Zdjęcia

(KLIKNIJ NA ZDJĘCIE- OTWORZYSZ PRZEGLĄDARKĘ ZDJĘĆ)

Rada KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018 r. 

DSC00013
DSC00013
DSC00009
DSC00009
DSC00012
DSC00012
DSC00010
DSC00010
DSC00021
DSC00021
DSC00005
DSC00005
DSC00001
DSC00001
DSC00008
DSC00008
DSC00011
DSC00011
DSC00007
DSC00007
DSC00003
DSC00003
DSC00014
DSC00014
DSC00004
DSC00004
DSC00006
DSC00006
DSC00002
DSC00002
Previous Next Play Pause
DSC00013 DSC00009 DSC00012 DSC00010 DSC00021 DSC00005 DSC00001 DSC00008 DSC00011 DSC00007 DSC00003 DSC00014 DSC00004 DSC00006 DSC00002

Rada KSOiW 23-24.11.2017r.

DSC00005
DSC00005
DSC00015
DSC00015
DSC00019
DSC00019
DSC00016
DSC00016
DSC00006
DSC00006
DSC00022
DSC00022
DSC00002
DSC00002
DSC00017
DSC00017
DSC00009
DSC00009
DSC00014
DSC00014
DSC00013
DSC00013
DSC00008
DSC00008
DSC00010
DSC00010
DSC00018
DSC00018
DSC00001
DSC00001
DSC00003
DSC00003
DSC00012
DSC00012
Previous Next Play Pause
DSC00005 DSC00015 DSC00019 DSC00016 DSC00006 DSC00022 DSC00002 DSC00017 DSC00009 DSC00014 DSC00013 DSC00008 DSC00010 DSC00018 DSC00001 DSC00003 DSC00012

Nadzwyczajna Rada KSOiW w dniu 19.10.2017r. Warszawa.

DSC00005
DSC00005
DSC00017
DSC00017
DSC00009
DSC00009
DSC00013
DSC00013
DSC_0960
DSC_0960
DSC00010
DSC00010
DSC00003
DSC00003
DSC00016
DSC00016
DSC00014
DSC00014
DSC00004
DSC00004
DSC00015
DSC00015
DSC00011
DSC00011
DSC_0955
DSC_0955
DSC00001
DSC00001
DSC00012
DSC00012
Previous Next Play Pause
DSC00005 DSC00017 DSC00009 DSC00013 DSC_0960 DSC00010 DSC00003 DSC00016 DSC00014 DSC00004 DSC00015 DSC00011 DSC_0955 DSC00001 DSC00012

 

Rada Sekcji 25.05.2017r.

DSC00015
DSC00015
DSC00052
DSC00052
DSC00019
DSC00019
DSC00016
DSC00016
DSC00029
DSC00029
DSC00005
DSC00005
DSC00025
DSC00025
DSC00030
DSC00030
DSC00058
DSC00058
DSC00040
DSC00040
DSC00045
DSC00045
DSC00044
DSC00044
DSC00023
DSC00023
DSC00004
DSC00004
DSC00053
DSC00053
DSC00051
DSC00051
DSC00059
DSC00059
DSC00042
DSC00042
DSC00038
DSC00038
DSC00043
DSC00043
DSC00061
DSC00061
DSC00049
DSC00049
DSC00060
DSC00060
DSC00003
DSC00003
DSC00032
DSC00032
DSC00033
DSC00033
DSC00047
DSC00047
DSC00039
DSC00039
DSC00050
DSC00050
DSC00031
DSC00031
Previous Next Play Pause
DSC00015 DSC00052 DSC00019 DSC00016 DSC00029 DSC00005 DSC00025 DSC00030 DSC00058 DSC00040 DSC00045 DSC00044 DSC00023 DSC00004 DSC00053 DSC00051 DSC00059 DSC00042 DSC00038 DSC00043 DSC00061 DSC00049 DSC00060 DSC00003 DSC00032 DSC00033 DSC00047 DSC00039 DSC00050 DSC00031

Rada Sekcji 05.04.2017r.

