Zdjęcia

(KLIKNIJ NA ZDJĘCIE- OTWORZYSZ PRZEGLĄDARKĘ ZDJĘĆ)

Rada KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018 r. 

DSC00005
DSC00005
DSC00001
DSC00001
DSC00007
DSC00007
DSC00002
DSC00002
DSC00006
DSC00006
DSC00004
DSC00004
DSC00013
DSC00013
DSC00010
DSC00010
DSC00021
DSC00021
DSC00012
DSC00012
DSC00009
DSC00009
DSC00014
DSC00014
DSC00011
DSC00011
DSC00003
DSC00003
DSC00008
DSC00008
Previous Next Play Pause
DSC00005 DSC00001 DSC00007 DSC00002 DSC00006 DSC00004 DSC00013 DSC00010 DSC00021 DSC00012 DSC00009 DSC00014 DSC00011 DSC00003 DSC00008

Rada KSOiW 23-24.11.2017r.

DSC00013
DSC00013
DSC00006
DSC00006
DSC00018
DSC00018
DSC00005
DSC00005
DSC00001
DSC00001
DSC00008
DSC00008
DSC00010
DSC00010
DSC00012
DSC00012
DSC00015
DSC00015
DSC00002
DSC00002
DSC00022
DSC00022
DSC00019
DSC00019
DSC00003
DSC00003
DSC00017
DSC00017
DSC00016
DSC00016
DSC00014
DSC00014
DSC00009
DSC00009
Previous Next Play Pause
DSC00013 DSC00006 DSC00018 DSC00005 DSC00001 DSC00008 DSC00010 DSC00012 DSC00015 DSC00002 DSC00022 DSC00019 DSC00003 DSC00017 DSC00016 DSC00014 DSC00009

Nadzwyczajna Rada KSOiW w dniu 19.10.2017r. Warszawa.

DSC00013
DSC00013
DSC00004
DSC00004
DSC00017
DSC00017
DSC00011
DSC00011
DSC00010
DSC00010
DSC00001
DSC00001
DSC_0960
DSC_0960
DSC00014
DSC00014
DSC00003
DSC00003
DSC00005
DSC00005
DSC00012
DSC00012
DSC00009
DSC00009
DSC_0955
DSC_0955
DSC00015
DSC00015
DSC00016
DSC00016
Previous Next Play Pause
DSC00013 DSC00004 DSC00017 DSC00011 DSC00010 DSC00001 DSC_0960 DSC00014 DSC00003 DSC00005 DSC00012 DSC00009 DSC_0955 DSC00015 DSC00016

 

Rada Sekcji 25.05.2017r.

DSC00040
DSC00040
DSC00032
DSC00032
DSC00004
DSC00004
DSC00043
DSC00043
DSC00061
DSC00061
DSC00058
DSC00058
DSC00049
DSC00049
DSC00003
DSC00003
DSC00047
DSC00047
DSC00050
DSC00050
DSC00030
DSC00030
DSC00044
DSC00044
DSC00042
DSC00042
DSC00052
DSC00052
DSC00039
DSC00039
DSC00031
DSC00031
DSC00033
DSC00033
DSC00029
DSC00029
DSC00015
DSC00015
DSC00045
DSC00045
DSC00053
DSC00053
DSC00060
DSC00060
DSC00023
DSC00023
DSC00005
DSC00005
DSC00059
DSC00059
DSC00051
DSC00051
DSC00038
DSC00038
DSC00019
DSC00019
DSC00025
DSC00025
DSC00016
DSC00016
Previous Next Play Pause
DSC00040 DSC00032 DSC00004 DSC00043 DSC00061 DSC00058 DSC00049 DSC00003 DSC00047 DSC00050 DSC00030 DSC00044 DSC00042 DSC00052 DSC00039 DSC00031 DSC00033 DSC00029 DSC00015 DSC00045 DSC00053 DSC00060 DSC00023 DSC00005 DSC00059 DSC00051 DSC00038 DSC00019 DSC00025 DSC00016

Rada Sekcji 05.04.2017r.

