Drukuj

OFERTA KURSÓW, SZKOLEŃ I WARSZTATÓW FILII NR 10 INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „SOLIDARNOŚĆ” WE WŁOCŁAWKU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

OFERTA DLA NAUCZYCIELI, RAD PEDAGOGICZNYCH, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

OFERTA DLA SAMORZĄDÓW I DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.

POLECAMY SZKOLENIA REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE BUDOWANIA POSTAW I ŚWIADOMOŚCI FINANSOWEJ.