DSC00012
DSC00012
DSC00010
DSC00010
DSC00020
DSC00020
DSC00005
DSC00005
DSC00006
DSC00006
DSC00014
DSC00014
DSC00007
DSC00007
DSC00016
DSC00016
DSC00015
DSC00015
DSC00021
DSC00021
DSC00011
DSC00011
DSC00008
DSC00008
DSC00009
DSC00009
Previous Next Play Pause
DSC00012 DSC00010 DSC00020 DSC00005 DSC00006 DSC00014 DSC00007 DSC00016 DSC00015 DSC00021 DSC00011 DSC00008 DSC00009

Rada Sekcji 15.02.2017r.

DSC00016
DSC00016
DSC00010
DSC00010
DSC00003
DSC00003
DSC00034
DSC00034
DSC00008
DSC00008
DSC00023
DSC00023
DSC00001
DSC00001
DSC00028
DSC00028
DSC00032
DSC00032
DSC00018
DSC00018
DSC00011
DSC00011
Previous Next Play Pause
DSC00016 DSC00010 DSC00003 DSC00034 DSC00008 DSC00023 DSC00001 DSC00028 DSC00032 DSC00018 DSC00011

Rada Sekcji 17.11.2016

DSC00023
DSC00023
DSC00039
DSC00039
DSC00041
DSC00041
DSC00009
DSC00009
DSC00008
DSC00008
DSC00045
DSC00045
Previous Next Play Pause
DSC00023 DSC00039 DSC00041 DSC00009 DSC00008 DSC00045

Rada Sekcji 23.08.2016r.

DSC00059
DSC00059
zdjecie
zdjecie
Previous Next Play Pause
DSC00059 zdjecie

Rada Sekcji 04.02.2016r.

DSC00023
DSC00023
DSC00050
DSC00050
DSC00020
DSC00020
DSC00013
DSC00013
DSC00002
DSC00002
DSC00044
DSC00044
DSC00070
DSC00070
DSC00021
DSC00021
DSC00039
DSC00039
DSC00032
DSC00032
DSC00106
DSC00106
DSC00025
DSC00025
DSC00026
DSC00026
DSC00048
DSC00048
DSC00011
DSC00011
DSC00018
DSC00018
DSC00022
DSC00022
DSC00004 (2)
DSC00004 (2)
DSC00036
DSC00036
DSC00102
DSC00102
DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00028
DSC00028
DSC00016
DSC00016
DSC00071
DSC00071
DSC00006 (2)
DSC00006 (2)
DSC00051
DSC00051
DSC00006
DSC00006
DSC00046
DSC00046
DSC00024
DSC00024
DSC00019
DSC00019
DSC00104
DSC00104
DSC00015
DSC00015
DSC00073
DSC00073
DSC00035
DSC00035
DSC00005 (2)
DSC00005 (2)
DSC00049
DSC00049
DSC00017
DSC00017
DSC00105
DSC00105
DSC00001 (2)
DSC00001 (2)
DSC00029
DSC00029
DSC00027
DSC00027
DSC00030
DSC00030
DSC00014
DSC00014
DSC00099
DSC00099
DSC00045
DSC00045
DSC00031
DSC00031
Previous Next Play Pause
DSC00023 DSC00050 DSC00020 DSC00013 DSC00002 DSC00044 DSC00070 DSC00021 DSC00039 DSC00032 DSC00106 DSC00025 DSC00026 DSC00048 DSC00011 DSC00018 DSC00022 DSC00004 (2) DSC00036 DSC00102 DSC00003 (2) DSC00028 DSC00016 DSC00071 DSC00006 (2) DSC00051 DSC00006 DSC00046 DSC00024 DSC00019 DSC00104 DSC00015 DSC00073 DSC00035 DSC00005 (2) DSC00049 DSC00017 DSC00105 DSC00001 (2) DSC00029 DSC00027 DSC00030 DSC00014 DSC00099 DSC00045 DSC00031

Rada Sekcji 19.11.2015r.