DSC00020
DSC00020
DSC00016
DSC00016
DSC00015
DSC00015
DSC00014
DSC00014
DSC00010
DSC00010
DSC00008
DSC00008
DSC00011
DSC00011
DSC00006
DSC00006
DSC00009
DSC00009
DSC00005
DSC00005
DSC00012
DSC00012
DSC00007
DSC00007
DSC00021
DSC00021
Previous Next Play Pause
DSC00020 DSC00016 DSC00015 DSC00014 DSC00010 DSC00008 DSC00011 DSC00006 DSC00009 DSC00005 DSC00012 DSC00007 DSC00021

Rada Sekcji 15.02.2017r.

DSC00032
DSC00032
DSC00016
DSC00016
DSC00001
DSC00001
DSC00010
DSC00010
DSC00008
DSC00008
DSC00018
DSC00018
DSC00011
DSC00011
DSC00003
DSC00003
DSC00023
DSC00023
DSC00028
DSC00028
DSC00034
DSC00034
Previous Next Play Pause
DSC00032 DSC00016 DSC00001 DSC00010 DSC00008 DSC00018 DSC00011 DSC00003 DSC00023 DSC00028 DSC00034

Rada Sekcji 17.11.2016

DSC00041
DSC00041
DSC00023
DSC00023
DSC00008
DSC00008
DSC00039
DSC00039
DSC00009
DSC00009
DSC00045
DSC00045
Previous Next Play Pause
DSC00041 DSC00023 DSC00008 DSC00039 DSC00009 DSC00045

Rada Sekcji 23.08.2016r.

DSC00059
DSC00059
zdjecie
zdjecie
Previous Next Play Pause
DSC00059 zdjecie

Rada Sekcji 04.02.2016r.

DSC00006
DSC00006
DSC00070
DSC00070
DSC00002
DSC00002
DSC00050
DSC00050
DSC00031
DSC00031
DSC00071
DSC00071
DSC00046
DSC00046
DSC00027
DSC00027
DSC00035
DSC00035
DSC00029
DSC00029
DSC00036
DSC00036
DSC00021
DSC00021
DSC00102
DSC00102
DSC00045
DSC00045
DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00015
DSC00015
DSC00106
DSC00106
DSC00026
DSC00026
DSC00019
DSC00019
DSC00005 (2)
DSC00005 (2)
DSC00017
DSC00017
DSC00023
DSC00023
DSC00028
DSC00028
DSC00030
DSC00030
DSC00049
DSC00049
DSC00073
DSC00073
DSC00048
DSC00048
DSC00099
DSC00099
DSC00051
DSC00051
DSC00024
DSC00024
DSC00025
DSC00025
DSC00022
DSC00022
DSC00006 (2)
DSC00006 (2)
DSC00014
DSC00014
DSC00013
DSC00013
DSC00039
DSC00039
DSC00104
DSC00104
DSC00018
DSC00018
DSC00001 (2)
DSC00001 (2)
DSC00032
DSC00032
DSC00044
DSC00044
DSC00004 (2)
DSC00004 (2)
DSC00020
DSC00020
DSC00011
DSC00011
DSC00016
DSC00016
DSC00105
DSC00105
Previous Next Play Pause
DSC00006 DSC00070 DSC00002 DSC00050 DSC00031 DSC00071 DSC00046 DSC00027 DSC00035 DSC00029 DSC00036 DSC00021 DSC00102 DSC00045 DSC00003 (2) DSC00015 DSC00106 DSC00026 DSC00019 DSC00005 (2) DSC00017 DSC00023 DSC00028 DSC00030 DSC00049 DSC00073 DSC00048 DSC00099 DSC00051 DSC00024 DSC00025 DSC00022 DSC00006 (2) DSC00014 DSC00013 DSC00039 DSC00104 DSC00018 DSC00001 (2) DSC00032 DSC00044 DSC00004 (2) DSC00020 DSC00011 DSC00016 DSC00105

Rada Sekcji 19.11.2015r.

