Zdjęcia

(KLIKNIJ NA ZDJĘCIE- OTWORZYSZ PRZEGLĄDARKĘ ZDJĘĆ)

Rada KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018 r. 

DSC00005
DSC00005
DSC00010
DSC00010
DSC00014
DSC00014
DSC00012
DSC00012
DSC00003
DSC00003
DSC00001
DSC00001
DSC00013
DSC00013
DSC00006
DSC00006
DSC00002
DSC00002
DSC00011
DSC00011
DSC00008
DSC00008
DSC00007
DSC00007
DSC00009
DSC00009
DSC00021
DSC00021
DSC00004
DSC00004
Previous Next Play Pause
DSC00005 DSC00010 DSC00014 DSC00012 DSC00003 DSC00001 DSC00013 DSC00006 DSC00002 DSC00011 DSC00008 DSC00007 DSC00009 DSC00021 DSC00004

Rada KSOiW 23-24.11.2017r.

DSC00009
DSC00009
DSC00003
DSC00003
DSC00014
DSC00014
DSC00019
DSC00019
DSC00018
DSC00018
DSC00022
DSC00022
DSC00002
DSC00002
DSC00008
DSC00008
DSC00010
DSC00010
DSC00006
DSC00006
DSC00013
DSC00013
DSC00015
DSC00015
DSC00012
DSC00012
DSC00005
DSC00005
DSC00001
DSC00001
DSC00017
DSC00017
DSC00016
DSC00016
Previous Next Play Pause
DSC00009 DSC00003 DSC00014 DSC00019 DSC00018 DSC00022 DSC00002 DSC00008 DSC00010 DSC00006 DSC00013 DSC00015 DSC00012 DSC00005 DSC00001 DSC00017 DSC00016

Nadzwyczajna Rada KSOiW w dniu 19.10.2017r. Warszawa.

DSC00015
DSC00015
DSC00017
DSC00017
DSC00012
DSC00012
DSC00009
DSC00009
DSC00001
DSC00001
DSC00014
DSC00014
DSC00004
DSC00004
DSC00013
DSC00013
DSC00010
DSC00010
DSC00011
DSC00011
DSC00016
DSC00016
DSC_0960
DSC_0960
DSC_0955
DSC_0955
DSC00005
DSC00005
DSC00003
DSC00003
Previous Next Play Pause
DSC00015 DSC00017 DSC00012 DSC00009 DSC00001 DSC00014 DSC00004 DSC00013 DSC00010 DSC00011 DSC00016 DSC_0960 DSC_0955 DSC00005 DSC00003

 

Rada Sekcji 25.05.2017r.

DSC00004
DSC00004
DSC00025
DSC00025
DSC00049
DSC00049
DSC00043
DSC00043
DSC00052
DSC00052
DSC00023
DSC00023
DSC00016
DSC00016
DSC00058
DSC00058
DSC00031
DSC00031
DSC00030
DSC00030
DSC00015
DSC00015
DSC00053
DSC00053
DSC00038
DSC00038
DSC00003
DSC00003
DSC00019
DSC00019
DSC00029
DSC00029
DSC00050
DSC00050
DSC00040
DSC00040
DSC00059
DSC00059
DSC00045
DSC00045
DSC00033
DSC00033
DSC00042
DSC00042
DSC00032
DSC00032
DSC00047
DSC00047
DSC00044
DSC00044
DSC00005
DSC00005
DSC00061
DSC00061
DSC00060
DSC00060
DSC00051
DSC00051
DSC00039
DSC00039
Previous Next Play Pause
DSC00004 DSC00025 DSC00049 DSC00043 DSC00052 DSC00023 DSC00016 DSC00058 DSC00031 DSC00030 DSC00015 DSC00053 DSC00038 DSC00003 DSC00019 DSC00029 DSC00050 DSC00040 DSC00059 DSC00045 DSC00033 DSC00042 DSC00032 DSC00047 DSC00044 DSC00005 DSC00061 DSC00060 DSC00051 DSC00039

Rada Sekcji 05.04.2017r.