DSC00008
DSC00008
DSC00007
DSC00007
DSC00006
DSC00006
DSC00005
DSC00005
DSC00018
DSC00018
DSC00014 — kopia
DSC00014 — kopia
DSC00016 — kopia
DSC00016 — kopia
DSC00012
DSC00012
DSC00015
DSC00015
DSC00003
DSC00003
DSC00013
DSC00013
DSC00011 — kopia
DSC00011 — kopia
DSC00011
DSC00011
DSC00002
DSC00002
DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00016
DSC00016
DSC00010
DSC00010
DSC00009
DSC00009
DSC00004
DSC00004
DSC00019
DSC00019
DSC00008 — kopia
DSC00008 — kopia
DSC00020 — kopia
DSC00020 — kopia
Previous Next Play Pause
DSC00008 DSC00007 DSC00006 DSC00005 DSC00018 DSC00014 — kopia DSC00016 — kopia DSC00012 DSC00015 DSC00003 DSC00013 DSC00011 — kopia DSC00011 DSC00002 DSC00003 (2) DSC00016 DSC00010 DSC00009 DSC00004 DSC00019 DSC00008 — kopia DSC00020 — kopia

Nowa Kaletka 2015r.

kaletka15
kaletka15
Previous Next Play Pause
kaletka15

Konferencja prasowa 07.04.2015r.

DSC00030
DSC00030
DSC00034
DSC00034
DSC00031
DSC00031
DSC00036
DSC00036
DSC00020
DSC00020
Previous Next Play Pause
DSC00030 DSC00034 DSC00031 DSC00036 DSC00020

Rada Sekcji 19.02.2015

DSC00084
DSC00084
DSC00085
DSC00085
1
1
DSC00096
DSC00096
DSC00081
DSC00081
DSC00068
DSC00068
DSC00070
DSC00070
DSC00100
DSC00100
Previous Next Play Pause
DSC00084 DSC00085 1 DSC00096 DSC00081 DSC00068 DSC00070 DSC00100

Wybrane prace. Konkurs "Zło dobrem zwyciężaj" (2014r.)

SKMBT_C45214101614200
SKMBT_C45214101614200
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614221
SKMBT_C45214101614221
SKMBT_C45214101614190
SKMBT_C45214101614190
Praca bez podpisu
Praca bez podpisu
SKMBT_C45214101614170
SKMBT_C45214101614170
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
SKMBT_C45214101614201
SKMBT_C45214101614201
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614230
SKMBT_C45214101614230
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
SKMBT_C45214101614220
SKMBT_C45214101614220
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
SKMBT_C45214101614210
SKMBT_C45214101614210
SKMBT_C45214101614231
SKMBT_C45214101614231
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614232
SKMBT_C45214101614232
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614191
SKMBT_C45214101614191
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614181
SKMBT_C45214101614181
Previous Next Play Pause
SKMBT_C45214101614200 Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614221 SKMBT_C45214101614190 Praca bez podpisu SKMBT_C45214101614170 Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie SKMBT_C45214101614201 Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614230 Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz. Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2) Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie SKMBT_C45214101614220 Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie SKMBT_C45214101614210 SKMBT_C45214101614231 Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614232 Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614191 Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614181

WZD KSOiW 21-23.05.2014r.

DSC01260
DSC01260
rs
rs
DSC01255
DSC01255
DSC01254
DSC01254
DSC01250
DSC01250
DSC01259
DSC01259
DSC01258
DSC01258
DSC01262
DSC01262
IMG_1357
IMG_1357
DSC01253
DSC01253
delegaci
delegaci
DSC01249
DSC01249
Previous Next Play Pause
DSC01260 rs DSC01255 DSC01254 DSC01250 DSC01259 DSC01258 DSC01262 IMG_1357 DSC01253 delegaci DSC01249

Nowa Kaletka 2014r.

