Drukuj

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dziennik Ustaw z 2021, poz. 2105), 

Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2022 (oraz obowiązujące w rozliczeniu za 2021 rok ). 

Stan prawny na dzień 1 grudnia 2021 

Opracowanie: Biuro Eksperckie, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”