Zdjęcia

(KLIKNIJ NA ZDJĘCIE- OTWORZYSZ PRZEGLĄDARKĘ ZDJĘĆ)

 

Rada KSOiW 23-24.11.2017r.

DSC00012
DSC00012
DSC00009
DSC00009
DSC00017
DSC00017
DSC00006
DSC00006
DSC00014
DSC00014
DSC00015
DSC00015
DSC00018
DSC00018
DSC00008
DSC00008
DSC00010
DSC00010
DSC00002
DSC00002
DSC00003
DSC00003
DSC00016
DSC00016
DSC00005
DSC00005
DSC00013
DSC00013
DSC00022
DSC00022
DSC00019
DSC00019
DSC00001
DSC00001
Previous Next Play Pause
DSC00012 DSC00009 DSC00017 DSC00006 DSC00014 DSC00015 DSC00018 DSC00008 DSC00010 DSC00002 DSC00003 DSC00016 DSC00005 DSC00013 DSC00022 DSC00019 DSC00001

Nadzwyczajna Rada KSOiW w dniu 19.10.2017r. Warszawa.

DSC00013
DSC00013
DSC00017
DSC00017
DSC00015
DSC00015
DSC00009
DSC00009
DSC_0955
DSC_0955
DSC00011
DSC00011
DSC00012
DSC00012
DSC00010
DSC00010
DSC00016
DSC00016
DSC00005
DSC00005
DSC00004
DSC00004
DSC00001
DSC00001
DSC00014
DSC00014
DSC_0960
DSC_0960
DSC00003
DSC00003
Previous Next Play Pause
DSC00013 DSC00017 DSC00015 DSC00009 DSC_0955 DSC00011 DSC00012 DSC00010 DSC00016 DSC00005 DSC00004 DSC00001 DSC00014 DSC_0960 DSC00003

 

Rada Sekcji 25.05.2017r.

DSC00029
DSC00029
DSC00033
DSC00033
DSC00015
DSC00015
DSC00045
DSC00045
DSC00043
DSC00043
DSC00005
DSC00005
DSC00061
DSC00061
DSC00003
DSC00003
DSC00032
DSC00032
DSC00023
DSC00023
DSC00050
DSC00050
DSC00053
DSC00053
DSC00052
DSC00052
DSC00039
DSC00039
DSC00060
DSC00060
DSC00038
DSC00038
DSC00030
DSC00030
DSC00004
DSC00004
DSC00042
DSC00042
DSC00040
DSC00040
DSC00019
DSC00019
DSC00059
DSC00059
DSC00031
DSC00031
DSC00058
DSC00058
DSC00025
DSC00025
DSC00047
DSC00047
DSC00044
DSC00044
DSC00051
DSC00051
DSC00016
DSC00016
DSC00049
DSC00049
Previous Next Play Pause
DSC00029 DSC00033 DSC00015 DSC00045 DSC00043 DSC00005 DSC00061 DSC00003 DSC00032 DSC00023 DSC00050 DSC00053 DSC00052 DSC00039 DSC00060 DSC00038 DSC00030 DSC00004 DSC00042 DSC00040 DSC00019 DSC00059 DSC00031 DSC00058 DSC00025 DSC00047 DSC00044 DSC00051 DSC00016 DSC00049

Rada Sekcji 05.04.2017r.

DSC00014
DSC00014
DSC00016
DSC00016
DSC00011
DSC00011
DSC00007
DSC00007
DSC00015
DSC00015
DSC00010
DSC00010
DSC00005
DSC00005
DSC00009
DSC00009
DSC00006
DSC00006
DSC00012
DSC00012
DSC00021
DSC00021
DSC00008
DSC00008
DSC00020
DSC00020
Previous Next Play Pause
DSC00014 DSC00016 DSC00011 DSC00007 DSC00015 DSC00010 DSC00005 DSC00009 DSC00006 DSC00012 DSC00021 DSC00008 DSC00020

Rada Sekcji 15.02.2017r.

DSC00003
DSC00003
DSC00034
DSC00034
DSC00018
DSC00018
DSC00028
DSC00028
DSC00032
DSC00032
DSC00001
DSC00001
DSC00011
DSC00011
DSC00008
DSC00008
DSC00016
DSC00016
DSC00010
DSC00010
DSC00023
DSC00023
Previous Next Play Pause
DSC00003 DSC00034 DSC00018 DSC00028 DSC00032 DSC00001 DSC00011 DSC00008 DSC00016 DSC00010 DSC00023

Rada Sekcji 17.11.2016

DSC00008
DSC00008
DSC00009
DSC00009
DSC00041
DSC00041
DSC00039
DSC00039
DSC00045
DSC00045
DSC00023
DSC00023
Previous Next Play Pause
DSC00008 DSC00009 DSC00041 DSC00039 DSC00045 DSC00023

Rada Sekcji 23.08.2016r.