DSC00015
DSC00015
DSC00016
DSC00016
DSC00006
DSC00006
DSC00020
DSC00020
DSC00011
DSC00011
DSC00021
DSC00021
DSC00014
DSC00014
DSC00008
DSC00008
DSC00009
DSC00009
DSC00005
DSC00005
DSC00010
DSC00010
DSC00007
DSC00007
DSC00012
DSC00012
Previous Next Play Pause
DSC00015 DSC00016 DSC00006 DSC00020 DSC00011 DSC00021 DSC00014 DSC00008 DSC00009 DSC00005 DSC00010 DSC00007 DSC00012

Rada Sekcji 15.02.2017r.

DSC00008
DSC00008
DSC00034
DSC00034
DSC00011
DSC00011
DSC00032
DSC00032
DSC00003
DSC00003
DSC00028
DSC00028
DSC00010
DSC00010
DSC00001
DSC00001
DSC00016
DSC00016
DSC00018
DSC00018
DSC00023
DSC00023
Previous Next Play Pause
DSC00008 DSC00034 DSC00011 DSC00032 DSC00003 DSC00028 DSC00010 DSC00001 DSC00016 DSC00018 DSC00023

Rada Sekcji 17.11.2016

DSC00009
DSC00009
DSC00023
DSC00023
DSC00039
DSC00039
DSC00045
DSC00045
DSC00041
DSC00041
DSC00008
DSC00008
Previous Next Play Pause
DSC00009 DSC00023 DSC00039 DSC00045 DSC00041 DSC00008

Rada Sekcji 23.08.2016r.

DSC00059
DSC00059
zdjecie
zdjecie
Previous Next Play Pause
DSC00059 zdjecie

Rada Sekcji 04.02.2016r.

DSC00035
DSC00035
DSC00001 (2)
DSC00001 (2)
DSC00105
DSC00105
DSC00022
DSC00022
DSC00014
DSC00014
DSC00006
DSC00006
DSC00025
DSC00025
DSC00046
DSC00046
DSC00027
DSC00027
DSC00048
DSC00048
DSC00071
DSC00071
DSC00024
DSC00024
DSC00099
DSC00099
DSC00050
DSC00050
DSC00004 (2)
DSC00004 (2)
DSC00019
DSC00019
DSC00020
DSC00020
DSC00016
DSC00016
DSC00102
DSC00102
DSC00104
DSC00104
DSC00032
DSC00032
DSC00029
DSC00029
DSC00015
DSC00015
DSC00049
DSC00049
DSC00028
DSC00028
DSC00013
DSC00013
DSC00036
DSC00036
DSC00017
DSC00017
DSC00070
DSC00070
DSC00026
DSC00026
DSC00023
DSC00023
DSC00051
DSC00051
DSC00006 (2)
DSC00006 (2)
DSC00106
DSC00106
DSC00045
DSC00045
DSC00031
DSC00031
DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00021
DSC00021
DSC00018
DSC00018
DSC00030
DSC00030
DSC00044
DSC00044
DSC00005 (2)
DSC00005 (2)
DSC00039
DSC00039
DSC00011
DSC00011
DSC00073
DSC00073
DSC00002
DSC00002
Previous Next Play Pause
DSC00035 DSC00001 (2) DSC00105 DSC00022 DSC00014 DSC00006 DSC00025 DSC00046 DSC00027 DSC00048 DSC00071 DSC00024 DSC00099 DSC00050 DSC00004 (2) DSC00019 DSC00020 DSC00016 DSC00102 DSC00104 DSC00032 DSC00029 DSC00015 DSC00049 DSC00028 DSC00013 DSC00036 DSC00017 DSC00070 DSC00026 DSC00023 DSC00051 DSC00006 (2) DSC00106 DSC00045 DSC00031 DSC00003 (2) DSC00021 DSC00018 DSC00030 DSC00044 DSC00005 (2) DSC00039 DSC00011 DSC00073 DSC00002

Rada Sekcji 19.11.2015r.