DSC02718
DSC02718
DSC02727_2
DSC02727_2
DSC02706_2
DSC02706_2
DSC02801
DSC02801
Previous Next Play Pause
DSC02718 DSC02727_2 DSC02706_2 DSC02801

Rada Sekcji 02.10.2014r.

DSC00008
DSC00008
DSC00003
DSC00003
DSC00001
DSC00001
DSC00002
DSC00002
DSC00004
DSC00004
DSC00006
DSC00006
DSC00007
DSC00007
DSC00005
DSC00005
Previous Next Play Pause
DSC00008 DSC00003 DSC00001 DSC00002 DSC00004 DSC00006 DSC00007 DSC00005

 Strajk 1994

Teresa Kamińska
Teresa Kamińska
Antoni Chodorowski
Antoni Chodorowski
Grupa protestujących
Grupa protestujących
Krzysztof Jędrzzejczyk
Krzysztof Jędrzzejczyk
Spotkanie z Lechem Felandyszem
Spotkanie z Lechem Felandyszem
Nasz orzełek
Nasz orzełek
Odezwa
Odezwa
Piotr Gierszewski
Piotr Gierszewski
Wiesław Ciołkiewicz
Wiesław Ciołkiewicz
Msza Pasterska
Msza Pasterska
Opłatek z kard Jóżefem Glempem
Opłatek z kard Jóżefem Glempem
To dziełko Ewy Szemińskiej
To dziełko Ewy Szemińskiej
Opłatek Lechem Wałęsą
Opłatek Lechem Wałęsą
Ewa Tomaszewska
Ewa Tomaszewska
Previous Next Play Pause
Teresa Kamińska Antoni Chodorowski Grupa protestujących Krzysztof Jędrzzejczyk Spotkanie z Lechem Felandyszem Nasz orzełek Odezwa Piotr Gierszewski Wiesław Ciołkiewicz Msza Pasterska Opłatek z kard Jóżefem Glempem To dziełko Ewy Szemińskiej Opłatek Lechem Wałęsą Ewa Tomaszewska

 

 

Zdjęcia różne

rada20
rada20
protest11
protest11
rada4
rada4
protest9
protest9
rada3
rada3
protest16
protest16
rada27
rada27
rada24
rada24
DSC02056a
DSC02056a
rada2
rada2
rada39
rada39
rada19
rada19
rada7
rada7
protest13
protest13
protest5
protest5
rada16
rada16
rada31
rada31
rada38
rada38
rada23
rada23
protest1
protest1
protest10
protest10
rada43
rada43
rada26
rada26
rada12
rada12
protest12
protest12
rada8
rada8
rs
rs
rada1
rada1
wzd6
wzd6
rada17
rada17
rada28
rada28
rada35
rada35
protest7
protest7
_DSC5503
_DSC5503
wzd8
wzd8
wzd3
wzd3
wzd2
wzd2
protestglod
protestglod
protest4
protest4
delegaci
delegaci
rs
rs
wzd7
wzd7
protest8
protest8
prez
prez
wzd10
wzd10
rada18
rada18
wzd9
wzd9
rada11
rada11
rada37
rada37
rada25
rada25
Previous Next Play Pause
rada20 protest11 rada4 protest9 rada3 protest16 rada27 rada24 DSC02056a rada2 rada39 rada19 rada7 protest13 protest5 rada16 rada31 rada38 rada23 protest1 protest10 rada43 rada26 rada12 protest12 rada8 rs rada1 wzd6 rada17 rada28 rada35 protest7 _DSC5503 wzd8 wzd3 wzd2 protestglod protest4 delegaci rs wzd7 protest8 prez wzd10 rada18 wzd9 rada11 rada37 rada25
A A A

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758

Powrót