DSC00008
DSC00001
DSC00001
DSC00017
DSC00017
Previous Next Play Pause
DSC00009 DSC00014 DSC00003 DSC00019 DSC00022 DSC00002 DSC00018 DSC00006 DSC00015 DSC00013 DSC00016 DSC00005 DSC00010 DSC00012 DSC00008 DSC00001 DSC00017

Nadzwyczajna Rada KSOiW w dniu 19.10.2017r. Warszawa.

DSC00001
DSC00001
DSC00012
DSC00012
DSC00005
DSC00005
DSC00017
DSC00017
DSC00009
DSC00009
DSC00004
DSC00004
DSC00011
DSC00011
DSC00014
DSC00014
DSC00015
DSC00015
DSC00003
DSC00003
DSC00013
DSC00013
DSC00010
DSC00010
DSC_0955
DSC_0955
DSC00016
DSC00016
DSC_0960
DSC_0960
Previous Next Play Pause
DSC00001 DSC00012 DSC00005 DSC00017 DSC00009 DSC00004 DSC00011 DSC00014 DSC00015 DSC00003 DSC00013 DSC00010 DSC_0955 DSC00016 DSC_0960

 

Rada Sekcji 25.05.2017r.

DSC00061
DSC00061
DSC00030
DSC00030
DSC00025
DSC00025
DSC00059
DSC00059
DSC00051
DSC00051
DSC00042
DSC00042
DSC00049
DSC00049
DSC00016
DSC00016
DSC00044
DSC00044
DSC00004
DSC00004
DSC00052
DSC00052
DSC00029
DSC00029
DSC00019
DSC00019
DSC00058
DSC00058
DSC00038
DSC00038
DSC00045
DSC00045
DSC00047
DSC00047
DSC00005
DSC00005
DSC00050
DSC00050
DSC00031
DSC00031
DSC00003
DSC00003
DSC00033
DSC00033
DSC00040
DSC00040
DSC00032
DSC00032
DSC00039
DSC00039
DSC00023
DSC00023
DSC00053
DSC00053
DSC00060
DSC00060
DSC00043
DSC00043
DSC00015
DSC00015
Previous Next Play Pause
DSC00061 DSC00030 DSC00025 DSC00059 DSC00051 DSC00042 DSC00049 DSC00016 DSC00044 DSC00004 DSC00052 DSC00029 DSC00019 DSC00058 DSC00038 DSC00045 DSC00047 DSC00005 DSC00050 DSC00031 DSC00003 DSC00033 DSC00040 DSC00032 DSC00039 DSC00023 DSC00053 DSC00060 DSC00043 DSC00015

Rada Sekcji 05.04.2017r.

DSC00008
DSC00008
DSC00007
DSC00007
DSC00015
DSC00015
DSC00014
DSC00014
DSC00016
DSC00016
DSC00005
DSC00005
DSC00010
DSC00010
DSC00020
DSC00020
DSC00021
DSC00021
DSC00011
DSC00011
DSC00009
DSC00009
DSC00006
DSC00006
DSC00012
DSC00012
Previous Next Play Pause
DSC00008 DSC00007 DSC00015 DSC00014 DSC00016 DSC00005 DSC00010 DSC00020 DSC00021 DSC00011 DSC00009 DSC00006 DSC00012

Rada Sekcji 15.02.2017r.

DSC00018
DSC00018
DSC00003
DSC00003
DSC00001
DSC00001
DSC00032
DSC00032
DSC00011
DSC00011
DSC00023
DSC00023
DSC00010
DSC00010
DSC00008
DSC00008
DSC00028
DSC00028
DSC00016
DSC00016
DSC00034
DSC00034
Previous Next Play Pause
DSC00018 DSC00003 DSC00001 DSC00032 DSC00011 DSC00023 DSC00010 DSC00008 DSC00028 DSC00016 DSC00034

Rada Sekcji 17.11.2016

DSC00008
DSC00008
DSC00045
DSC00045
DSC00009
DSC00009
DSC00039
DSC00039
DSC00023
DSC00023
DSC00041
DSC00041
Previous Next Play Pause
DSC00008 DSC00045 DSC00009 DSC00039 DSC00023 DSC00041

Rada Sekcji 23.08.2016r.

DSC00059
DSC00059
zdjecie
zdjecie
Previous Next Play Pause
DSC00059 zdjecie

Rada Sekcji 04.02.2016r.

