DARMOWE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

SZANOWNI PAŃSTWO,
INSTYTUT DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „SOLIDARNOŚĆ” ZAPRASZA NAUCZYCIELI DO ZGŁOSZENIA SIĘ NA BEZPŁATNE SZKOLENIE ON-LINE W RAMACH PROJEKTU „LEKCJA:ENTER” (OGÓLNOPOLSKI PROJEKT DLA NAUCZYCIELI PODNOSZĄCY KOMPETENCJE Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH - TIK, REKOMENDOWANY PRZEZ MEIN).

ZAPRASZAMY- LINK DO STRONY


A A A
Attachments:
Download this file (essde.pdf)essde.pdf[ ][ ][ ][ ]467 kB

W dniu 15 grudnia 2021 r. odbyła się w Brukseli sesja plenarna Europejskiego Sektorowego Dialogu Społecznego w Edukacji (ESSDE). Z uwagi na sytuację pandemiczną spotkanie miało charakter wirtualny a uczestnicy korzystali ze środków komunikowania się na odległość. Europejski Sektorowy Dialog Społeczny w Edukacji odbył się w formacie wymiany poglądów i stanowisk Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych ETUCE, Europejskiej Federacji Pracodawców EFEE oraz Komisji Europejskiej. 

Przedstawicielem związków zawodowych w trakcie tego wydarzenia była Agata Adamek – sekretarz KSOiW. 

Zasadniczym celem posiedzenia plenarnego ESSDE było przygotowanie wspólnych priorytetów i harmonogramu zadań na lata 2022-2023. Delegaci uznali, że bezprecedensowy kryzys zdrowotny, społeczny i gospodarczy związany z COVID-19 winien skutkować podjęciem przez partnerów społecznych działań w obszarze 9 konkretnych zagadnień:

1) Zwiększenia inwestycji w edukację i szkolenia.

2) Budowania dialogu społecznego pomiędzy decydentami branży edukacyjnej a związkami zawodowymi.

3) Wzmocnienia atrakcyjności zawodu nauczyciela.

4) Zwiększenia innowacji w edukacji.

5) Poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

6) Promowania edukacji na rzecz zrównoważonego środowiska.

7) Budowania społeczeństwa obywatelskiego.

8) Podnoszenia jakości szkolnictwa zawodowego.

9) Wzmocnienia badań naukowych w ramach szkolnictwa wyższego. 

Przedmiotowe wytyczne będą podstawą przyszłych, wspólnych projektów ETUCE oraz EFEE, które w sposób szczegółowy zakreślą ramy działalności lobbingowej wspomnianych organizacji pracowników i pracodawców w kontaktach z Komisją Europejską oraz innymi decydentami branży edukacyjnej. Szczególne znaczenie w tej materii ma projekt odnoszący się do wzmocnienia atrakcyjności zawodu nauczyciela, którego KSOiW jest partnerem. 

Przedsięwzięcie to zakłada zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat znaczenia i wartości zawodu nauczyciela, który często w środkach masowego przekazu jest prezentowany w sposób pejoratywny. Niezależni eksperci z Uniwersytetu Nottingham mają przedstawić w ramach projektu wyniki badań oraz konkluzje w przedmiocie miejsca profesji nauczyciela na drabinie hierarchii zawodów, źródeł wypalenia zawodowego, przyczyn i skutków negatywnej selekcji do zawodu, wpływu polityki na pracowników szkolnictwa oraz szans nauczycieli na pozaszkolnym rynku pracy. Wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu mają być zaprezentowane we wrześniu tego roku.

W dniu 27.10.2021 r. podczas e-konferencji Agata Adamek reprezentowała polska stronę związkową. Przedstawiła prezentację dotyczącą atrakcyjności zawodu nauczyciela w Polsce. Główna teza jej wystąpienia dotyczyła kwestii nieadekwatnego w stosunku do zaangażowania i roli społecznej wynagrodzenia nauczycieli: „Nie da się trwale podnieść atrakcyjności zawodu nauczyciela bez uzależnienia systemu wynagradzania nauczycieli od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej”.

 Z prezentowanych przez eksperta  prof.  Howard Stevenson, University of Nottingham  w czasie spotkania badań  wynikało min., że stopień zadowolenia z wykonywanego zawodu  jest   związane z uzależnieniem wynagrodzeń nauczycieli od czynników makroekonomicznych.  W państwach zamożnych, w których  zastosowany jest ten mechanizm stopień zadowolenia nauczycieli  jest powyżej średniej. 

Agata Adamek

Więcej na stronie:

https://www.csee-etuce.org/en/news/etuce/4695-european-sectoral-social-dialogue-in-education-etuce-and-efee-agreed-on-joint-work-for-2022-2023

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.