Nie na darmo

Etiuda filmowa Olgi Zielińskiej zrealizowana przez TVP Gdańsk w 2016 r. dot. wydarzeń grudniowych w 1970 r.

                           

A A A

Dokumenty

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację społeczną oraz narastające napięcia społeczne.

Powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach zatrudnionych w sferze finansów publicznych wręcz wskazują na dyskryminowanie całych grup zatrudnionych w tej sferze. Kolejny raz mamy do czynienia z przekazywaniem środków budżetowych na wzrost wynagrodzeń tylko nielicznym grupom zatrudnionych urzędników czy też funkcjonariuszy.Odbywa się to niestety kosztem pozostałych. Pomijanie we wzroście wynagrodzeń grup najmniej zarabiających czy też nierównomierny wzrost płac tworzy dysproporcje w przeciętnych wynagrodzeniach miesięcznych w poszczególnych działach.

DSC00019
DSC00019
DSC00054
DSC00054
DSC00073
DSC00073
DSC00002
DSC00002
DSC00063
DSC00063
DSC00077
DSC00077
DSC00030
DSC00030
DSC00010
DSC00010
DSC00041
DSC00041
DSC00091
DSC00091
DSC00072
DSC00072
DSC00049
DSC00049
DSC00082
DSC00082
DSC00007
DSC00007
DSC00016
DSC00016
DSC00073
DSC00073
DSC00064
DSC00064
DSC00069
DSC00069
DSC00021
DSC00021
DSC00028
DSC00028
DSC00035
DSC00035
DSC00034
DSC00034
DSC00096
DSC00096
DSC00106
DSC00106
DSC00063
DSC00063
DSC00064
DSC00064
DSC00008
DSC00008
DSC00079
DSC00079
DSC00081
DSC00081
DSC00032
DSC00032
DSC00053
DSC00053
DSC00022
DSC00022
DSC00018
DSC00018
DSC00088
DSC00088
DSC00038
DSC00038
DSC00075
DSC00075
DSC00067
DSC00067
DSC00025
DSC00025
DSC00089
DSC00089
DSC00082
DSC00082
DSC00126
DSC00126
DSC00006
DSC00006
DSC00074
DSC00074
DSC00011
DSC00011
DSC00070
DSC00070
DSC00071
DSC00071
DSC00076
DSC00076
DSC00062
DSC00062
DSC00074
DSC00074
DSC00079
DSC00079
Previous Next Play Pause
DSC00019 DSC00054 DSC00073 DSC00002 DSC00063 DSC00077 DSC00030 DSC00010 DSC00041 DSC00091 DSC00072 DSC00049 DSC00082 DSC00007 DSC00016 DSC00073 DSC00064 DSC00069 DSC00021 DSC00028 DSC00035 DSC00034 DSC00096 DSC00106 DSC00063 DSC00064 DSC00008 DSC00079 DSC00081 DSC00032 DSC00053 DSC00022 DSC00018 DSC00088 DSC00038 DSC00075 DSC00067 DSC00025 DSC00089 DSC00082 DSC00126 DSC00006 DSC00074 DSC00011 DSC00070 DSC00071 DSC00076 DSC00062 DSC00074 DSC00079

"Nie możemy nie dostrzegać problemów pracowników budżetówki, które narastają. Zależy nam na odmrożeniu wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

"Żądamy tego.

W razie odmowy będziemy przygotowywać się do akcji protestacyjnej. Chcemy wesprzeć nie tylko urzędników, ale też m.in. nauczycieli, którzy chcą w kolejnych latach wyższych podwyżek od tych zaplanowanych przez rząd, pracowników niemedycznych w ochronie zdrowia oraz cywilnych w policji i wojsku. Po to jest Solidarność!"

Piotr Duda podkreślił, że „Solidarność” będzie domagała się odwołania obecnej minister edukacji. - W imieniu związku zawodowego "Solidarność" sekretariat oświaty i wychowania wydał jednoznaczne stanowisko, które jest dla nas wiążące. Jesteśmy za odwołaniem minister Anny Zalewskiej.

Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”, zwrócił się z apelem do szefa Komisji Krajowej Piotra Dudy o wsparcie w dialogu z premierem Mateuszem Morawieckim i rządem PiS, dotyczącym najważniejszych postulatów oświatowej „Solidarności”. W obradach Komisji Krajowej, które odbywają się 29–30 sierpnia, uczestniczyli także minister Elżbieta Rafalska, szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jednocześnie przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Stanisław Szwed, sekretarz stanu, reprezentujący ten sam resort ,oraz poseł PiS Janusz Śniadek.

Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, VII edycji projektu pt. Akademia Letnia. Dobry nauczyciel – lepszy uczeń.

Termin i miejsce realizacji projektu: 01-08 lipca 2018 r. w Gdańsku.

"Czekamy teraz aż premier usiądzie, zanalizuje, oceni nasze postulaty i przedstawi Komisji Krajowej wnioski z dzisiejszego spotkania. Dla nas mogą być tylko jedne: że rząd pochyli się nad problemami pracowników sfery budżetowej i nastąpi w tej sferze jakiś progres. Przypominam, że od 2010 roku te wynagrodzenia są zamrożone" - powiedział na briefingu prasowym przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Właśnie zakończyło nadzwyczajne spotkanie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z premierem Mateuszem Morawieckim w gdańskiej siedzibie związku. 

Czytaj więcej na stronie:

Szczegóły ze spotkania w kontekście postulatów środowiska oświatowego wkrótce na naszej stronie.

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758