DSC00008
DSC00008
DSC00005
DSC00005
DSC00016
DSC00016
DSC00004
DSC00004
DSC00010
DSC00010
DSC00003
DSC00003
DSC00006
DSC00006
DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00013
DSC00013
DSC00016 — kopia
DSC00016 — kopia
DSC00019
DSC00019
DSC00011
DSC00011
DSC00015
DSC00015
DSC00020 — kopia
DSC00020 — kopia
DSC00009
DSC00009
DSC00014 — kopia
DSC00014 — kopia
DSC00007
DSC00007
DSC00002
DSC00002
DSC00018
DSC00018
DSC00011 — kopia
DSC00011 — kopia
DSC00008 — kopia
DSC00008 — kopia
DSC00012
DSC00012
Previous Next Play Pause
DSC00008 DSC00005 DSC00016 DSC00004 DSC00010 DSC00003 DSC00006 DSC00003 (2) DSC00013 DSC00016 — kopia DSC00019 DSC00011 DSC00015 DSC00020 — kopia DSC00009 DSC00014 — kopia DSC00007 DSC00002 DSC00018 DSC00011 — kopia DSC00008 — kopia DSC00012

Nowa Kaletka 2015r.

kaletka15
kaletka15
Previous Next Play Pause
kaletka15

Konferencja prasowa 07.04.2015r.

DSC00031
DSC00031
DSC00020
DSC00020
DSC00036
DSC00036
DSC00030
DSC00030
DSC00034
DSC00034
Previous Next Play Pause
DSC00031 DSC00020 DSC00036 DSC00030 DSC00034

Rada Sekcji 19.02.2015

DSC00100
DSC00100
1
1
DSC00081
DSC00081
DSC00068
DSC00068
DSC00084
DSC00084
DSC00085
DSC00085
DSC00070
DSC00070
DSC00096
DSC00096
Previous Next Play Pause
DSC00100 1 DSC00081 DSC00068 DSC00084 DSC00085 DSC00070 DSC00096

Wybrane prace. Konkurs "Zło dobrem zwyciężaj" (2014r.)

Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
SKMBT_C45214101614170
SKMBT_C45214101614170
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
Praca bez podpisu
Praca bez podpisu
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
SKMBT_C45214101614221
SKMBT_C45214101614221
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
SKMBT_C45214101614232
SKMBT_C45214101614232
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
SKMBT_C45214101614230
SKMBT_C45214101614230
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
SKMBT_C45214101614220
SKMBT_C45214101614220
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
SKMBT_C45214101614200
SKMBT_C45214101614200
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
SKMBT_C45214101614190
SKMBT_C45214101614190
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
SKMBT_C45214101614231
SKMBT_C45214101614231
SKMBT_C45214101614191
SKMBT_C45214101614191
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614210
SKMBT_C45214101614210
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
SKMBT_C45214101614201
SKMBT_C45214101614201
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
SKMBT_C45214101614181
SKMBT_C45214101614181
Previous Next Play Pause
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim SKMBT_C45214101614170 Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim Praca bez podpisu Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie SKMBT_C45214101614221 Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2) SKMBT_C45214101614232 Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz. Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie SKMBT_C45214101614230 Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie SKMBT_C45214101614220 Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim SKMBT_C45214101614200 Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie SKMBT_C45214101614190 Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie SKMBT_C45214101614231 SKMBT_C45214101614191 Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614210 Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie SKMBT_C45214101614201 Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie SKMBT_C45214101614181

WZD KSOiW 21-23.05.2014r.

DSC01260
DSC01260
DSC01259
DSC01259
DSC01258
DSC01258
rs
rs
DSC01254
DSC01254
delegaci
delegaci
DSC01255
DSC01255
IMG_1357
IMG_1357
DSC01262
DSC01262
DSC01253
DSC01253
DSC01249
DSC01249
DSC01250
DSC01250
Previous Next Play Pause
DSC01260 DSC01259 DSC01258 rs DSC01254 delegaci DSC01255 IMG_1357 DSC01262 DSC01253 DSC01249 DSC01250

Nowa Kaletka 2014r.