DSC00013
DSC00013
DSC00005
DSC00005
DSC00019
DSC00019
DSC00011 — kopia
DSC00011 — kopia
DSC00007
DSC00007
DSC00020 — kopia
DSC00020 — kopia
DSC00002
DSC00002
DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00009
DSC00009
DSC00016
DSC00016
DSC00008
DSC00008
DSC00015
DSC00015
DSC00006
DSC00006
DSC00018
DSC00018
DSC00016 — kopia
DSC00016 — kopia
DSC00008 — kopia
DSC00008 — kopia
DSC00010
DSC00010
DSC00012
DSC00012
DSC00003
DSC00003
DSC00011
DSC00011
DSC00004
DSC00004
DSC00014 — kopia
DSC00014 — kopia
Previous Next Play Pause
DSC00013 DSC00005 DSC00019 DSC00011 — kopia DSC00007 DSC00020 — kopia DSC00002 DSC00003 (2) DSC00009 DSC00016 DSC00008 DSC00015 DSC00006 DSC00018 DSC00016 — kopia DSC00008 — kopia DSC00010 DSC00012 DSC00003 DSC00011 DSC00004 DSC00014 — kopia

Nowa Kaletka 2015r.

kaletka15
kaletka15
Previous Next Play Pause
kaletka15

Konferencja prasowa 07.04.2015r.

DSC00036
DSC00036
DSC00031
DSC00031
DSC00030
DSC00030
DSC00034
DSC00034
DSC00020
DSC00020
Previous Next Play Pause
DSC00036 DSC00031 DSC00030 DSC00034 DSC00020

Rada Sekcji 19.02.2015

DSC00081
DSC00081
DSC00068
DSC00068
DSC00100
DSC00100
DSC00096
DSC00096
DSC00084
DSC00084
1
1
DSC00070
DSC00070
DSC00085
DSC00085
Previous Next Play Pause
DSC00081 DSC00068 DSC00100 DSC00096 DSC00084 1 DSC00070 DSC00085

Wybrane prace. Konkurs "Zło dobrem zwyciężaj" (2014r.)

Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614220
SKMBT_C45214101614220
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
SKMBT_C45214101614170
SKMBT_C45214101614170
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614210
SKMBT_C45214101614210
SKMBT_C45214101614190
SKMBT_C45214101614190
SKMBT_C45214101614221
SKMBT_C45214101614221
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
SKMBT_C45214101614230
SKMBT_C45214101614230
SKMBT_C45214101614191
SKMBT_C45214101614191
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
SKMBT_C45214101614232
SKMBT_C45214101614232
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Praca bez podpisu
Praca bez podpisu
SKMBT_C45214101614231
SKMBT_C45214101614231
SKMBT_C45214101614200
SKMBT_C45214101614200
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
SKMBT_C45214101614181
SKMBT_C45214101614181
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
SKMBT_C45214101614201
SKMBT_C45214101614201
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
Previous Next Play Pause
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614220 Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie SKMBT_C45214101614170 Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614210 SKMBT_C45214101614190 SKMBT_C45214101614221 Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie SKMBT_C45214101614230 SKMBT_C45214101614191 Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie SKMBT_C45214101614232 Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz. Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie Praca bez podpisu SKMBT_C45214101614231 SKMBT_C45214101614200 Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie SKMBT_C45214101614181 Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2) Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim SKMBT_C45214101614201 Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim

WZD KSOiW 21-23.05.2014r.

DSC01258
DSC01258
DSC01253
DSC01253
IMG_1357
IMG_1357
DSC01259
DSC01259
rs
rs
DSC01262
DSC01262
delegaci
delegaci
DSC01255
DSC01255
DSC01249
DSC01249
DSC01254
DSC01254
DSC01260
DSC01260
DSC01250
DSC01250
Previous Next Play Pause
DSC01258 DSC01253 IMG_1357 DSC01259 rs DSC01262 delegaci DSC01255 DSC01249 DSC01254 DSC01260 DSC01250

Nowa Kaletka 2014r.

