Nie na darmo

Etiuda filmowa Olgi Zielińskiej zrealizowana przez TVP Gdańsk w 2016 r. dot. wydarzeń grudniowych w 1970 r.

                           

A A A

Komisja Krajowa, Regiony

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację społeczną oraz narastające napięcia społeczne.

Powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach zatrudnionych w sferze finansów publicznych wręcz wskazują na dyskryminowanie całych grup zatrudnionych w tej sferze. Kolejny raz mamy do czynienia z przekazywaniem środków budżetowych na wzrost wynagrodzeń tylko nielicznym grupom zatrudnionych urzędników czy też funkcjonariuszy.Odbywa się to niestety kosztem pozostałych. Pomijanie we wzroście wynagrodzeń grup najmniej zarabiających czy też nierównomierny wzrost płac tworzy dysproporcje w przeciętnych wynagrodzeniach miesięcznych w poszczególnych działach.

DSC00052
DSC00052
DSC00069
DSC00069
DSC00005
DSC00005
DSC00017
DSC00017
DSC00108
DSC00108
DSC00070
DSC00070
DSC00071
DSC00071
DSC00107
DSC00107
DSC00032
DSC00032
DSC00077
DSC00077
DSC00072
DSC00072
DSC00072
DSC00072
DSC00013
DSC00013
DSC00089
DSC00089
DSC00126
DSC00126
DSC00124
DSC00124
DSC00069
DSC00069
DSC00073
DSC00073
DSC00067
DSC00067
DSC00074
DSC00074
DSC00127
DSC00127
DSC00064
DSC00064
DSC00062
DSC00062
DSC00081
DSC00081
DSC00011
DSC00011
DSC00038
DSC00038
DSC00078
DSC00078
DSC00008
DSC00008
DSC00022
DSC00022
DSC00002
DSC00002
DSC00085
DSC00085
DSC00015
DSC00015
DSC00094
DSC00094
DSC00057
DSC00057
DSC00059
DSC00059
DSC00065
DSC00065
DSC00023
DSC00023
DSC00033
DSC00033
DSC00063
DSC00063
DSC00105
DSC00105
DSC00031
DSC00031
DSC00061
DSC00061
DSC00020
DSC00020
DSC00098
DSC00098
DSC00035
DSC00035
DSC00076
DSC00076
DSC00082
DSC00082
DSC00106
DSC00106
DSC00100
DSC00100
DSC00039
DSC00039
Previous Next Play Pause
DSC00052 DSC00069 DSC00005 DSC00017 DSC00108 DSC00070 DSC00071 DSC00107 DSC00032 DSC00077 DSC00072 DSC00072 DSC00013 DSC00089 DSC00126 DSC00124 DSC00069 DSC00073 DSC00067 DSC00074 DSC00127 DSC00064 DSC00062 DSC00081 DSC00011 DSC00038 DSC00078 DSC00008 DSC00022 DSC00002 DSC00085 DSC00015 DSC00094 DSC00057 DSC00059 DSC00065 DSC00023 DSC00033 DSC00063 DSC00105 DSC00031 DSC00061 DSC00020 DSC00098 DSC00035 DSC00076 DSC00082 DSC00106 DSC00100 DSC00039

"Nie możemy nie dostrzegać problemów pracowników budżetówki, które narastają. Zależy nam na odmrożeniu wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

"Żądamy tego.

W razie odmowy będziemy przygotowywać się do akcji protestacyjnej. Chcemy wesprzeć nie tylko urzędników, ale też m.in. nauczycieli, którzy chcą w kolejnych latach wyższych podwyżek od tych zaplanowanych przez rząd, pracowników niemedycznych w ochronie zdrowia oraz cywilnych w policji i wojsku. Po to jest Solidarność!"

Piotr Duda podkreślił, że „Solidarność” będzie domagała się odwołania obecnej minister edukacji. - W imieniu związku zawodowego "Solidarność" sekretariat oświaty i wychowania wydał jednoznaczne stanowisko, które jest dla nas wiążące. Jesteśmy za odwołaniem minister Anny Zalewskiej.

Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”, zwrócił się z apelem do szefa Komisji Krajowej Piotra Dudy o wsparcie w dialogu z premierem Mateuszem Morawieckim i rządem PiS, dotyczącym najważniejszych postulatów oświatowej „Solidarności”. W obradach Komisji Krajowej, które odbywają się 29–30 sierpnia, uczestniczyli także minister Elżbieta Rafalska, szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jednocześnie przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Stanisław Szwed, sekretarz stanu, reprezentujący ten sam resort ,oraz poseł PiS Janusz Śniadek.

Informacja na stronie:

6 czerwca w miejscu symbolicznym, tj. Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, znajdującym się na terenie Kopalni „Wujek”, odbędzie się finał V edycji ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady Historii. Tego samego dnia wieczorem o godz. 19.30 w Mieście Ogrodów,  przed finalistami, gośćmi i mieszkańcami Katowic wystąpi z koncertem zespół Fish Emade - ambasador tegorocznej edycji Konkursu. Dzień później, 7 czerwca o godz. 11.00, w Kinoteatrze Rialto, odbędzie się gala wręczenia nagród dla laureatów, w której udział wezmą sponsorzy, partnerzy oraz patroni Olimpiady.

"Czekamy teraz aż premier usiądzie, zanalizuje, oceni nasze postulaty i przedstawi Komisji Krajowej wnioski z dzisiejszego spotkania. Dla nas mogą być tylko jedne: że rząd pochyli się nad problemami pracowników sfery budżetowej i nastąpi w tej sferze jakiś progres. Przypominam, że od 2010 roku te wynagrodzenia są zamrożone" - powiedział na briefingu prasowym przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Właśnie zakończyło nadzwyczajne spotkanie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z premierem Mateuszem Morawieckim w gdańskiej siedzibie związku. 

Czytaj więcej na stronie:

Szczegóły ze spotkania w kontekście postulatów środowiska oświatowego wkrótce na naszej stronie.

DEKLARACJA

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758