DSC02727_2
DSC02727_2
DSC02718
DSC02718
DSC02801
DSC02801
DSC02706_2
DSC02706_2
Previous Next Play Pause
DSC02727_2 DSC02718 DSC02801 DSC02706_2

Rada Sekcji 02.10.2014r.

DSC00002
DSC00002
DSC00004
DSC00004
DSC00007
DSC00007
DSC00001
DSC00001
DSC00005
DSC00005
DSC00003
DSC00003
DSC00008
DSC00008
DSC00006
DSC00006
Previous Next Play Pause
DSC00002 DSC00004 DSC00007 DSC00001 DSC00005 DSC00003 DSC00008 DSC00006

 Strajk 1994

Krzysztof Jędrzzejczyk
Krzysztof Jędrzzejczyk
Teresa Kamińska
Teresa Kamińska
Msza Pasterska
Msza Pasterska
Wiesław Ciołkiewicz
Wiesław Ciołkiewicz
Piotr Gierszewski
Piotr Gierszewski
Opłatek Lechem Wałęsą
Opłatek Lechem Wałęsą
Spotkanie z Lechem Felandyszem
Spotkanie z Lechem Felandyszem
Nasz orzełek
Nasz orzełek
Grupa protestujących
Grupa protestujących
To dziełko Ewy Szemińskiej
To dziełko Ewy Szemińskiej
Antoni Chodorowski
Antoni Chodorowski
Ewa Tomaszewska
Ewa Tomaszewska
Odezwa
Odezwa
Opłatek z kard Jóżefem Glempem
Opłatek z kard Jóżefem Glempem
Previous Next Play Pause
Krzysztof Jędrzzejczyk Teresa Kamińska Msza Pasterska Wiesław Ciołkiewicz Piotr Gierszewski Opłatek Lechem Wałęsą Spotkanie z Lechem Felandyszem Nasz orzełek Grupa protestujących To dziełko Ewy Szemińskiej Antoni Chodorowski Ewa Tomaszewska Odezwa Opłatek z kard Jóżefem Glempem

 

 

Zdjęcia różne

rada29
rada29
rada15
rada15
rada32
rada32
rada9
rada9
torun2
torun2
wzd8
wzd8
protest5
protest5
rada5
rada5
rada14
rada14
rada17
rada17
rada27
rada27
1
1
protestglod
protestglod
protest9
protest9
wzd1
wzd1
a
a
rada30
rada30
rada40
rada40
rada41
rada41
rada2
rada2
rada28
rada28
wzd3
wzd3
rada33
rada33
wzd2
wzd2
rada25
rada25
rada10
rada10
rada43
rada43
protest16
protest16
rada37
rada37
rada13
rada13
rada26
rada26
protest8
protest8
rs
rs
DSC02059a
DSC02059a
rada3
rada3
protest2
protest2
protest4
protest4
rada38
rada38
wzd4
wzd4
protest12
protest12
rada39
rada39
rada22
rada22
rada35
rada35
prez
prez
protest15
protest15
rada16
rada16
protest13
protest13
a1
a1
wzd6
wzd6
rada21
rada21
Previous Next Play Pause
rada29 rada15 rada32 rada9 torun2 wzd8 protest5 rada5 rada14 rada17 rada27 1 protestglod protest9 wzd1 a rada30 rada40 rada41 rada2 rada28 wzd3 rada33 wzd2 rada25 rada10 rada43 protest16 rada37 rada13 rada26 protest8 rs DSC02059a rada3 protest2 protest4 rada38 wzd4 protest12 rada39 rada22 rada35 prez protest15 rada16 protest13 a1 wzd6 rada21
A A A
Video
loading...

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758

Powrót