DSC00059
DSC00059
zdjecie
zdjecie
Previous Next Play Pause
DSC00059 zdjecie

Rada Sekcji 04.02.2016r.

DSC00002
DSC00002
DSC00024
DSC00024
DSC00030
DSC00030
DSC00039
DSC00039
DSC00044
DSC00044
DSC00049
DSC00049
DSC00001 (2)
DSC00001 (2)
DSC00017
DSC00017
DSC00015
DSC00015
DSC00021
DSC00021
DSC00071
DSC00071
DSC00006 (2)
DSC00006 (2)
DSC00051
DSC00051
DSC00005 (2)
DSC00005 (2)
DSC00026
DSC00026
DSC00004 (2)
DSC00004 (2)
DSC00106
DSC00106
DSC00020
DSC00020
DSC00070
DSC00070
DSC00006
DSC00006
DSC00045
DSC00045
DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00013
DSC00013
DSC00011
DSC00011
DSC00035
DSC00035
DSC00018
DSC00018
DSC00032
DSC00032
DSC00023
DSC00023
DSC00104
DSC00104
DSC00014
DSC00014
DSC00016
DSC00016
DSC00036
DSC00036
DSC00029
DSC00029
DSC00022
DSC00022
DSC00025
DSC00025
DSC00046
DSC00046
DSC00019
DSC00019
DSC00102
DSC00102
DSC00105
DSC00105
DSC00073
DSC00073
DSC00099
DSC00099
DSC00028
DSC00028
DSC00050
DSC00050
DSC00048
DSC00048
DSC00027
DSC00027
DSC00031
DSC00031
Previous Next Play Pause
DSC00002 DSC00024 DSC00030 DSC00039 DSC00044 DSC00049 DSC00001 (2) DSC00017 DSC00015 DSC00021 DSC00071 DSC00006 (2) DSC00051 DSC00005 (2) DSC00026 DSC00004 (2) DSC00106 DSC00020 DSC00070 DSC00006 DSC00045 DSC00003 (2) DSC00013 DSC00011 DSC00035 DSC00018 DSC00032 DSC00023 DSC00104 DSC00014 DSC00016 DSC00036 DSC00029 DSC00022 DSC00025 DSC00046 DSC00019 DSC00102 DSC00105 DSC00073 DSC00099 DSC00028 DSC00050 DSC00048 DSC00027 DSC00031

Rada Sekcji 19.11.2015r.

DSC00002
DSC00002
DSC00016 — kopia
DSC00016 — kopia
DSC00011
DSC00011
DSC00005
DSC00005
DSC00010
DSC00010
DSC00012
DSC00012
DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00011 — kopia
DSC00011 — kopia
DSC00008
DSC00008
DSC00018
DSC00018
DSC00013
DSC00013
DSC00019
DSC00019
DSC00020 — kopia
DSC00020 — kopia
DSC00006
DSC00006
DSC00004
DSC00004
DSC00014 — kopia
DSC00014 — kopia
DSC00009
DSC00009
DSC00003
DSC00003
DSC00015
DSC00015
DSC00008 — kopia
DSC00008 — kopia
DSC00016
DSC00016
DSC00007
DSC00007
Previous Next Play Pause
DSC00002 DSC00016 — kopia DSC00011 DSC00005 DSC00010 DSC00012 DSC00003 (2) DSC00011 — kopia DSC00008 DSC00018 DSC00013 DSC00019 DSC00020 — kopia DSC00006 DSC00004 DSC00014 — kopia DSC00009 DSC00003 DSC00015 DSC00008 — kopia DSC00016 DSC00007

Nowa Kaletka 2015r.

kaletka15
kaletka15
Previous Next Play Pause
kaletka15

Konferencja prasowa 07.04.2015r.

DSC00030
DSC00030
DSC00020
DSC00020
DSC00031
DSC00031
DSC00034
DSC00034
DSC00036
DSC00036
Previous Next Play Pause
DSC00030 DSC00020 DSC00031 DSC00034 DSC00036

Rada Sekcji 19.02.2015

DSC00084
DSC00084
DSC00070
DSC00070
DSC00068
DSC00068
DSC00081
DSC00081
DSC00085
DSC00085
1
1
DSC00096
DSC00096
DSC00100
DSC00100
Previous Next Play Pause
DSC00084 DSC00070 DSC00068 DSC00081 DSC00085 1 DSC00096 DSC00100

Wybrane prace. Konkurs "Zło dobrem zwyciężaj" (2014r.)

Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
SKMBT_C45214101614181
SKMBT_C45214101614181
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
SKMBT_C45214101614232
SKMBT_C45214101614232
SKMBT_C45214101614191
SKMBT_C45214101614191
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
Praca bez podpisu
Praca bez podpisu
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614230
SKMBT_C45214101614230
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
SKMBT_C45214101614190
SKMBT_C45214101614190
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
SKMBT_C45214101614220
SKMBT_C45214101614220
SKMBT_C45214101614201
SKMBT_C45214101614201
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
SKMBT_C45214101614210
SKMBT_C45214101614210
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
SKMBT_C45214101614231
SKMBT_C45214101614231
SKMBT_C45214101614221
SKMBT_C45214101614221
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614170
SKMBT_C45214101614170
SKMBT_C45214101614200
SKMBT_C45214101614200
Previous Next Play Pause
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz. SKMBT_C45214101614181 Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie SKMBT_C45214101614232 SKMBT_C45214101614191 Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie Praca bez podpisu Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614230 Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie SKMBT_C45214101614190 Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie SKMBT_C45214101614220 SKMBT_C45214101614201 Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie SKMBT_C45214101614210 Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie SKMBT_C45214101614231 SKMBT_C45214101614221 Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2) Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614170 SKMBT_C45214101614200

WZD KSOiW 21-23.05.2014r.

DSC01250
DSC01250
IMG_1357
IMG_1357
DSC01262
DSC01262
DSC01254
DSC01254
delegaci
delegaci
DSC01249
DSC01249
rs
rs
DSC01260
DSC01260
DSC01258
DSC01258
DSC01259
DSC01259
DSC01253
DSC01253
DSC01255
DSC01255
Previous Next Play Pause
DSC01250 IMG_1357 DSC01262 DSC01254 delegaci DSC01249 rs DSC01260 DSC01258 DSC01259 DSC01253 DSC01255

Nowa Kaletka 2014r.

DSC02801
DSC02801
DSC02727_2
DSC02727_2
DSC02706_2
DSC02706_2
DSC02718
DSC02718
Previous Next Play Pause
DSC02801 DSC02727_2 DSC02706_2 DSC02718

Rada Sekcji 02.10.2014r.

DSC00005
DSC00005
DSC00007
DSC00007
DSC00004
DSC00004
DSC00002
DSC00002
DSC00006
DSC00006
DSC00001
DSC00001
DSC00003
DSC00003
DSC00008
DSC00008
Previous Next Play Pause
DSC00005 DSC00007 DSC00004 DSC00002 DSC00006 DSC00001 DSC00003 DSC00008

 

Strajk 1994- ZDJĘCIA

 

Zdjęcia różne

protest14
protest14
rada32
rada32
rada35
rada35
protest5
protest5
torun2
torun2
protest4
protest4
rada30
rada30
1
1
protest1
protest1
rada19
rada19
wzd3
wzd3
rada20
rada20
rada15
rada15
rada7
rada7
rada2
rada2
rada36
rada36
rada25
rada25
a1
a1
Ogólnopolskie dni protestu - IV (55)
Ogólnopolskie dni protestu - IV (55)
wzd7
wzd7
wzd1
wzd1
protest2
protest2
rada18
rada18
rada4
rada4
wzd8
wzd8
rada26
rada26
rada8
rada8
wzd6
wzd6
rada27
rada27
rada10
rada10
protest16
protest16
rada40
rada40
rada11
rada11
delegaci
delegaci
rada3
rada3
rada43
rada43
rada38
rada38
prez1
prez1
wzd5
wzd5
rada14
rada14
rada31
rada31
rada9
rada9
img_4909
img_4909
rada23
rada23
protest7
protest7
rada21
rada21
wzd10
wzd10
rada12
rada12
wzd2
wzd2
protest13
protest13
Previous Next Play Pause
protest14 rada32 rada35 protest5 torun2 protest4 rada30 1 protest1 rada19 wzd3 rada20 rada15 rada7 rada2 rada36 rada25 a1 Ogólnopolskie dni protestu - IV (55) wzd7 wzd1 protest2 rada18 rada4 wzd8 rada26 rada8 wzd6 rada27 rada10 protest16 rada40 rada11 delegaci rada3 rada43 rada38 prez1 wzd5 rada14 rada31 rada9 img_4909 rada23 protest7 rada21 wzd10 rada12 wzd2 protest13
A A A

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758

Powrót