A A A

Prawo Oświatowe

"Wojewoda Łódzki w dniu 10 czerwca 2015 r. zaskarżył powyższe zarządzenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Zarzucając naruszenie art. 34a ust. 1, art. 39 ustawy o systemie oświaty wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonego zarządzenia oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Wojewoda Łódzki wskazał, że z art. 34a ust. 1 ustawy o systemie oświaty wynika uprawnienie organu prowadzącego szkołę do sprawowania nadzoru nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. Natomiast przepis ust. 2 pkt 3 powołanego przepisu upoważnia organ prowadzący szkołę do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji szkoły lub placówki. Z powołanych przepisów nie wynika jednak, aby organ prowadzący był uprawniony do ustalania wytycznych, co do opracowywania arkuszy organizacyjnych szkół, wiążących zasad kreowania sfery organizacji działania szkoły oraz zatrudniania nauczycieli i innych pracowników. Organ prowadzący nie jest także uprawniony do ustalania minimalnej liczby uczniów w poszczególnych oddziałach. Powołana ustawa o systemie oświaty w art. 61 ust. 3 przewiduje bowiem maksymalną liczbę uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej. Żaden przepis ustawy nie określa natomiast minimalnej liczby uczniów w poszczególnych oddziałach. W ocenie Wojewody Łódzkiego przyjęte w zaskarżonym zarządzeniu założenia wkraczają w kompetencje dyrektorów szkół lub placówek, z zakresu uprawnień pracodawcy (w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy) oraz organizacji szkół i placówek oświatowych, wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, jak i statutów poszczególnych placówek. Ponadto określenie minimalnej liczby uczniów na poszczególne oddziały stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty".

Wyrok w załączniku.

Informacja ze strony:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.