DSC02718
DSC02718
DSC02727_2
DSC02727_2
DSC02801
DSC02801
DSC02706_2
DSC02706_2
Previous Next Play Pause
DSC02718 DSC02727_2 DSC02801 DSC02706_2

Rada Sekcji 02.10.2014r.

DSC00005
DSC00005
DSC00002
DSC00002
DSC00008
DSC00008
DSC00004
DSC00004
DSC00006
DSC00006
DSC00003
DSC00003
DSC00001
DSC00001
DSC00007
DSC00007
Previous Next Play Pause
DSC00005 DSC00002 DSC00008 DSC00004 DSC00006 DSC00003 DSC00001 DSC00007

 Strajk 1994

Opłatek z kard Jóżefem Glempem
Opłatek z kard Jóżefem Glempem
To dziełko Ewy Szemińskiej
To dziełko Ewy Szemińskiej
Teresa Kamińska
Teresa Kamińska
Wiesław Ciołkiewicz
Wiesław Ciołkiewicz
Msza Pasterska
Msza Pasterska
Odezwa
Odezwa
Spotkanie z Lechem Felandyszem
Spotkanie z Lechem Felandyszem
Krzysztof Jędrzzejczyk
Krzysztof Jędrzzejczyk
Nasz orzełek
Nasz orzełek
Piotr Gierszewski
Piotr Gierszewski
Ewa Tomaszewska
Ewa Tomaszewska
Grupa protestujących
Grupa protestujących
Opłatek Lechem Wałęsą
Opłatek Lechem Wałęsą
Antoni Chodorowski
Antoni Chodorowski
Previous Next Play Pause
Opłatek z kard Jóżefem Glempem To dziełko Ewy Szemińskiej Teresa Kamińska Wiesław Ciołkiewicz Msza Pasterska Odezwa Spotkanie z Lechem Felandyszem Krzysztof Jędrzzejczyk Nasz orzełek Piotr Gierszewski Ewa Tomaszewska Grupa protestujących Opłatek Lechem Wałęsą Antoni Chodorowski

 

 

Zdjęcia różne

prez1
prez1
protest1
protest1
rada20
rada20
rada30
rada30
rada15
rada15
rada4
rada4
prez
prez
protest2
protest2
rada35
rada35
rada8
rada8
rada13
rada13
rs
rs
torun2
torun2
img_4909
img_4909
rada3
rada3
rada7
rada7
rada17
rada17
rada32
rada32
rada18
rada18
Ogólnopolskie dni protestu - IV (55)
Ogólnopolskie dni protestu - IV (55)
rada14
rada14
rada19
rada19
wzd4
wzd4
protest12
protest12
DSC02056a
DSC02056a
rada33
rada33
rada16
rada16
a
a
1
1
wzd1
wzd1
a1
a1
rada11
rada11
protest5
protest5
rada41
rada41
rada5
rada5
protestglod
protestglod
wzd6
wzd6
rada23
rada23
rada40
rada40
rada36
rada36
protest4
protest4
wzd5
wzd5
protest10
protest10
protest11
protest11
protest15
protest15
rada43
rada43
_DSC5503
_DSC5503
rada10
rada10
rada39
rada39
rada6
rada6
Previous Next Play Pause
prez1 protest1 rada20 rada30 rada15 rada4 prez protest2 rada35 rada8 rada13 rs torun2 img_4909 rada3 rada7 rada17 rada32 rada18 Ogólnopolskie dni protestu - IV (55) rada14 rada19 wzd4 protest12 DSC02056a rada33 rada16 a 1 wzd1 a1 rada11 protest5 rada41 rada5 protestglod wzd6 rada23 rada40 rada36 protest4 wzd5 protest10 protest11 protest15 rada43 _DSC5503 rada10 rada39 rada6
A A A
Video
loading...

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758

Powrót