DSC00028
DSC00028
DSC00105
DSC00105
DSC00070
DSC00070
DSC00017
DSC00017
DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00039
DSC00039
DSC00024
DSC00024
DSC00018
DSC00018
DSC00048
DSC00048
DSC00051
DSC00051
DSC00016
DSC00016
DSC00001 (2)
DSC00001 (2)
DSC00073
DSC00073
DSC00005 (2)
DSC00005 (2)
DSC00032
DSC00032
DSC00050
DSC00050
DSC00102
DSC00102
DSC00027
DSC00027
DSC00006
DSC00006
DSC00099
DSC00099
DSC00036
DSC00036
DSC00019
DSC00019
DSC00013
DSC00013
DSC00006 (2)
DSC00006 (2)
DSC00023
DSC00023
DSC00025
DSC00025
DSC00045
DSC00045
DSC00106
DSC00106
DSC00020
DSC00020
DSC00044
DSC00044
DSC00015
DSC00015
DSC00104
DSC00104
DSC00035
DSC00035
DSC00021
DSC00021
DSC00022
DSC00022
DSC00011
DSC00011
DSC00046
DSC00046
DSC00030
DSC00030
DSC00049
DSC00049
DSC00071
DSC00071
DSC00031
DSC00031
DSC00004 (2)
DSC00004 (2)
DSC00002
DSC00002
DSC00029
DSC00029
DSC00026
DSC00026
DSC00014
DSC00014
Previous Next Play Pause
DSC00028 DSC00105 DSC00070 DSC00017 DSC00003 (2) DSC00039 DSC00024 DSC00018 DSC00048 DSC00051 DSC00016 DSC00001 (2) DSC00073 DSC00005 (2) DSC00032 DSC00050 DSC00102 DSC00027 DSC00006 DSC00099 DSC00036 DSC00019 DSC00013 DSC00006 (2) DSC00023 DSC00025 DSC00045 DSC00106 DSC00020 DSC00044 DSC00015 DSC00104 DSC00035 DSC00021 DSC00022 DSC00011 DSC00046 DSC00030 DSC00049 DSC00071 DSC00031 DSC00004 (2) DSC00002 DSC00029 DSC00026 DSC00014

Rada Sekcji 19.11.2015r.

DSC00015
DSC00015
DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00008 — kopia
DSC00008 — kopia
DSC00019
DSC00019
DSC00009
DSC00009
DSC00020 — kopia
DSC00020 — kopia
DSC00006
DSC00006
DSC00005
DSC00005
DSC00011 — kopia
DSC00011 — kopia
DSC00014 — kopia
DSC00014 — kopia
DSC00010
DSC00010
DSC00012
DSC00012
DSC00011
DSC00011
DSC00002
DSC00002
DSC00003
DSC00003
DSC00007
DSC00007
DSC00008
DSC00008
DSC00016
DSC00016
DSC00004
DSC00004
DSC00018
DSC00018
DSC00016 — kopia
DSC00016 — kopia
DSC00013
DSC00013
Previous Next Play Pause
DSC00015 DSC00003 (2) DSC00008 — kopia DSC00019 DSC00009 DSC00020 — kopia DSC00006 DSC00005 DSC00011 — kopia DSC00014 — kopia DSC00010 DSC00012 DSC00011 DSC00002 DSC00003 DSC00007 DSC00008 DSC00016 DSC00004 DSC00018 DSC00016 — kopia DSC00013

Nowa Kaletka 2015r.

kaletka15
kaletka15
Previous Next Play Pause
kaletka15

Konferencja prasowa 07.04.2015r.

DSC00030
DSC00030
DSC00034
DSC00034
DSC00020
DSC00020
DSC00036
DSC00036
DSC00031
DSC00031
Previous Next Play Pause
DSC00030 DSC00034 DSC00020 DSC00036 DSC00031

Rada Sekcji 19.02.2015

DSC00068
DSC00068
DSC00084
DSC00084
DSC00085
DSC00085
1
1
DSC00100
DSC00100
DSC00096
DSC00096
DSC00070
DSC00070
DSC00081
DSC00081
Previous Next Play Pause
DSC00068 DSC00084 DSC00085 1 DSC00100 DSC00096 DSC00070 DSC00081

Wybrane prace. Konkurs "Zło dobrem zwyciężaj" (2014r.)

Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614181
SKMBT_C45214101614181
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
Praca bez podpisu
Praca bez podpisu
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
SKMBT_C45214101614221
SKMBT_C45214101614221
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
SKMBT_C45214101614190
SKMBT_C45214101614190
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614191
SKMBT_C45214101614191
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
SKMBT_C45214101614220
SKMBT_C45214101614220
SKMBT_C45214101614231
SKMBT_C45214101614231
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614232
SKMBT_C45214101614232
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614170
SKMBT_C45214101614170
SKMBT_C45214101614230
SKMBT_C45214101614230
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614201
SKMBT_C45214101614201
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
SKMBT_C45214101614210
SKMBT_C45214101614210
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614200
SKMBT_C45214101614200
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
Previous Next Play Pause
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614181 Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim Praca bez podpisu Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie SKMBT_C45214101614221 Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie SKMBT_C45214101614190 Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614191 Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie SKMBT_C45214101614220 SKMBT_C45214101614231 Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614232 Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614170 SKMBT_C45214101614230 Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614201 Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie SKMBT_C45214101614210 Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2) Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614200 Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.

WZD KSOiW 21-23.05.2014r.

rs
rs
DSC01253
DSC01253
DSC01258
DSC01258
DSC01254
DSC01254
DSC01260
DSC01260
DSC01250
DSC01250
delegaci
delegaci
DSC01262
DSC01262
DSC01259
DSC01259
DSC01249
DSC01249
IMG_1357
IMG_1357
DSC01255
DSC01255
Previous Next Play Pause
rs DSC01253 DSC01258 DSC01254 DSC01260 DSC01250 delegaci DSC01262 DSC01259 DSC01249 IMG_1357 DSC01255

Nowa Kaletka 2014r.

DSC02706_2
DSC02706_2
DSC02718
DSC02718
DSC02801
DSC02801
DSC02727_2
DSC02727_2
Previous Next Play Pause
DSC02706_2 DSC02718 DSC02801 DSC02727_2

Rada Sekcji 02.10.2014r.

DSC00008
DSC00008
DSC00001
DSC00001
DSC00007
DSC00007
DSC00006
DSC00006
DSC00004
DSC00004
DSC00005
DSC00005
DSC00002
DSC00002
DSC00003
DSC00003
Previous Next Play Pause
DSC00008 DSC00001 DSC00007 DSC00006 DSC00004 DSC00005 DSC00002 DSC00003

 

Strajk 1994- ZDJĘCIA

 

Zdjęcia różne

torun2
torun2
protest13
protest13
rada2
rada2
DSC02056a
DSC02056a
protest11
protest11
wzd5
wzd5
protest10
protest10
rada19
rada19
Ogólnopolskie dni protestu - IV (55)
Ogólnopolskie dni protestu - IV (55)
rs
rs
wzd10
wzd10
protest16
protest16
rada4
rada4
wzd7
wzd7
wzd2
wzd2
wzd8
wzd8
wzd1
wzd1
protest8
protest8
wzd6
wzd6
rada38
rada38
protest9
protest9
rada39
rada39
rada16
rada16
rs
rs
rada31
rada31
rada20
rada20
a
a
prez
prez
_DSC5503
_DSC5503
protest7
protest7
rada17
rada17
rada14
rada14
rada35
rada35
rada30
rada30
protest12
protest12
rada33
rada33
1
1
rada8
rada8
rada15
rada15
wzd3
wzd3
protest15
protest15
rada32
rada32
rada9
rada9
rada28
rada28
protest4
protest4
rada18
rada18
prez1
prez1
img_4909
img_4909
wzd9
wzd9
rada41
rada41
Previous Next Play Pause
torun2 protest13 rada2 DSC02056a protest11 wzd5 protest10 rada19 Ogólnopolskie dni protestu - IV (55) rs wzd10 protest16 rada4 wzd7 wzd2 wzd8 wzd1 protest8 wzd6 rada38 protest9 rada39 rada16 rs rada31 rada20 a prez _DSC5503 protest7 rada17 rada14 rada35 rada30 protest12 rada33 1 rada8 rada15 wzd3 protest15 rada32 rada9 rada28 protest4 rada18 prez1 img_4909 wzd9 rada41
A A A
Video
loading...

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758

Powrót